Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) icon

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2)
НазваМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2)
Сторінка1/6
Дата конвертації10.04.2013
Розмір377 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6


Міністерство освіти і науки України

Луцький державний технічний університет

Економічна інформатика


Методичні вказівки

до лабораторних занять

для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання

(частина 2)


ОСНОВИ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ VBA


Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

Луцьк 2008

УДК 004.42(07)


ББК 32.973.01я7

Х 93

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 2) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2008. - 40 с.Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.


Укладач: Христинець Н.А.


Рецензенти: Пех П.А.


Відповідальний за випуск: Пех П.А.


Затверджено науково-методичною радою ЛДТУ,

протокол № від

Рекомендовано до друку методичною радою Інституту інженерії та інформаційних технологій, протокол № від

Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики,

протокол № від

Зміст

УДК 004.42(07) 2

Економічна інформатика. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей МЕ, МК, УП, ПС денної форми навчання (частина 2) / Христинець Н.А. Луцьк: ЛДТУ, 2008. - 40 с. 2

Зміст 3

1. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка. 4

5. Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton. 4

8. Створення програм обробки двовимірних масивів. 4

У пункті 1.2 кожної лабораторної роботи є завдання для самостійного опрацювання. Завдання з зірочкою * - це задачі підвищеної складності. Вибір варіанта завдання здійснюється за номером у журналі групи. 4

Лабораторна робота № 1 5

Тема: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка. 5

1.1 Хід виконання роботи 5

Малюнок 1.1 - Інтегроване середовище розробки 5

Лабораторна робота №2 10

; 14

Лабораторна робота №3 15

Тема: Створення лінійних програм для обчислення значення функції. 15

25. Поїзд їхав 11 год. зі швидкістю 370 км/год, 12 год. зі швидкістю v2, і 13 год. зі швидкістю v3. Визначити пройдені шляхи з різною швидкістю і повний шлях. 19

Лабораторна робота №4 20

Тема: Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then. 20

Лабораторна робота №5 25

Тема: Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton. 25

Лабораторна робота №6 29

Тема: Створення програм циклічної структури. 29

Лабораторна робота №7 33

Тема: Створення програм обробки одновимірних масивів. 33

Лабораторна робота №8 36

Тема: Створення програм обробки двовимірних масивів. 36

Використана література 39

Вступ


Дані методичні вказівки містять 8 лабораторних робіт з розділу «Програмування мовою Visual Basic for Application» з дисципліни «Економічна інформатика» і мають на меті допомогти студентам самостійно сформувати і розвинути уміння і навички в застосуванні теоретичних знань з розділу «Програмування мовою VBA» на практиці.

Лабораторні роботи приведені по наступних темах:
^


1. Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.


2. Створення найпростіших макросів і власних функцій.

3. Створення лінійних програм для обчислення значення функції.

4. Створення програм розгалуженої структури з використанням структури If-Then.
^

5. Створення програм розгалуженої структури із використанням об’єктів типу OptionButton.


6. Створення програм циклічної структури.

7. Створення програм обробки одновимірних масивів.
^

8. Створення програм обробки двовимірних масивів.Так як лабораторні роботи носять навчальний характер, то в залежності від конкретної ситуації, питання про виконання тієї чи іншої роботи вирішує сам викладач.

Майже усі лабораторні роботи крім навчального завдання містять індивідуальні завдання (25 варіантів), що дозволяють закріпити набуті навички.

У пункті 1.2 кожної лабораторної роботи є завдання для самостійного опрацювання. Завдання з зірочкою * - це задачі підвищеної складності. Вибір варіанта завдання здійснюється за номером у журналі групи.

^Лабораторна робота № 1
Тема: Знайомство із середовищем візуального проектування Visual Basic, створення найпростішого додатка.


^ Мета роботи: Ознайомитися із середовищем Visual Basic і навчитися створювати найпростіші додатки.

1.1 Хід виконання роботи

Перед тим, як створити ваш перший додаток, запустіть Visual Basic for Application. У діалоговому вікні New Project (Створити проект) виберіть тип створюваного проекту – Standard EXE. Перед вами виникне Visual Basic IDE (Integrated Development Environment – інтегроване середовище розробки). На малюнку 1.1 представлені основні елементи середовища.

Рядок меню Панель інструментів Вікно властивостей
Панель елементів Вікно форми

керування

Вікно структури проекту


Малюнок 1.1 - Інтегроване середовище розробки


Створимо додаток, побудований з використанням двох елементів керування командною кнопкою (CommandButton) і одного елемента керування текстовим полем (ТехtВох). Якщо вам не сподобається створений додаток, можна модифікувати інструкції так, щоб вони відповідали вашим запитам. Щоб створити графічний інтерфейс користувача для вашого додатка, виконаєте наступне:

1. Якщо ви забули, яка з піктограм панелі елементів представляє елемент керування командною кнопкою (CommandButton), скористайтеся тим, що Visual Basic пропонує вам невеликі вікна підказок, коли ви розміщуєте покажчик миші у піктограмі на панелі елементів.

2. Двічі клацніть на піктограмі CommandButton у панелі елементів. У результаті у вікні форми з'явиться командна кнопка (мал. 1.2).

Малюнок 1.2 - Командна кнопка у вікні форми

3. Перемістить покажчик миші у вікно форми. Натисніть і утримуйте в натиснутому стані основну кнопку миші, коли покажчик буде знаходитися на кнопці команди у вікні форми, а потім перетягнете кнопку команди туди, де ви хотіли б її бачити у формі. (Зазвичай основною кнопкою миші є її ліва кнопка).

4. Щоб додати ще одну командну кнопку, знову зверніться до панелі елементів і знову двічі клацніть на піктограмі СоmmаndВutton. У формі з'явиться ще одна кнопка. Перш ніж зробити це, не забудьте пересунути першу кнопку з центра форми до краю, інакше ви не побачите нову кнопку.

5. Перемістіть другу кнопку на те місце у формі, де ви хотіли б її бачити.

6. Щоб додати у форму текстове поле, двічі клацніть на піктограмі TextBox на панелі інструментів. Подібно командним кнопкам, що з’явились раніше, у центрі форми тепер з'явиться текстове поле.

Щойно ви створили свій перший графічний інтерфейс користувача. Щоб запустити програму, виберіть Start з меню Run чи натисніть клавішу F5. У рядку заголовка Visual Basic IDE з'являється слово run, що вказує на те, що ваша програма знаходиться в режимі виконання. Клацнувши на кожній із двох кнопок, ви побачите, що вони натискаються і відпускаються. А якщо ви клацніть у поле тексту, з'явиться миготливий курсор. Щоб припинити виконання програми, виберіть End з меню Run.

Щоб програма могла робити що-небудь корисне, додайте в неї код після елементів керування. Код – це список інструкцій, написаних мовою програмування Visual Basic. У нашому випадку програма повинна виконувати наступне: якщо користувач клацне на лівій кнопці, у полі тексту повинний з'явитися визначений набір слів; якщо користувач клацне на правій кнопці, у полі тексту повинний з'явитися інший визначений набір слів. Щоб запрограмувати такі дії, зробіть наступне:

  1. Помістіть покажчик миші на першій командній кнопці і двічі клацніть на ній. З'явиться вікно редагування коду, у якому два рядки програми – заголовок процедури і кінець процедури - уже проставлені. Ця процедура буде обробляти подію – натискання на командну кнопку. Вставте між рядками новий рядок, що виводитиме у текстове вікно потрібне повідомлення. Остаточно у вікні редагування коду повинно бути наступне:

Private Sub CommandButton1_Click()

TextBox1.Text = “Усім привіт!“

End Sub

  1. Закрийте вікно редагування коду.

  2. Подвійним натискуванням на другій командній кнопці команди у формі відкрийте вікно редагування коду для цієї кнопки. У цьому вікні наберіть:

TextВох1.Text = “Усім до побачення! “

  1. Закрийте і це вікно редагування коду.

  2. Переведіть свою програму в режим виконання, вибравши Start з меню Run.

Під час виконання програми клацніть на першій командній кнопці. У результаті в поле тексту з'явиться текст, що ви зв'язали з першою кнопкою. Тепер клацніть на другій командній кнопці. Текст у поле тексту змінився. Зупиніть виконання програми.

Однією з приємних особливостей Visual Basic for Applicstion є те, що тут велика частина важкої роботи з програмування для Windows робиться за вас. Visual Basic for Applicstion полегшує вам задачу, автоматизуючи велику кількість дій, що часто виконуються в процесі програмування для Windows .

Тепер поліпшимо інтерфейс вашої програми. Програма стала б більш зручною, якби надписи на командних кнопках відповідали їх призначенню. Щоб змінити надписи на командних кнопках, зробіть наступне:

  1. Переконайтеся, що програма знаходиться в режимі проектування. Якщо потрібно, виберіть End з меню Run. Клацніть на кнопці команди, на якій ви хотіли б змінити напис. Зверніть увагу на те, що після натискування навколо кнопки з'явилося вісім маленьких квадратиків. Це означає, що даний елемент керування виділений.

  2. Перейдіть у вікно властивостей (Properties – Command1). Переконайтеся, що в ньому обрана вкладка Alphabetic (Сортування за алфавітом). У лівій частині вікна властивостей знайдіть властивість Caption (Заголовок).

  3. Праворуч від властивості Caption надрукована поточна установка цієї властивості для даного елемента керування (зараз це CommandButton1). Подвійним натискуванням підсвітить її.

  4. Коли властивість Caption виявиться підсвіченою, у правому його стовпці надрукуйте текст нового напису: Сказати “привіт”. Зверніть увагу на те, що напис на командній кнопці змінився відповідно до того, що ви тільки що надрукували.

  5. Повторіть ці кроки для другої командної кнопки, давши їй заголовок : ^ Сказати “до побачення”. Якщо напис занадто довгий, Visual Basic перенесе частину тексту на інший рядок.

Щоб змінити надпис у текстовому полі, виділіть поле тексту так само, як ви робили це у випадку командних кнопок. Але замість того, щоб змінювати властивість Caption, перейдіть до властивості Text і двічі клацніть у його рядку в стовпці праворуч від імені цієї властивості. Змініть наявний там текст на той, котрий ви хотіли б бачити в текстовому полі. Наприклад, змініть його на слово Всім.

Тепер змінимо заголовок вікна форми, поставивши замість слова за замовчуванням Form1 текст Коротка розмова. Для цього виділить об'єкт «Форма», клацнувши мишею у вільному полі форми. Потім знайдіть у списку властивостей форми властивість Caption і замініть його на новий текст.

Перейдіть у режим виконання програми, вибравши Start з меню Run. Тепер ваша перша програма виглядає значно краще і зрозуміліше для користувача.

Зауваження: Вище були наведені лише приклади роботи з двома об’єктами на формі – командною кнопкою і текстовим полем. Але, як ви помітили, на панелі інструментів Toolbox є ще багато об’єктів керування. Спробуйте вставити у форму об’єкт Label (мітка ) та Image(зображення).


Об’єкт Label призначений для створення текстових полів (написів, текстів) у вікні програми. Окрім властивостей Width, Height, Font, BackColor, Name, Caption, Enabled, Left, Top він володіє ще й такими:


Властивість

Опис властивості

^ Приклади значень

Alignment

Вирівнювання тексту в межах поля

Center, LeftJustify, RightJustify

Auto Size

Приведення меж поля до границь тексту

True, False

Visible

Видимість об’єкта

True, False

Word Wrap

Перенесення слів тексту у новий рядок

True, False

Fore Color

Колір тексту

&H80000012&Об’єкт Image призначений для вставки графічних об’єктів з файлів типу *.bmp, *.emf, *.ico, *.wmf у форму. Окрім відомих властивостей Width, Height, Name, Enabled, Left, Top, Visible до цього об’єкта застосовують такі:


Властивість

Опис властивості

^ Приклади значень

Center

Вирівнювання малюнка до центру відносно поля, що його містить

True, False

Picture

Ім’я графічного файлу

Задається у діалоговому вікні

Srtetch

Приведення розміру зображення до заданих розмірів обєкта

True, False^ 1.2 Завдання для самостійного опрацювання

1. Створити форму «Анкета студента» з даними про себе , двома фото (портретним і художнім), які перекривають одне одного і мають з’являтися в результаті натискування на кнопки «Портретне фото» і «Художнє фото».

2*.Виконайте попереднє завдання з однією командною кнопкою на формі – «Моє фото». Запрограмуйте її на подвійний клік.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до лабораторних занять (частина 1) Microsoft Word для студентів спеціальностей
Дані методичні вказівки включають 8 лабораторних робіт, по вивченню текстового редактора Word, тематика яких охоплює частину курсу...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні рекомендації, вказівки, розробки, над якими працюють викладачі. № п/п Тема розробки Дисципліна Прізвище, ім’я, По батькові
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання. /...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форм навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної та заочної форми навчання
Периферійні пристої. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» денної...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Мова sql» для студентів денної форми навчання спеціальності 050....
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету інформатики та обчислювальної техніки Затверджено Методичною радою нтуу „кпі
Загальна фізика. Квантова фізика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання факультету...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів, робіт для студентів денної та заочної форми навчання
Методичні рекомендації до виконання економічної частини дипломних проектів, робіт для студентів денної та заочної форми навчання...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів спеціальності бдн денної форми навчання
Методичні вказівки до проходження навчальної практики для студентів спеціальності бдн денної форми навчання., Христинець Н. А. Луцьк:...
Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальностей ме, мк, уп, пс денної форми навчання (частина 2) iconМетодичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання
Операційні системи. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів спеціальності ксм денної та заочної форми навчання....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи