Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей icon

Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Скачати 429.12 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Сторінка1/7
Дата конвертації10.04.2013
Розмір429.12 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет


Економічна інформатика


Методичні вказівки

до лабораторних занять

(частина 1)


Microsoft Word


для студентів спеціальностей

МЕ,МК,УП,ПС денної форми навчання


Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2007

УДК 004.42(07)


ББК 32.973.01я7

Х 93

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 1) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2007. - с.
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу (один модуль) дисципліни „Економічна інформатика ” у 1 семестрі для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання.


Укладач: Христинець Н.А.


Рецензенти:


Відповідальний за випуск: Пех П.А.


Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною комісією факультету обліку та фінансів ЛДТУ, протокол № від


Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики,

протокол № від


© Н.А.Христинець 2007


^

Зміст

Порядок виконання лабораторних робіт
Дані методичні вказівки містять вісім лабораторних робіт, що охоплюють основні аспекти практичного використання текстового процесора Word, який на даний час є найпоширенішим програмним продуктом для роботи з текстовими документами.

Опис кожної лабораторної робіт містить короткі теоретичні відомості і перелік питань, які слід вивчити самостійно, користуючись конспектом лекцій, спеціальною літературою, або довідковою системі самого текстового процесора.

До виконання лабораторної роботи допускаються студенти, що продемонстрували знання відповідей на контрольні питання і способів виконання завдань, наведених далі в описі роботи.

Виконання роботи зараховується студентам, що успішно справилися з усіма без винятку пунктами завдань, і здатними дати вичерпні пояснення про хід виконання роботи.

^

Лабораторна робота № 1.
Робоче середовище Word. Створення і зберігання документів. Абзаци , межі сторінок, лінійки, центрування тексту. Відступи та інтервали.
^

Короткі теоретичні відомостіРобоче середовище текстового процесора Word, включає засоби для відображення документів – це спеціальним способом організоване вікно зі шкалами розмітки і лінійками прокрутки, а також засоби для виконання операцій над документами. До них відносяться кнопки панелей інструментів, основне меню програми, і контекстне меню. Воно містить список найбільш вживаних операцій, які можна виконати з де-яким об'єктом, і викликається, якщо клацнути правою клавішею мишки по цьому об'єкту.

Перелік панелей інструментів, що відображаються на екрані, і склад функціональних кнопок на кожній панелі можна змінити за допомогою контекстного меню або команди Вид/ Панели инструментов головного меню.

Деякі панелі інструментів представлені окремою кнопкою в інших панелях. Наприклад, на панелі інструментів Стандартная є кнопки , , натискання або відпускання яких викликає відповідно відображення чи приховання панелей Рисование та Таблицы и границы.

Створити новий документ можна на основі шаблона «Обычный», що представляє собою чистий лист, або на основі іншого шаблона, що представляє собою заготовку якогось типового документа: листа, звіту, факсу і т.п. З програмою Word постачається велике число готових шаблонів, перелік яких доступний через опцію Создать в меню Файл. Користувач може коригувати існуючі і створювати власні шаблони.

Кнопка Сохранить й одноіменна опція в меню ^ Файл дозволяють зберегти поточний документ на колишньому місці і під колишнім іменем. Опція Сохранить как... викликає вікно діалогу, у якому можна задати інше ім'я чи місце розташування файла, його тип (документ Word, шаблон, документ попередніх версій Word і т.п.), а також додаткові параметри, наприклад паролі для захисту від несанкціонованого відкриття і зміни файла.

Для відкриття файла можна скористатися кнопкою ^ Открыть або однойменною опцією меню Файл, потім вибрати або ввести ім'я файла. Якщо ім'я і місце розташування файла ви знаєте тільки приблизно, або знаєте тільки приблизну дату його створення і т.п., то можна скористатися засобами пошуку файлів Найти і Отбор.


Word дозволяє працювати одночасно з декількома документами. Кожний з них відкривається в окремому вікні. Для переходу з одного вікна в інше треба клацнути мишкою на видимій частині потрібного вікна або скористатися меню Окно чи комбінацією клавішів Ctrl+F6.

Масштаб зображення в поточному вікні задається на панелі інструментів Стандартная шляхом вибору числа у полі зі списком Масштаб, або введення довільного числа у це поле з клавіатури.

Кнопки для керування вікном: Свернуть , Развернуть /Восстановить , Закрыть розташовані в його правому верхньому куті. Вони дозволяють відповідно: звернути вікно до розмірів кнопки в нижній частині екрана, розгорнути вікно на весь екран або відновити його колишні розміри, закрити вікно, закінчивши роботу з даним документом.

^ Редагування і форматування тексту виконується в такий спосіб. Спочатку виділяється якийсь фрагмент тексту або весь текст, що міститься в документі Потім над виділеним текстом виконуються операції по редагуванню і форматуванню.

Виділення тексту може виконуватися за допомогою мишки або клавіатури (якщо переміщати курсор при натиснутій клавіші Shift).

Виділений текст може бути вилучений, замінений тексом що вводиться з клавіатури, скопійованим або переміщеним в інше місце чи інший документ, або переформатованим.

Форматування шрифту дозволяє змінювати його тип, розмір, жирність, нахил, колір самого шрифту і його фону і т.п.

Форматування абзаців дозволяє змінювати такі параметри як відступи від полів сторінки для першого і для наступних рядків абзацу, міжрядкові інтервали усередині абзацу і між абзацами тощо.

Переміщення по документу, його редагування і форматування займає значний відсоток часу роботи з документом. Тому варто добре вивчити і довести до автоматизму способи ефективного використання і мишки і клавіатури для виконання цих операцій.


^ Хід роботи


 1. Створіть у текстовому редакторі Word документ і збережіть його в каталозі вашої групи у папці з Вашим номером під назвою Лабораторна1Прізвище (наприклад, Лабораторна1Климчук, Лабораторна1Москаленко).

 2. Першу сторінку Вашого документу зробіть альбомної орієнтації. Для цього виконайте таку послідовність команд: ^ Файл - Параметры страницы – Орієнтация альбомная - ОК.

 3. Виберіть такі параметри до сторінки - ліве поле 3 см, решта полів - по 1 см. Для цього виконайте таку послідовність команд: Файл - Параметры страницы – Поля- \встановіть потрібні розміри\ - ОК.

 4. Заголовок документу – Лабораторна робота №1.АВТОБІОГРАФІЯ. Розмір шрифта - 28, шрифт – Vernada.

 5. Документ повинен складатися з п’яти абзаців і займати не менше, як пів сторінки. Розмір шрифта - 16, шрифт - Times New Roman. Стиль написання автобіографії вільний ( наприклад, дата і місце народження, домашня адреса, інформація про батьків, друзів, шкільні предмети, які подобалися, інші захоплення тощо).

 6. Перший абзац автобіографії виділіть червоним кольором.Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст – Формат – Шрифт - Шрифт - Цвет текста - виберіть червоний колір - ОК.

 7. Другий абзац автобіографії підкресліть пунктиром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Шрифт- Подчёркивание- виберіть пунктир- ОК.

 8. У третьому абзаці автобіографії всі букви подайте контуром. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Шрифт- Видоизменение контур- ОК.

 9. У четвертому абзаці розрідіть букви на 4 пункти і збільшіть міжстічковий інтервал у 1,5 рази. Для цього виконайте таку послідовність команд: виділіть текст- Формат- Шрифт- Интервал- Интервал разреженный на 4- ОК. Знову виділіть текст- Формат- Абзац- отступы и интервалы- Интервал междустрочный полуторный- ОК.

 10. У п’ятому абзаці автобіографії кожне слово, починаючи з другого, змістіть відносно попереднього на 3 пункти. Для цього виконайте таку послідовність команд: спочатку виділіть друге слово у п’ятому абзаці- Формат- Интервал- Смещение текста вниз- на 3 пункта- ОК.Далі виділіть третє слово і знову виберіть Формат- Интервал- Смещение текста вниз- на 6 пунктов- ОК. і т.д.

 11. Перший і другий абзац відцентруйте по ширині тексту, всі решта абзаців – по лівому краю. Для цього використайте кнопки центрування тексту на панелі інструментів.

 12. Збережіть документ ще раз. Для цього варто лише натиснути на кнопку на панелі інструментів або вибрати команду ^ Файл- Сохранить.  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні рекомендації, вказівки, розробки, над якими працюють викладачі. № п/п Тема розробки Дисципліна Прізвище, ім’я, По батькові
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2)
«Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» І мають на меті допомогти студентам самостійно...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання Скопіювати із папки мережеве оточення Server на диск D: робочої станції папку FineReader
Методичні вказівки та індивідуальні завдання до лабораторних робіт з дисципліні “Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях”...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки
Нелінійні електричні кола. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів напрямів підготовки 050701 «Електротехніка та електротехнології»,...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до практичних занять для студентів Львів • 2002 Методичні вказівки для студентів підготовлено кандидатом
З часу випуску четвертого видання методичних вказівок до практичних занять студентів по загальній фізіології збудливих тканин та...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки цикл з для студентів електроенергетичного та
Методичні вказівки до лабораторних робіт з теоретичних основ електротехніки. Цикл Для студентів електроенергетичного та електротехнічного...
Методичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів
Спеціальностей 090222 І 090222 „обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи