Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх icon

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
НазваМетодичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
Сторінка1/7
Дата конвертації20.02.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Автотранспортний технікум

ТЕОРІЯ АВТОМОБІЛЯ


Програма, методичні вказівки і контрольні завдання

для студентів-заочників середніх

спеціальних учбових закладів

по спеціальності 5.07010101

«Організація і регулювання дорожнього руху»


Рівне – 2011

Укладач:

Кундеус О.В., викладач спеціальних дисциплін

автотранспортного технікуму НУВГП.


Методичні вказівки та завдання розроблено для допомоги студентам заочної форми навчання, спеціальності 5.0701001 «Організація і регулювання дорожнього руху» у виконанні контрольної робот з предмету «Теорія автомобіля»


Методичні вказівки розглянуто і схвалено на засіданні предметної комісії “Автомобілі” та рекомендовано до використання у навчальному процесі на заочному відділенні

(протокол № 1 від “ 29 ” серпня 2011 р.).


Голова предметної комісії «Автомобілі»

__________ Ємельянов В. В.

Зміст

стр.


Загальні методичні вказівки 4

Тематичний план 5

Тема 1. Експлуатаційні властивості автомобіля 6

Тема 2. Сили, які діють на автомобіль при його русі 6

Тема 3. Тягова динамічність автомобіля 8

Тема 4. Тягові дослідження автомобіля на динамічність 9

Тема 5. Гальмівна динамічність автомобіля 9

Тема 6. Паливна економічність автомобіля 11

Тема 7. Стійкість автомобіля 12

Тема 8. Керованість автомобіля 13

Тема 9. Прохідність автомобіля 14

Тема 10. Плавність руху автомобіля 14

Тема 11. Безпека транспортних засобів 15

Таблиця варіантів контрольної роботи 16

Методичні вказівки по виконанню контрольної роботи 17

Питання і задачі контрольної роботи 42

Література 47


^ Загальні методичні вказівки


Дані методичні вказівки і контрольні завдання, для студентів-заочників, складені відповідно програми, затвердженою цикловою (предметною) комісією «Автомобілі».

По предмету «Теорія автомобіля» учбовим планом передбачено виконання однієї контрольної роботи.

Перед тим, як приступити до виконання контрольної роботи, необхідно уважно ознайомитися із змістом програми, методичними вказівками і рекомендованою літературою.

Виконуючи контрольну роботу, необхідно спочатку записати номер і зміст питання, а потім дати до нього коротку, але в повному обсязі відповідь. Не можна допускати скорочення слів, необхідно писати чітким почерком. Схеми підписувати креслярським шрифтом.

Непотрібно загромаджувати роботу відомостями, які не стосуються відповідей на поставлене питання.

Не рекомендується переписка книжного тексту і копіювання схем із книг. Не слід переписувати складні креслення і просторові зображення деталей, механізмів, вузлів. Їх доцільно замінювати спрощеними схемами.

Оформляючи записи, обов’язково залишайте поля шириною 20…25мм і міжстроковий інтервал для заміток викладача. З цією ж ціллю після кожної відповіді залишайте вільними не менше 4…5 строчок.


^ Тематичний план предмету «Теорія автомобілів»
п/п

Назва теми

Всього

годин

1

Експлуатаційні властивості автомобіля

2

2

Сили, які діють на автомобіль при його русі

10

3

Тягова динамічність автомобіля

12

4

Тягові дослідження автомобіля на динамічність

2

5

Гальмівна динамічність автомобіля

8

6

Паливна економічність автомобіля

2

7

Стійкість автомобіля

4

8

Керованість автомобіля

4

9

Прохідність автомобіля

2

10

Плавність руху автомобіля

4

11

Безпека транспортних засобів

4
Всього

54^ Тема 1. Експлуатаційні властивості автомобіля

Що вивчає: теорія автомобіля? Внесок вітчизняних і зарубіжних вчених у розвиток науки «Теорія автомобіля». Вимоги, що стосуються до конструкції автомобіля. Визначення поняття: динамічність, паливна економічність, керованість, стійкість, прохідність, плавність руху, надійність, довговічність і ремонтна здатність. Система показників та вимірювання експлуатаційних властивостей.

Питання для самоперевірки

1. Щ о розуміють під динамічністю автомобіля?

2. Що розуміють під паливною економічністю автомобіля?

3. Що розуміють під керованістю автомобіля?

4. Що розуміють під стійкістю автомобіля?

5. Що розуміють під прохідністю автомобіля?

6. Що розуміють під плавністю руху автомобіля?

7. Що розуміють під надійністю автомобіля?

8. Що розуміють під довговічністю автомобіля?

9. Щ о розуміють під ремонтопридатністю автомобіля?

10. Що характеризують вимірювачі експлуатаційних властивостей?

11. Що характеризують показники експлуатаційних властивостей?

Література

Л. 1. стр. 8 - 9; Л. 2 стр. 6 - 8


Тема 2. Сили, які діють на автомобіль при його русі

Зовнішня швидкісна характеристика двигуна. Гальмівна характеристика двигуна. Сили і моменти, що діють на ведучі колеса автомобіля. Сила тяги та крутний момент на ведучих колесах автомобіля. Радіуси колеса. ККД трансмісії. Тягова характеристика автомобіля. Сила опору кочення. Сила опору повітря. Сила опору розгону. Сила опору підйому. Рівняння руху автомобіля. Сила тяги за умовою зчеплення шин з дорогою. Нормальні реакції дороги. Сила зчеплення з дорогою. Умова буксування ведучих коліс.

^ Методичні вказівки

Вивчення теми слід розпочинати з розбирання швидкісної характеристики автомобільного двигуна, вияснити, що називається зовнішньою швидкісною характеристикою автомобільного двигуна, якій її вид, які показники роботи вона відображає, як розраховується та будується по даним стендових випробувань і по емпіричним рівностям (див таб.2.).

Слід звернути увагу на характер зміни показників роботи двигуна, оскільки для всіх двигунів внутрішнього згорання від приблизно однаковий.

Після цього основну увагу слід приділити визначенню тягової сили на ведучих колесах автомобіля, її залежності від різних факторів.

Далі необхідно розглянути всі сили опору, що виникають при русі автомобіля. Слід врахувати, що вони можуть бути різними по характеру і величині, в результаті чого і тягова сила, необхідна для руху, також не залишається постійною. Кожне поняття опору повітря, кочення, підйому і розгону слід вивчати в наступному плані:

 1. причини виникнення;

 2. способи визначення його сили і потужності;

 3. від яких факторів і яких залежить їх значення.

Після цього слід детально розібратися в визначенні радіальних /нормальних/ реакцій на колесах автомобіля /особливо на ведучих/ при нерухомому автомобілі на горизонтальній ділянці дороги і їх зміні при русі. Встановіть вплив радіальних реакцій на колесах, на значення сили зчеплення ведучих коліс і умову руху автомобіля без буксування.

Слід вивести формули, по яким підраховують кожну із сил. При цьому слід знати фізичний смисл і одиниці всіх величин формули.

Пам’ятайте, що в всіх інших темах теорія автомобіля будуть зустрічатися сили опору руху. Тому глибоке вивчення цього матеріалу полегшить вивчення всіх наступних тем.

Вивчення кожної сили слід закріпити рішенням задач /прикладів/, що дано в кінці глави книги.

Питання для самоперевірки

 1. Що розуміють під зовнішньою швидкісною характеристикою двигуна? Метода її побудови.

 2. Що розуміють під зовнішньою гальмівною характеристикою двигуна?

 3. Як розраховують крутний момент і тягову силу по ведучих колесах?

 4. Назвіть радіуси колеса? Як розраховують радіус кочення колеса?

 5. Що розуміють під ККД трансмісії, розрахункова формула?

 6. Що розуміють під тяговою характеристикою автомобіля, метод її розрахунку.

 7. Розрахункова формула сили кочення її складові?

 8. Розрахункова формула сили опору підйому, її складові?

 9. Вивести розрахункову формулу сипи опору дороги.

10. Розрахункова формула сили опору повітря, її складові?

11. Розрахункова формула сили опору розгону, її складові?

12. Вивести розрахункову формулу рівняння руху автомобіля.

13. Нормальні реакції дороги на колесах нерухомого автомобіля, при рівномірному русі, при розгоні автомобіля. Коефіцієнти зміни нормальних реакцій?

14. Сила зчеплення коліс з дорогою?

Література

Л. 1. стр. 8 - 30; Л. 2 стр. 9 - 35


Тема 3. Тягова динамічність автомобіля

Силовий баланс автомобіля та його графік. Використання силового балансу для визначення тягових можливостей автомобіля в залежності від дорожніх умов. Потужний баланс автомобіля та його графік. Динамічний фактор автомобіля. Динамічний фактор по зчепленню. Динамічний паспорт автомобіля. Використання динамічного паспорта автомобіля для визначення динамічних властивостей автомобіля з врахуванням характеристик доріг. Розгін, графік прискорення автомобіля. Динамічність долання підйомів. Рух автомобіля накатом. Вплив конструктивних факторів на тягову динамічність автомобіля. Тягові можливості автопотягів.

^ Методичні вказівки

Матеріал даної теми слід починати з вивчення тягового /силового/ балансу /рівність руху автомобіля/, який показує, на що витрачається сила тяги на ведучих колесах при русі автомобіля, в залежності від характеру руху /рівномірний, прискорення, сповільнення/ і дорожніх умов /горизонтальної або з нахилом ділянки дороги/. Слід розібратися як будується тягова характеристика (див. таб.3) і графік силового балансу автомобіля.

Одним із важливих показників тягових властивостей автомобіля являється динамічний фактор, який дає можливість порівняти динамічність автомобілів різних марок. Тому слід отримати ясне представлення про динамічний фактор, його фізичний зміст і про те, як його значення залежить від маси, передаточних чисел агрегатів трансмісії, обтікаємості, ККД трансмісії і типу трансмісії автомобіля. Для завершення вирішіть задачі.

Потім слід розібратися, що собою являє і як будується динамічна характеристика, тобто вияснити залежність динамічного фактору від швидкості автомобіля і увімкненої передачі (див. таб.3).

Вивчить методику побудови номограми навантажень динамічної характеристики і побудови графіків контролю буксування.

Навчіться вирішувати задачі з допомогою динамічного паспорту автомобіля.

Розгляньте, що собою являє рівність потужного балансу автомобіля, вивчить методику побудови його графіка.

Розберіться чим відрізняється потужний баланс одиночного автомобіля і потужний баланс автопотягу.

Питання для самоперевірки

 1. Як розраховується і будується силовий баланс автомобіля?

 2. Як розраховується і будується потужний баланс автомобіля?

 3. Вивести розрахункову формулу динамічного фактору автомобіля.

 4. Вивести розрахункову формулу динамічного фактору по зчепленню.

 5. З яких частик складається динамічний паспорт автомобіля?

 6. Як розраховується і будується динамічна характеристика автомобіля?

 7. Як розраховується і будується номограма навантажень автомобіля?

 8. Як розраховується і будується графік контролю буксування?

 9. Як розраховується і будується графік, прискорення автомобіля?

 1. Вплив конструктивних параметрів на тягову динамічність автомобіля.

 2. Як визначається повна вага автопоїзда по динамічному фактору?

 3. Як визначається повна вага автопоїзда по питомій потужності?

Література

Л. 1. стр. 31 - 55; Л. 2 стр. 36 - 59


Тема 4. Тягові дослідження автомобіля.

Мета дослідження. Види, методи і умови випробувань автомобіля. Апаратура для дорожніх випробувань автомобіля на динамічність. Визначення сили тяги по стендовим і дорожніх випробувань автомобіля. Визначення коефіцієнтів опору кочення і повітря, та зчеплення при тягових випробуваннях автомобіля. Визначення прискорення та сповільнення автомобіля при дорожніх дослідженнях.

^ Методичні вказівки

Випробовування автомобіля проводять для визначення його експлуатаційних властивостей і оцінки технічного стану, а також для визначення окремих параметрів, що характеризують роботу автомобіля.

Результати випробовувань використовують для порівняльної оцінки різних автомобілів, впливу окремих конструктивних змін, вибору типу рухомого складу, найбільш раціонального для відповідних умов.

Питання для самоперевірки

1. Мета і види досліджень.

2. Визначенні сили тяги при стендових дослідженнях автомобіля.

3. Визначення сили тяги при дорожиш дослідження автомобіля.

4. Визначення коефіцієнта опору кочення при дорожніх дослідженнях

автомобіля.

5. Визначення коефіцієнта опору повітря при дорожніх дослідженнях

автомобіля.

6. Визначення коефіцієнта зчеплення при стендових дослідженнях

автомобіля.

7. Визначення коефіцієнта зчеплення при дорожніх дослідженнях

автомобіля.

8. Визначення прискорення і сповільнення при дорожніх дослідженнях

Література

Л. 1. стр. 56 - 66; Л. 2 стр. 60 - 79


Тема 5. Гальмівна динамічність автомобіля

Вплив гальмівних властивостей автомобіля на безпеку руху. Гальмівна сила та гальмівний момент на колесах автомобіля. Схема сил, які діють на автомобіль під час його гальмування. Рівняння руху автомобіля при його гальмуванні. Вимірювачі гальмівної динамічності автомобіля: сповільнення, час гальмування і гальмівний шлях. Графічне зображення гальмівної динамічності. Розподіл гальмівної сили між осями автомобіля. Нормальні реакції дороги при гальмуванні автомобіля. Способи гальмування автомобіля. Поняття про технічну експертизу дорожньо-транспортної пригоди. Визначення показників гальмівних властивостей автомобіля. Нормативи ефективності гальмівних систем.

^ Методичні вказівки

При вивчені матеріалу даної теми слід вияснити, що при покращенні тягових властивостей автомобіля слід покращити і його гальмівні властивості, що забезпечить безпеку дорожнього руху.

Основну увагу слід приділити вивченню вимірювачам гальмівних властивостей автомобіля /сповільненню, час і шлях гальмування/.

Слід осмислити формули, по яким визначається вимірювачі гальмівних властивостей і фактори, що впливають на зміну їх величини.

Слід чітко розібратися, що собою являє час реакції водія і час спрацювання гальмівного приводу, які фактори вливають на їх значення. Вирішити кілька задач для визначення вимірювачів гальмівних властивостей автомобіля.

Слід вивчити експериментальне визначення гальмівних властивостей автомобіля /стендові та дорожні випробування/, а також принцип роботи приладів, які використовують при випробуванні. Коротко ознайомитися з основами авто технічної експертизи дорожньо-транспортних пригод.

Питання для самоперевірки

1. Вивести розрахункову формулу гальмівної сили і гальмівного моменту на колесах автомобіля .

2. Вивести рівняння руху автомобіля при гальмуванні.

3. Вивести розрахункову формулу сповільнення автомобіля при гальмуванні.

4. Вивести розрахункову формулу зупиночного часу при гальмуванні автомобіля.

5. Вивести розрахункову формулу зупиночного шляху при гальмуванні автомобіля.

6. Як розраховують нормальні реакції дороги при гальмуванні автомобіля, якщо відома гальмівна сила?

7. Як розраховують коефіцієнт перерозподілу навантажень при гальмуванні автомобіля?

8. Як розраховують коефіцієнт перерозподілу гальмівної сили по осям автомобіля?

9. Способи гальмування автомобіля?

10. Методика проведення розрахунку автотехнічної експертизи ДТП.

11. Визначення показників гальмівної динамічності автомобіля.

Література

Л. 1. стр. 67 - 84; Л. 2 стр. 80 - 98


Тема 6. Паливна економічність автомобіля

Значення паливної економічності автомобіля для народного господарства та охорони навколишнього середовища. Вимірювачі паливної економічності. Паливно-економічна характеристика автомобіля. Вплив конструкційних і експлуатаційних факторів на витрату палива. Паливна економічність автопотяга. Методи водіння автомобіля, що допомагають економії палива.

^ Методичні вказівки

В даній темі основну увагу слід приділити наступним питанням:

 1. Значення паливної економічності автомобіля для народного господарства і охорони навколишнього середовища;

 2. Вимірювачі паливної економічності;

 3. Визначення витрати палива на 100 км шляху і аналіз отриманої рівності для рівномірного і нерівномірного руху автомобіля;

 4. Методика побудови паливно-економічної характеристики автомобіля.

 5. Використання поливної-економічності для рішення експлуатаційних задач.

Використовуючи літературу, що висвітлює питання економії палива при експлуатації автомобіля, і опит практичної роботи, записати в своєму конспекті шляхом покращення паливної економічності, а в наслідок, знизити собівартість одиниці транспортної роботи автомобіля.

Отримані значення закріпити рішенням задач по [ 1 ].

Питання для самоперевірки

1. Вкажіть значення паливної економічності для народного господарства і охорони навколишнього середовища.

2. Як розраховується шляхова витрата палива, витрата палива на виконану роботу.

3. Що розуміють під паливно-економічною характеристикою автомобіля?

4. Які задачі вирішують по паливно-економічній характеристиці автомобіля.

5. Паливна економічність автопотягів.

6. Вплив конструктивних, експлуатаційних факторів на витрату палива?

7. Як розраховують коефіцієнт перерозподілу навантажень при гальмуванні автомобіля?

8. Як розраховують коефіцієнт перерозподілу гальмівної сили по осям автомобіля?

9. Способи гальмування автомобіля?

10. Методика проведення розрахунку автотехнічної експертизи ДТП.

11. Визначення показників гальмівної динамічності автомобіля.

Література

Л. 1. стр. 84 - 94; Л. 2 стр. 99 - 108


Тема 7. Стійкість автомобіля

Поняття про поперечну і повздовжню стійкість автомобіля. Поперечна стійкість автомобіля при русі на дорозі з поперечним нахилом, на повороті. Критичні швидкості при умові стійкості. Занос переднього та заднього мостів автомобіля. Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на поперечну стійкість. Повздовжня стійкість автомобіля. Методи водіння автомобіля, що забезпечують запобігання заносу і перекиданню.

^ Методичні вказівки

Розрізняють стійкість повздовжню та поперечну. Оскільки втрата стійкості виникає в результаті дії на автомобіль сил при його русі, то вивчення даної теми слід розпочинати з розгляду даних сил.

Особливу увагу слід приділити визначенню параметрів, що характеризують повздовжню стійкість /кут підйому, при якому може розпочатися перекидання або буксування ведучих коліс автомобіля або авто-потяга/ і поперечну /кут поперечного нахилу дороги і критичну швидкість руху автомобіля або автопотяга на повороті/.

Вивчіть вивід формул для визначення показників повздовжньої і поперечної стійкості автомобіля по умовах перекидання і зносу /заносу/.

Для того щоб відповісти на питання, чи стійки рух, слід виконати наступний аналіз.

1. При русі на підйом /повздовжня стійкість/ визначити кути підйому дороги, при яких може розпочатися перекидання або буксування ведучих коліс автомобіля /автопотяга/, потім з даним кутом зрівняти фактичний кут, заданий умовами задачі. Рух буде стійким, якщо заданий кут буде менше критично допустимого по перекиданню і буксуванню ведучих коліс автомобіля.

2. При русі на дорогах з поперечним нахилом визначити критично-допустимі кути косогорів по перекиданню і зносу /заносу/. Якщо заданий кут косогору менше критично-допустимого, то рух буде стійким, тобто без перекидання і ковзання.

3. При русі на повороті по горизонтальній ділянці дороги /поперечна стійкість/ - визначити критичну швидкість руху на повороті по умовах перекидання і заносу. Якщо фактична швидкість руху на повороті менше критичної, то рух буде стійким.

Питання для самоперевірки

1. Що розуміють під поперечним перекиданням, умови, при яких воно може виникати?

2. Вивести кут поперечного нахилу дороги, при якому починається перекидання автомобіля.

3. Вивести конструктивне співвідношення параметрів автомобіля, при яких раніше починається ковзання, а не перекидання при русі автомобіля на дорозі з поперечним нахилом.

4. Визначити значення відцентрової сили, при який починається перекидання автомобіля при русі на повороті.

5. Вивести розрахункові формули критичних швидкостей за умовою

перекидання і ковзання.

6. Вивести значення кута підйому дороги при якому починається перекидання автомобіля.

7. Вивести конструктивне співвідношення параметрів автомобіля, які забезпечують ковзання, а не перекидання при русі на підйом.

8. Занесення автомобіля.

9. Занесення передньої осі автомобіля.

10. Занесення задньої осі автомобіля.

11. Визначиш кут підйому дороги, при якому розпочинається перекидання автомобіля.

Література

Л. 1. стр. 94 - 106; Л. 2 стр. 109 - 120


  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки та контрольні завдання для студентів-заочників спеціальності 070302

Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до розв’язування загальні положення
Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни «Екологія» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки і контрольні завдання з предмету «Автомобілі»для студентів заочної форми навчання спеціальності 07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Програма, методичні вказівки і контрольні завдання з предмету «Автомобілі»для студентів заочної форми навчання спеціальності – 07010602...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів
Програма та методичні вказівки до виконання індивідуально завдання для студентів денної форми навчання галузі знань 0505 «Машинобудування...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом
З часу випуску четвертого видання методичних вказівок до практичних занять студентів по загальній фізіології збудливих тканин та...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Операційні системи». Матеріал подано у вигляді окремих...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до вивчення курсу для студентів філософського факультету Львів 2009
...
Методичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх iconМетодичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 08010103
Бєлослудцева В. М., Комінова Г. Г., Мільчевська Ж.І. Тимчасові методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи