Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року icon

Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року
НазваНаказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року
Сторінка1/5
Дата конвертації22.10.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипНаказ
  1   2   3   4   5

УКРАЇНА

ХОРОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ освіти, молоді та спорту

НАКАЗ

Від 20.06.2013 м. Хорол № 151Про підсумки методичної роботи

з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками

2012-2013 навчального року
Методичну роботу з педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладів району у 2012-2013 навчальному році проведено відповідно до наказу начальника відділу освіти районної державної адміністрації від 22.06.2012 №155 „Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році” та річного плану роботи районного методичного кабінету. В основу методичної роботи покладено результати моніторингу навчально-виховного процесу в навчальних закладах району.

Основним завданням методичної роботи у 2012-2013 навчальному році було: забезпечення організаційно-методичного супроводу виконання районної комплексної програми розвитку освітньої галузі Хорольського району Полтавської області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням районної ради від 25.03.2011 № 57 – VІ. Протягом 2012-2013 навчального року районний методичний кабінет розпочав роботу над методичною проблемою району „Оновлення змісту, форм і методів виховної роботи відповідно до сучасних вимог суспільства”. Методисти, керівники районних методичних об’єднань спрямували свою діяльність на виконання пріоритетних напрямків методичної роботи: навчально-методичного забезпечення викладання предметів; методичного супроводу вивчення і узагальнення педагогічного досвіду; аналіз результатів навчально-виховного процесу; запровадження використання інформаційно-комунікаційних технологій і програмних засобів у навчальний, методичний та управлінський процеси, постійний самоконтроль і самовдосконалення методистів, керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та членів педагогічних колективів освітніх закладів району; спрямування зусиль щодо організації навчально-виховного процесу на формування особистості школяра – гармонійної, здорової, інтелектуально розвиненої, конкурентноспроможної людини сучасності.

Виконання цих завдань забезпечили методисти районного методичного кабінету, працюючи у режимі інформаційно-консультативного центру, керівники та педагогічні працівники дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. Протягом минулого навчального року проведено ряд методичних заходів, педагогічних та учнівських конкурсів. У районному етапі конкурсу „Учитель року“ взяли участь 38 педагогів, з них у номінаціях: інформатика – 10, фізика – 16, російська мова – 7, музика – 5; 13 стали переможцями та призерами, 2 взяли участь в обласному конкурсі (додаток 1).

Функціонування структури методичної роботи в районі протягом 2012-2013 навчального року забезпечено діяльністю 19 районних методичних об’єднань, 11 постійно-діючих семінарів, 5 опорних навчальних закладів, 2 базових шкіл, 4 творчих групи, школи молодого керівника „Шлях до управлінської майстерності“, педагогічної майстерні для молодого вчителя „Крок до професійного зростання“.

З метою науково-методичного супроводу та вивчення передового педагогічного досвіду проведено 19 теоретичних та 32 практичних семінари на базі районного Будинку вчителя, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району.

Відбулося подальше удосконалення роботи районних семінарів директорів загальноосвітніх навчальних закладів та заступників директорів з навчально-виховної роботи. Особливо слід відзначити семінари: директорів, проведені на базі Ялосовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з теми „Планування діяльності навчального закладу“, Хорольської гімназії з теми „Моделювання змісту навчально-виховної діяльності“; заступників директорів на базі Новоаврамівської гімназії з теми „Впровадження нових технологій навчання та виховання щодо організації роботи з обдарованими дітьми“, Штомпелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з теми „Удосконалення педагогічного керівництва навчально-виховним процесом та роботою учнівського самоврядування через реалізацію ідеї громадсько-активної школи“.

На оптимальному рівні було організовано діяльність всіх колективних форм методичної роботи. Значно покращено роботу районного методичного об’єднання вчителів фізкультури (керівник – Волошин С.Г.); районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання (керівник – Маюренко В.М.). Стало традиційним проведення практикумів, ділових ігор, майстер-класів, моніторингових досліджень рівнів навчальних досягнень учнів. Рекомендації засідань районних методичних об’єднань позитивно вплинули на результати навчально-виховного процесу.

Значну увагу приділено упровадженню інновацій. Всього у загальноосвітніх закладах району впроваджено 31 інновацію, 75 педагогічних технології, що позитивно вплинуло на результативність навчально-виховного процесу.

Важливу роль у структурі методичної роботи в районі має такий напрямок як вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду. Районна картотека передового педагогічного досвіду містить 76 об’єктів.

Аналіз участі педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів у методичних заходах (додаток 2) свідчить про ріст активності та професійної майстерності педагогів.

Базовою ланкою у методичній структурі району є внутрішньошкільна методична робота. У кожному навчальному закладі функціонують колективні та індивідуальні форми роботи з учителями, які спрямовані на підвищення фахового рівня педагогів. У більшості закладів роботу здійснено планово із застосуванням інтерактивних форм проведення засідань. Слід відмітити позитивну динаміку щодо активізації методичної роботи у Вишняківській, Староаврамівській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів, Ковалівській, Новачиській загальноосвітніх школах І-ІІ ступенів.

Результатом методичної роботи у 2012-2013 навчальному році є показники участі школярів в олімпіадах, конкурсах Малої академії наук, у конкурсах художньо-естетичного, спортивного напрямків, у позашкільних заходах (додатки 3-11). Слід відмітити поліпшення роботи з обдарованими дітьми, оскільки результативність участі шкільної молоді в інтелектуальних конкурсах на рівні області зросла від 6 до 15 призерів.

Узагальнюючи підсумки методичної роботи за наслідками 2012-2013 навчального року, на основі самоаналізу навчальних закладів та на підставі фактичних результатів навчально-виховного процесу складено картки престижу шкіл (додатки 13-15) та загальний рейтинг (додаток 16).

Виходячи з вищевикладеного,


НАКАЗУЮ:


1. Районному методичному кабінету (Глущенко Л.А.):

1.1. У серпні 2013 року на засіданнях районних методичних об’єднань забезпечити проведення аналізу методичної роботи за 2012-2013 навчальний рік і визначити завдання на 2013-2014 навчальний рік.

1.2. До 01 вересня 2013 року підготувати проект наказу начальника відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації „Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2013-2014 навчального року“.

1.3. Протягом 2013-2014 навчального року спрямувати діяльність районних методичних об’єднань на підвищення якості освіти.

2. Керівникам районних методичних об’єднань:

2.1. На серпневих засіданнях районних методичних об’єднань у 2013 році

проаналізувати вплив методичної роботи на результативність навчально-виховного процесу за підсумками державної підсумкової атестації, олімпіад, конкурсів наукових робіт Малої академії наук, інших конкурсів.

2.2. До 01 квітня 2014 року провести моніторинг участі членів методичних об’єднань у проведенні засідань, практикумів, семінарів, майстер-класів за останні три роки.

2.3. До 01.05.2014 узагальнені результати моніторингу участі членів методичних об’єднань у проведенні засідань, практикумів, семінарів, майстер-класів за останні три роки подати у районний методичний кабінет.

2.4. Щорічно готувати звіт про роботу районного методичного об’єднання за встановленою формою і подавати його в паперовому та електронному варіантах у районний методичний кабінет до 10 травня.

3. Директорам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, завідуючим дошкільними навчальними закладами:

3.1. До 01 вересня 2013 року внести корективи в плани розвитку закладів щодо удосконалення концептуальних напрямків діяльності закладу.

3.2. До 10 вересня 2012 року проаналізувати вплив рівня фахової майстерності педагогів, керівників гуртків, вихователів на результати навчальних досягнень учнів (вихованців), ріст творчого розвитку гуртківців, стан дошкільного виховання за підсумками 2012-2013 навчального року.

3.3. Забезпечити систематичну роботу методичних рад навчальних закладів.

3.4.Вести систематичний контроль за участю педагогічних працівників у всіх колективних формах методичної роботи з подальшим вивченням ефективності цієї участі.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на завідуючу районним методичним кабінетом Глущенко Л.А.


Начальник відділу освіти,

молоді та спорту районної

державної адміністрації І.М.ПОТЕРАЙЛО


Підготовлено:


Завідуюча районним методичним кабінетом Л.А.Глущенко


Погоджено:


Юрисконсульт групи централізованого

господарського обслуговування відділу

освіти, науки, молоді та спорту районної

державної адміністрації Я.Ю.Карманська


Додаток 1

до наказу начальника відділу освіти,

молоді та спорту районної

державної адміністрації

від 20.06.2013 № 151


Показники участі загальноосвітніх навчальних закладів

Хорольського району у конкурсі „Учитель року“

п/п


Назва закладу


Всього учасників

Номінації

Призові місця

Ін форма

тика

Фізика

Рос.

мова

Музика

1

Хорольська СШ І-ІІІ ст. №1

4

1

1

1

1

1

2

Хорольська гімназія

3

1

1

-

1

1

3

Хорольська СШ І-ІІІ ст. №3

4

1

1

1

1

-

4

Хорольський НВК

4

1

1

1

1

3

5

Андріївська ЗОШ І-ІІІ ст.

2

1

1

-

-

1

6

Вишняківська ЗОШ І-ІІІ ст.

-

-

-

-

-

-

7

Мусіївська ЗОШ І-ІІІ ст.

1

-

1

-

-

-

8

Новоаврамівська гімназія

-

-

-

-

-

-

9

Петрівський НВК

2

-

1

1

-

1

10

Петракіївський НВК

2

1

1

-

-

2

11

Покровськобагачанська ЗОШ І-ІІІ ст.

2

1

1

-

-

-

12

Староаврамівська ЗОШ І-ІІІ ст.

1

-

-

1

-

-

13

Шишаківська ЗОШ І-ІІІ ст.

1

-

1

-

-

-

14

Штомпелівська ЗОШ І-ІІІ ст.

2

-

1

-

1

2

15

Ялосовецька ЗОШ І-ІІІ ст.

3

1

1

1

-

1

16

Березняківська ЗОШ І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

-

17

Вергунівська ЗОШ І-ІІ ст.

2

1

1

-

-

-

18

Грушинська ЗОШ І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

-

19

Ковалівська ЗОШ І-ІІ ст.

1

-

1

-

-

-

20

Новачиська ЗОШ І-ІІ ст.

2

1

1

-

-

-

21

Новоіванівська ЗОШ І-ІІ ст.

1

-

-

1

-

-

22

Тарасівська ЗОШ І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

-

23

Трубайцівська ЗОШ І-ІІ ст.

-

-

-

-

-

-

24

Хильківська ЗОШ І-ІІ ст.

1

-

1

-

-

-

25

Бригадирівська ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

-

26

Клепачівська ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

-

27

Мелюшківська ЗОШ І ст.

-

-

-

-

-

-
Всього

38

10

16

7

5

13
  1   2   3   4   5Схожі:

Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №153 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2011-2012 навчального року
В основу планування методичної роботи покладено результати діагностики рівня професійної компетенції вчителів та результати аналізу...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №155 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2012-2013 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №202 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році
В результаті проведеної роботи педагогічні працівники навчальних закладів району достатньо ознайомлені з сучасними ефективними педагогічними...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №21 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами в навчальних закладах району у 2010-2011 навчальному році
Методична робота з педагогічними кадрами навчальних закладів проводилась згідно з планом Млинівського районного методичного кабінету,...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №158 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів району у 2011-2012 навчальному році
В основу методичної роботи покласти рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо організації і проведення методичної роботи...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №218 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчально-виховних закладів району в 2012-2013 н р
Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», наказу відділу освіти Гадяцької райдержадміністрації від 30. 08. 2012...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №251 Про організаційно-методичну роботу з педагогічними кадрами закладів освіти в 2013-2014 навчальному році
України від 08. 12. 2008 №1119, Положення про систему науково-методичної роботи з педагогічними працівниками в Україні (проект),...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №213 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами дошкільних навчальних закладів району в 2013/2014 н р
Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. Методична служба впродовж 2012-2013 навчального року...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №205 Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками району у 2013-2014 навчальному році
Про загальну середню освіту”, Положенням про районний методичний кабінет, враховуючи сучасні вимоги до організації методичної роботи...
Наказ №151 Про підсумки методичної роботи з педагогічними кадрами навчальних закладів району за підсумками 2012-2013 навчального року iconНаказ №49/2 Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2011/12 н р
Мелітополя, завдань педколективу на 2011-2012 навчальний рік та на підставі наказу Про підсумки методичної роботи з педагогічними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи