Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 icon

Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85
НазваСанитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85
Дата конвертації23.02.2013
Розмір56.9 Kb.
ТипДокументи
1. /нормативн_ документи/13_Положення про ЗНЗ.rtf
2. /нормативн_ документи/15_Положення про ДНЗ.rtf
3. /нормативн_ документи/24_Полож_про мед_каб_ДНЗ.rtf
4. /нормативн_ документи/27_Постанова_856_окремих_кат.rtf
5. /нормативн_ документи/31_Постанова_116_порядок_над_послуг.rtf
6. /нормативн_ документи/32_СанПиН_дошк закл.rtf
7. /нормативн_ документи/36__нстр_охорони життя_дошк.rtf
8. /нормативн_ документи/6__нстр_орг_харчув_ДНЗ.rtf
9. /нормативн_ документи/ДСанП_Н 5.5.2.008-01.rtf
10. /нормативн_ документи/ЗУ_11_Про охорону дитинства.rtf
11. /нормативн_ документи/ЗУ_3_Про осв_ту.rtf
12. /нормативн_ документи/ЗУ_8_Про забезп_сан_еп_благопол.rtf
13. /нормативн_ документи/ЗУ_9_Про дошк_льну осв.rtf
14. /нормативн_ документи/ЗУ_Про безпечн_як_сть_харч.rtf
15. /нормативн_ документи/ЗУ_Про дитяче харчування.rtf
16. /нормативн_ документи/ЗУ_Про заг_сер_осв_ту.rtf
17. /нормативн_ документи/ЗУ_Про статус_чорноб.rtf
18. /нормативн_ документи/Лист_орган_безкошт_харчув.rtf
19. /нормативн_ документи/Метод_реком_харч.rtf
20. /нормативн_ документи/Метод_реком_харч_витяги.rtf
21. /нормативн_ документи/Норми_ф_з_ол_потреб_насел.rtf
22. /нормативн_ документи/Постанова_1243.rtf
23. /нормативн_ документи/Постанова_1591_норм_харч.rtf
24. /нормативн_ документи/Постанова_1752_норм_харч_туб.rtf
25. /нормативн_ документи/Постанова_258_чорноб.rtf
26. /нормативн_ документи/Сп_5_Порядок орг_харч.rtf
27. /нормативн_ документи/Типов_форм_обл.rtf
28. /нормативн_ документи/наказ МОН_667__нтернатн.rtf
Положення про загальноосвітній навчальний заклад Загальна частина Це Положення визначає основні засади діяльності загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів І форм власності
Положення про дошкільний навчальний заклад Загальні питання
Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу
Кабінет міністрів україни постанова
Порядок надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85
Про затвердження Інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах
Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
Закон україни про охорону дитинства Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Закон україни про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Закон україни про дошкільну освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про безпечність та якість харчових продуктів Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про дитяче харчування Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Закон україни про загальну середню освіту Із змінами І доповненнями, внесеними Законами України
Закон україни про статус І соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Інформації про організацію безкоштовного харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах і повідомляє
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Про затвердження Норм фізіологічних потреб населення України в основних харчових речовинах та енергії
Кабінет міністрів україни постанова
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах
Кабінет міністрів україни постанова
Кабінет міністрів україни постанова
Затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти І науки України від 1 червня 2005 р. №242/329 Зареєстровано в Міністерстві юстиції
Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ
Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССРУТВЕРЖДАЮ
Зам. Главного государственного санитарного врача СССР
____________ В. Е. Ковшиль
20 марта 1985 г. № 3231-85 
СОГЛАСОВАНО
Зам. Министра просвещения СССР
____________ М. И. Журавлева
11 марта 1985 г. 

Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли)
СанПиН 3231-85


(Извлечение)

... 

5. Детские ясли-сады следует проектировать на одну, две, четыре, шесть, восемь, двенадцать и четырнадцать групп с количеством мест, соответственно не более чем из 25, 50, 95, 140, 190, 280, и 330 мест. Количество и соотношение возрастных групп детей в строящихся детских дошкольных учреждениях определяется заданием на проектирование.

Вместимость детских яслей-садов, пристроенных к торцам жилых домов, не должна превышать 140 мест. Для городов и крупных населенных пунктов следует проектировать детские ясли-сады вместимостью не менее 140 мест. Комплексы детских яслей садов проектируются на 24 и более групп соответственно на 560 — 600 мест.

В детских яслях-садах для сельских населенных пунктов IIIМБ климатического подрайона и IV климатического района допускается увеличение мест в летний период за счет строительства летних павильонов. Общее количество мест в летних павильонах не должно составлять более 50 % вместимости основного здания и превышать 100 мест.

II. УЧАСТОК

6. Детские ясли-сады следует размещать в микрорайонах на обособленных земельных участках, удаленных от магистральных улиц, коммунальных и промышленных предприятий, с радиусом обслуживания 300 м.

Расстояние от зданий детских яслей садов до красной линии должно быть не менее 25 м, а от границ земельных участков до стен жилых домов с входами и окнами — не менее 10 м, без входов и окон — 5 м.

7. При размещении зданий детских дошкольных учреждений должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий: не менее 2,5 высоты противостоящего наиболее высокого здания со стороны окон основных помещений групповых ячеек.

8. Размеры земельных участков следует принимать из расчета на одно место: в детских яслях-садах до 95 мест — 40 кв. м, на 140 — 320 мест — 35 кв. м, а в комплексах детских яслей-садов на 560 — 660 мест — 30 кв. м.

На земельных участках детских дошкольных учреждений следует предусматривать групповые площадки, общую физкультурную площадку, огород-ягодник, хозяйственную площадку и зеленые насаждения.

Площадь групповых площадок определяется из расчета 5 кв. м. на 1 ребенка в I и II группах раннего возраста; 7,5 кв. м — в 1 младшей группе; 7,2 кв. м — в дошкольных.

Групповые площадки для детей дошкольного возраста соединяются кольцевой дорожкой шириной 1,5 м по периметру участка (для езды на велосипеде, хождения на лыжах и т. д.).

9. Детские площадки должны иметь удобную связь с выходами из помещений соответствующих групповых ячеек в здании. Площадки для детей ясельного возраста должны размещаться в непосредственной близости от выходов из помещений этих групп. Групповые площадки должны иметь кроме открытой, инсолируемой части и затененную.

Оборудование на участке должно соответствовать росту и возрасту детей и быть надежно и устойчиво закреплено. Установка осуществляется согласно инструкции предприятия изготовителя. Поверхность оборудования не должна иметь острых выступов и шероховатостей, выступающих болтов. Материалы для изготовления оборудования должны быть высокого качества и выдерживать большие нагрузки с целью исключения неожиданных поломок и предупреждения травматизма. Покрытие конструкций должно быть водостойким и хорошо поддаваться очистке. Все полимерные материалы, используемые при изготовлении оборудовании, должны быть разрешены Минздравом СССР.

10. Групповые площадки следует ограждать кустарником.

Площадь озеленения участка должна составлять не менее 50 %. Зеленые насаждения должны защищать здания детских учреждений и групповые площадки от перегрева; кустарники следует высаживать не более 5 м; деревья — 10 м от здания; в IV климатическом районе эти расстояния можно уменьшить и использовать высококронные деревья.

Подбор видов зеленых насаждений должен обеспечивать наличие зелени в течение всего года. Для озеленения участка не допускается использовать деревья и кустарники с ядовитыми плодами и колючками.

При примыкании зеленых участков непосредственно к лесным массивам, паркам и садам площадь зеленых насаждений допускается сокращать до 50 %.

11. Каждая группа должна иметь на площадке теневой навес, площадью 40 кв. м, для зашиты от солнца и осадков. Полы теневых навесов должны быть деревянными. В IV климатическом районе и III Б подрайоне теневые навесы ограждаются с двух сторон; во II климатическом районе, IВ, IД и IIIА подрайонах — с трех сторон. При теневых навесах оборудуются кладовые (встроенные шкафы, стеллажи, полки, скамьи с ящиками под сиденьями) для хранения игрушек и инвентаря. Теневые навесы, пристраиваемые к зданиям, не должны затенять помещений групповых ячеек. В IА, IВ и IГ подрайонах вместо теневых навесов предусматриваются прогулочные веранды.

12. Групповые площадки должны иметь для детей ясельного возраста — травяное покрытие; для детей дошкольного возраста кроме травяного покрытия — площадку с утрамбованным грунтом, в районах с вечномерзлыми грунтами для всех групповых площадок — дощатое покрытие.

13. Физкультурную площадку следует предусматривать площадью 150 кв. м на 50 — 75 и 250 кв. м на 100 и более детей в дошкольных группах.

На участках комплексов детских яслей-садов следует размещать две физкультурные площадки общей площадью 400 кв. м с покрытием деревянным, травяным, тартановым, резино-битумным. Для III и IV климатических районов страны вблизи физкультурной площадки допускается устраивать открытые плавательные бассейны переменной глубины от 0,4 до 0,8 м, площадью 21 кв. м. При бассейне необходимо предусматривать полный набор помещений в соответствии с Главой СНиП «Детские дошкольные учреждения» и Главой СНиП «Нормы проектирования. Спортивные сооружения». Допускается организовывать на участке плескательные бассейны глубиной 0,25 м.

14. Хозяйственная площадка должна быть изолирована от остальных, располагаться вблизи пищеблока и прачечной, иметь твердое покрытие (асфальт или бетон) и самостоятельный въезд.

На земельных участках детских дошкольных учреждений в случаях, когда требуется хранение более недельного запаса овощей и фруктов, допускается размешать при хозплощадках овощехранилище площадью не менее 50 кв. м. Разрешение на строительство овощехранилища, в каждом отдельном случае, должно быть получено в установленном порядке.

Мусоросборники должны быть металлическими с крышками и размещаться только на хозяйственной площадке на расстоянии не менее 25 м от здания на бетонированном или асфальтированном основании.

15. Земельный участок дошкольных учреждений должен иметь ограждение высотой не менее 1,6 м. По периметру земельного участка должна располагаться полоса деревьев или кустарниковых насаждений шириной в 5 м.

На территории земельного участка следует иметь наружное электрическое освещение.

III. ЗДАНИЕ

16. Детские ясли, детские сады и детские ясли-сады должны размещаться в отдельно стоящих зданиях высотой, как правило, не более двух этажей. Здания детских яслей-садов с увеличением количества мест на летний период должны быть одноэтажными. На земельных участках со сложным рельефом допускается увеличение этажности зданий детских яслей садов до трех этажей при условии устройства непосредственных выходов из первого и второго этажей на уровне планировочной отметки земли.

17. Здания, в зависимости от вместимости, могут иметь компактную, блочную или павильонную структуру: состоять из нескольких корпусов-павильонов, отдельно стоящих или соединенных между собой отапливаемыми переходами. Неотапливаемые переходы и галереи допускаются только в III Б климатическом подрайоне и IV климатическом районе.

18. В здании и на участке должен соблюдаться принцип максимальной изоляции отдельных, особенно ясельных, групп друг от друга и от административно-хозяйственных помещений. В зданиях детских яслей-садов на 50 мест и более из пищеблока, изолятора и постирочной должны быть отдельные выходы на участок.Схожі:

Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconДокументи
1. /Материал на конкурс детские сады - детям.docx
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconПро організацію прогулянок в дошкільних навчальних закладах в зимовий період
Санитарные правила устройства и содержания детских дошкольных учреждений, раздел VIII, прогулянки дітей на відкритому повітрі проводяться...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconОтдел образования Першотравневой райгосадминистрации
За последние годы в нашей стране сложилась широкая сеть учережденй внешкольного образования: Центры и Дворцы детского творчества,...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 icon21 сентября в ку ясли-сад " Радуга"
Ку ясли-сад " Радуга" состоялась первая областная стажировка учителей английского языка. С опытом работы преподавания английского...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconДокументи
1. /детские праздники1111.txt
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconКаталог с оптовыми ценами "Обувь"
Летняя обувь, тапочки, вьетнамки детские, подростковые, женские, мужские размер 25-46
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconДокументи
...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconСанПиН №42-123-5777-91 I. Санитарные правила для предприятий общественного питания
Санитарные правила для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и предприятия, вырабатывающие мягкое мороженое...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconСанитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров СанПиН 5179-90
Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой дисциплинарную, административную...
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconПодлинная история Красной Шапочки
Якоб и Вильгельм Гримм, поставили заключительную точку в книге, которой суждено было стать главным бестселлером немецкоязычной литературы....
Санитарные правила устройства и содержания дошкольных учреждений (детские ясли, детские сады, детские сады-ясли) СанПиН 3231-85 iconПрограмма проведения «Весёлых стартов» Цель: пропагандировать здоровый образ жизни. Задачи: способствовать развитию физических качеств прививать патриотические чувства
Инвентарь: кегли, обручи, воздушные шары, детские машины, гантели, фишки, канат, наборное полотно, набор букв
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи