Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту icon

Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Скачати 69.34 Kb.
НазваПостанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту
Дата конвертації07.04.2013
Розмір69.34 Kb.
ТипПостанова


 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 9 вересня 2009 р.  № 983

Київ

 

Про внесення змін до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту


 

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. № 176 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 8, с. 142; 2007 р., № 75, ст. 2791; 2008 р., № 19, ст. 541; 2009 р., № 39, ст. 1323), зміни, що додаються.

 
^
Прем’єр-міністр України

Ю. ТИМОШЕНКО


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 вересня 2009 р.  № 983

 

ЗМІНИ, 
що вносяться до Правил надання послуг 
пасажирського автомобільного транспорту

 

1. Пункт 1 викласти в такій редакції:

“1. Ці Правила визначають порядок здійснення перевезень пасажирів та їх багажу автобусами, таксі, легковими автомобілями на замовлення, а також обслуговування пасажирів на автостанціях і є обов’язковими для виконання організаторами регулярних перевезень, замовниками транспортних послуг (далі — замовники послуг), автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками, персоналом автомобільного транспорту, автостанціями та пасажирами.”.

2. Підпункт 6 пункту 2 після слів “автомобільний перевізник” доповнити словами “, автомобільний самозайнятий перевізник”.

3. Пункт 11 викласти в такій редакції:

“11. Організатори регулярних перевезень, замовники послуг, автомобільні перевізники, автомобільні самозайняті перевізники, персонал автомобільного транспорту, автостанції та пасажири несуть відповідальність за невиконання цих Правил згідно із законом.”.

4. У пункті 14 слова “(далі — замовники регулярних перевезень)” замінити словами “(організатори регулярних перевезень)”.

5. В абзаці другому пункту 16 та пункті 113 слова “Укравтотранс”, “Укравтотрансом”замінити відповідно словами “Державтотрансадміністрація”, “Державтотрансадміністрацією”.

6. Абзац четвертий пункту 27 доповнити підпунктом 9 такого змісту: “9) позначення місць для інвалідів рельєфною піктограмою в порядку, визначеному Мінтрансзв’язку.”.

7. Абзац шостий пункту 28 після слів “відомостями про режим роботи автобусів”доповнити словами “із зазначенням таких, що пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

8. У пункті 31:

у першому реченні слова “особливими потребами” замінити словами “обмеженими фізичними можливостями”;

друге речення викласти в такій редакції: “Вимоги до структури  рухомого складу визначаються організатором регулярних перевезень в умовах конкурсу.”.

9. Доповнити Правила пунктом 311 такого змісту:

“311. Організатор регулярних перевезень визначає умови перевезень, до яких належать:

1) визначена органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування структура парку автобусів, що здійснюють перевезення на маршруті загального користування, виходячи з їх пасажиромісткості, класу, технічних та екологічних характеристик;

2) соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування населення;

3) наявність кондуктора в автобусах, що здійснюють перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у всіх режимах руху;

4) облаштування автобусів засобами візуального та звукового інформування про найменування зупинки, зокрема наступної, маршруту;

5) використання на маршруті автобусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, та кількість таких автобусів.”.

10. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Перевізник проводить стажування водія перед переведенням його на новий регулярний маршрут або на відмінну модель автобуса, ознайомлює з паспортом маршруту та видає водію витяг з нього.

Перевізник забезпечує навчання та інструктаж водія щодо особливостей посадки (висадки) осіб з обмеженими фізичними можливостями.”.

11. У пункті 36:

в абзаці першому слова “замовник перевезень” замінити словами “організатор регулярних перевезень”;

в абзаці другому слово “замовник” замінити словами “організатор регулярнихперевезень”.

12. У пунктах 46, 49, 50 і 61 слово “транспортних” виключити.

13. Пункти 59, 67, 69 і 70 після слова “замовник” в усіх відмінках доповнити словом “послуг” у відповідному відмінку.

14. У пункті 72 слова “Замовник перевезень” замінити словами “Замовник послуг зперевезень”.

15. У пункті 86:

в абзаці першому слова “Перевізник, який здійснює” замінити словами “Автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник, які здійснюють”;

абзац другий після слова “перевізники” доповнити словами “, автомобільні самозайнятіперевізники”.

16. Пункт 87 після слова “перевізник” доповнити словами “, автомобільний самозайнятийперевізник”.

17. Пункт 96 викласти в такій редакції:

“96. Організація надання послуг з перевезення на таксі та легковим автомобілем на замовлення за попереднім замовленням за допомогою дистанційних засобів зв’язку здійснюється суб’єктами господарювання, які надають інформаційно-диспетчерські послуги (далі — суб’єкт господарювання), уклали відповідні договори з автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятими перевізниками.”.

18. У пункті 99 слова “замовникові перевезення” замінити словами “замовникові послуг”.

19. Пункти 100, 105 і 106 викласти в такій редакції:

“100. Параметри обслуговування та подана інформація (на паперовому або електронному носії) заносяться в журнал реєстрації, форма та порядок ведення якого затверджуються Мінтрансзв’язку.”;

“105. Організація перевезення на замовлення здійснюється за договором, який укладається між автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником та суб’єктом господарювання, у письмовій формі і повинен містити інформацію про основні характеристики обслуговування, відповідальність сторін, форму та строк проведення розрахунку, марку і клас транспортного засобу, його облаштування, наявність додаткового технічного обладнання.

Договір може бути укладений:

окремо на кожну послугу з визначенням часу та місця посадки пасажира (групи пасажирів), місця та орієнтовного часу прибуття, а також загального розміру оплати послуги;

на встановлений строк обслуговування з визначенням переліку обов’язків, що покладаються на автомобільного перевізника, автомобільного самозайнятого перевізника, виду оплати (подобова, погодинна та/або покілометрова) з можливим продовженням строку дії договору за домовленістю сторін.

Перевезення на замовлення також може здійснюватися за попередньою домовленістю між автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятим перевізником та замовником послуг.

106. Послуги з перевезення на замовлення не можуть надаватися на стоянках таксі та на шляху проходження транспортного засобу особам, з якими не було попередньої домовленості про надання послуги.

Вартість послуг визначається за попередньою домовленістю між замовником послуг та суб’єктом господарювання або перевізником.”.

20. Абзаци п’ятий і шостий пункту 107 виключити.

21. У пункті 109:

підпункт 3 викласти в такій редакції:

“3) оформлення з автомобільним перевізником, автомобільним самозайнятимперевізником договору у разі надання послуг з перевезення на замовлення;”;

підпункт 4 після слова “перевізниками” доповнити словами автомобільнимисамозайнятими перевізниками”;

підпункт 5 після слова “перевізників” доповнити словами “, автомобільних самозайнятихперевізників”.

22. Пункт 110 викласти в такій редакції:

“110. Суб’єктам господарювання забороняється:

укладати договори з автомобільними перевізниками, автомобільними самозайнятимиперевізниками, які не мають відповідних ліцензій;

подавати недостовірну інформацію про вартість послуг і технічні характеристики транспортного засобу.”.

23. Абзац другий пункту 119 доповнити реченням такого змісту: “Особи, на яких покладено такі функції, проходять навчання щодо особливостей обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.”.

24. У пункті 145:

підпункт 3 після слів “перед початком роботи” доповнити словами “, крім автомобільногосамозайнятого перевізника”;

підпункт 4 після слів “транспортних засобів” доповнити словами “, крім автомобільногосамозайнятого перевізника”;

у підпункті 9 слова “осіб з особливими потребами” замінити словами “осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, вагітних жінок, пасажирів з дітьми дошкільного віку”.

25. У підпункті 5 пункту 146 слова “замовника перевезень” замінити словами “замовникапослуг”.

26. Пункт 152 викласти в такій редакції:

“152. Автомобільний самозайнятий перевізник, що здійснює перевезення на власному транспортному засобі, крім вимог, передбачених пунктом 150 цих Правил, зобов’язаний проходити один раз на рік медичний огляд, за результатами якого видається довідка встановленого зразка, та здійснювати  технічне обслуговування транспортного засобу на станції технічного обслуговування згідно з регламентом проведення сервісного обслуговування транспортного засобу, але не рідше ніж один раз на три місяці, про що проставляється відмітка в сервісній книжці, форма якої затверджується Мінтрансзв’язку.”.

27. У тексті Правил слова “замовник регулярних перевезень” в усіх відмінках і формах числа замінити словами “організатор регулярних перевезень” у відповідному відмінку і числі.

 

___________________Схожі:

Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРозпорядження " 17 " 02 2012 р. №102-р Про внесення змін до мережі автобусних маршрутів загального користування
Закону України «Про автомобільний транспорт», із внесеними змінами, постановою Кабінету Міністрів України від 18. 02. 97 №176 «Про...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРішення проект 2012 року № Про упорядкування організації перевезень пасажирів та їх багажу легковими таксі усіх форм власності в смт. Тростянець
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту”
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на приміських
...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення
...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРозпорядження 2014 № Про затвердження умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу під час проведення
...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconПостанова кабiнету мiнiстрiв україни вiд 29 сiчня 2003 p. №141 236 Про внесення змiн до Правил надання послуг пасажирського автомобiльного транспорту Вiдповiдно
Вiдповiдно до статтi 35 Закону України “Про автомобiльний транспорт” Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРішення від 19. 08. 2009 №358 Про внесення змін до переліку маршрутів міського наземного пасажирського транспорту
Міського наземного пасажирського транспорту, забезпечення умов пасажироперевезень, удосконалення якості транспортного обслуговування...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРозпорядження від 15 червня 2011 року №52 Про початок перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті №1 Підстанція рему Агросервіс
Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconРішення виконавчого комітету міської ради № Порядок перевезення малозабезпечених громадян в громадському транспорті у місті Чернівцях
Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» із...
Постанова від 9 вересня 2009 р. №983 Київ Про внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту iconНаказ № Про організацію безпеки життєдіяльності учнів зош № під час поїздки автомобільним транспортом
Запорізької області від 19. 03. 2012 №187 «Про організацію і проведення початкової вправи стрільб з автомата Калашникова учнями 11...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи