Страхування відповідальності. План icon

Страхування відповідальності. План
НазваСтрахування відповідальності. План
Сторінка1/4
Дата конвертації11.04.2013
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Страхування відповідальності.


ПЛАН:


 1. Механізм, принципи та історія страхування відповідальності

 2. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

 3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 4. Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

 5. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

 6. Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

 7. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

 8. Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції

 9. Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам

 10. Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу


^ 1. Механізм, принципи та історія страхування відповідальності


Страхування відповідальності — наймолодша галузь страхування. Його суть полягає в тому, що страховик приймає на себе зобов'язання відшкодувати збиток, нанесений страхувальником третій особі або групі осіб.

Елементи страхування відповідальності зустрічаються у Давньому Римі. Створені там товариства брали на себе витрати з викупу членів товариств у морських розбійників. Перші сучасні види страхування відповідальності виникли в першій половині XIX століття у Франції.

Суттєву роль для розвитку страхування відповідальності відіграв промисловий розвиток.

У 1871 році в Німеччині був прийнятий закон про відповідальність, де було введено положення про нанесення шкоди на залізниці.

У 1875 році Карл Готлоб Мольт ініціював створення «Німецького страхового союзу». Він першим обґрунтував різницю між ризиком нещасного випадку і ризиком відповідальності, що дало змогу чітко розділити дві галузі страхування.

Розрізняють страхування відповідальності за законом (обов'язкове) і за договірними зобов'язаннями (добровільне).

Механізм страхування відповідальності такий (рис. 1).


Потерпілий

Страховик
Претензія Збиток Премія Страхове

відшкодування


Страхувальник

Рис. 1. Механізм страхування відповідальності

Страхування відповідальності покриває не власний збиток, а збиток, який застрахована особа нанесла іншій особі. Цивільна відповідальність носить майновий характер: особа, яка нанесла збиток, зобов'язана відшкодувати збиток у повному обсязі потерпілому, тобто третій особі. Укладаючи договір страхування цивільної відповідальності цей обов'язок перекладають на страховика, але не звільняють страхувальника від кримінальної чи адміністративної відповідальності за нанесений збиток третій особі.


^ 2. Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів


Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів проводять з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Суб'єктами страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, страховики та треті особи, яким заподіяно шкоду під час перевезення небезпечних вантажів.

Страхувальники це суб'єкти перевезення небезпечних вантажів, а саме:

 • відправник небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка готує та подає цей вантаж для перевезення;

 • перевізник небезпечного вантажу — юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка здійснює перевезення небезпечного вантажу;

 • одержувач небезпечного вантажу — зазначена в перевізних документах юридична (резидент і нерезидент) або фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка одержує небезпечний вантаж від перевізника.

Страхувальником може виступати особа, що виконує експедиторські функції в разі згоди на це перевізника.

Страховиками є юридичні особи — резиденти України, які отримали в установленому порядку ліцензію на проведення страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів.

Треті особи — фізичні та юридичні особи, яким заподіяна шкода у зв'язку з настанням негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.

Об'єктом страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов'язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним шкоди життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у порядку, визначеному законодавством.

Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивільно-правова відповідальність страхувальника, є шкода, заподіяна життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів.

Страховим випадком визнають будь-яку подію під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої заподіяно шкоду життю, здоров'ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність страхувальника щодо відшкодування цієї шкоди. Усі майнові претензії чи позови щодо збитків, завданих однією подією, вважають одним страховим випадком.

Відповідальність страховика починається з початком діяльності суб'єкта перевезення, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, з підготовкою вантажу, тари, транспортних засобів та екіпажу, з прийманням вантажу, здійсненням вантажних операцій та короткотерміновим зберіганням вантажу на всіх етапах перевезення, і закінчується після завершення процесу перевезення.

Страховою сумою за страхуванням відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів є сума, в межах якої страховик зобов'язаний у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату страхувальнику або за його дорученням потерпілій третій особі. Страхова сума за кожну повну та неповну тонну небезпечного вантажу встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу в таких розмірах:

^ Клас небезпечного вантажу

Страхова сума (неоподатковувані мінімуми доходів громадян)

1

110

2

70

з

100

4

70

5

70

6

120

7

80

8

100

9

60

Страхові виплати поділяють:

1) на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб, — 50% від страхової суми, у тому числі на одну особу страхову суму встановлюють:

 • у разі відшкодування шкоди спадкоємцям особи, яка загинула (померла) внаслідок страхового випадку, — 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • у разі призначення потерпілій третій особі I, II і III групи інвалідності — відповідно, 450, 375, 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

 • за кожний день непрацездатності потерпілої третьої особи — один неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більше 250-ти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;

2) на відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу, — 30% від страхової суми;

3) на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, — 20% від страхової суми.

Розмір страхових тарифів установлюють у відсотках від страхової суми та визначають залежно від класу небезпечного вантажу та виду транспорту, зазначають у договорі обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів залежно від обсягу небезпечних вантажів, що підлягають перевезенню, відстані перевезення, терміну страхування та інших умов, які можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку.

Страхувальник має право обирати страховика, з яким він буде укладати договір страхування, але зобов'язаний укласти договір страхування до початку діяльності, пов'язаної з перевезенням небезпечного вантажу.

Відправнику та одержувачу небезпечного вантажу на кожне перевезення видають окремий договір страхування.

Перевізник небезпечного вантажу зобов'язаний укласти договір страхування, виходячи з обсягу небезпечного вантажу.

У разі, коли перевізник виконує функції відправника та/або одержувача, він повинен застрахувати свою відповідальність у повному обсязі.

Порядок сплати страхового платежу визначається договором страхування.

Страховик має право одержати від страхувальника необхідну інформацію про обсяг перевезення небезпечних вантажів за попередній період страхування.

У разі настання страхового випадку страхувальник зобов'язаний протягом двох робочих днів з дати повідомлення його про настання страхового випадку письмово повідомити про такий випадок страховика.

Для отримання страхового відшкодування страхувальник повинен подати страховику оригінали або нотаріально засвідчені копії таких документів:

 • заяви про виплату страхового відшкодування у зв'язку з настанням страхового випадку;

 • договору страхування;

 • платіжного документа, що підтверджує сплату страхових внесків;

 • акта (протоколу) уповноваженої комісії з розслідування страхового випадку;

 • дозволу або дозволів на перевезення окремих небезпечних вантажів, виданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади;

 • транспортного документа на перевезення небезпечного вантажу;

 • рішення суду про стягнення зі страхувальника на користь потерпілих третіх осіб або підтверджуючих документів страхувальника та потерпілої третьої особи про врегулювання питання за участю страховика про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку без звернення до суду.

Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 10-ти днів з дати отримання всіх необхідних документів. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик у триденний термін з дати його прийняття повідомляє страхувальника та/або третю особу в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови. Страховик не пізніше, ніж через 10 днів з дати отримання документів і складення страхового акта виплачує страхове відшкодування.

У разі укладення договорів страхування з кількома страховиками страховик відшкодовує збитки в розмірі, що не перевищує його частку в загальній сумі за всіма договорами страхування.


Клас

Підклас

^ Найменування підкласу небезпечного вантажу

Залізничний транспорт

Автомобільний транспорт

^ Морський та річковий транспорт

Авіаційний транспорт

відправник

перевізник

одержувач

відправник

перевізник

одержувач

відправник

перевізник

одержувач

відправник

перевізник

одержувач

1

1.1

Речовини та вироби з небезпекою вибуху

0,175

0,25

0,075

0,21

0,3

0,09

0,245

0,35

0,105

0,175

0,25

0,075
1.2

Речовини та вироби з небезпекою розкидання, які не створюють небезпеку вибуху

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075
1.3

Речовини та вироби з небезпекою загоряння, або незначною небезпекою вибуху, або незначною небезпекою розкидання, або одночасно з усіма цими видами небезпеки, які не створюють небезпеки вибуху

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

0,175

0,25

0,075

0,14

0,2

0,06
1.4

Речовини та вироби з незначною часткою небезпеки

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045
1.5

Речовини дуже низької чутливості з небезпекою вибуху

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03
1.6

Вироби надзвичайно низької чутливості, які не створюють небезпеки вибуху

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

2

2.1

Легкозаймисті гази

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06
2.2

Незаймисті нетоксичні гази

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015

0,035

0,05

0,015
2.3

Токсичні гази

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0 25

0,075

3
Легкозаймисті рідини

0,049

0,07

0,021

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

4

4.1

Легкозаймисті тверді речовини, амореактивні та тверді десенсибілізовані вибухові речовини

0,049

0,07

0,021

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045
4.2

Речовини, схильні до самозаймання

0,049

0,07

0,021

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06
4.3

Речовини, що виділяють легкозаймисті гази у разі поєднання з водою

0,049

0,07

0,021

0,105

0,15

0,045

0,175

0,25

0,075

0,14

0,2

0,06

5

5.1

Речовини, що окислюють

0,042

0,06

0,018

0,105

0,15

0,045

0,105

0,15

0,045

0,14

0,2

0,06
5.2

Органічні пероксиди

0,042

0,06

0,018

0,14

0,2

0,06

0,14

0,2

0,06

0,175

0,25

0,075

6

6.1

Токсичні речовини

0,175

0,25

0,075

0,21

0,3

0,09

0,245

0,35

0,105

0,21

0,3

0,09
6.2

Інфекційні речовини

0,28

0,4

0,12

0,35

0,5

0,015

0,35

0,5

0,015

0,35

0,5

0,015

7
Радіоактивні матеріали

0,077

0,11

0,033

0,114

0,163

0,049

0,14

0,2

0,06

0,105

0,15

0,045

8
Корозійні речовини

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03

0,105

0,15

0,045

9
Інші небезпечні речовини та вироби

0,021

0,03

0,009

0,035

0,05

0,015

0,07

0,1

0,03

0,07

0,1

0,03


У разі настання страхового випадку страхову виплату здійснюють у межах страхової суми.

Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у разі:

 • вчинення навмисних дій страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, спрямованих на настання страхового випадку;

 • вчинення страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що привів до страхового випадку;

 • подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт страхування або про факт настання страхового випадку;

 • несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних причин або перешкоджання страховикові у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавству.

  1   2   3   4Схожі:

Страхування відповідальності. План iconДоговір про страхування фінансової відповідальності перевізника
Укладення цього Договору засвідчується страховим полісом, який є для митних органів України підтвердженням фінансової гарантії у...
Страхування відповідальності. План iconПам'ятка страхувальнику який уклав договір обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (осцв) Які законодавчо-правові засади проведення осцв?
Законом України „Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів №1961-iv...
Страхування відповідальності. План iconІнформація про предмет закупівлі: Послуги зі страхування, крім страхування життя (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів). (66. 03. 1)
Відповідальний за проведення торгів: начальник відділу контролю за цінами та цінової політики фінансово – економічної служби Лазарєва...
Страхування відповідальності. План iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовник: Найменування. Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
Найменування предмета закупівлі. Послуги зі страхування, крім страхування життя (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Страхування відповідальності. План iconПовідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів Замовник: Найменування. Державне територіально галузеве об’єднання «Львівська залізниця»
Найменування предмета закупівлі. Послуги зі страхування, крім страхування життя (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Страхування відповідальності. План iconГолова комітету з конкурсних торгів Іщук Ю. К
На Ваш запит №739 від 06. 05. 2011р надаємо наступні роз’яснення до документації конкурсних торгів на закупівлю послуг зі страхування,...
Страхування відповідальності. План iconІнформація про предмет закупівлі: послуг зі страхування, крім страхування життя (обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів) (код 66. 03. 1). 3
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Страхування відповідальності. План iconВитяг з протоколу засідання комітету з конкурсних торгів із закупівлі у напрямку фінансування «Інші» Дата: 06. 06. 2011 р. Присутні
Розгляд пропозицій конкурсних торгів учасників відкритих торгів на закупівлю послуг зі страхування, крім страхування життя (обов'язкове...
Страхування відповідальності. План iconВитяг з протокол у засідання комітету з конкурсних торгів із закупівлі у напрямку фінансування «Інші» Дата: 16. 03. 2011 р. Присутні
Розгляд пропозицій конкурсних торгів учасників відкритих торгів на закупівлю послуг зі страхування, крім страхування життя (обов'язкове...
Страхування відповідальності. План iconЗакон україни про обов'язкове страхування цивільно-правової
Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи