Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру icon

Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру
Скачати 96.25 Kb.
НазваПоложення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру
Дата конвертації22.10.2013
Розмір96.25 Kb.
ТипПоложенняЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Гадяцького науково- методичного центру

20.02.20132


П Л А Н

проведення методичних днів

у Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів

Гадяцької районної ради Полтавської області


План методичних днів Гадяцького науково-методичного центру у Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області розроблено згідно вимог Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09.08.2010 № 278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у навчальних закладах Гадяцького району, затверджено наказом Гадяцького науково-методичного центру від 07.02.2011 № 6.

Методичні дні (тижні) є однією з форм методичної роботи НМЦ у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування, типу та форм власності і проводиться з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної освіти, надання методичної допомоги навчальним закладам..

Методичні дні (тижні) НМЦ у навчальних закладах району проводяться не рідше одного разу на 5 років.

План проведення методичних днів у Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області передбачає забезпечення методичного та інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, організацію навчально-методичної роботи у навчальних закладах, удосконалення діючої моделі управління освітньою системою району на основі аналізу факторів, які впливають на освітній процес та відповідає основним завданням методичних днів НМЦ:

  • методичний супровід організації навчально-виховного процесу (блок 1);

  • методичний супровід навчально-виховного процесу (блок ІІ);

  • методичний супровід управління школою (блок ІІІ);

  • методичний супровід забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників школи (блок ІV).


^ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ДНІВ НМЦ
п/п

Зміст заходів щодо надання методичної допомоги

Відповідальні

1.

Зустріч і знайомство із педагогічним колективом школи.

Лідовий І.Г.

Смірнова Т.Ю.

Майборода С.М.


БЛОК 1. Методичний супровід організації навчально-виховного процесу


Розділ 1. Методичний супровід кадрового забезпечення

1.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами, вмотивованість їх розстановки.

Хомякова С.Г.

2.

Організація атестації педагогічних працівників.


Хомякова С.Г.

3.

Організація підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Писаренко В.О.

4.

Наукова, науково-методична, дослідницька робота педагогічних працівників.

Смірнова Т.Ю.

Майборода С.М.

Ємець С.М.

5

Організація методичної роботи та її результативність. Вивчення проблеми над якою працює навчальний заклад.

Смірнова Т.Ю.

Майборода С.М.

^ Розділ 2. Методичний супровід організації навчально-виховного процесу

1.

Навчально-виховний режим.

Майборода С.М.

Ємець С.М.

2.

Підготовка навчальної документації; відповідність навчального плану та програм меті й завданням діяльності закладу, фактичний стан їх виконання.

Майборода С.М.

Ємець С.М.

3.

Створення умов для варіативності навчання.

Ємець С.М.

4.

Створення умов для використання з навчальною метою бібліотечного фонду.

Оробей С.М.

5.

Дотримання законодавства щодо вивчення і використання української мови, як державної.

Нестеренко Н.В.

6.

Стан організації навчального процесу.

Майборода С.М.

Ємець С.М.

7.

Співпраця навчального закладу з батьками.

Смірнова Т.Ю.

Завора Т.А.

Розділ 3. Матеріально-технічна та навчально-методична база

1.

Загальний стан будівель та приміщень навчального закладу, зовнішня естетична культура школи.

Смірнова Т.Ю.

2.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, бібліотеки, майстерень, спортзалів, спортмайданчика, навчально-дослідних ділянок та ін.

Методисти

3.

Стан ком’ютеризації навчальної діяльності школи та ефективність використання комп’ютерної техніки.

Ємець Т.М.

4.

Забезпеченість підручниками, навчально-методичною літературою, художньою та довідковою літературою.


Оробей С.М.


БЛОК 2. Методичний супровід навчально-виховного процесу


^ Розділ І. Методичний супровід навчального процесу

1.

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами річного (семестрового) оцінювання.

Майборода С.М.

методисти

2.

Рівень навчальних досягнень учнів за наслідками контрольних випробувань з базових предметів інваріантної частини навчального плану, проведених комісією НМЦ.

Майборода С.М.

методисти

3.

Розбіжність між рівнем навчальних досягнень за результатами контрольних випробувань, проведених комісією НМЦ та рівнем навчальних досягнень учнів, що визначений у школі.

Майборода С.М.

методисти

4.

Результативність участі учнів у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних олімпіадах, турнірах, конкурсах МАН, тощо.

Мирошниченко Н.М.

Розділ 2. Методичний супровід виховної роботи

1.

Рівень особистісної зрілості учнів.

Божко Л.Ф.

2.

Ступінь впливу навчального закладу на соціальну адаптацію учнів та підготовку їх до самостійного життя.

Божко Л.Ф.

3.

Забезпечення можливостей для самореалізації учнів у різних видах діяльності. Участь учнів у виховних заходах.

Завора Т.А.

4.

Розвиток учнівського самоврядування, забезпечення активної позиції учнів у вихованні.

Завора Т.А.


БЛОК ІІІ. Методичний супровід управління навчальним закладом


^ Розділ 1. Методичний супровід планування діяльності школи

1.

Планування діяльності навчального закладу. Відповідність перспективного і поточного планування роботи школи концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив.

Майборода С.М.

2

Планування роботи з науково-методичними проблемами загальноосвітнього навчального закладу.

Смірнова Т.Ю.

3.

Система планування виховної роботи. Основні напрями позакласної виховної роботи.

Завора Т.А.

Розділ 2. Методичний супровід керівництва діяльністю ЗНЗ

1.

Забезпечення цілеспрямованого науково-методичного навчання педпрацівників.

Смірнова Т.Ю.

Писаренко В.О.

2.

Організація вивчення та впровадження в навчально-виховний процес досягнення педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Ємець Т.М.

3.

Стиль керівництва. Забезпечення сприятливого соціально-психологічного клімату в школі.

Божко Л.Ф.

Розділ 3. Методичний супровід внутрішньо-шкільного контролю за діяльністю школи

1.

Ефективність управлінських рішень та організація контролю за їх виконанням.

Смірнова Т.Ю.

Майборода С.М.

Ємець С.М.

2.

Якість внутрішкільного контролю та педагогічного аналізу усіх основних напрямів роботи школи:

- Організація внутрішньошкільного контролю.

- Система контролю за рівнем навчальних досягнень учнів.

- Система контролю за станом викладання навчальних предметів.

- Система контролю та регулювання виховним процесом

- Методична робота.

- Наукова і експериментальна діяльність

- Психологічний стан колективу.

- Умови навчально-виховного процесу.

- Ведення ділової шкільної документації:

А) книга наказів з основної діяльності;

Б) книга протоколів педагогічних рад;

В) класні журнали;

Г) алфавітна книга;

Д) журнали гуртків;

Е) книга видачі свідоцтв про базову загальну середню освіти;

Є) книга видачі атестатів про повну загальну середню освіту;

З) книга видачі похвальних листів (грамот).

Майборода С.М.

методисти


^ Блок ІV. Методичний супровід забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я учнів та працівників школи


^ Розділ 1. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів

1.

Організація медичного обслуговування учнів.

Шкрьоба С.В.

2.

Забезпечення умов для збереження здоров’я учнів.

Шкрьоба С.В.

Розділ 2. Соціальний захист збереження та зміцнення здоров’я педагогічних працівників

1.

Організація медобслуговування педагогічних працівників.

Шкрьоба С.В.

2.

Забезпечення умов для збереження здоров’я працівників закладу. Створення умов для психологічного розвантаження вчителів.

Божко Л.Ф.

Майборода С.М.

3.

Організація відпочинку та оздоровлення педагогічних працівників

Хомякова С.Г.Секретар комісії з

проведення методичних

днів НМЦ С.М.Майборода
Схожі:

Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconПоложення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру
Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у навчальних закладах Гадяцького району,...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconПоложення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у навчальних закладах Гадяцького району І. Загальні положення
Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про Гадяцький науково-методичний...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconНаказ №7 Про порядок подання пропозицій для складання плану роботи Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затвердженого розпорядженням голови Гадяцької районної державної адміністрації...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconПоложення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-центру у навчальних закладах Гадяцького району, затвердженого наказом Гадяцького науково-методичного центру від 07. 02. 2011 №6
Затвердити Перспективний план проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у загальноосвітніх та позашкільних...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconПоложення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково методичного центру у навчальних закладах Гадяцького району
Затвердити Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру у навчальних закладах Гадяцького...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconПоложення про науково-методичну раду Гадяцького науково-методичного центру від 04. 02. 2011 №5, з метою визначення перспективи розвитку методичної роботи в районі, розгляду її основних результатів, наказую
Гадяцької районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278 та Положення про науково-методичну раду Гадяцького науково-методичного...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconНаказ №2 Про проведення методичних днів Гадяцького науково-методичного центру у Сарській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської
Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти», виходячи з плану роботи...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconНаказ №3 Про підсумки проведення методичних днів Гадяцького науково-методичного центру у Качанівській зош І-ІІ ступенів
Гадяцького науково-методичного центру на 2012/2013 навчальний рік з 12 по 15. 02. 2013 проводилися методичні дні у Качанівській загальноосвітній...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconНаказ №51 Про підсумки проведення методичних днів Гадяцького науково-методичного центру у Гадяцькій сш І-ІІІ ступенів №2 імені Михайла Драгоманова
Гадяцького науково-методичного центру на 2011/2012 навчальний рік з 19 по 23. 09. 2011 проводилися методичні дні у Гадяцькій спеціалізованій...
Положення про Гадяцький науково-методичний центр, затверджене розпорядженням голови районної державної адміністрації від 09. 08. 2010 №278, Положення про проведення методичних днів (тижнів) Гадяцького науково-методичного центру iconМетодичні рекомендації щодо написання науково дослідницьких робіт школярів. Опрацювання зразків титульної сторінки, тез, висновків, додатків
Методист Гадяцького науково- директор Гадяцького методичного центру науково-методичного центру
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи