Полтавської області icon

Полтавської області
Скачати 133.93 Kb.
НазваПолтавської області
Дата конвертації22.10.2013
Розмір133.93 Kb.
ТипДокументи


ГАДЯЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


ГАДЯЦЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
Н А К А З


07.06.201313Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з етики та курсу «Людина і світ» у загальноосвітніх навчальних закладах району в 2012/2013 навчальному році

Відповідно до плану роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік, затвердженого наказом Гадяцького науково-методичного центру від 20.08.2012 № 30, перспективного плану-графіка вивчення стану викладання та методичного забезпечення курсів інваріантної частини навчального плану на період з 2010/2011 н. р. по 2014/2015 н. р. затвердженого наказом відділу освіти райдержадміністрації від 21.01.2011 № 34 з вересня 2012 року по травень 2013 року районною експертною групою відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації з вересня 2012 року по травень 2013 року вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з етики та курсу «Людина і світ».

У 2012/2013 навчальному році викладання етики та курсу «Людина і світ» здійснювалось відповідно до Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66), Переліку програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році, Інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах інваріантної складової навчального плану у 2012/2013 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 01.06.2012 № 1/9-426), методичних рекомендацій Гадяцького науково-методичного центру щодо викладання в 2012/2013 навчальниму році навчального предмету «Етика» (лист Гадяцького науково-методичного центру від 23.08.2012 № 01-05/214).


У 2011/2012 навчальному році учні 5-6 класів навчалися за програмою «Етика. 5-6 класи», К. – Ірпінь, 2005, для учнів 11 класів академічного рівня та рівня стандарту чинною була програма – «Людина і світ. 11 клас». Всі програми розміщено на офіційному сайті відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької райдержадміністрації (http://fz-09.at.ua).

Шкільними навчальними планами на 2012/2013 н. р. передбачено необхідну кількість годин для виконання державної програми з цих предметів.

У 2012/2013 навчальному році учні 5-6-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району були на 100% забезпечені підручниками з етики, проте у навчальних закладах взагалі відсутні підручники курсу «Людина і світ» для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. З ініціативи вчителів учні частково забезпечені робочими зошитами з етики з друкованою основою, які є частиною навчально-методичного комплекту з предмету.

У загальноосвітніх навчальних закладах району етику викладають 36 вчителів, з них 18 (50 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 12 (33 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 2 (6 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 4 (11 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 2 педагогічних працівників (6 %), «старший вчитель» – 5 (14 %). Серед учителів-предметників 3 (8 %) – молоді спеціалісти; 3 (8 %) – вчителі пенсійного віку.

Курс «Людина і світ» у навчальних закладах району викладають 17 вчителів, з них 6 (35 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 6 (35 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», 3 (18 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», 2 (12 %) – кваліфікаційну категорію «спеціаліст». Звання «вчитель-методист» мають 2 педагогічні працівники (12 %), «старший вчитель» – 1 (6 %) (Додаток 1).

Підвищення кваліфікації при Полтавському ОІППО імені М.В.Остроградського у 2012/2013 навчальному році пройшли 3 вчителів етики загальноосвітніх навчальних закладів району.

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з етики ґрунтовно вивчено в Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ст. № 4, Веприцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти, Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ст., Качанівській загальноосвітній школі І-ІІ ст., Гадяцькій вечірній (змінній) школі.

Етику та курс «Людина і світ» у цих загальноосвітніх навчальних закладах викладають:

У Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 4:

1.Павленко Г.В. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

2.Дорошенко Р.Г. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

3.Кожушко С.М. – учитель курсу «Людина і світ», «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель».

У Веприцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти:

1.Макаренко Л.М. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

2.Давиденко О.В. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»;

3.Шкляр З.Р. – учитель курсу «Людина і світ», «спеціаліст вищої категорії».

У Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ст.:

1.Шимка Н.П. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»;

2.Романовська Л.В. – учитель курсу «Людина і світ», «спеціаліст другої категорії».

У Качанівській загальноосвітній школі І-ІІ ст.: Щіпка О.І. – учитель етики, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії».

У Гадяцькій вечірній (змінній) школі: Субота І.М. – учитель курсу «Людина і світ», «спеціаліст вищої категорії».

Календарні плани вчителів в навчальних закладах які перевірялися, складено на основі діючих програм для загальноосвітніх навчальних закладів. Поурочні плани відображають роботу вчителя з виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учнями.

Основною метою вивчення курсу етики є формування на цих уро­ках духовних моральних цінностей і орієнтирів особистості внутріш­ньої моральної культури та культури поведінки учнів. Досягнення навчально-виховної мети курсу можливе тільки за умов активної залученості учня до процесу навчання.

Етика як навчальний предмет передбачає певні особливості організації навчально-виховного процесу. Вчителі Шимка Н.П. (Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст.), Павленко Г.В., Дорошенко Р.Г. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4), Макаренко Л.М. (Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу Сергія Трохимовича Васюти) та інші широко  використовують інтерактивні технології навчання. Актуальними є також бесіда, тестування, моделювання та розв’язування ситуацій, виконання творчих пізнавальних завдань, аналіз художніх текстів, цікавих фактів з історії та сьогодення. Оскільки курс «Етика» має на меті формування в учнів діяльних чеснот, практичних умінь та навичок (моральної культури), то діяльнісному підходові надаєтьсяпріоритетне значення. Враховуючи вікові психологічні особливості учнів 5-6 класів, їх потреби у спілкуванні, вчителі акцентують свою увагу на конструюванні етичного діалогу (Шимка Н.П.), розігруванню ситуацій «Секрет мого серця», «У світлі добра», «Постав себе на місце…» тощо за ролями (Павленко Г.В., Дорошенко Р.Г., Макаренко Л.М.).  Учителі вбачають свою роль у тому, щоб допомогти учням сформувати своє розуміння добра і зла, моралі та справедливості, навчитися діяти й поводитись, орієнтуючись на моральні правила та цінності.

Учителі етики в основному мають добру науково-практичну підготовку, добре володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних філософських понять, передбачених програмою, завжди в пошуках нових нетрадиційних форм і методів навчання, спрямованих на розвиток пізнавальної активності учнів, враховують особливості засвоєння матеріалу.

Аналіз відвіданих уроків та виховних заходів, контрольних робіт, усного опитування учнів, перевірки учнівських зошитів, співбесіди з учителями, вивчення шкільної документації свідчать, що вчителі етики та курсу «Людина і світ» обізнані з навчальними програмами, листами та рекомендаціями Міністерства освіти і науки України з питань викладання етики у 2012/2013 н. р., Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, які затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329, іншими нормативно-правовими документами.

Контрольну роботу, проведену відділом освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Гадяцьким науково-методичним центром у березні 2013 року в Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. (учитель Шимка Н.П.) з метою визначення рівня розуміння та усвідомлення дітьми змісту основних етичних понять та моральних категорій, засвідчують достатній рівень навчальних досягнень учнів 6 класу з етики (Додаток 2).

Більшість оцінок, одержаних учнями за результатами контрольної роботи, відповідають їх оцінкам за І семестр, тож у цілому рівень навчальних досягнень учнів визначається вчителем об’єктивно.

Учні 6-го класу підтвердили вміння відтворювати навчальний матеріал, продемонстрували розуміння змісту етичних термінів, понять та висловів,  зуміли навести приклади шкідливих звичок, моральних обов’язків, проте важкими для них виявилися завдання ІІІ рівня складності. Деякі учні мають слабкий термінологічний запас («конфесія», «талант»).

Уроки етики не є спеціальним філософським курсом. Це уроки ви­ховання, заняття з практичного застосування норм моралі та етикету у повсякденному житті. Учителі ставлять перед собою завдання розвити уміння, навички, моделі поведінки, створювати такі умови на уроках, щоб діти усвідомили цінності і принципи, на яких базується мораль суспільства і взаємин між людьми шляхом систематичного навчання із застосуванням інтерактивних методик (рольові ігри, позиції, відкри­тий мікрофон).

Натомість мета курсу «Людина і світ» полягає у: формуванні у молодих громадян України поваги до прав людини, здатності реалізувати свої права і свободи, поважаючи при цьому права і свободи інших громадян, а також діяти у відповідності до власних переконань і цінностей на принципах плюралізму і демократії.

Виходячи з мети, завданнями цього курсу є набуття учнями узагальнених знань про процеси та явища суспільного буття, про філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя демократичного суспільства. Вивчення курсу сприятиме соціалізації учнівської молоді та активному включенню її в суспільне життя, виховуватиме в учнів такі громадянські риси як правова відповідальність, толерантність, ініціативність, громадянська активність, національна самосвідомість. Саме тому на уроках етики та курсу «Людина і світ» широко запроваджуються міжпредметні зв'язки (література, історія, правознавство, музичне та об­разотворче мистецтво). Разом з тим, учителям необхідно чіткіше органі­зовувати види діяльності учнів на уроках, підходити диференційовано до виставлення оцінок, уникати шаблону у проведені уроків.

У 2012/2013 навчальному році проведено ІІ районний учнівський конкурс знавців етики з метою створення сприятливих умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури учнів в загальноосвітніх навчальних закладах, розроблено Положення про проведення районного учнівського конкурсу знавців етики, яке затверджено наказом відділу освіти районної державної адміністрації від 23.11.2011 № 578, зареєстровано Гадяцьким районним управлінням юстиції 24.11.2011 № 27/227.

У І (шкільному) етапі Конкурсу взяло участь 297 учнів 26 загальноосвітніх навчальних закладів.

ІІ (районний) етап Конкурсу проведено 08.12.2013 в Гадяцькій спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова. У районному етапі Конкурсу взяли участь 60 учнів 24 загальноосвітніх навчальних закладів (у 2011/2012 навчальному році – 48 учнів 18 загальноосвітніх навчальних закладів).

Рішенням журі ІІ етапу Конкурсу визначено 20 призових місць, що становить 31,6 % від загальної кількості учасників. З них 9 чоловік – учні міських загальноосвітніх навчальних закладів, 11 – сільських; 2 учасники вибороли перші місця, 8 – другі, 10 треті.

Лідерами у цих інтелектуальних змаганнях є учні Петрівсько-Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є.Пігіди, Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 4, Сарської спеціалізованої школи І-ІІІ ст., Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ст. ім. Є.П.Кочергіна Полтавської обласної ради, Гадяцької гімназії імені Олени Пчілки, Розбишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 2 ім. Михайла Драгоманова, Сватківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Книшівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Качанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

Цього року в ІІ етапі Конкурсу не брали участь учні Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Біленченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Плішивецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.

З метою створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованих дітей, розвитку їх інтересів, схильностей і обдарувань та популяризації знань з курсів «Я у світі», «Я і Україна», «Громадянська освіта», «Етика», «Християнська етика», «Правознавство», «Людина і світ» започатковано щорічний Всеукраїнський інтерактивний  конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова» для учнів 3-11 класів. Гадяцький науково-методичний центр і надалі сприятиме розширенню кола учасників цього конкурсу.

Зусиллями вчителів зміцнюється матеріально-технічна база навчальних закладів – створюються та модернізуються навчальні кабінети. Більшість оформлені згідно з вимогами Положення про навчальний кабінет: тематичні стенди, таблиці, науково-методична та довідкова література, реферати, доповіді, дидактичні матеріали, методичні розробки уроків і позакласних заходів.

В арсеналі діяльності науково-методичного центру – індивідуальні (наставництво, стажування, консультації), колективні та групові постійнодіючі і періодичні форми роботи, спрямовані на ріст фахової майстерності та готовності педагогів до впровадження інноваційних освітніх технологій і методик – семінари, конференції, «круглі столи», засідання творчих і проблемних груп, школи молодого вчителя, педагогічної майстерності тощо. Науково-методичний центр забезпечує інформаційно-навчальну, експертну діяльність, організує вивчення і поширення перспективного педагогічного досвіду кращих вчителів, залучає педагогів до обміну досвідом через участь у професійних конкурсах, оглядах, підготовку публікацій у фахових періодичних виданнях.

Для покращення координації роботи вчителів етики та курсу «Людина і світ» з Гадяцьким науково-методичним центром створено сайт районного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу предметів Гадяцького району Полтавської області http://rmoist.ucoz.ua.

Проте у викладанні етики в загальноосвітніх навчальних закладах району є ряд суттєвих недоліків і проблем. Зокрема, навчально-матеріальна база кабінетів у багатьох випадках не відповідає сучасним вимогам і не сприяє якісному засвоєнню програмового матеріалу.

Керівники навчальних закладів приділяють увагу контролю за виконанням навчальних планів і програм, станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів з етики. Проте часто у протоколах педагогічних рад детального аналізу стану викладання предметів немає.

Виявлено ряд недоліків і упущень у формуванні компетенцій учнів.

Бібліотеки навчальних закладів недостатньо поповнюються навчальною, науковою, енциклопедичною, інформаційно-довідковою, методичною літературою та фаховими виданнями. У 85 % загальноосвітніх навчальних закладів не передплачено фахові журнали і газети з етики та курсу «Людина і світ».

Виходячи з вищесказаного,


Н А К А З У Ю :


1. Відзначити, що адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів району здійснили практичні заходи щодо творчого підходу вчителів до роботи, зміцнення навчально-методичної бази для викладання етики та курсу «Людина і світ».

2. Відмітити досвід роботи вчителів етики Шимки Н.П. (Сарська спеціалізована школа І-ІІІ ст.), Павленко Г.В., Дорошенко Р.Г. (Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 4), Нагорної О.П. (Петрівсько-Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Героя Радянського Союзу М.Є. Пігіди).

3. Рекомендувати керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:

3.1. Проаналізувати результати вивчення стану викладання етики та курсу «Людина і світ», визначити конкретні шляхи і вжити заходів щодо усунення недоліків у роботі вчителів етики, проаналізувати причини їх виникнення.

До 01.09.2013

3.2. Спрямувати увагу на посилення внутрішньошкільного контролю за станом викладання етики та курсу «Людина і світ», рівнем навчальних досягнень учнів.

Протягом 2013/2014 н. р.

3.3. Підвищити персональну відповідальність вчителів етики та курсу «Людина і світ» за наслідки навчально-виховного процесу.

Протягом 2013/2014 н. р.

3.4. Сприяти впровадженню в практику роботи вчителів інноваційних освітніх технологій на засадах особистісно орієнтованого навчання, а також використанню інформаційно-комунікаційних технологій в урочній і позаурочній роботі.

Постійно

3.5. Проаналізувати стан забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними посібниками, технічними засобами навчання, розробити перспективні плани щодо зміцнення навчальної бази викладання етики.

До 01.11.2013

4. Директорам Рашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Біленченківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Гречанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Плішивецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Соснівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. вказати на необхідність активізації вивчення етики в загальноосвітніх навчальних закладах, розвитку творчих здібностей учнів, їх моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури учнів, підтримки й підвищення ефективності роботи вчителів етики.

5. Рекомендувати вчителям етики:

5.1. Продовжувати роботу над забезпеченням належного методич­ного рівня викладання, застосовуючи ефективні методи та форми для розвитку творчих здібностей школярів (проблеми, ситуації, форму­вання в учнів прагнення до самостійного пошуку розв'язання тощо).

Постійно

5.2. Під час планування уроків, підготовки завдань особливе зна­чення приділяти практичній спрямованості та диференціації навчання, уникати шаблонності в організації навчально-виховного процесу.

Постійно

5.3. Активно використовувати методи діяльнісного підходу до навчання (питання і завдання на продуктивну, творчу, емоційно-ціннісну, рефлексивну, контрольно-оцінну, моделювальну діяльність учнів), формувати вміння учнів тлумачити зміст етично-філософських висловів, обґрунтовувати свою думку.

Постійно

5.3. Звернути увагу на недоліки в системі перевірки знань учнів.

Постійно

5.4. Підвищувати якість засвоєння знань з етики шляхом комп’ютерних технологій.

Постійно

5.5. Неухильно виконувати Інструкцію з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496.

Протягом 2013/2014 н. р.

5.6. Сприяти участі учнів ЗНЗ району у Всеукраїнському  інтерактивному  конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».

Протягом 2013/2014 н. р.

6. Методисту науково-методичного центру Майбороді С.М.:

6.1. Сприяти запровадженню інноваційних освітніх технологій, моніторингу якості освіти.

Постійно

6.2. Продовжити роботу з надання методичної допомоги вчителям-неспеціалістам і молодим вчителям.

Постійно

6.3. Сприяти участі учнів ЗНЗ району у Всеукраїнському  інтерактивному   конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова».

                                                                                              Протягом 2013/2013 н. р.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Директор Т.Ю. Смірнова


Майборода 2-36-73
Схожі:

Полтавської області iconІ. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області І. Загальні положення полтавський міський національний ліцей №1 ім. І. П. Котляревського зареєстровано розпорядження
Котляревського розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради №1047-р від 29. 12. 2000 та згідно з рішенням виконавчого...
Полтавської області iconДодаток №3 до рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 7 вересня 2011року статут полтавського міського багатопрофільного ліцею №1
Котляревського розпорядженням виконавчого комітету Полтавської міської ради №1047-р від 29. 12. 2000 та згідно з рішенням виконавчого...
Полтавської області icon№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові учня
Полтавський міський багатопрофільний ліцей №1 ім.І. П. Котляревського Полтавської міської ради Полтавської області
Полтавської області iconНаказ №82 о/д Про організацію комплектування Кременчуцької загальноосвітньої школи №3 педагогічними кадрами
Кременчуцької міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської...
Полтавської області iconКременчуцька міська рада полтавської області виконавчий комітет
...
Полтавської області iconКубок Полтавської області зі спортивного орієнтування, присвячений Дню незалежності України 17 – 19. 08. 2012 р. Оржицький р-н
Змагання відкриті, особисті. До участі у змаганнях допускаються спортсмени міст, районів Полтавської та інших областей
Полтавської області iconНаказ №135 о/д Про організацію комплектування Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ здоров'я педагогічними кадрами
Кременчуцької міської ради Полтавської області, затвердженого рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської...
Полтавської області iconКременчуцька міська рада полтавської області виконавчий комітет
Головного управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації №01-01-28/719 від 29. 03. 2012 року про подачу відповідних...
Полтавської області iconГадяцька районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти, молоді та спорту
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної...
Полтавської області iconНаказ №107 смт. Котельва котелевська районна державна адміністрація полтавської області відділ охорони здоров’я котелевська районна державна адміністрація полтавської області відділ освіти наказ смт Котельва 14. 09. 2012р. №3/107
Про організацію навчальних циклів медичних і гігієнічних знань «Разом до здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах району...
Полтавської області iconХорольська районна державна адміністрація полтавської області
Полтавської обласної державної адміністрації від 14. 10. 2011 №402 „Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи