Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 icon

Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317
НазваПостанова від 3 грудня 2009 р. N 1317
Дата конвертації07.04.2013
Розмір95.8 Kb.
ТипПостанова

І групу інвалідності розділили на А і Б

ПОСТАНОВА

від 3 грудня 2009 р. N 1317


Витяг з постанови


Критерії встановлення інвалідності


26. Особі, що визнана інвалідом, залежно від ступеня розладу функцій органів і систем організму та обмеження її життєдіяльності встановлюється I, II чи III група інвалідності. I группа інвалідності поділяється на підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати здоров'я інваліда та обсягу потреби в постійному сторонньому догляді, допомозі або нагляді.

Причинами інвалідності є:

- загальне захворювання;

- інвалідність з дитинства;

- нещасний випадок на виробництві (трудове каліцтво чи інше ушкодження здоров'я);

- професійне захворювання;

- поранення, контузії, каліцтва, захворювання:

- одержані під час захисту Батьківщини, виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) чи пов'язані з перебуванням на фронті, у партизанських загонах і з'єднаннях, підпільних організаціях і групах та інших формуваннях, що визнані такими згідно із законодавством, в районі воєнних дій на прифронтових дільницях залізниць, на спорудженні оборонних рубежів, військово-морських баз та аеродромів у період громадянської та Великої Вітчизняної воєн або з участю у бойових діях у мирний час;

- одержані під час захисту Батьківщини, виконання інших обов'язків військової служби, пов'язаних з перебуванням на фронті в інші періоди;

- одержані в районах бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння у повоєнний період, а також під час виконання робіт, пов'язаних з розмінуванням боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни незалежно від часу їх виконання;

- одержані у неповнолітньому віці внаслідок воєнних дій громадянських і Великої Вітчизняної воєн та в повоєнний період;

- пов'язані з участю у бойових діях та перебуванням на території інших держав;

- пов'язані з виконанням службових обов'язків, ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, ядерних аварій, ядерних випробувань, з участю у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, іншим ураженням ядерними матеріалами;

- одержані внаслідок політичних репресій;

- пов'язані з виконанням обов'язків військової служби або службових обов'язків з охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

- захворювання:

- отримані під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях;

- пов'язані з впливом радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

- одержані в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і підрозділах цивільного захисту, Держспецзв'язку.


27. Підставою для встановлення I групи інвалідності є стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або уродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, неспроможності до самообслуговування і спричиняють до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.


До I групи належать особи з найважчим станом здоров'я, які повністю не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги, абсолютно залежні від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій або які частково здатні до виконання окремих елементів самообслуговування.


Критеріями встановлення I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи у значному III ступені:

- нездатність до самообслуговування чи повна залежність від інших осіб;

- нездатність до пересування чи повна залежність від інших осіб;

- нездатність до орієнтації (дезорієнтація);

- нездатність до спілкування;

- нездатність контролювати свою поведінку;

- значні обмеження здатності до навчання;

- нездатність до окремих видів трудової діяльності.


^ До підгрупи А I групи інвалідності належать особи з виключно високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє до виникнення потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі інших осіб і фактичну нездатність до самообслуговування.

Критеріями встановлення підгрупи А I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє повну нездатність до самообслуговування та повну залежність від інших осіб (необхідність постійного стороннього нагляду, догляду або допомоги).


^ До підгрупи Б I групи інвалідності належать особи з високим ступенем втрати здоров'я, який спричиняє значну залежність від інших осіб у виконанні життєво важливих соціально-побутових функцій і часткову нездатність до виконання окремих елементів самообслуговування.

Критеріями встановлення підгрупи Б I групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє втрату можливості самостійного задоволення з допомогою технічних засобів і за умови відповідного облаштування житла більшості життєво необхідних фізіологічних та побутових потреб.


Інваліди I групи із значно вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та проводити різні види трудової діяльності за умови їх забезпечення засобами компенсації фізичних дефектів або порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів, створення за необхідності спеціальних умов праці, у тому числі вдома.


Підставою для встановлення II групи інвалідності є стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, травмою або вродженою вадою, що призводять до значного обмеження життєдіяльності особи, при збереженій здатності до самообслуговування та не спричиняють потреби в постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі.

Критеріями встановлення II групи інвалідності є ступінь

втрати здоров'я, що спричиняє обмеження у вираженому II ступені

однієї чи декількох категорій життєдіяльності особи:

- обмеження самообслуговування II ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

- обмеження здатності до самостійного пересування II ступеня - здатність до самостійного пересування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

- обмеження здатності до навчання II ступеня - нездатність до навчання або здатність до навчання тільки у спеціальних навчальних закладах або за спеціальними програмами вдома;

- обмеження здатності до трудової діяльності II ступеня - нездатність до провадження окремих видів трудової діяльності чи здатність до трудової діяльності у спеціально створених умовах з використанням допоміжних засобів і/або спеціально обладнаного робочого місця, за допомогою інших осіб;

- обмеження здатності до орієнтації II ступеня - здатність до орієнтації в часі і просторі за допомогою інших осіб;

- обмеження здатності до спілкування II ступеня - здатність до спілкування з використанням допоміжних засобів і/або за допомогою інших осіб;

- обмеження здатності контролювати свою поведінку II ступеня - здатність частково чи повністю контролювати свою поведінку тільки за допомогою сторонніх осіб.

До II групи інвалідності можуть належати також особи, які мають дві хвороби або більше, що призводять до інвалідності, наслідки травми або вроджені вади та їх комбінації, які в сукупності спричиняють значне обмеження життєдіяльності особи та її працездатності.


II група інвалідності встановляється учням, студентам вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації денної форми навчання, що вперше здобувають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень освіти, у разі наявності в них ознак інвалідності на період їх навчання. Після закінчення навчального закладу видається довідка про придатність їх до роботи у результаті набуття професії.


Інваліди II групи з вираженим обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності, зокрема шляхом створення відповідних умов праці із забезпеченням засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійснення реабілітаційних заходів.


Підставою для встановлення ^ III групи інвалідності є стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, наслідками травм або вродженими вадами, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги і соціального захисту.

Критеріями для встановлення III групи інвалідності є ступінь втрати здоров'я, що спричиняє обмеження однієї чи декількох категорій життєдіяльності у помірно вираженому I ступені:

- обмеження самообслуговування I ступеня - здатність до самообслуговування з використанням допоміжних засобів;

- обмеження здатності самостійно пересуватися I ступеня - здатність до самостійного пересування з більшим витрачанням часу, часткового пересування та скорочення відстані;

- обмеження здатності до навчання I ступеня - здатність до навчання в навчальних закладах загального типу за умови дотримання спеціального режиму навчального процесу і/або з використанням допоміжних засобів, за допомогою інших осіб (крім персоналу, що навчає);

- обмеження здатності до трудової діяльності I ступеня - часткова втрата можливостей до повноцінної трудової діяльності (втрата професії, значне обмеження кваліфікації або зменшення обсягу професійної трудової діяльності більше ніж на 25 відсотків, значне утруднення в набутті професії чи працевлаштуванні осіб, що раніше ніколи не працювали та не мають професії);

- обмеження здатності до орієнтації I ступеня - здатність до орієнтації в часі, просторі за умови використання допоміжних засобів;

- обмеження здатності до спілкування I ступеня - здатність до спілкування, що характеризується зниженням швидкості, зменшенням обсягу засвоєння, отримання та передавання інформації;

- обмеження здатності контролювати свою поведінку I ступеня - здатність частково контролювати свою поведінку за особливих умов.

Інваліди III групи з помірним обмеженням життєдіяльності можуть навчатися та провадити різні види трудової діяльності за умови забезпечення у разі потреби засобами компенсації фізичних дефектів чи порушених функцій організму, здійсненняреабілітаційних заходів.


Новые стандарты реабилитации инвалидов

С 1 января вступил в силу Закон Украины "О реабилитации инвалидов в Украине". Цель нового закона - приблизить стандарты реабилитации инвалидов в Украине к общеевропейским нормам. В связи с этим рекомендуем обратить работодателям внимание на некоторые аспекты нового закона.

Законом сохранена прежняя классификация инвалидности на первую, вторую и третью группы для совершеннолетних больных. Группа инвалидности устанавливается медико-социальными экспертными комиссиями (МСЭК) в зависимости от степени функционального расстройства организма и уровня ограничения жизнедеятельности.

Относительно первой группы инвалидности в законе закреплена новация, на которой остановимся подробнее. Впервые закрепляется разделение первой группы инвалидности на подгруппы А и Б.

^ К подгруппе А первой группы инвалидности относятся лица с исключительно высокой степенью утраты здоровья, не имеющие возможности обслуживать себя самостоятельно, а значит, нуждающиеся в постоянной помощи и уходе других лиц.

^ К подгруппе Б первой группы инвалидности относятся лица с высокой степенью утраты здоровья, значительной зависимостью от других лиц в обеспечении жизненно важных социально-бытовых функций, но способные выполнять отдельные элементы самообслуживания.

По факту установления инвалидности и степени утраты здоровья составляется индивидуальная программа реабилитации, которая включает в себя комплекс реабилитационных мер по видам, формам, объемам, срокам выполнения с определением порядка и места их проведения. Закон гарантирует, что объем реабилитационных мероприятий, предусмотренных индивидуальной программой, не может быть меньшим от объема, предусмотренного Государственной типовой программой реабилитации инвалидов.

Подчеркнем, что индивидуальная программа реабилитации имеет рекомендательный характер для инвалида или законного представителя ребенка-инвалида, а вот для органов исполнительной власти, местного самоуправления, реабилитационных учреждений, предприятий, учреждений и организаций, в которых трудится или находится инвалид (ребенок-инвалид), независимо от их ведомственной подчиненности, типа и формы собственности, эта программа обязательна. В законе прописана структура системы реабилитации, которая включает в себя виды, формы и средства реабилитации.

Виды реабилитации таковы: медицинские, физические, психологические, профессиональные, трудовые, социальные, психолого-педагогические, физкультурно-спортивные. К основным формам реабилитации Закон относит: предоставление инвалидам реабилитационных услуг, обеспечение техническими и иными средствами реабилитации, обеспечение изделиями медицинского назначения, материальное обеспечение.

Отметим, что ст. 15 этого закона ("Государственные социальные нормативы в сфере реабилитации") и ст. 26 ("Средства реабилитации инвалидов") в отличие от остальных статей закона вступят в силу только через год.

В Законе также заложена система денежных компенсаций. Компенсации предполагается выплачивать в случаях, когда средство или услуга реабилитации не могут быть предоставлены инвалиду, ребенку-инвалиду бесплатно, либо если таковые приобретены за собственные средства. Предусматривается также выплата денежных компенсаций, связанных с транспортным обслуживанием (бензин, ремонт, техобслуживание автомобиля) для инвалидов, имеющих право на обеспечение автомобилем, и компенсаций вместо санаторно-курортной путевки, включая компенсацию стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения. Порядок и размеры таких компенсаций будут определяться Кабинетом министров Украины.

Увы, механизмы реализации нового закона, как это часто у нас случается, пока не отработаны и потому мы не можем ознакомить с ними наших читателей. Однако новый закон, повторимся, вступил в силу. И с ним придется считаться.

Закон "О реабилитации инвалидов в Украине" (за 2961-IV от 06.10.05 г.) опубликован в газете "Урядовий кур'єр", 213 от 09.11.05 г. (приложение "Орієнтир", 41/2005 г. стр. 1-11.


Удачный выбор, № 42 от 01.03.2006

Александр Кучеренко, юристСхожі:

Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconДокументи
1. /11307Л95642 ЗВ_Т.doc
2. /11307Л95642...

Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 27 січня 2010 р. N 59 Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 23 травня 2011 р. N 551
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1396
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова кабінету міністрів україни від 01 липня 2009 р. №724 Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру
Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади забороняється з 1 серпня 2009 р
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconКабінет міністрів україни постанова
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №268 «Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих...
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 21 грудня 2001 р. N 1713
Про затвердження Порядку оплати або відшкодування вартості послуг, наданих окружним і дільничним виборчим
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 3 грудня 1997 р. N 1349
Києва та Севастополя, загальної чисельності апарату рад та їх виконавчих комітетів дотримуватися типових штатів згідно з додатками...
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 5 жовтня 2009 р. N 1122 Київ
Затвердити основні вимоги до формування штатного розпису дошкільних навчальних закладів, що додаються
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconПостанова від 30 жовтня 2009 р. №1154
Про встановлення граничних рівнів цін на окремі лікарські засоби І вироби медичного призначення
Постанова від 3 грудня 2009 р. N 1317 iconРішення №1074 від 02 грудня 2009 року Про погодження продажу спеціальних дозволів на користування надрами Ходківської І Довголуцької площ та Соколовецького родовища на аукціоні
Розглянувши звернення Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 10. 07. 2009 р. №9738/29/10-09, №9737/29/10-09...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи