Розпорядження голови районної державної адміністрації icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації
Скачати 95.96 Kb.
НазваРозпорядження голови районної державної адміністрації
Дата конвертації14.01.2013
Розмір95.96 Kb.
ТипРозпорядження


УКРАЇНА

МИХАЙЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації
20.07.2011290


Про організацію роботи щодо

надання публічної інформації в Михайлівській

райдержадміністраціїКеруючись ст.25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», Указом Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади»:


 1. Затвердити такі, що додаються:

  1. форму запиту на інформацію;

  2. порядок складання та подання запитів на інформацію;

  3. порядок оскарження рішень райдержадміністрації, її дій чи бездіяльності.
 1. Зобов’язати фінансове управління, відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення, відділ культури та туризму, управління агропромислового розвитку райдержадміністрації розробити та затвердити форму запиту на інформацію, порядок складання та подання запитів на інформацію, порядок оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності, про що інформувати керівника апарату райдержадміністрації до 15.08.2011.
 1. Покласти на керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, зазначених у пункті 2 даного розпорядження, персональну відповідальність за забезпечення належного виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату райдержадміністрації Старокожко А.Г.Голова районної

державної адміністрації С.В.Передерій


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

райдержадміністрації

20.07.2011290


Форма запиту на інформацію


Розпорядник Михайлівська районна державна адміністрація

інформації (найменування розпорядника інформації)


Запитувач _____________________________________________

(прізвища, ім’я, по батькові – для фізичних осіб,

найменування організації,

______________________________________________

прізвища, ім’я, по батькові представника організації

 • для юридичної особи,

__________________________________________________

осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу

юридичної особи,

________________________________________________

поштова адреса або електронна адреса, контактний

телефон)


^ ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати

__________________________________________________________________

(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):


на поштову адресу __________________________________________________

(поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,

____________________________________________________________

будинок, корпус, квартира)

на електронну адресу _________________________________________________

телефаксом _________________________________________________

за телефоном _________________________________________________


___________ ___________

(дата) (підпис)

Примітки 1.

Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні ^ Михайлівської райдержадміністрації

(найменування райдержадміністрації)


розміщена на

веб-сайті mihrda.at.ua

(адреса офіційного веб-сайту райдержадміністрації)


2. Запит може бути поданий:


на поштову адресу ^ 72002 Запорізька обл., смт Михайлівка, вул. Леніна , 36

(поштова адреса райдержадміністрації)

на електронну адресу____gosmih@zp.ukrtel.net__

(електронна адреса райдержадміністрації)

телефаксом _________________ 21475________________

(номер телефаксу райдержадміністрації)

за телефоном _________________21364________________

(номер телефону райдержадміністрації)


3. Запит може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації або начальником загального відділу, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.


4. У запиті необхідно зазначати спосіб отримання інформації.


5.Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


6.У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.


7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.


8. Інформація на запит надається безоплатно.


9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат,пов’язаних із копіюванням або друком документів та порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.


10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;


2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;


3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9 цих приміток;


4) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:


прізвище, ім’я по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є);


загальний опис інформації, або вид назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);


підпис і дату (за умови подання письмового запиту).


Керівник апарату

райдержадміністрації А.Г.Старокожко


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови райдержадміністрації

20.07.2011290


^ ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ

рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності


1. Рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації можуть бути оскаржені до голови райдержадміністрації, голови облдержадміністрації або суду.

2. Запитувач має право оскаржити:

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;

3) ненадання відповіді на запит на інформацію;

4) надання недостовірної або неповної інформації;

5) несвоєчасне надання інформації;

6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

7) інші рішення, дії чи бездіяльність райдержадміністрації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності райдержадміністрації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України (2747-15).


Керівник апарату

райдержадміністрації А.Г.Старокожко


ЗАТВЕРДЖЕНО


Розпорядження голови

райдержадміністрації

20.07.2011290


ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію


 1. Запит на інформацію подається фізичною чи юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи районній державній адміністрації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

 2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

 3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача,поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

 1. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає райдержадміністрація, або яка розміщується на її офіційному веб-сайті.

 2. Запит на інформацію може бути поданий особисто до загального відділу апарату райдержадміністрації або начальнику загального відділу, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

 3. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

 4. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює начальник загального відділу апарату райдержадміністрації, який організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Михайлівська райдержадміністрація, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

 5. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Михайлівської райдержадміністрації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.


Керівник апарату

райдержадміністрації А.Г.Старокожко


Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 2013 №79 (зі змінами внесеними згідно розпорядження голови районної державної адміністрації від 12. 09. 2013 №321, від 24. 02. 2014 №65) положення
Краснокутської районної державної адміністрації (далі – районна державна адміністрація), підпорядковується голові районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації icon2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Загорулько Г.І
Внести зміни до додатку розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 квітня 2011 року №165 «Про затвердження складу...
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 11. 06. 2013 №167
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 15 жовтня 2010 року №365 «Про склад конкурсної комісії районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації №400, зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 17. 01. 2014 року №15 загальні функціональні обов’язки
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 25. 02. 2013 №62 Положення про сектор цивільного захисту Краснокутської районної державної адміністрації I
Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації перейменовано з відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 07. 2011 р. №526 положення про відділ освіти районної державної адміністрації
Білозерської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації «04» червня 2013 р. №312 Алгоритм роботи Близнюківської райдержадміністрації (голови районної державної адміністрації та її заступників) №
Прямі телефонні лінії голови районної державної адміністрації та його заступників
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 17. 01. 2011 №19. Зі змінами, внесеними розпорядженням голови районної державної адміністрації від 25 липня 2011 року №362 регламент каланчацької районної державної адміністрації 1
Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 27. 12. 2013 №236 Перспективний план роботи районної державної адміністрації на 2014 рік. № Зміст заходів
Розділ І. Колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2013 №237-р План роботи районної державної адміністрації на перший квартал 2014 року. № Зміст заходів
Розділ І. Колегії, наради та інші заходи за участю голови районної державної адміністрації
Розпорядження голови районної державної адміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 07. 03. 2013 №46 положення про відділ економічного розвитку І торгівлі Валківської районної державної адміністрації
Валківської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом Валківської районної державної адміністрації...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи