Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання icon

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
НазваМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Сторінка8/8
Дата конвертації10.04.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8

Завдання до виконання


 1. Перегляньте список процесів користувача (Вас).

 2. Перегляньте повний список процесів, запущених у системі. При цьому гарантуйте збереження інформації від "утікання" з екрана (якщо процесів багато). Зверніть увагу на ієрархію процесів. Простежте через поля PID і PPID всю ієрархію процесів тільки-но запущеної Вами команди, починаючи з початкового процесу init. Зверніть увагу на формування інших полів виводу.

 3. Запустіть ще один shell. Перегляньте повний список процесів, запущених вами, при цьому зверніть увагу на ієрархію процесів і на їхній зв'язок з терміналом. Використовуючи команду kill, завершіть роботу в цьому shell’і.

 4. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан.

 5. Запустіть фоновий процес командою

find / -name "*.c" -print > file 2> /dev/null & 8

  Визначте його номер. Відправте сигнал призупинення процесу. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан. Продовжить виконання процесу. Знову перегляньте список задач у системі і проаналізуйте його зміну. Переведіть процес в активний режим, а потім знову у фоновий. Запустіть цей процес із пріоритетом 5.

 1. Виведіть на екран список усіх процесів, запущених не користувачем root.

 2. Організуйте вивід на екран календаря <1996+№варіанту> року через 1 хвилину після поточного моменту часу.

 3. Організуйте періодичне (щоденне) видалення в домашньому каталозі усіх файлів з розширенням *.bak і *.tmp.

Лабораторна робота №6. Професійна робота з командними оболонками

Мета


Оволодіння практичними навичками професійної роботи з командною оболонкою shell – використання змінних і створення командних файлів.

Завдання для самостійної підготовки

1.Вивчити:


 • організацію умовного виконання командного рядка, угруповання команд у командному рядку;

 • використання змінних shell;

 • організація командних файлів: передача параметрів, уведення значень, умовні розгалуження і цикли;

 • арифметичні обчислення в shell.

2.Розробити алгоритм рішення відповідно до завдання

3.Скласти програми рішення завдань

4.Підготувати тест для перевірки програм

Довідковий матеріал


У попередніх роботах ми вже познайомились з командними оболонками (shell). У цій роботі розглянемо прийоми професійної роботи з командними оболонками, а саме використання змінних оточення і створення командних файлів.

Змінні оточенняКомандні файли


Командний файл, або сценарій (також дуже часто кажуть “скрипт” від англійського script – сценарій) є текстовим файлом, який оформлено з дотриманням певних правил, і який містить команди, у найпростішому випадку повністю аналогічні тим командам, що вводяться з клавіатури. Командна оболонка здатна запускати такий файл на виконання і послідовно виконувати команди, що містяться в ньому. Для користувача, що запустив цей сценарій, його виконання буде виглядати як виконання звичайної програми.

Зверніть увагу на розбіжності у різних програмних оболонках shell, які суттєві для програмування. Під час виконання роботи впевніться, в якій із програмних оболонок Ви працюєте (зазвичай, для FreeBSD це csh чи tcsh, а для Linux – bash, який є розвитком sh), і яка буде запускатись для виконання Вашого командного файлу (це визначається першим рядком Вашого командного файлу). Уважно прочитайте правила використання операторів if і формування перевірки відповідної умови. Зверніть увагу на команду test.

Важливою можливістю командних оболонок (усіх) є обробка так званих пакетних файлів.


Завдання до виконання


 1. Створіть командний файл, який буде виконувати завдання пп. 1-3 Лабораторної роботи №3 відповідно до Вашого інди­ві­дуального завданя.

 2. Модифікуйте конфігураційний файл Вашого shell, щоб Ваше системне запрошення мало вигляд "Hello, <Ваше ім’я>", а перед виводом системного запрошення на початку роботи shell друкував на екрані велике вітання з інформацією про систему, на якій Ви працюєте, поточну дату і час.

 3. Запишіть у файл ~/lab_6/res_3 список файлів у каталозі, ім'я якого зазначено в системній змінний x, якщо він існує; у противному випадку в цей файл повинен записатися рядок "Error". При цьому на екрані не повинно з'явитися повідомлення від команди ls у випадку відсутності каталогу.

 4. Задайте системну змінну MY_DIR, значенням якої повинно стати ім’я каталогу з завдання пп.7,8 Лабораторної роботи №3. Повторіть завдання попереднього пункту, використовуючи призначену Вами системну змінну і записуючи результат у файл ~/lab_6/res_4

 5. Створіть командний файл, що виконує наступне: у випадку, якщо файл my_file існує, то виводить його вміст; у про­тив­но­му випадку виводить повідомлення "File <ім’я файлу> not found". Перед виводом вмісту файлу повинен друкуватися заголовок "Вміст файлу <ім’я файлу>". При цьому на екрані не повинні з'явитися повідомлення, видавані системними командами. Використуйте механізм умовного виконання команд. Виконайте цей командний файл у всіх трьох режимах запуску. Перевірте його роботу при наявності файлу my_file і при його відсутності.

 6. Модифікуйте попередній командний файл так, щоб він очікував введення імен файлів із клавіатури. При виводі результату повинно бути підставлене правильне ім’я файлу. Останов повинний відбуватися у випадку введення порожнього рядка.

 7. Модифікуйте попередній командний файл, щоби він брав ім’я файлу з параметру командної строки, якщо параметр заданий, і очікував введення імені файлу із клавіатури, якщо параметр не заданий.

 8. Додайте до попереднього командного файла перевірку кількості параметрів командної строки й послідовну обробку всіх заданих параметрів.

Лабораторна робота №7. Ввід/вивід файлів на зовнішні пристрої

мета


Оволодіння практичними навичками обміну даними з різними периферійними пристроями: дисковими накопичувачами, принтером, CD-ROM

Завдання для самостійної підготовки

1.Вивчити:


 • створення архівів на диску;

 • монтування файлових систем;

 • копіювання файлів на дискету;

 • роботу з дискетами в DOS-форматі;

 • резервне копіювання файлів і файлових систем;

 • організацію виводу файлів на принтер;

 • організацію вводу інформації з CD-ROM.

2.Розробити алгоритм і скласти послідовність команд для виконання завдання

Довідковий матеріал


Зверніть увагу на команди UNIX:

tar, gz, mount, umount, mdir, mcopy, lpr


Всі зовнішні файлові системи (змінні носії інформації, мережеві диски і таке інше) монтуються у визначенні місця єдиного дерева файлової системи. (команда mount), як правило, для цього використовується каталог /mnt. Для зміни носія або відключення мережевого диску їх необхідно спочатку розмонтувати (команда umount)

Як правило, право монтувати і розмонтовувати файлові системи надається лише адміністратору. Наприклад, змонтувати дискету можна командою mount –t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy. Ключ -t задає тип файлової системи, що монтується, без нього UNIX буде намагатись змонтувати дискету з файловою системою, властивою цій версії UNIX, звичайно, таку дискету не зможе прочитати ОС Windows. /dev/fd0 – це пристрій, що обслуговує файлову систему, що монтується, в різних системах UNIX він може мати інші позначення. /mnt/floppy – точка монтування, це каталог, який вже повинен бути створений до команди mount. Після успішного монтування файлової системи в каталозі /mnt/floppy будуть знаходитись файли і каталоги, що містяться на змонтованій дискеті. Після розмонтування дискети командою umount /mnt/floppy цей каталог буде пустим. Деякі системи UNIX дуже критично реагують на заміну дискети без розмонтування–монтування нової (можливий крах файлової системи).


Завдання до виконання


 1. Створіть упакований архів, що включає усі файли домашнього каталогу користувача.

 2. Змонтуйте дискету і скопіюйте на неї усі файли домашнього каталогу, потім відновіть файли з дискети (не забудьте розмонтувати дискету після закінчення роботи з нею!).

 3. Скопіюйте на дискету в DOS-форматі усі файли домашнього каталогу, потім відновіть ці файли.

 4. Виконайте резервне копіювання файлової системи /home на диск і відновіть файлову систему з резервної копії.

 5. Виведіть на принтер уміст файлу /home/.profile.

Література
 1. Вакал Є.С., Карпенко С.Г., Тригуб О.С. Практикум з операційних систем Windows: метод вказівки. - К., 2004.- 245с.

 2. Грайворонський М.В. Операційні системи. Лабораторний практикум. – Київ: КПІ, 2005.- 52с.

 3. Олифер В., Олифер Н. Сетевые операционные системы: Учебник для вузов, 2-е изд. – СПб: Питер, 2008. - 672с.

 4. Таненбаум Э. С. Современные операционные системы. 2-е изд. – СПб: Питер, 2007. - 1040с.

 5. Третяк В.Ф., Голубничий Д.Ю., Кавун С.В. Основи операційних систем. - Х.: Видавництво ХНЕУ, 2005.
^ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ


ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


Методичні вказівки до лабораторних занять

для студентів спеціальності КСМ

денної та заочної форми навчання


Комп’ютерний набір

та верстка: Здолбіцький А.П.

Редактор Ю.О. Мельник


Підпис до друку . Формат 6084/16. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж 50 прим. Зам.№


Редакційно-видавничий відділ

Луцького національного технічного університету

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75.

Друк – РВВ ЛНТУ
1 Якщо файл 1 або 2 не знайдено в каталозі /bin, шукайте його в каталогах /usr/bin, /sbin або /usr/sbin

2 Для команди umask не існує окремої сторінки man, оскільки це – вбудована команда shell, тому її опис (хоча й не повною мірою детальний) міститься в сторінках man для кожного з shell (sh, bash, csh, ksh, тощо).

3 Більш докладну інформацію про моделі розмежування доступу Ви отримаєте з курсів “Теоретичні основи захисту інформації” і “Захист інформації в комп’ютерних системах”

4 Ви можете одночасно користуватись різними обліковими записами, використовуючи для цього різні віртуальні консолі в текстовому режимі, або різні вікна терміналів в графічній багатовіконній системі. Віртуальні консолі в текстовому режимі переключаються комбінаціями клавіш ALT+F1 – ALT+F8.

5 Якщо ваш UNIX поставляється з вихідними кодами (Linux, FreeBSD), то таких файлів буде безліч!

6 Походження назви цієї команди добре пояснює її дію. Взагалі “tee” – це назва літери “Т” в англійській абетці. Літера “Т” якраз і використовується, щоби проілюструвати відгалуження, розщеплення потоку на основний і бічний (коли натякають на розщеплення потоку на два еквівалентні, використовують літеру “Y”).

7 Про пріоритетний і фоновий режими див. далі

8 Увага! Ця команда коректно працює в оболонках sh і bash, і не працює коректно у оболонках csh і tcsh (це пов’язано з правилами перенаправлення потоку помилок, див. Лабораторну роботу №3).

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання
Периферійні пристрої. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності ксм заочної форми навчання.,...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconКонспект лекцій для студентів спеціальності ксм
Операційні системи. Конспект лекцій для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. / проф. Бурчак І. Н., Здолбіцький...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні рекомендації, вказівки, розробки, над якими працюють викладачі. № п/п Тема розробки Дисципліна Прізвище, ім’я, По батькові
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання фаху 091501
До курсового проектування для студентів денної та заочної форм навчання фаху 091501
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету інформатики та обчислювальної техніки Затверджено Методичною радою нтуу „кпі
Загальна фізика. Квантова фізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи