Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання icon

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Скачати 238.79 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Дата конвертації10.04.2013
Розмір238.79 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет


Периферійні пристрої

Методичні вказівки

до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання.
Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

Луцьк 2010

УДК 004.42(07)

ББК 32.973.01я7

Х 93


Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання., Христинець Н.А. Луцьк: ЛНТУ, 2010. - 26 с.


Дані методичні вказівки включають 20 варіантів завдань для виконання контрольної роботи з дисципліни „Периферійні пристрої ” для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання.


Укладач: ^ Христинець Н.А.


Рецензенти: Пех П.А.


Відповідальний за випуск: Пех П.А.


Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною радою факультету КНІТ,

протокол № від

Затверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії,

протокол № від


© Н.А.Христинець 2010

Зміст


^ ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 5

Тема1: Склад і структура систем вводу-виводу 5

Тема 2: Системи вводу виводу аналогових сигналів та зв’язку з об’єктами керування 6

Тема 3: Пристрої та системи вводу-виводу текстової інформації 6

Тема 4 :Пристрої та системи вводу-виводу графічної інформації 7

Тема 5: Системи вводу-виводу звукової інформації 8

8

Тема 6 :Системи зовнішньої пам`яті 9

Завдання на контрольну роботу 10

3. Деякі теоретичні дані 20

та методика виконання типових завдань 20

Рекомендована література 25
Метою викладання предмета є доведення студентам систематизованих знань про принципи функціонування, спеціалізоване та програмне забезпечення технічних засобів систем вводу-виводу (ТЗ СВВ) ЕОТ різних класів та навички проектування логічної частини шляхом управління ТС програмного забезпечення ТЗ СВВ, а також навички роботи з ТЗ СВВ і підтримання їх працездатного стану.

^ Предмет базується на знаннях, уміннях та навичках, які отримання при вивчені дисциплін „Схемотехніка”, „Цифрова обробка сигналів ” та є супутній дисципліні „ТЗОС”.

В результаті вивчення предмета студенти повинні знати: склад, функції та характеристику ТЗ СВВ різних класів, принципи дії виконуючої частини пристроїв, склад та принципи проектування та програмного забезпечення ТЗ СВВ.

^ Вміти: аналізувати принципи дії виконуючи частини ТЗ СВВ . використовувати та налагоджувати периферійні пристрої, розробляти алгоритми управління ТЗ СВВ.

В процесі навчання студентам окрім даного посібника необхідно користуватися літературою [1-5], технічною довідковою літературою.

В методичних вказівках приводиться варіанти завдань, методика виконання типових задач, а також перелік основних тем дисциплін.

^

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ

Тема1: Склад і структура систем вводу-виводу


Взаємодія ЕОМ з зовнішнім світом. Загальні поняття периферійних пристроїв. Кванти інформації (біт, байт, слово, поле, атрибут, запис, файл) та кодування. Різновиди ЕОМ. Класифікація периферійних пристроїв. Функції СВВ та її структура. Поняття СВВ. Центрально-синхронний та паралельно-асинхронний принципи керування.. Засоби суміщення операцій обробки та вводу-виводу. Система переривань та при зупинок. Види переривань. Масковані та немасковані переривання. Канал вводу-виводу. Основні функції та характеристики каналу вводу-виводу. Типи каналів вводу-виводу. Поняття інтерфейсу та його характеристики. Організація інтерфейсів. Послідовний та паралельний інтерфейси. Синхронна та асинхронна передача інформації. З’єднання пристроїв та організація ліній інтерфейсу. Середовище інтерфейсу. Передача по лінії інформації з одним та двома напрямками передачі. Симплексні та дуплексні інтерфейси. Системні інтерфейси міні- та мікро- ЕОМ. Малі інтерфейси периферійних пристроїв (ІРПР, ІРПС). Мікросхеми для реалізації цих інтерфейсів. Логічна організація СВВ в міні- і мікро- ЕОМ. Способи організації обміну в міні- та мікро- ЕОМ ( програмний несумісний ввід-вивід , програмний ввід-вивід з перервою програм, ввід вивід через канал прямого доступу в пам’ять).


^ Студент повинен:


 • знати: поняття периферійних пристроїв, їх класифікацію, склад і структуру систем вводу-виводу, принципи керування ПП, інтерфейси систем вводу-виводу та їх організацію;

 • уміти: переводити числа з однієї системи в іншу за форматами та алгоритмами ЕОТ, будувати структури інтерфейсів для окремих периферійних пристроїв.

Література: [1] с.3-64,98-108.

^

Тема 2: Системи вводу виводу аналогових сигналів та зв’язку з об’єктами керуванняПараметри аналого-цифрового перетворення. Дискретизація і квантування інформації, АЦП та ЦАП. Основні характеристики та різновиди АЦП і ЦАП. Структура керування СВВ аналогових сигналів. Способи опитування каналів з СВВ аналогових сигналів. Кодування після аналого-цифрового перетворення.

Студент повинен:

 • знати: параметри аналого-цифрового та зворотного перетворення, структуру і принципи керування СВВ аналогових сигналів, принципи дискретизації ,квантування та кодування після аналого-цифрового перетворення;

 • уміти: застосовувати теорему дискретизації, вибирати крок квантування та виконувати кодування сигналу.

Література: :[1]c.11 -190.[3]c.1-15..

^

Тема 3: Пристрої та системи вводу-виводу текстової інформаціїПристрої ручного та автоматичного вводу текстової інформації.

Клавіатура, її структура. Кодування текстової інформації. Указуючи пристрої. Альтернативні пристрої вводу інформації. Принцип автоматичного читання текстової інформації. Огляд і сприйняття зображення. Виділення важливих ознак і складання опису. Автомати для читання.

^ Пристрої для друку. Класифікація та основні характеристики пристроїв для друку. Способи реєстрації – ударний, струйний, лазерний. Способи формування зображень символів. Послідовні та паралельні пристрої для друку. Формування зображень символів лазерним методом.


^ Студент повинен


- знати: класифікацію, структуру, застосування сучасних пристроїв вводу-виводу текстової інформації.

-уміти: ідключати, алагоджувати та використовувати окремі пристрої вводу- виводу тестової інформації ,розробляти структуру окремих частин ПП.

Література:[1]c.132 -192.[3]c.124-156..

^

Тема 4 :Пристрої та системи вводу-виводу графічної інформаціїПристрої відображення графічної інформації. Класифікація і структури і схеми графічних дисплеїв .Структура відео - адаптера. Графічні дисплеї з довільним скануванням .Точкові дисплеї. Особливості застосування точкових моніторів. Векторні графічні дисплеї. Вимоги до векторних графічних дисплеїв. Етапи виведення графічного зображення. Графічні дисплеї растрового типу .Способи формування градацій зображень. Структура графічних дисплеїв растрового типу.

^ Пристрої вводу графічної інформації. Засоби для діалогової взаємодії. Методи та засоби вводу графічної інформації. Основні поняття. Методи автоматичного вводу графічної інформації. Принципи роботи планшетного сканеру. Структура сканерів. Характеристики сучасних сканерів.

^ Студент повинен:

-знати: класифікацію , структуру та застосування сучасних пристроїв вводу-виводу графічних інформацій;

-уміти:підключати , налагоджувати та використовувати окремі пристрої вводу-виводу графічної інформації , розробляти структуру окремих окремих частин ПП

Література:[1] с.193-240.[3] с. 161-187.

^

Тема 5: Системи вводу-виводу звукової інформаціїПристрої вводу-виводу звукової інформації. Пристрої вводу-виводу звукових та мовних повідомлень. Призначення і способи застосування пристроїв вводу-виводу звукових та мовних повідомлень. Спектральні та часові характеристики звукових сигналів . Сучасні звукові адаптери та їх структури. Звукові формати та багатоканальні системи.

^ Системи аналізу мовних повідомлень. Аналіз та синтез звукової інформації. Узагальнена структурна схема системи вводу-виводу мовних повідомлень. Методи мовного синтезу . Етапи аналізу та синтезу мови . Система вводу та аналізу мовних повідомлень.


^ Студент повинен:


-знати:основи звукозапису та структуру звукового адаптеру ПЕОМ, принципи мовного аналізу та синтезу;

-уміти:налагоджувати та використовувати звуковий адаптер, будувати структуру звукового адаптеру для різних систем.

Література:[1]с.241-259. [3]с.190-223
^

Тема 6 :Системи зовнішньої пам`ятіФізичні принципи магнітного запису та читання. НМД, їх структура та характеристики. Класифікація зовнішніх і запам’ятовуючих пристроїв . Фізичні принципи магнітного запису і читання цифрової інформації. Застосування НМД. Структурні елементи НМД. НЖМД та НГМД, їх характеристики.

^ Принципи оптичного запису і читання . Оптичні ЗЗП і збереження інформації. Фізичні принципи оптичного запису . Особливості представлення двоїчних даних на магнітних та оптичних носіях. Методи запису даних Форматування.

^ Сучасні методи збереження інформації на носіях. ЗЗП на циліндричних магнітних доменах. Електронна пам`ять. Флуоресцентні диски. Перспективи розвитку зовнішніх запам`ятовуючих пристроїв.

^ Організація роботи периферійних пристроїв в обчислювальних комплексах та системах. Особливості підключення периферійних пристроїв до обчислювальних систем. Периферійні пристрої в системах дистанційної обробки інформації.


^ Студент повинен:


-знати: класифікацію , структуру, використання та підключення ЗЗП, основи фізичного та логічного розміщення даних на носієві , запису та читання , сучасні методи збереження інформації на ЗЗП, принципи підключення ПП до обчислювальних комплексів;

-уміти: встановлювати , використовувати окремі ЗЗП , записувати та зчитувати да ні з них , виконувати формування, архіваціюю, будувати структуру окремих ЗЗП ля використання в спеціалізованих ЕОМ

Література:
^

Завдання на контрольну роботуВаріант 1


 1. Основні функції системи вводу-виводу (СВВ).

 2. Структура РК – монітора.

 3. Модем. Принцип дії. Основні характеристики каналу зв’язку.

 4. Розв’язати задачі з використанням відповідних формул.

  1. 4.1. Заданий сигнал у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо період дискретизації Тд= 2 сек.

  2. 4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки , якщо діаметр доріжки складає 300 мм, поперечна щільність складає 32 б/мм2 , а поверхнева щільність – 9054 б/мм2.


Варіант 2


 1. Канал вводу – виводу. Класифікація і основні характеристики.

 2. Типи CD- дисків. Класифікація дисків.

 3. Структура плазм енного монітору.

 4. Розв’язати задачі з використанням відповідних формул.

  1. 4.1. Заданий дискретизований сигнал, що представлений у вигляді миттєвих значень (табл.1). представити графіки дискретизованого і квантованого сигналів, якщо крок квантування рівний 0,25 В.Таблиця 1.

kТд, с

Y(kTд), В

0

0,12

0,25

0,4

0,5

0,46

1

0,56

1,5

0,83

2

0,96


4.2. Визначити радіус доріжки, якщо відома подовжня щільність – 160 б/мм, розрахована ємність доріжки - 100650 біт.


Варіант 3.


 1. Теорема дискретизації. Основні процеси перетворення аналогового сигналу в числову послідовність.

 2. Прилади виведення текстової інформації. Прилади для друку. Принтери.

 3. Накопичувачі DVD. Класифікація.

 4. Розв’язати задачі зі зведенням відповідних формул.

  1. 4.1. Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції y=3t+ 1. Представити графік дискретизованої функції, якщо Тд=1 сек.

  2. 4.2. Визначити радіус доріжки, якщо відома поверхнева щільність – 1600 б/мм, поперечна щільність – 32 б/мм, а розрахована ємність доріжки у 5 разів більше поверхневої щільності.


Варіант 4.


 1. Способи реалізації системи вводу – виводу.

 2. Класифікація приладів вводу графічної інформації. Сканери. Принцип дії.

 3. Кулери. Призначення та використання.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. 4.1. Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції у=1,5 + 12. Представити графік дискретизованої функції, якщо Тд = 1,2 сек.

  2. 4.2. Визначити діаметр доріжки, якщо відома поверхнева щільність - 1600 б/мм, поперечна щільність – 35 б/мм, а розрахована ємність доріжки у 5 разів більше поверхневої щільності.


Варіант 5.


 1. Основні характеристики АЦП і ЦАП.

 2. Структура і призначення вінчестера.

 3. Методи та способи реєстрації графічної інформації.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції у=0,5 + 10. Представити графік дискретизованої функції, якщо Тд = 1,5 сек.

  2. Визначити час, за який диск здійснює повний поворот, якщо частота дослідження імпульсів синхронізації складає 10КГц, а розрахункова ємність доріжки – 100 000 біт.


Варіант 6.


 1. Класифікація приладів виводу графічної інформації. Плоттери.

 2. Вибір параметрів аналого – цифрового та цифрово – аналогового перетворення.

 3. Структура монітора на ЕЛТ.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

4.1. Задано дискретизований сигнал, представлений у вигляді миттєвих значень (табл..2). Представити графіки дискретизованого та квантового сигналів, якщо крок квантування рівний 0,5 В.


Таблиця 2.

kТд, с

Y(kTд), В

0

0,1

0,25

0,43

0,5

0,48

1

0,59

1,5

0,83

2

1


4.2.Визначити час, за який диск здійснює поворот на 90 градусів, якщо частота дослідження імпульсів синхронізації складає 12КГц, а розрахункова ємність доріжки – 10 000 біт.


Варіант 7.


 1. Відеокарта. Структура і типи.

 2. Прилади вводу – виводу голосових повідомлень. Структура і основні характеристики СВВ голосових повідомлень.

 3. Теорема дискретизації. Основні процеси перетворення аналогового сигналу в цифрову послідовність.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. 4.1. Визначити частоту дискретизації для сигналу, якщо верхня частота спектру сигналу складає 12 КГц.

  2. 4.2. Визначити час, за який диск здійснює поворот на 60 градусів, якщо частота дослідження імпульсів синхронізації складає 9КГц, а розрахункова ємність доріжки – 120 000 біт.


Варіант 8.


 1. Інтерфейси. Способи реалізації і класифікація.

 2. Теорема Котельникова для голосового повідомлення.

 3. Прилади автоматичного вводу текстової інформації. Читаючі автомати (ЧА).

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. 4.1. Визначити частоту дискретизації для сигналу, якщо період дискретизації 12мкс.

  2. 4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки , якщо частота дослідження імпульсів синхронізації складає 10КГц, а час за який диск здійснює поворот на 60 градусів, рівний 0,3 мкс.Варіант 9.


 1. Класифікація пристроїв для зберігання даних.

 2. Класифікація приладів виводу графічної інформації. Плоттери.

 3. Пристрої діалогової взаємодії з ЕОМ. Мишки. Трекболи.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. 4.1. Визначити період дискретизації для сигналу, якщо частота дискретизації рівна 12 КГц.

  2. 4.2. Визначити допустиму ємність доріжки, якщо частота слідування імпульсів синхронізації складає 10 КГц, а час, за який диск здійснює оборот на 30 градусів, рівний 0,3 мкс.


Варіант 10


 1. Кодування текстової інформації. Типи кодів.

 2. Монітор як засіб відображення інформації. Основні вимоги , що висунуті до моніторів.

 3. Структура і призначення дисководу.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

4.1. Визначити період дискретизації для сигналу, якщо верхня частота спектру сигналу рівна 12 МГц.

4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки, якщо частота імпульсів синхронізації складає 1 КГц, а час, за який диск створює оберт на 36 градусів, дорівню 0,3 мкс.


Варіант 11


 1. Способи реєстрації тестової інформації. Ударний, струйний, фотографічний та інші способи реєстрації.

 2. Фізичні основи магнітного і оптичного запису.

 3. Пристрій вводу-виводу голосових повідомлень. Структура та основні характеристики СВВ голосових повідомлень.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням потрібних формул.

  1. 4.1. Заданий дискретизований сигнал, представлений у вигляді миттєвих значень( таблиця 3). Представити графік дискретизованого сигналу, якщо крок дискретизації дорівнює 0,5 сек.

Таблиця 3.

t, сек

F(t),B

0

0,1

0,23

0,43

0,48

0,48

1,1

0,59

1,53

0,83

2,3

1  1. 4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки, якщо частота слідування імпульсів синхронізації дорівнює 1 КГц, а час, за який диск створює поворот на 360 градусів, дорівнює 0,35 мкс.


Варіант 12


 1. Вибір параметрів аналого-цифрового та цифро-аналогового перетворення.

 2. Методи та способи реєстрації графічної інформації.

 3. Обладнання ручного вводу. Клавіатура. Схеми управління клавіатурою.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

4.1.Визначити частоту дискретизації для сигналу, якщо верхня частота спектру сигналу дорівнює 12 КГц.

4.2. Визначити час, за який диск створює поворот на 180 градусів, якщо частота слідування імпульсів синхронізації дорівнює 11 КГц, а розрахункова ємність доріжки – 110000 біт.


Варіант 13


 1. Голосовий синтезатор. Синтез речового повідомлення.

 2. Накопичувачі DVD. Класифікація.

 3. Класифікація обладнання виводу графічної інформації. Плоттери.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

  1. Заданий сигнал, який описаний у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо Тд= 1,2 сек. Визначити миттєві значення сигналу.

  2. Визначити час, за який диск створює оберт на 90 градусів, якщо період слідування імпульсів синхронізації дорівнює 15 КГц, розрахункова ємність доріжки – 120000 біт.Варіант 14


 1. Теорема Котельникова для миттєвого повідомлення.

 2. Паралельний принтер. Структура і спосіб формування зображення.

 3. Типи СD – дисків. Класифікація дисків.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

4.1.Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо ТД=1,5 сек.

4.2. Визначити час, за який диск створює повний оберт, якщо частота слідування імпульсів синхронізації дорівнює 10 КГц, а розрахункова ємність доріжки – 100000 біт.


Варіант 15


 1. Монітор як засіб відтворення інформації. Основні вимоги, представлені до моніторів.

 2. Модем. Принцип дії. Основні характеристики каналу зв’язку.

 3. Класифікація обладнання вводу графічної інформації. Сканери. Принципи дії.

 4. Розв’язати задачі із застосування необхідних формул.

  1. 4.1. Визначити період дискретизації для сигналу, якщо верхня частота спектру сигналу дорівнює 15 МГц.

  2. 4.2. Визначити допустиму ємність доріжки, якщо частота слідування імпульсів синхронізації дорівнює 10 КГц, а час, за який диск створює оберт на 36 градусів, рівне 0,53 мкс.


Варіант 16


 1. Обладнання вводу-виводу голосових повідомлень. Структура і основні характеристики СВВ голосових повідомлень.

 2. Структура і призначення накопичувача на жорсткому магнітному диску (НЖМД).

 3. Шрифти для читаючих автоматів.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

  1. Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо ТД = 1,1 сек.

  2. Визначити діаметр доріжки, якщо відома поверхнева щільність – 160000 б/см, поперечна щільність- 35 б/мм, а розрахункова ємність сторінки в 5 раз більше поверхневої щільності.


Варіант 17.


 1. Основні характеристики АЦП і ЦАП.

 2. Структура моніторів на ЕПТ.

 3. Пристрій діалогової взаємодії з ЕОМ. Мишки. Трекболи.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

  1. 4.1. Заданий сигнал у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо період дискретизації Тд = 1,2 сек.

  2. 4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки, якщо діаметр доріжки складає 400 мм, поперечна щільність – 0,35 б/см, а поверхнева щільність – 1054 б/мм2.


Варіант 18


 1. Канал вводу - виводу. Класифікація і основні характеристики.

 2. Логічна організація інформації на носії. Секторний і форматний запис.

 3. Пристрій ручного вводу. Клавіатура. Схеми управління клавіатурою.

 4. Розв’язати задачі із застосуванням необхідних формул.

  1. 4.1. Заданий сигнал у вигляді функції . Представити графік дискретизованої функції, якщо період дискретизації Тд = 1,5 сек.

  2. 4.2. Визначити розрахункову ємність доріжки, якщо діаметр доріжки складає 250 мм, поперечна щільність – 32 б/мм, поверхнева щільність – 4024 б/мм2.


Варіант 19


 1. Теорема дискретизації. Основні процеси перетворення аналогового сигналу в цифрову послідовність.

 2. Класифікація обладнання вводу графічної інформації. Сканери. Принципи дії.

 3. Фізичні основи магнітного і оптичного запису.

 4. Вирішити задачі з використанням потрібних формул.

  1. 4.1. Представлено аналоговий сигнал у вигляді функції y=2,5t+12

  2. Визначити радіус доріжки, якщо відомо поверхнева щільність - 1600 б/мм , поперечна щільність -32б/мм , а розрахункова ємність рівна 120000 біт.

  3. 4.2. Визначити радіус доріжки якщо відома поверхнева щільність – 1600 б/мм2, поперечна щільність – 32 б/мм, а розрахункова ємність – 120 000 біт.


Варіант 20


 1. Кулери. Призначення і застосування.

 2. Послідовний принтер. Спосіб утворення зображення.

 3. Структура плазмового монітору.

 4. Розв’язати задачі з використанням необхідних формул.

  1. 4.1. Задано дискретизований сигнал, представлений у вигляді миттєвих значень ( табл.. 4 ). Представити графіки дискретизованого і квантового сигналів, якщо крок квантування рівний 0,5В.

Таблиця 4

кТд, с

Y(кТд), B

0

0,12

0,26

0,42

0,24

0,45

1,23

0,45

1,51

0,8

2,2

0,96
  1. 4.2. Визначити діаметр доріжки, якщо відома повздовжня щільність -160б/мм, розрахункова ємність доріжки 100650 біт.^

3. Деякі теоретичні дані

та методика виконання типових завданьВсі комп’ютери зовні схожі один на одного, хоч їх дизайн змінюється постійно. Основними компонентами усіх комп’ютерів є монітор, системний блок і клавіатура.

Класифікують усі ЕОМ наступним чином:

 • Персональні ЕОМ

 • Керуючі ЕОМ

 • Міні ЕОМ

 • ЕОМ загального використання

 • Супер ЕОМ

Визначають класифікацію ЕОМ набір периферійного обладнання, а саме обладнання вводу – виводу текстової, графічної і голосової інформації, а також обладнання перетворення цифро-аналогового і аналогово-цифрової

( АЦП і ЦАП). Особливо важлива наявність АЦП і ЦАП для систем, працюючих з аналоговим сигналом.

Обладнання вводу-виводу являються основною частиною системи вводу-виводу (СВВ), яку прийнято класифікувати по типу переданої інформації:

 • СВВ графічної інформації

 • СВВ текстової інформації

 • СВВ голосової інформації

 • СВВ аналогових сигналів і зв’язку з об’єктами керування.

Аналогічна класифікація для самого обладнання вводу-виводу

 • Обладнання вводу-виводу графічної інформації ( клавіатура, читаючі автомати, принтери) [2,3,4]

 • Обладнання вводу-виводу голосових повідомлень (синтезатор мови, звукова карта) [2,3]

 • Обладнання вводу-виводу аналогових сигналів ( точніше сказати не виводу, а перетворення) АЦП і ЦАП.

Почнемо з короткого розгляду обладнання перетворення аналогових сигналів, які являються обов’язковими в керуючих ЕВМ і в обладнанні, працюючого з мовленням.

Керуючі ЕОМ призначені для проведення контролю за роботою деякої замкнутої системи, в склад якої в обов’язковому порядку входять АЦП і ЦАП. АЦП виконує заміну аналогово сигналу в цифрову послідовність.

ЦАП – заміну цифрової послідовності в аналогових сигнал.

При заміні аналогового сигналу цифровою послідовністю можна виділити три основних процеси – дискретизацію , квантування і кодування .

Дискретизація – це означення аналогового сигналу через проміжки часу, рівні кроку ( періоду) дискретизації Тд.

Період дискретизації являється обернено пропорційним частоті дискретизації

(1)

Період дискретизації визначається теоремою дискретизації (теоремою Котельникова ) і, згідно цієї теореми:

(2)

де - верхня частота спектру сигналу.

Для голосового сигналу верхня частота рівна 3500 Гц. Застосувавши співвідношення (2), отримаємо, що частота дискретизації для голосового сигналу повинна бути більше 7кГц. Однак, враховуючи наявність похибок, що викликані процесами квантування і дискретизації, зазвичай частота дискретизації приймається рівною 10 кГц.

Під час вивчення принципу роботи пристроїв перетворення аналогових сигналів, студенту рекомендується звернути увагу на характеристики цих пристроїв. На основні процеси перетворення.

Пристрої вводу – виводу текстової і графічної інформації найбільш детально розглянуті у [2, 3, 4]. Необхідно надати особливої уваги основним характеристикам і структурі пристроїв, а також ознайомитися з принципами їх функціонування.

Окрему групу становлять пристрої зовнішньої пам’яті. Основними компонентами системи зовнішньої пам’яті є накопичувачі ( НЖМД, НГМД, оптичні). При вивченні пристроїв збереження даних, студенту рекомендується вивчити фізичні основи запису інформації на магнітний і оптичний диски, знати і вміти розраховувати основні параметри накопичувачів, способи запису інформації на носій (ЧМ, ФМ), знати структуру диска і приводів CD, дисковода і вінчестера [1 – 5].

Основними розрахунковими даними для диска є:

 • Поверхнева щільність запису - число біт інформації, записаних на одиниці поверхності носія. Визначається ця величина через подовжену і поперечну щільність. Поперечна щільність - це число біт на одиниці довжини носія в напрямі, перпендикуляром вектору швидкості. Поздовжня щільність - це число біт на одиниці довжини носія вздовж вектора швидкості його переміщення. Поверхнева щільність рівна добутку поперечної і поздовжньої щільності: (3)

 • Розрахункова ємність доріжки визначає максимально допустиме число відбитків (ямок) на доріжці. З цим параметром пов’язана допустима розрахункова ємність доріжки, яка пов’язана з розрахунковою ємністю співвідношенням виду (4), де - розрахункова ємність, - допустима розрахункова ємність, - коефіцієнт допустимого заповнення доріжки, що визначає долю невикористаного сектора. К лежить в межах від 0,9 до 0,95.

 • Відстань між суміжними відбитками розраховується за умов рівномірного руху носія


; (5)

де - поздовжня щільність, - швидкість переміщення носія, - період між імпульсами синхронізації.

Якщо диск здійснює один повний оборот за час , то розрахункова ємність визначається як

(6)

де - радіус доріжки, - частота слідування імпульсів синхронізації.


Розглянемо приклади розв’язку задач, аналогічні наведеним у контрольній роботі.


Приклад1. Визначити відстань між сумісними відбитками, якщо повздовжна щільність запису рівна 1200 біт\мм.

Розв’язання. Відстань між сумісними відбитками можна визначити скориставшись формулою вида (5). Тоді

r=1/1200=8,3мм.

Відповідь: відстань між сумісними відбитками рівне 8,3 мм.


Приклад 2. Визначити період послідовності імпульсів синхронізації при записі, якщо частота послідовності синхроімпульсів становить 10 кГц.

Розв’язання. Період і частота зв’язані оборотнім перетворенням, т.е.

Т=1/F=1/10000=0,0001 сек.=0.1МС.

Відповідь: Період суміжності імпульсів синхронізації дорівнює 0,1 мс.


Приклад 3. Як зміниться поверхнева щільність носія, якщо поперечна платність зменшиться?

Розв’язання. Згідно формулі (3), якщо поперечна щільність зменшиться, то і поверхнева щільність зменшиться за умови постійної поздовжньої щільності.


Приклад 4. Розрахувати крок дискретизації, якщо максимальне значення спектра звуку дорівнює 16 кГц.

Розв’язання. Згідно теоремі Котельникова (2)Відповідь: крок дискретизації дорівнює 0,03 мс.
^

Рекомендована література

 1. Ларионов А.М., Горнец Н.Н. Периферийные устройства в вычислительных системах: Учебн. пособие –М.: Высш.школа, 1991г.

 2. Вєтров С.И. Комп’ютерне „залізо”. -М.: Салон-Р, 2001р.

 3. А.Жаров. Залізо ІВМ 2001.М: МікроАрт, 2001р.

 4. Вебер Ральф. Збірка, конфігурація, настройка, модернізація і розгін ПК. Програмне користування, 2002р.

 5. М.Гук. Дисковая система ПК. Питер, 2002г.^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


Периферійні пристрої


Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання. / Христинець Н.А. Луцьк: ЛНТУ, 2010. - 26 с.


Комп’ютерний набір і верстка: Н.А. Христинець


Редактор Ю.О.Мельник


Підпис до друку ______2010 р. Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк. .

Тираж __ прим. Зам. №.______


Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, Луцьк-18, вул. Львівська,75.

Друк - РВВ ЛНТУ
Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з предмету "Вища математика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу вищої математики для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Операційні системи». Матеріал подано у вигляді окремих...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки і контрольні завдання для студентів-заочників середніх
Методичні вказівки та завдання розроблено для допомоги студентам заочної форми навчання, спеціальності 0701001 «Організація і регулювання...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " агрохімія " для студентів заочної форми навчання за спеціальністю 09010102
Додаток а зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації Для написання контрольної роботи з предмету «Трудове право» для студентів спеціальності "Організація виробницва" (заочної форми навчання)
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи