Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ icon

Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
Скачати 73.55 Kb.
НазваІнструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
Дата конвертації23.02.2013
Розмір73.55 Kb.
ТипДокументи
1. /нормативн_ документи/13_Положення про ЗНЗ.rtf
2. /нормативн_ документи/15_Положення про ДНЗ.rtf
3. /нормативн_ документи/24_Полож_про мед_каб_ДНЗ.rtf
4. /нормативн_ документи/27_Постанова_856_окремих_кат.rtf
5. /нормативн_ документи/31_Постанова_116_порядок_над_послуг.rtf
6. /нормативн_ документи/32_СанПиН_дошк закл.rtf
7. /нормативн_ документи/36__нстр_охорони життя_дошк.rtf
8. /нормативн_ документи/6__нстр_орг_харчув_ДНЗ.rtf
9. /нормативн_ документи/ДСанП_Н 5.5.2.008-01.rtf
10. /нормативн_ документи/ЗУ_11_Про охорону дитинства.rtf
11. /нормативн_ документи/ЗУ_3_Про осв_ту.rtf
12. /нормативн_ документи/ЗУ_8_Про забезп_сан_еп_благопол.rtf
13. /нормативн_ документи/ЗУ_9_Про дошк_льну осв.rtf
14. /нормативн_ документи/ЗУ_Про безпечн_як_сть_харч.rtf
15. /нормативн_ документи/ЗУ_Про дитяче харчування.rtf
16. /нормативн_ документи/ЗУ_Про заг_сер_осв_ту.rtf
17. /нормативн_ документи/ЗУ_Про статус_чорноб.rtf
18. /нормативн_ документи/Лист_орган_безкошт_харчув.rtf
19. /нормативн_ документи/Метод_реком_харч.rtf
20. /нормативн_ документи/Метод_реком_харч_витяги.rtf
21. /нормативн_ документи/Норми_ф_з_ол_потреб_насел.rtf
22. /нормативн_ документи/Постанова_1243.rtf
23. /нормативн_ документи/Постанова_1591_норм_харч.rtf
24. /нормативн_ документи/Постанова_1752_норм_харч_туб.rtf
25. /нормативн_ документи/Постанова_258_чорноб.rtf
26. /нормативн_ документи/Сп_5_Порядок орг_харч.rtf
27. /нормативн_ документи/Типов_форм_обл.rtf
28. /нормативн_ документи/наказ МОН_667__нтернатн.rtf
Положення про загальноосвітній навчальний заклад Загальна частина Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності
Положення про дошкільний навчальний заклад Загальні питання
Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу
Кабінет міністрів україни постанова
Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85
Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
Закон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон україни про дошкільну освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про безпечність та якість харчових продуктів Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про дитяче харчування Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Закон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Інформації про організацію безкоштовного харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах і повідомляє
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії
Кабінет міністрів україни постанова
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни постанова
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти І науки України від 1 червня 2005 р. №242/329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного казначейства України
від 18 грудня 2000 р. № 130

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 грудня 2000 р. за № 962/5183ІНСТРУКЦІЯ
про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ


(У тексті Інструкції та у формах обліку та списання запасів бюджетних установ слова «код функціональної класифікації» у відповідних відмінках замінено словами «код програмної класифікації» згідно з наказом Державного казначейства України від 28 січня 2002 року № 12)

Акт про приймання матеріалів
(форма № З-1)


Акт складається при прийманні на облік установи матеріальних запасів, за якими існують кількісні або якісні розбіжності з даними супроводжувальних документів постачальників.

Акт складається приймальною комісією у двох примірниках у присутності завідуючого складом та представника відправника (постачальника), а в разі неявки останнього або якщо виклик відправника (постачальника) не є обов’язковим, — представника незацікавленої організації.

Факт приймання та оприбуткування матеріальних запасів підтверджується підписом матеріально відповідальної особи, що прийняла їх на відповідальне збереження.

Після приймання матеріальних запасів акти з доданням документів (рахунків-фактур, накладних тощо) передаються до бухгалтерії. Один примірник акта використовується для обліку прийнятих матеріальних запасів, а інший — для направлення претензії постачальнику.

При складанні акта заповнюються всі реквізити, крім коду програмної класифікації видатків та балансового рахунку, що кредитується. Зазначені шифри проставляються бухгалтерією бюджетної установи або централізованою бухгалтерією.

Акт списання
(форма № З-2)


Акт застосовується для списання запасів і складається комісією, призначеною наказом керівника, у двох примірниках. Перший примірник здається до бухгалтерії, а другий — залишається у матеріально відповідальної особи.

Накладна (вимога)
(форма № З-3)


Форма є уніфікованою та застосовується для оформлення прийняття матеріальних цінностей на склад (у комору) або видачі зі складу (комори). Може застосовуватись для внутрішнього переміщення матеріальних цінностей.

Накладна (вимога) виписується бухгалтерією в двох примірниках та затверджується керівником установи.

Один примірник призначений для отримання матеріальних цінностей зі складу, а інший — для обліку цих цінностей за місцем їх використання.

Оформлені розпискою отримувача накладні (вимоги) передаються до бухгалтерії з реєстром.

Меню-вимога на видачу продуктів харчування
(форма № З-4)


Застосовується для оформлення відпуску продуктів харчування зі складу (комори).

Меню-вимога складається щоденно на підставі норм розкладки продуктів харчування та даних про кількість осіб, що одержують харчування.

Меню-вимога разом із розписками осіб про видачу та отримання продуктів харчування передається до бухгалтерії у терміни, встановлені графіком, але не менше ніж тричі на місяць.

Дані меню-вимоги записуються в щомісячну накопичувальну відомість з витрачання продуктів харчування форми № З-13.

Меню-вимога на видачу продуктів харчування
(форма № З-4а)


Меню-вимога на видачу продуктів харчування форми № З-4а застосовується для оформлення видачі продуктів харчування зі складу (комори) при автоматизованому обліку.

Меню-вимоги форми № З-4а складаються в такому самому порядку, як і меню-вимоги форми № З-4, і щоденно (або в дні, встановлені графіком) здаються на обробку.

Забірна картка
(Форма № З-5)


Призначена для оформлення відпуску матеріальних цінностей, продукції молочної кухні та інших запасів, які відпускаються систематично протягом місяця.

Забірна картка виписується бухгалтерією на декілька найменувань матеріальних цінностей, що належать до одного коду економічної класифікації.

Забірна картка виписується у двох примірниках: один — для отримувача, інший — для складу. Термін використання картки встановлений: 15 днів — при щоденному відпуску або місяць — при періодичному відпуску матеріальних цінностей. Відпуск матеріальних цінностей здійснюється із суворим дотриманням ліміту, якщо такий встановлений.

Понадлімітований відпуск матеріалів оформлюється випискою окремої накладної (вимоги) форми № З-3. Аналогічно оформлюється й заміна одного матеріалу іншим, для чого в забірній картці робиться примітка «Див. вимогу № ____» та відповідно зменшується залишок ліміту.

Дані про зміни ліміту вносяться в раніш видану забірну картку. При цьому раніше встановлений ліміт перекреслюється й зверху надписується новий ліміт. Виправлення підтверджуються підписом особи, яка встановила ліміт та внесла зміни.

Кількість матеріальних цінностей, що відпущені, проставляється матеріально відповідальною особою в обох примірниках. У забірній картці на відпуск продуктів молочної кухні, крім того, проставляється кількість тари, яка повернута отримувачем.

Матеріально відповідальна особа ставить свій підпис у забірній картці отримувача, а на забірній картці складу ставить свій підпис отримувач.

Після закінчення місяця або після використання ліміту (при лімітованому відпуску) забірні картки разом із іншими прибутково-видатковими документами здаються до бухгалтерії для відображення в обліку.

Книга кількісно-сумового обліку
(форма № З-6)


Застосовується для аналітичного обліку матеріальних цінностей як у кількісному, так і сумовому вимірах. У книзі для кожного найменування (ґатунку) запасів відкриваються окремі аналітичні рахунки.

Книга відкривається на рік на підставі залишків на початок року. Для цього в першому рядку у графі 3 за відповідними найменуваннями запасів записується «Залишок на 1 січня 200__ р.», а у графах 9 і 10 проставляються кількість та сума перехідного залишку минулого року. Записи в книзі здійснюються на підставі первинних документів.

У кінці місяця у графах 5 — 8 підбиваються підсумки за даний місяць і з урахуванням вхідного залишку записується залишок (у графах 9 і 10) на початок наступного за звітним місяцем.

Книга кількісно-сумового обліку
(форма № З-6а)


Застосовується для аналітичного обліку матеріальних цінностей в централізованих бухгалтеріях. Книга відкривається в розрізі аналітичних рахунків за кожним найменуванням (ґатунком) запасів як у цілому за всіма обслуговуваними установами, так і з виділенням за кожною установою (матеріально-відповідальною особою).

Книга відкривається записами сум залишків матеріалів на початок року; при цьому в першому рядку у графі 3 записується: «Залишок на 1 січня 200__ р.», у графах 9 та 10 проставляється залишок у цілому за централізованою бухгалтерією, а в графах 11 і 12 — в тому числі за кожною установою, що обслуговується.

Картка кількісно-сумового обліку
(форма № З-7)


Призначення картки та порядок її ведення такий самий, як Книги кількісно-сумового обліку форми № З-6 та форми № З-6а.

Застосовується в установах, де аналітичний облік у бухгалтерії здійснюється не в книгах, а на картках.

Книга обліку тварин
(форма № З-8)


Застосовується для аналітичного обліку молодняка тварин та тварин на відгодівлі. У книзі відкриваються окремі аналітичні рахунки за видами та віковими групами молодняка тварин, а також за видами тварин на відгодівлі.

У централізованих бухгалтеріях книги обліку тварин форми № З-8 відкриваються за кожною обслуговуваною установою.

Книга складського обліку запасів
(форма № З-9)


Застосовується для обліку матеріалів, продуктів харчування, готових виробів та інших запасів на складі (кладовій). Ведеться матеріально відповідальною особою за найменуванням, ґатунком та кількістю запасів.

Записи в книзі ведуть матеріально відповідальні особи на підставі прибутково-видаткових документів. Після кожного запису виводиться залишок запасів.

У кінці книги не рідше одного разу на квартал робляться записи про її перевірку бухгалтерією.

Журнал реєстрації битого посуду
(форма № З-10)


Журнал ведеться для списання розбитого посуду в установах, що мають у своєму складі їдальні та харчоблок. Записи в журналі здійснюються відповідними посадовими особами. Постійно діюча комісія слідкує за правильним веденням журналу та щоквартально (або щомісячно) складає акт про списання розбитого посуду, який затверджується керівником установи.

Оборотна відомість
(форма № З-11)


Застосовується для звірки даних складського та бухгалтерського обліку.

Оборотна відомість відкривається на рік і складається щомісячно на підставі даних бухгалтерського обліку за кожною групою аналітичних рахунків, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком, у кількісному та вартісному відображенні. За кожним субрахунком виводяться загальні сумові підсумки, які повинні відповідати показникам синтетичного обліку.

Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування
(форма № З-12)


Призначена для обліку надходження продуктів харчування. Відомість складається за кожною матеріально відповідальною особою окремо. Записи здійснюються на основі первинних документів у кількісно-сумовому вираженні.

Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування
(форма № З-13)


Застосовується для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця. Записи в ній проводяться бухгалтерією на підставі меню-вимог та інших документів.

Накопичувальна відомість витрачання продуктів харчування складається за кожною матеріально відповідальною особою.

Опис карток з обліку запасів
(форма № З-14)


Застосовується для реєстрації відкритих карток аналітичного обліку у випадках, коли облік бухгалтерських операцій ведеться не в книгах, а на картках. Реєстрація здійснюється на момент відкриття картки.

 

Начальник управління
методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності

 

О. О. ЧечулінаСхожі:

Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconТипова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Ця Інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей з балансу установ та ор­ганізацій,...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconІнструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ Затверджено наказом Державного казначейства України від 17. 07. 2000 р. №64
Ця Інструкція визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про основні засоби, інші необоротні матеріальні...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconІнструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ Затверджено наказом Державного казначейства України від 17. 07. 2000 р. №64
Ця Інструкція визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інфор­мації про основні засоби, інші необоротні матеріальні...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconРозпорядження 17 вересня 2012 року смт Близнюки №1074 Про створення постійно діючої комісії для інвентаризації та списання транспортних засобів
«Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ» для встановлення факту непридатності майна і неможливості або неефективності...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconЗакон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу > Типові правила користування бібліотеками в Україні
Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconПро затвердження типових форм первинного обліку
На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку І статистики ( 326-93-п ) наказ...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconДодаток до рішення районної ради від № положення про порядок списання майна спільної власності
Україні” та Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconРішення від 25. 05. 2011 №6/7-151 смт. Старобешеве Про надання згоди на списання автомобілю шляхом ліквідації, який належить Новосвітській міській лікарні
Лансі Новосвітської міської лікарні, а саме автомобілю уаз-3962, 1989 року випуску, згідно Акту про списання автотранспортного засобу,...
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ iconРішення від червня 2011 року смт. Краснокутськ Про надання дозволу на списання основних засобів загальноосвітніх навчальних закладів
«Про порядок списання майна бюджетних установ», затвердженої наказом Державного казначейства України від 29. 11. 2010 року №447 керуючись...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи