Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році icon

Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році
НазваПравила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році
Сторінка1/5
Дата конвертації12.01.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4   5

Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Директор департаменту вищої

освіти


_________________Я. Я. Болюбаш

(підпис)

Затверджено


___._______________2011 р.


Ректор


_________________В. А. Гурин

(підпис)


Затверджено


___._______________2011 р.


Директор


_________________ В.М.Герзель

(підпис)^ Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році


Рівне - 2011

Додаток В


^ Правил прийому до Національного університет

водного господарства та природокористування у 2012 році


Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році


Провадження освітньої діяльності у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Серія АВ № 586068, від 06.09.2011р.).

Правила прийому (надалі - Правила) розроблені Приймальною комісією Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування (надалі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959.


І Загальні положення

  1. Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу, (див. додаток 1В).

  2. До Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, які потребують додаткового захисту, приймаються до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у порядку, передбаченому для громадян України.

Прийом до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою.

  3. Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування приймає на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність (див. додаток 2В).

  4. Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування здійснюється:

 • за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням;

 • за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


^ IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1 Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 • понеділок – п’ятниця: з 900 по 1700 , обідня перерва: з 1300 по 1400;

 • субота: 900 – 1300;

 • неділя вихідний день під час прийому документів (5 серпня та 12 серпня 2012 року приймальна комісія буде працювати з 900 по 1300).

4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

базової загальної середньої

повної

загальної середньої

повної загальної середньої

1

2

3

4

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

11 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробовування, що проводить технікум

20 липня 2012 року

03 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробовувань

-

31 липня 2012 року

08 серпня 2012 року

Строки проведення технікумом вступних випробовувань

21 – 31 липня

2012 року

04 – 08 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше

12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години

8 серпня 2012 року

перший - не пізніше

12 години

9 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години

13 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години

16 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

4.3. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі освіти

ОКР кваліфікованого робітника

1

2

3

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2012 року

11 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробовування, що проводить технікум

20 липня 2012 року

03 серпня 2012 року

Строки проведення технікумом вступних випробовувань

21 – 31 липня

2012 року

04 – 08 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - не пізніше

12 години

1 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години

5 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години

8 серпня 2012 року

перший - не пізніше

12 години

9 серпня 2012 року;

другий - не пізніше

12 години

13 серпня 2012 року;

третій - не пізніше

12 години

16 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням - не пізніше 11 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня

за державним замовленням - не пізніше 20 серпня;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 25 серпня


V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування

5.1. Вступники особисто подають заяву про участь у конкурсному відборі до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують спеціальність та форму навчання.

5.3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о. Медична довідка повинна бути видана не раніше, ніж за шість місяців до моменту прийому документів, всі її розділи повинні бути заповненими, а в кінці довідки обов’язково повинен бути висновок „здоровий” або „придатний до навчання”;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними спеціальностями, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у технікумі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування за їх вибором.

5.11. Вступник може подати заяву не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три спеціальності у кожному з них. Факт кожної подачі заяви (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви.

5.12. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими Правилами мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI додатка В цих Правил).

5.13. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.14. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування.

5.15. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

^ VI. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів визначених Переліком конкурсних предметів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - не нижче 124 балів з конкурсних предметів (див. додаток 3В).

Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених цими Правилами, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів) з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3В цих Правил.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими Правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4В. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 7.1 - 7.4 розділу VII цих Правил.

6.5. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з двох предметів за переліком, що наведений у додатку 3В цих Правил.

6.6. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів у передбачених цими Правилами випадках. Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих бала. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6.7.Особи, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника спорідненої спеціальності для навчання із скороченими термінами підготовки, складають фахові вступні випробування.

Конкурсний відбір проводиться за результатами фахових вступних випробувань.

6.8. Результати фахових вступних випробовувань вступників, які вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник», оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.9. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, Приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з російської мови, якщо оцінки з російської мови виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VII. Допуск до участі у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання за їх вибором мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

7.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування в разі їх неучасті у рік вступу в зовнішньому незалежному оцінюванні мають:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

7.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування за їх вибором мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

7.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування за їх вибором мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.


VIIІ. Проведення вступних випробувань

8.1. Для проведення відповідно до пункту 2.1 розділу 2 цих Правил вступних екзаменів для вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових вступних випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

8.2. Результати вступних екзаменів вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.

8.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

8.4. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Автотранспортним технікумом Національного університету водного господарства та природокористування не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені у Автотранспортному технікумі Національного університету водного господарства та природокористування, розглядає апеляційна комісія Автотранспортного технікуму, склад та порядок роботи якої затверджується головою приймальної комісії.


ІX. Цільовий прийом до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування

9.1. Цільовий прийом організовується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості».

9.2. Особи, які вступають до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

9.3. Місця для цільового прийому виділяються рішенням приймальної комісії Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування в межах встановлених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України квот, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від обсягів державного замовлення з кожної спеціальності.

9.4. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста. Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

9.5. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

^ X. Зарахування за співбесідою

10.1. За результатами співбесіди зараховуються до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

10.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

10.3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених цими Правилами, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ XІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

11.1. Зараховуються до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства відповідно до розділу XІV додатка В цих Правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

11.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на спеціальності, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами.

11.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

11.4. Норма, визначена пунктами 11.1, 11.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

11.5. Особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси (відділення) в центрі довузівської підготовки Національного університету водного господарства та природокористування, для вступу на основі повної загальної середньої освіти до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства для навчання на природничо-математичних та інженерно-технічних спеціальностях при вступі на відповідну спеціальність Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства додається до 20 балів за результатами підсумкової атестації.

Додатковий бал за результатами підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів (відділення) в центрі довузівської підготовки Національного університету водного господарства та природокористування визначається за формулою:

,

де Бд - додатковий бал за результатами підсумкової атестації, що заокруглюється до десятих одиниці за правилами заокруглення;

^ 0,2 – коефіцієнт переходу від 100 – бальної шкали оцінювання знань з відповідних предметів до 20 – бальної шкали;

Бі – бал, отриманий з відповідного і-того конкурсного предмета за 100 – бальною шкалою оцінювання знань;

п – кількість конкурсних предметів для відповідної спеціальності.

Врахування додаткового бала підсумкової атестації відбувається за відповідною довідкою, виданою центром довузівської підготовки Національного університету водного господарства та природокористування.

11.6. Кількість додаткових балів, визначених пунктом 11.5 цього розділу і нарахованих особам за результатами навчання, оприлюднюється приймальною комісією Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування до початку прийому заяв про допуск до участі в конкурсі.


XІІ. Зарахування поза конкурсом

12.1. Зараховуються поза конкурсом до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).

12.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 12.1 цього розділу, установлюється приймальною комісією технікуму за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і становить не більше 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, доведеного Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування (див. додаток 3В).

Зарахування осіб, визначених пунктом 12.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


XIІІ. Право на першочергове зарахування

13.1. Право на першочергове зарахування до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

 • особи, які мають вищий середній бал з навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки.

13.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 13.1 цього розділу.


XIV. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

14.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

14.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

14.3. У межах кожної зазначеної в пункті 14.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

14.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

14.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.
  1   2   3   4   5Схожі:

Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПрограма вступного випробування
Вступне випробування з української мови і літератури проводиться у формі тестування, мета якого – оцінювання рівня навчальних досягнень...
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому до Маслівського аграрного технікуму ім. П. Х. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету в 2012 році

Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconЗапит на отримання публічної інформації
Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconЗапит на отримання публічної інформації
Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconЗапит на отримання публічної інформації
Автотранспортний технікум Національного університету водного господарства та природокористування
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому до Будівельного коледжу Житомирського національного агроекологічного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Будівельному коледжі Житомирського національного агроекологічного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому розроблені Приймальною комісією Березоворудського технікуму пдаа відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році,
Провадження освітньої діяльності у Березоворудському технікуму пдаа здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки,...
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому на навчання до відокремленого структурного підрозділу технологічного коледжу Національного університету "Львівська політехніка" у 2012 році львів-2012
Дбіркова комісія відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти...
Правила прийому до Автотранспортного технікуму Національного університету водного господарства та природокористування у 2012 році iconПравила прийому до Івано-Франківського коледжу Львівського національного аграрного університету у 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Івано-Франківському коледжі Львівського національного аграрного університету здійснюється відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи