Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм icon

Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм
НазваКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Сторінка3/21
Дата конвертації10.04.2013
Розмір1.39 Mb.
ТипКонспект
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
^

Класифікація операційних систем


1. По призначенню ОС діляться на:

 • ОС для переносних комп’ютерів і різних вбудованих систем;

 • ОС для організації і введення баз даних;

 • ОС для рішення задач реального часу і т. д.

^ 2. По режиму обробки даних розрізняють:

 • ОС, що забезпечують однопрограмний режим;

 • ОС, що забезпечують мультипрограмний режим.

Мультипрограмування – це спосіб організації обчислень, коли на однопроцесорній обчислювальній машині створюється видимість одночасного виконання кількох програм.

Будь-яка затримка в рішенні програми (наприклад, для здійснення операцій вводу-виводу), використовується для виконання інших (таких же або менш важливих) програм. Іноді при цьому говорять про мультизадачний режим. При цьому мультипрограмний і мультизадачний режими – це не синоніми, хоча і близькі поняття. Основна принципова відмінність полягає в тому, що мультипрограмний режим забезпечує паралельне виконання кількох додаткових і при цьому програмісти, які створюють ці програми, не повинні турбувати про механізми організації їх паралельної роботи. Ці функції бере на себе сама ОС: саме вона розподіляє ресурси обчислювано системи між додатковими, що виконуються, здійснює необхідну синхронізацію обчислень і взаємодію. Мультизадачний режим, навпаки, припускає, що турбота про паралельне виконання і взаємодію додатків лягає на прикладних програмістів. Сучасні ОС для ПК реалізують і мультипрограмний, і мультизадачний режим.

^ 3. За засобом взаємодії з обчислювальною системою ОС діляться на:

 • однотермінальні (однокористувацькі);

 • мультитермінальні.

В мультитермінальних ОС з однією обчислювальною системою одночасно можуть працювати декілька користувачів, кожний зі свого термінала. При цьому у користувачів виникає ілюзія, що у кожного із них є своя власна обчислювальна система. Для організації мультитермінального доступу до обчислювальної системи необхідно забезпечити мультипрограмний режим роботи.

В якості одного з прикладів мультитермінальних ОС для ПК можна назвати Linux.

Основною особливістю операційних систем реального часу (ОСРЧ) є забезпечення обробки поступаючих завдань протягом заданих інтервалів часу, які не можна перевищувати. Потік завдань в загальному випадку не є планомірним і не може регулюватися оператором, тобто завдання поступають в непередбачені моменти часу і без будь-якої черги. Для справжньої реалізації режиму реального часу необхідна реалізація мультипрограмування.

Мультипрограмування є основним засобом підвищення продуктивності обчислювальної системи, а для рішення задач реального часу продуктивність є важливим фактором.

Кращі характеристики по продуктивності для систем реального часу забезпечується однотермінальними ОСРЧ. Засоби організації мультитермінального режиму завжди уповільнюють роботу системи в цілому, але розширює функціональні можливості системи. Однією з найбільш відомих ОСРЧ для ПК є ОС QNX.

^ 4. За основним архітектурним принципом ОС діляться на:

 • мікроядерні;

 • монолітні.

В якості прикладу мікроядерної ОС можна назвати ОСРЧ QNX. В якості монолітної ОС можна назвати Windows 95/98 або ОС Linux. Ядро ОС Windows ми не можемо змінити, нам не доступні вихідні коди і у нас не має програми для збирання (компіляції) цього ядра. А в ОС Linux можна самим збирати ядро, яке нам необхідне, включивши до нього ті необхідні програмні модулі і драйвери, які ми вважаємо доцільним включити тільки в ядро (а не звертатися до них із ядра).

Основні принципи побудови операційних систем

^ 1. Принцип модульності

Під модулем розуміють функціонально закінчений елемент системи, виконаний у відповідності з прийнятими міжмодульними інтерфейсами. Модуль допускає можливість замінити його іншим модулем при наявності заданих інтерфейсів. Способи відокремлення складових частин ОС в окремі модулі можуть суттєво відрізнятися, але частіше всього розподіл відбувається, за функціональною ознакою.

Принцип модульності відображає технічні і експлуатаційні властивості системи. Найбільший ефект від його використання досягається у випадку, коли принцип поширюється одночасно на операційну систему, прикладні програми і апаратуру.

^ 2. Принцип функціональної вибірковості

В ОС виділяється деяка важлива частина модулів, які мають постійно знаходитися в операційні пам’яті для більш ефективної організації обчислювального процесу. Цю систему в ОС називають ядром, тому що це основа системи. При формуванні складу ядра слід враховувати дві вимоги. Кількість модулів має бути такою, щоб об’єм пам’яті, зайнятий ядром, не був надто великим. До складу ядра входять модулі по керуванню, засоби по переведенню програм із стану обчислення в стан очікування, готовності і назад, засоби по розподілу таких основних ресурсів як оперативна пам’ять і процесор. Крім програмних модулів, що входять до складу ядра і постійно знаходяться в оперативній пам’яті, може бути багато інших програмних модулів, які отримали назву транзитних. Транзитні програмні модулі завантажуються в ОП тільки при потребі і при відсутності вільного простору можуть бути замінені іншими транзитними модулями.

^ 3. Принцип генерованості ОС

Основне положення цього принципу визначає такий спосіб вихідного представлення центральної системної керуючої програми ОС (її ядра і основних компонентів, які мають постійно знаходитися в оперативній пам’яті), який дозволив би настроювати цю систему супервізорну частину, виходячи із конкретної конфігурації конкретного обчислювального комплексу і кола вирішуваних задач. Ця процедура проводиться рідко, перед достатньо тривалим періодом експлуатації ОС. Процес генерації здійснюється за допомогою спеціальної програми-генератора і відповідної вхідної мови для цієї програми, яка дозволяє описувати програмні можливості системи і конфігурацію машини. В результаті генерації отримуємо повну версію ОС. Згенерована версія ОС представляє собою сукупність системних наборів модулів і даних.

Принцип модульності позитивно проявляється при генерації ОС. Він суттєво спрощує настройку ОС на потрібну конфігурацію системи. В наш час принцип генерованості ОС використовується при роботі з Linux. В цій UNIX – системі є можливість використовувати не тільки будь-яке готове ядро ОС, а і самому згенерувати (скомпілювати ) таке ядро, яке буде оптимальним для даного ПК і вирішуваних на ньому задач. Крім генерації ядра в Linux є можливість вказати і набір підвантажуваних драйверів і служб, тобто частина функцій може реалізуватися модулями, що безперервно входять до ядра системи, а частина – модулями, що мають статус підвантажуваних, транзитних.

В інших сучасних поширених ОС для ПК конфігурування ОС під відповідний склад обладнання здійснюється на етапі інсталяції, а потім склад драйверів і зміна деяких параметрів ОС може бути здійснене шляхом редагування конфігураційного файла.

^ 4.Принцип функціональної надлишковості

Цей принцип враховує можливість проведення однієї і тієї ж роботи різними засобами. До складу ОС може входити декілька типів моніторів (модулів супервізора, що керують тим чи іншим видом ресурсу), різні засоби організації комунікації між обчислювальними процесорами. Наявність кількох типів моніторів, кількох систем керування файлами дозволяє користувачам швидко і найбільш адекватно адаптувати ОС до визначеної конфігурації обчислювальної системи, забезпечити максимальне завантаження технічних засобів при рішенні конкретного класу задач, отримати максимальну продуктивність при рішенні заданих класу задач.

^ 5. Принцип віртуалізації

Побудова віртуальних ресурсів, їх розподіл і використання зараз використовується практично в будь-якій ОС. Цей принцип дозволяє представити структуру системи у вигляді певного набору планувальників процесорів і розподілювачів ресурсів (моніторів) і використовувати єдину централізовану схему розподілу ресурсів.

Найбільш природнім і закінченим проявом концепції віртуальності є поняття віртуальної машини. По суті будь-яка операційна система, будучи засобом розподілу ресурсів і організовуючи за певними правилами керування процесорами, ховає від користувача і його додатків реальні апаратні та інші ресурси, замінюючи їх деякою абстракцією. В результаті користувачі бачать і використовують віртуальну машину як деякий пристрій, здатний сприймати їх програми, написані на певній мові програмування, виконувати їх та видавати результати. При такому мовному представленні користувача зовсім не цікавить реальна конфігурація обчислювальної системи, способи ефективного використання її компонентів і підсистем. Він мислить і працює з машиною в термінах використовуваної ним мови і тих ресурсів, які йому надаються в рамках віртуальної машини.

Найчастіше віртуальна машина, що надається користувачеві, відтворює архітектуру реальної машини, але архітектурні елементи в такому представленні виступають з новими або вдосконаленими характеристиками, які часто спрощують роботу з системою. Характеристики можуть бути довільними, але частіше всього користувачі бажають мати власну "ідеальну" за архітектурними характеристиками в наступному складі:

 1. одноманітна за логікою роботи пам’ять (віртуальна) практично необмеженого розміру. Середній час доступу співставлений зі значенням цього параметра оперативної пам’яті. Організація роботи з інформацією в такій пам’яті виконується в термінах обробки даних – в термінах роботи з сегментами даних на рівні вибраної користувачем мови програмування;

 2. довільне число процесорів (віртуальних), здатних працювати паралельно і взаємодіяти під час роботи. Способи керування процесорами, в тому числі синхронізація і інформаційні взаємодії, реалізовані і доступні користувачам на рівні використовуваної мови програмування в термінах керування процесами;

 3. довільна кількість зовнішніх пристроїв (віртуальних), здатних працювати з пам’яттю віртуальної машини паралельно або послідовно, асинхронно або синхронно по відношенню до роботи того чи іншого віртуального процесора, які ініціюють роботу цих пристроїв. Інформація, що передається або зберігається на віртуальних пристроях, не обмежена допустимими розмірами. Доступ до такої інформації здійснюється на основі або послідовного, або прямого способу доступу в термінах відповідної системи керування файлами. Передбачене розширення інформаційних структур даних, що зберігаються на віртуальних пристроях.

Одним із аспектів віртуалізації є організація можливості виконання в даній ОС додатків, які розроблювалися для інших ОС. Мова йде про організацію кількох операційних середовищ. Реалізація цього принципу дозволяє такій ОС мати сильну перевагу перед аналогічними ОС, що не мають такої можливості. Прикладом реалізації принципу віртуалізації може служити VDM–машина (Virtual DOS machine) – захищена підсистема, що представляє повне середовище MS DOS–додатків. Одночасно може виконуватися практично довільне число VDM–сесій. Такі VDM–машини є в системах MS Windows, і в OS/2.

 1. ^ Принцип незалежності програм від зовнішніх пристроїв

Цей принцип реалізується в переважній більшості ОС загального використання. Вперше цей принцип був реалізований в ОС Unix.

Принцип полягає в тому, що зв'язок програм з конкретними пристроями виконується не на рівні трансляції програми, а в період планування її виконання. В результаті перекомпіляція при роботі з новим пристроєм, на якому розташовуються дані, не потрібна.

Принцип дозволяє однаково здійснювати операції з керування зовнішніми пристроями незалежно від їх конкретних фізичних характеристик. Наприклад, програмі, що вміщує операції обробки послідовного набору даних, все-одно, на якому носії ці дані будуть знаходитися.

Зміна носія і даних, розташованих на них (при незмінності структурних характеристик даних), не принесе ніяких змін в програму, якщо в системі реалізований принцип незалежності.

 1. ^ Принцип сумісності

Одним із аспектів сумісності є здатність ОС виконувати програми, написані для інших ОС або для більш ранніх версій даної ОС, а також для іншої апаратної платформи.

Необхідно розділити питання двійкової сумісності і сумісності на рівні вихідних текстів додатків. Двійкова сумісність досягається в тому випадку, коли можна взяти виконувану програму і запустити її на виконання на іншій ОС.

Для цього необхідні: сумісність на рівні команд процесора, сумісність на рівні системних викликів і навіть на рівні бібліотечних викликів, якщо вони є динамічно зв'язуваними.

Сумісність на рівні вихідних текстів потребує наявності відповідного транслятора в складі системного програмного забезпечення, а також сумісності на рівні бібліотек і системних викликів. При цьому необхідна перекомпіляція наявних вихідних текстів в новий виконуваний модуль.

Набагато складніше досягти двійкової сумісності між процесорами, основаними на різних архітектурах. Для того, щоб один комп'ютер виконував програми іншого (наприклад, програму для ПК ІВМ РС потрібно виконувати на ПК типу Macintosh фірми Apple), цей комп'ютер повинен працювати з машинними командами, які йому не зрозумілі. В цьому випадку процесор типу 680х0 (або Power PC) на Maс повинен виконувати двійковий код, призначений для процесора і80х86. Процесор 80х86 має власний дешифратор команд, регістри і внутрішню архітектуру. Процесор 680х0 не розуміє двійковий код 80х86, тому він повинен вибрати кожну команду, декодувати її, щоб визначити, для чого вона призначена, а потім виконати еквівалентну підпрограму, написану для 680х0.

В зв'язку з тим, що у 680х0 немає точно таких регістрів, прапорів і внутрішнього арифметично-логічного пристрою, як в 80х86, він повинен імітувати всі ці елементи з використанням своїх регістрів або пам'яті: він повинен ретельно відтворити результати кожної команди, що потребує спеціально написаних підпрограм для 680х0, які гарантують, що стан емульованих регістрів і прапорів після виконання кожної команди буде точно таким же, як і на реальному 80х86.

Виходом в таких випадках буде використання так званих прикладних середовищ або емуляторів. Враховуючи, що основну частину програми складають виклики бібліотечних функцій, прикладне середовище імітує бібліотечні функції цілком, використовуючи раніше написану бібліотеку функцій аналогічного призначення, а інші команди емулюють кожну окремо.

Одним із засобів забезпечення сумісності програмних і користувацьких інтерфейсів є відповідність стандартним POSIX. Використання стандарти POSIX дозволяє створювати програми в стилі UNIX, які потім можна легко переносити з однієї системи в іншу.

 1. ^ Принцип відкритої і нарощуваної ОС

Відкрита ОС доступна для аналізу як користувачам, так і спеціалістам, що обслуговують обчислювальну систему. Нарощувана (яка модифікується і розвивається) ОС дозволяє використовувати не тільки можливості генерації, а і вводити до її складу нові модулі, вдосконалювати існуючі і т.д. Іншими словами, необхідно, щоб можна було легко вносити доповнення і зміни, якщо це потрібно, не порушуючи цілісності системи.

Хороші перспективи для розширення надає підхід до структурування ОС по типу клієнт-сервер з використанням мікроядерної технології. У відповідності до цього підходу ОС будується як сукупність привілейованої керуючої програми і набору непривілейованих послуг – “серверів”. Основна частина ОС залишається незмінною і в той же час можуть бути додані нові сервери або покращені старі.

Цей принцип іноді трактують як розширюваністю системи. До відкритих ОС, насамперед, слід віднести UNIX-системи і, природньо, Linux.

 1. ^ Принцип мобільності (переносимості)

Операційна система повинна відносно легко переноситися з процесора одного типу на процесор іншого типу і з апаратної платформи (яка включає наряду з типом процесора і спосіб організації всієї апаратури комп'ютера, інакше кажучи, архітектуру обчислювальної системи) одного типу на апаратну платформу іншого типу. Принцип переносимості дуже близький до принципу сумісності, хоча це не одне і те ж.

Написання переносимої ОС аналогічне написанню будь-якого переносимого коду – потрібно слідувати деяким правилам:

 1. Більша частина ОС має бути написана на мові, яка є на всіх системах. Це означає, що ОС має бути написана на мові високого рівня, переважно стандартизованій, наприклад, на мові С. Програма написана асемблері, не є в загальному випадку переносимою;

 2. Важливо мінімізувати або, якщо це можливо, виключити ті частини коду, які безпосередньо взаємодіють з апаратними засобами. Залежність від апаратури може мати багато форм. Деякі очевидні форми залежності включають пряме маніпулювання регістрами та іншими засобами. Накінець, якщо апаратно-залежний код не може бути повністю виключений, то він повинен бути ізольований в добре локалізованих модулях. Апаратно-залежний код не повинен бути розподілений по всій системі. Наприклад, можна заховати апаратно-залежну структуру в програмно задані дані абстрактного типу. Інші модулі системи будуть працювати з цими даними, а не з апаратурою, використовуючи набір деяких функцій. Коли ОС переноситься, то змінюється тільки ці дані і функції, які ними маніпулюють.

Введення стандартів POSIX переслідувало мету забезпечити переносимість створюваного програмного забезпечення.

^ 10. Принцип забезпечення безпеки обчислень.

Забезпечення безпеки при виконанні обчислень є бажаною властивістю для будь-якої багатокористувацької системи. Правила безпеки визначають такі властивості, як захист ресурсів одного користувача від інших і встановлення квот по ресурсах для попередження захоплення одним користувачем всіх системних ресурсів (таких, як пам'ять).

Забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу є обов'язковою функцією мережевих операційних систем. В багатьох сучасних ОС гарантується ступінь безпеки даних, що відповідає рівню С2 в системі стандартів США. Основи стандартів в області безпеки були закладені в документі “Критерії оцінки надійності комп'ютерних систем”. Цей документ, виданий Національним центром комп'ютерної безпеки (NCSC-National Computer Security Center) в США в 1983р., часто називають Оранжевою книгою. У відповідності до вимог Оранжевої книги безпечною вважається система, яка “за допомогою спеціальних механізмів захисту контролює доступ до інформації таким чином, що лише особи, які мають відповідні повноваження або процеси, що виконуються від їх імені, можуть отримати доступ на читання, запис, створення або знищення інформації”.

Ієрархія рівнів безпеки, наведена в Оранжевій книзі, помічує найнижчий рівень безпеки, як D, а найвищий – як А.

В клас D попадають системи, оцінка яких виявила їх невідповідність вимогам всіх інших класів.

Основними властивостями, характерними для систем класу С, є наявність підсистеми обліку подій, зв'язаних з безпекою, і вибірковий контроль доступу. Клас (рівень) С ділиться на два підрівні: рівень С1 забезпечує захист даних від помилок користувачів, але не від дій зловмисників; і більш суворий рівень С2.

На рівні С2 мають бути присутні:

 1. засоби секретного входу що забезпечує ідентифікацію користувачів шляхом вводу унікального імені і пароля перед тим, як їм буде дозволений доступ до системи;

 2. вибірковий контроль доступу, що дозволяє власнику ресурсу визначити, хто має доступ до ресурсу і що він, може з ним робити. Власник ресурсу робить це шляхом надання прав доступу користувачу або групі користувачів;

 3. засоби обліку і спостереження (auditing), що забезпечують можливість виявити і зафіксувати важливі події, пов'язані з безпекою, або будь-які спроби створити, отримати доступ або видалити системні ресурси ОС;

 4. Захист пам'яті, який полягає в тому, що пам'ять ініціалізується перед тим, як повторно використовується.

На цьому рівні система не захищена від помилок користувача, але поведінка його може бути проконтрольована по записах в журналі, залишених засобами спостереження та аудиту.

Системи рівня В основані на помічених даних і розподілу користувачів по категоріях, тобто реалізують мандатний контроль доступу. Кожному користувачеві присвоюється рейтинг захисту, і він може отримати доступ до даних лише у відповідності до цього рейтингу. Цей рівень на відміну від рівня С захищає систему від помилкової поведінки користувача.

Рівень А є найвищим рівнем безпеки, він потребує в доповнення до всіх вимог рівня В формального, математично обгрунтованого доказу відповідності системи вимогам безпеки.

Різні комерційні структури (наприклад, банки) особливо виділяють необхідність облікової служби, аналогічної тій, що рекомендують державні рекомендації С2. Будь-яка діяльність, що пов'язана з безпекою, може бути відслідкована і тим самим облікована. Це як раз те, що вимагає стандарт С2 і те, що потрібно банкам. Але комерційні користувачі не хочуть розплачуватися продуктивністю за підвищений рівень безпеки.

А – рівень безпеки займає своїми керуючими механізмами до 90% процесорного часу, що в більшості випадків неприйнятно. Більш безпечні системи не тільки знижають ефективність, а і суттєво обмежують число всіх доступних прикладних пакетів, які відповідним чином можуть виконуватися в подібній системі. Наприклад, для ОС Solaris(версія UNIX) є декілька тисяч додатків, а для її аналогу В–рівня – тільки близько 100.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21Схожі:

Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій призначається для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мінералогія, геохімія»
Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. – Львів: Видав-ничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 51 с
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій з дисципліни "Міжнародна економіка" для студентів спеціальності «Облік і аудит»
Конспект лекцій з дисципліни “Міжнародна економіка” для студентів спеціальності «Облік І аудит» /М. В. Яковенко. Олександрія: кіруе,...
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій " Податковий контроль" для студентів спеціальності 050106 "Облік і аудит"
Допускається за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного університету від 16 жовтня 2007 р протокол...
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» для студентів-заочників
Опорний конспект лекцій з курсу «Мікроекономіка» для студен­тів-заочників усіх спеціальностей / Укл. В. Є. Москалюк. — К.: Кнеу,...
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей
Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності” для студентів 3курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей
Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм iconКонспект лекцій з дисципліни " основи дискретної математики" для студентів денної форми навчання спеціальності
У 1904-1908 рр. Е. Цермело сформулював першу систему аксіом теорії множин. Ця теорія давала можливість створення метамови математики,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи