Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Скачати 182.44 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм
Дата конвертації10.04.2013
Розмір182.44 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт
для студентів спеціальності КСМ
заочної форми навчання


РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ ВІДДІЛ

Луцького національного технічного університету


Луцьк 2010


УДК 004.422

ББК 73Я7

З–46


Операційні системи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання./
Здолбіцький А.П. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 16 с.


Методичні вказівки містять завдання до виконання контрольної роботи з курсу «Операційні системи». Матеріал подано у вигляді окремих завдань до тем, які вивчаються в курсі. Є список рекомендованої літератури.


Укладачі: Здолбіцький А.П.

Рецензенти: Сорока Р.О.


Відповідальний за випуск: Мельник В.А.


Затверджено науково-методичною радою ЛНТУ,

протокол № від 2010 року.Рекомендовано до друку науково-методичною радою

НВВ інституту інженерних та інформаційних технологій ЛНТУ,

протокол № від 2010 рокуЗатверджено на засіданні кафедри комп’ютерної інженерії,

протокол № від 2010 року.


© Здолбіцький А.П., 2010
Зміст

 1. Загальні вимоги до виконання контрольної роботи 5

 2. Структура файлової системи UNIX, основні команди, команди роботи з файлами. 7

 3. Система розмежування доступу в UNIX, права доступу до файлів і керування ними 9

 4. Командна оболонка shell, стандартні потоки вводу/виводу, фільтри і конвеєри 11

 5. Редактор vi 13

 6. Процеси в ОС UNIX і керування ними 14

 7. Професійна робота з командними оболонками 15

 8. Ввід/вивід файлів на зовнішні пристрої 16

 9. Література 16^

Загальні вимоги до виконання контрольної роботи

Обладнання


Передбачається виконання роботи в комп’ютерній лабораторії на системі FreeBSD або Linux Fedora.

Для самостійної підготовки рекомендуються вільно (безкоштовно) розповсюджувані операційні системи: FreeBSD або одна з версій Linux.

Зверніть увагу, що для виконання контрольної роботи Вам не потрібна багатовіконна система Х (X Window System), як і інші графічні системи (Gnome, KDE). Дистрибутив Linux можна скачати в Internet.
^

Вимоги до виконання


Деякі теоретичні відомості містяться безпосередньо в методичних вказівках до лабораторних робіт. Але не слід обмежуватись цією далеко не повною інформацією. Зверніться до рекомендованої літератури, багато додаткових відомостей можна знайти в Internet, зокрема на сайті http://www.citforum.ru. Докладні довідкові дані по кожній (майже кожній) команді UNIX можна одержати, набравши на клавіатурі man <необхідна_команда>.

Робота виконуються в комп’ютерній лабораторії або в ході самостійної роботи в будь-якому іншому місці за умови дотримання правил оформлення звітів і графіку здачі робіт.

Деякі завдання виконуються відповідно до номера варіанта, який визначається за останньою цифрою номера залікової книжки студента (1 = варіант №1, 2 = варіант №2, …, 9 = варіант №9, 0 = варіант №10). При виконанні роботи студент повинен фіксувати все, що відбувається на екрані монітора комп’ютера.

Зверніть увагу на те, що в індивідуальних завданнях часто зустрічаються певні слова, рядки, вирази в кутових дужках. Це означає, що Ви повинні підставити замість цього виразу разом із дужками значення цього виразу. Наприклад, Вас звуть Сергій, тоді замість студент_<ваше ім’я> Ви повинні написати (набрати на клавіатурі) студент_Сергій.

Файли та каталоги, створені Вами в ході виконання контрольної роботи, зберігайте до завершення всього циклу контрольних завдань, бо вони можуть використовуватись в наступних завданнях.

Для здачі контрольної роботи студент повинен подати викладачу оформлений звіт, що відповідає викладеним нижче вимогам. Варіант завдань, що виконані студентом, повинен відповідати номеру його залікової книжки. Студент повинен дати правильні відповіді на додаткові запитання за матеріалами кожної теми. Зверніть увагу на те, що студент повинен володіти всім теоретичним і практичним матеріалом, а не тільки тією його частиною, яка безпосередньо входила до індивідуального завдання.
^

Вимоги до оформлення звіту


Звіт повинен містити:

 1. назву і тему розділу;

 2. номер варіанту і зміст індивідуального завдання;

 3. дату і місце виконання роботи, коротку характеристику системи, на якій було виконано роботу (клас комп’ютера, версію ОС і т.д.);

 4. протокол виконання роботи, де чітко позначено, що вводить користувач з клавіатури, і що в результаті з’являється на екрані (необхідно показати всі результати; якщо іде запис даних в файл, вміст файлу також слід роздрукувати);

 5. (обов’язково!!!) висновки по роботі, які повинні містити саме висновки, які студент може зробити в результаті виконання цієї роботи, а не констатацію факту "в результаті виконання роботи я навчився…"; у висновках може бути зроблена оцінка наявності певних функцій операційної системи, якості або гнучкості їх реалізації, зручності інтерфейсу і т.д.;

 6. на кожній сторінці (в верхньому або нижньому колонтитулі) прізвище студента і номер групи або залікової книжки.

Звіт з контрольної роботи повинен мати титульний лист, оформлений згідно стандартних вимог.
^

Структура файлової системи UNIX, основні команди, команди роботи з файлами.


(man, passwd, date, cat, more, wc, who, ls, cd, cal, cp, mv, mkdir, rm, rmdir)


Завдання до виконання


 1. Завантажтеся в систему під вашим користувацьким ім'ям.

 2. Поміняйте ваш пароль. Ваш новий пароль повинен включати в себе як частину номер Вашої залікової книжки.

 3. Виведіть системну дату.

 4. Підрахуйте кількість рядків у файлі:

  Варіант

  Файл

  1, 2, 4

  /etc/passwd

  3, 10

  /etc/group

  6, 9

  /etc/profile

  5, 7, 8

  /etc/fstab

 5. Виведіть на екран вміст відповідного файлу.

 6. Виведіть календар на <1995+№варіанту> рік.

 7. Виведіть календар на 1752 рік. Чи не помічаєте що-небудь цікаве у вересні? Поясніть.

 8. Визначте, хто ще завантажений у систему.

 9. Скопіюйте (скопіюйте, а не перемістіть, бо система перестане працювати коректно!) файли

варіант

файл 11

файл 2

1

/bin/cat

/bin/at

2

/bin/cal

/bin/chmod

3

/bin/ls

/bin/chown

4

/bin/tee

/bin/file

5

/bin/more

/bin/gzip

6

/bin/date

/bin/gunzip

7

/bin/cp

/bin/ps

8

/bin/mv

/bin/csh

9

/bin/lpr

/bin/sh

10

/bin/find

/bin/ksh

у ваш домашній каталог різними способами.

 1. Створіть каталог lab_1.

 2. Скопіюйте в нього з вашого домашнього каталогу копію файлу 1, яку ви отримали в п.9, під ім'ям my_<ім’я файлу 1>. Перемістіть в цей каталог з вашого домашнього каталогу копію файлу 2, яку ви отримали в п.9, перейменувавши його при цьому в my_<ім’я вихідного файлу 2>. За ім’я вихідного файлу слід брати саме ім’я файлу, без імен каталогів і шляху до файлу (інакше символ "/" буде проінтерпретований операційною системою зовсім не так, як Ви очікуєте).

 3. Перейдіть у свій домашній каталог і переконайтеся в тому, що все зроблено правильно.

 4. Створіть каталог lab_1_<№варіанту> і перейдіть в нього.

 5. Скопіюйте в каталог lab_1_<№варіанту> файл з п.4 під ім'ям n<ім’я вихідного файлу>.

 6. За допомогою команд cat і more перегляньте його вміст.

 7. Перейдіть у свій домашній каталог.

 8. Видаліть каталог lab_1_<№варіанту>.
^

Система розмежування доступу в UNIX, права доступу до файлів і керування ними


(ls –l, chmod, chown, umask2)

Завдання до виконання


 1. Створіть каталог lab_2.

 2. Скопіюйте в каталог lab_2 файл /bin/cat під назвою my_cat

 3. За допомогою файлу my_cat, що знаходиться в каталозі lab_2, перегляньте уміст файлу .profile (Ви знаходитесь у домашньому каталозі).

 4. Перегляньте список файлів у каталозі lab_2. Потім перегляньте список усіх файлів, включаючи приховані, з повною інформацією про файли. Зверніть увагу на права доступу, власника, дату модифікації файлу, що ви тільки-но скопіювали. Потім перегляньте цю інформацію про оригінальний файл (той, який копіювали) і порівняйте два результати.

 5. Змініть права доступу до файлу my_cat так, щоб власник міг тільки читати цей файл.

 6. Переконайтеся в тім, що ви зробили ці зміни і повторіть п.3.

 7. Визначте права на файл my_cat таким чином, щоб Ви могли робити з файлом усе, що завгодно, а всі інші — нічого не могли робити.

 8. Поверніться в домашній каталог. Змініть права доступу до каталогу lab_2 так, щоб ви могли його тільки читати.

 9. Спробуйте переглянути простий список файлів у цьому каталозі. Спробуйте переглянути список файлів з повною інформацією про них. Спробуйте запустити і видалити файл my_cat з цього каталогу.

 10. Поясніть отримані результати. Результати виконання п.8 можуть бути різними в різних версіях UNIX, зокрема, Linux і FreeBSD. Прокоментуйте отримані результати у висновках.

 11. Завантажтесь в систему, користуючись обліковим записом іншого користувача. (Вам потрібно знати пароль цього користувача.) Якщо Ви не маєте прав адміністратора, попросіть адміністратора створити для Вас тимчасово інший обліковий запис. Спробуйте отримати доступ до Вашого каталогу lab_2. Перевірте, чи правильно зроблено завдання попереднього пункту. Створіть каталог lab_2_2.

 12. Знову завантажтесь в систему, користуючись своїм обліковим записом3. Спробуйте зробити власником каталогу lab_2 іншого користувача. Спробуйте зробити себе власником каталогу lab_2_2. Поясніть результати.

 13. Зайдіть у каталог lab_2. Зробіть так, щоб нові створені файли і каталоги діставали права доступу згідно Таблиці (див. наступну сторінку). Створіть новий файл і каталог і переконайтеся в правильності ваших установок.  варіант

  Права для файлів

  Права для каталогів

  1

  644

  754

  2

  664

  774

  3

  6-4

  7-5

  4

  62-

  73-

  5

  644

  745

  6

  664

  764

  7

  6-4

  715

  8

  62-

  63-

  9

  644

  744

  10

  664

  765


^

Командна оболонка shell, стандартні потоки вводу/виводу, фільтри і конвеєри


(tee, find, cut, date, grep, sort

Звернути увагу на метасимволи *, ?, /, […], $ і на правила інтерпретації їх при використанні одинарних та подвійних лапок '…' та "…". Розібратись з використанням в командах операторів перенаправлення потоків і організації конвеєрів ">", "<", "|" і використанням псевдопристрою /dev/null)
^

Завдання до виконання


 1. Перейдіть у каталог /bin. Перегляньте список усіх файлів, що починаються із символу, який визначено в таблиці індивідуальних завдань.

 2. Перегляньте список файлів, імена яких складаються з визначеної у таблиці індивідуальних завдань кількості символів.

 3. Перегляньте список файлів, імена яких починаються із символів, які визначено в таблиці індивідуальних завдань. Зробіть це декількома способами.

 4. Створіть в Вашому домашньому каталозі підкаталог lab_3 і перейдіть в нього.

 5. За допомогою команди cat створіть файл my_text і запишіть у нього кілька рядків. Потім за допомогою команди cat допишіть у нього ще кілька рядків.

 6. Підрахуйте кількість файлів у каталозі, визначеному з таблиці індивідуальних завдань, використовуючи і не використовуючи конвеєри. Порівняйте результат.

  ^ Таблиця індивідуальних завдань

  варіант

  п.1

  п.2

  п.3

  п.6, 7

  1

  a

  2

  a, b, c, d

  /bin

  2

  b

  3

  e, f, g, h

  /usr

  3

  c

  4

  i, j, k, l

  /usr/bin

  4

  d

  5

  m, n, o, p

  /home

  5

  f

  2

  q, r, s, t

  /var

  6

  g

  3

  u, v, w

  /

  7

  h

  4

  x, y, z

  Ваш домашній каталог

  8

  k

  5

  a, d, k, l

  /tmp (або /var/tmp)

  9

  l

  3

  m, g, y

  /sbin

  10

  n

  2

  x, z, r, q

  /usr/sbin 7. Підрахуйте кількість файлів у каталозі, визначеному з таблиці індивідуальних завдань, при цьому зберігши список файлів у файлі filelist, використовуючи команду tee.

 8. Починаючи з Вашого домашнього каталогу, виведіть на екран у повному форматі назви усіх файлів і каталогів, що починаються на ‘m’. При цьому перед виводом кожної назви на екран повинен виводитися запит на його підтвердження.

 9. Починаючи з кореневого каталогу, виведіть на екран імена всіх каталогів, що останній раз змінювалися більш 15 днів назад.

 10. Виведіть на екран тільки час, що повертається командою date.

 11. Виведіть на екран список усіх користувачів системи, тобто перші поля кожного рядка файлу /etc/passwd (роздільник полів — символ ‘:’).

 12. Виведіть на екран імена усіх файлів у каталозі /bin, що містять слова Software чи software. Потік помилок при цьому не повинний виводитися на екран.

 13. Відсортуйте конфігураційний файл Вашого shell (.profile, .cshrc) відповідно до кодової таблиці ASCII так, щоб при цьому ігнорувалися пробіли на початку рядків.
^

Редактор viЗавдання до виконання


 1. Завантажтеся в систему під Вашим користувацьким ім'ям.

 2. Створіть новий текстовий файл text за допомогою редактора vi. Наберіть два абзаци тексту. Текст повинен містити Ваше прізвище (наприклад, у вигляді підпису). Запишіть файли під іменами text і text1, вийдіть із редактора.

 3. Установіть на файл text1 права доступу так, щоб Ви могли тільки читати цей файл, але не модифікувати його.

 4. Завантажте файл text у редактор, скопіюйте перші 2 рядка тексту в буфер і вставте їх у кінець тексту.

 5. Запишіть файл під тим же ім'ям.

 6. Не виходячи з редактора, завантажте файл text1 і, попередньо відкривши новий shell і змінивши права доступу на файл, запишіть файл, не виходячи з редактора.

 7. Користуючись пойменованими буферами, перенесіть 3 рядки тексту з першого файлу в другий. Збережіть зміни. Вийдіть з редактора.

 8. Відкрийте у редакторі файл text і в кінець його додайте уміст файлу text1.

 9. Запишіть отриманий файл як text2 і, не виходячи з редактора, видаліть файли text і text1.
^

Процеси в ОС UNIX і керування ними


(ps, kill, fg, bg, jobs, crontab, at

Зверніть увагу на використання параметру командного рядка "&" )


Завдання до виконання


 1. Перегляньте список процесів користувача (Вас).

 2. Перегляньте повний список процесів, запущених у системі. При цьому гарантуйте збереження інформації від "утікання" з екрана (якщо процесів багато). Зверніть увагу на ієрархію процесів. Простежте через поля PID і PPID всю ієрархію процесів тільки-но запущеної Вами команди, починаючи з початкового процесу init. Зверніть увагу на формування інших полів виводу.

 3. Запустіть ще один shell. Перегляньте повний список процесів, запущених вами, при цьому зверніть увагу на ієрархію процесів і на їхній зв'язок з терміналом. Використовуючи команду kill, завершіть роботу в цьому shell’і.

 4. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан.

 5. Запустіть фоновий процес командою

find / -name "*.c" -print > file 2> /dev/null & 4

  Визначте його номер. Відправте сигнал призупинення процесу. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан. Продовжить виконання процесу. Знову перегляньте список задач у системі і проаналізуйте його зміну. Переведіть процес в активний режим, а потім знову у фоновий. Запустіть цей процес із пріоритетом 5.

 1. Виведіть на екран список усіх процесів, запущених не користувачем root.

 2. Організуйте вивід на екран календаря <1996+№варіанту> року через 1 хвилину після поточного моменту часу.

 3. Організуйте періодичне (щоденне) видалення в домашньому каталозі усіх файлів з розширенням *.bak і *.tmp.
^

Професійна робота з командними оболонками

Завдання до виконання


 1. Створіть командний файл, який буде виконувати завдання пп. 1-3 роботи №3 (Система розмежування доступу в UNIX, права доступу до файлів і керування ними) відповідно до індивідуального завданя.

 2. Модифікуйте конфігураційний файл Вашого shell, щоб Ваше системне запрошення мало вигляд "Hello, <Ваше ім’я>", а перед виводом системного запрошення на початку роботи shell друкував на екрані велике вітання з інформацією про систему, на якій Ви працюєте, поточну дату і час.

 3. Запишіть у файл ~/lab_6/res_3 список файлів у каталозі, ім'я якого зазначено в системній змінний x, якщо він існує; у противному випадку в цей файл повинен записатися рядок "Error". При цьому на екрані не повинно з'явитися повідомлення від команди ls у випадку відсутності каталогу.

 4. Задайте системну змінну MY_DIR, значенням якої повинно стати ім’я каталогу з завдання пп.7,8 роботи №3. Повторіть завдання попереднього пункту, використовуючи призначену Вами системну змінну і записуючи результат у файл ~/lab_6/res_4

 5. Створіть командний файл, що виконує наступне: у випадку, якщо файл my_file існує, то виводить його вміст; у про­тив­но­му випадку виводить повідомлення "File <ім’я файлу> not found". Перед виводом вмісту файлу повинен друкуватися заголовок "Вміст файлу <ім’я файлу>". При цьому на екрані не повинні з'явитися повідомлення, видавані системними командами. Використуйте механізм умовного виконання команд. Виконайте цей командний файл у всіх трьох режимах запуску. Перевірте його роботу при наявності файлу my_file і при його відсутності.

 6. Модифікуйте попередній командний файл так, щоб він очікував введення імен файлів із клавіатури. При виводі результату повинно бути підставлене правильне ім’я файлу. Останов повинний відбуватися у випадку введення порожнього рядка.

 7. Модифікуйте попередній командний файл, щоби він брав ім’я файлу з параметру командної строки, якщо параметр заданий, і очікував введення імені файлу із клавіатури, якщо параметр не заданий.

 8. Додайте до попереднього командного файла перевірку кількості параметрів командної строки й послідовну обробку всіх заданих параметрів.
^

Ввід/вивід файлів на зовнішні пристроїЗавдання до виконання


 1. Створіть упакований архів, що включає усі файли домашнього каталогу користувача.

 2. Змонтуйте дискету і скопіюйте на неї усі файли домашнього каталогу, потім відновіть файли з дискети (не забудьте розмонтувати дискету після закінчення роботи з нею!).

 3. Скопіюйте на дискету в DOS-форматі усі файли домашнього каталогу, потім відновіть ці файли.

 4. Виконайте резервне копіювання файлової системи /home на диск і відновіть файлову систему з резервної копії.

 5. Виведіть на принтер уміст файлу /home/.profile.


Література
 1. Вакал Є.С., Карпенко С.Г., Тригуб О.С. Практикум з операційних систем Windows: метод вказівки. - К., 2004.- 245с.

 2. Грайворонський М.В. Операційні системи. Лабораторний практикум. – Київ: КПІ, 2005.- 52с.

 3. Олифер В., Олифер Н. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов, 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. - 672с.

 4. Системне програмування. Системні сервiсні компоненти.. Навч. посібник/ Дерев'янко О. С., Межерицький С. Г., Гавриленко С. Ю., Клименко А. М. - Харків: НТУ "ХПІ", 2009. - 160 с.

 5. Таненбаум Э. Архитектура компьютера - СПб.: Питер, 2007. - 844 с:

 6. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб: Питер, 2007. - 1040с.

 7. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб: Питер, 2007. - 1040с.

 8. Третяк В.Ф., Голубничий Д.Ю., Кавун С.В. Основи операційних систем. - Х.: Видавництво ХНЕУ, 2005.
^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


Операційні системи. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності КСМ заочної форми навчання./
Здолбіцький А.П. – Луцьк: ЛНТУ, 2010. – 16 с.


Комп’ютерний набір і верстка: Здолбіцький А.П.


Редактор Ю.О.Мельник


Підпис до друку ______2010 р. Формат 60х84/16. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. . Обл.-вид. арк. .

Тираж ___ прим. Зам. №.______


Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018, Луцьк-18, вул. Львівська,75.

Друк - РВВ ЛНТУ


1 Якщо файл 1 або 2 не знайдено в каталозі /bin, шукайте його в каталогах /usr/bin, /sbin або /usr/sbin

2 Для команди umask не існує окремої сторінки man, оскільки це – вбудована команда shell, тому її опис (хоча й не повною мірою детальний) міститься в сторінках man для кожного з shell (sh, bash, csh, ksh, тощо).

3 Ви можете одночасно користуватись різними обліковими записами, використовуючи для цього різні віртуальні консолі в текстовому режимі, або різні вікна терміналів в графічній багатовіконній системі. Віртуальні консолі в текстовому режимі переключаються комбінаціями клавіш ALT+F1 – ALT+F8.

4 Увага! Ця команда коректно працює в оболонках sh і bash, і не працює коректно у оболонках csh і tcsh (це пов’язано з правилами перенаправлення потоку помилок).
Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «зоологія» для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Зоологія» для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Адвокатура України " для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Адвокатура Україна ” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " основи екології" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Основи екології” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальний процес україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальний процес” для студентів заочної форми навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи