Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" icon

Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року "Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році "
Скачати 87.81 Kb.
НазваНаказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року "Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році "
Дата конвертації18.01.2013
Розмір87.81 Kb.
ТипНаказ

НАКАЗ № 27

по Карапишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

від 29.05.2012року


“Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи

в 2011-2012 навчальному році ”


З метою подальшого вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи, їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів, збереження та зміцнення їх здоров»я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних та загальних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів, керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами:

* Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

* Рекомендаціями щодо організації методичної роботи  з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти;

* Положенням про методичний кабінет середнього закладу освіти;

* Річним планом роботи школи

у 2011-2012 навчальному році педагогічний  колектив школи   продовжив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Сучасний урок в умовах демократизації та гуманізації системи освіти України».

Робота педагогічного колективу була спрямована на виконання таких завдань:

- активне впровадження й використання досягнень і рекомендацій психолого-педагогічної науки;

- вивчення, впровадження і використання досягнень педагогів-новаторів у практику роботи педагогічного колективу школи;

- надання допомоги вчителям у впровадженні інноваційних технологій у навчально-виховний процес, в оволодінні методичними прийомами навчання, виховання й розвитку учнів;

- залучення вчителів до творчого педагогічного пошуку в процесі реалізації шкільної науково-методичної проблеми та інші.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад шкільної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2011-2012 навчальний рік.

Для реалізації пріоритетних завдань  протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

 • зміст навчального плану школи, вимоги Державного стандарту освіти,  програмне й навчально-методичне забезпечення виконання  навчального плану школи;

 • роль та значення спецкурсів, курсів за вибором, факультативів у формуванні професійної орієнтації учнів;

 • сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі;

 • атестація – важливий елемент, підвищення професійної майстерності вчителів;

 • підсумки участі учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, конкурсах учнівських творчих робіт;

 • звіт про роботу вчителів-наставників з молодими вчителями;

 • діяльність роботи шкільних методоб’єднань. Творчої групи щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога;

 • особливості організації навчально-виробничої практики в нинішньому навчальному році;

 • огляд новинок психолого-педагогічної літератури

Протягом 2011-2012 навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників та класних керівників, творчої групи вчителів історії, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність  ШМО була спланована на основі Річного плану роботи школи та Перспективної програми розвитку школи. Проводились засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ, обласної конференції, серпневої районної конференції, рекомендації РМК щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2011-2012н.р., зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Упродовж навчального року всіма ШМО  було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного об’єднання, ретельно проаналізувавши роботу, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо.

Результативно впроваджувалися в практику роботи ефективні методики та прогресивні технології:

 • інформаційно-комунікативні технології ( Свистуленко П.П., Андрущенко В.П., Сакалюк А.М., Пошелюжна В.Г.);

 • інтерактивне навчання ( Андрусенко В.П., Одарченко Т.О.,Щербина О.Ф.)

 • особистісно-орієнтоване (Бованенко Л.П., Ситник В.М., Мінзар В.В.);

 • модульно-рейтингові технології (Мінзар В.У., Троценко В.В.);

 • за проектними технологіями працюють всі класні керівники.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, розпочато роботу щодо створення відеотеки уроків та виховних заходів тощо. Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами вчителів школи.

Особлива увага приділялась самоосвіті педагогів. Курсова перепідготовка здійснювалась у 2011-2012 н.р. згідно з перспективним планом. Її пройшли такі  вчителі: Троценко В.В., Головченко Ю.Д., Пилипенко Г.В. (13% від кількості працюючих педагогів у школі). Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен вчитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні  шкільних методичних  об’єднань.

Атестація педагогів школи також здійснювалась у 2011-2012 н.р. згідно з перспективним планом:

у звітному році було атестовано 3 педагогічних працівників:

1. Троценко Валентина Василівна, вчитель української мови та літератури, підтвердила раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» та звання «Вчитель-методист»;

2. Головченко Юрій Данилович, вчитель фізичної культури, підтвердив раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

3. Пилипенко Галина Василівна, учитель початкових класів, підтвердила кваліфікаційну категорію «Спеціаліст».

У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, на яких були присутні члени атестаційної комісії школи, вчителі ШМО, члени районної атестаційної комісії.

Особлива увага приділялась вивченню й поширенню передового педагогічного досвіду. Впродовж року узагальнено й запропоновано для поширення методичні рекомендації щодо використання краєзнавчого матеріалу на уроках української літератури вчительки Троценко В.В. та досвід учителя Головченка Ю.Д. з теми «Розвиток рухливих якостей та зміцнення здоров’я учнів за допомогою рухливих ігор на уроках фізичної культури». Учителька Щербина О.Ф. стала лауреатом районного конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Українська мова та література».

Усі вчителі школи були залучені до роботи у районних методичних об’єднаннях. Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У 2011-2012 навчальному році до школи прийшов молодий спеціаліст, учитель математики, першого року роботи Прасолов І.С. Продовжили педагогічну діяльність учителі другого року роботи: учитель інформатики Андрущенко В.П. та вчителі англійської мови Пошелюжна В.Г. та Сакалюк А.М. Ці вчителі працювали  під наставництвом досвідчених педагогів, вчителів-методистів, учителів вищої категорії Троценко В.В. та Мінзара В.В.  за чітко розробленим планом. Адміністрація школи згідно з графіком відвідувала уроки та позакласні заходи спеціалістів, надавала методичну допомогу у підготовці вчителів до уроків. У березні-квітні  2012 року вчителями  були  проведені відкриті уроки. Під час аналізу уроків молодим спеціалістам   були дані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня. Під керівництвом учительки англійської мови Пошелюжної В.Г. учні школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», набрали високі бали, а учень 3 класу отримав бронзовий сертифікат.

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань,  системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

Діяльність педагогічного колективу школи  спрямована на розвиток  творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Так, у 2011 – 2012 н.р., у порівнянні з минулим навчальним роком, збільшилася кількість переможців районних олімпіад. Результатом роботи вчителів стали    призери   районних предметних  олімпіад з географії, історії, правознавства, світової літератури, англійської мови.

Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Визнати роботу педагогічного колективу над науково-методичною проблемою у 2011/2012 н.р. задовільною.

 2. Продовжити працювати над реалізацією науково-методичної проблеми ««Сучасний урок в умовах демократизації та гуманізації системи освіти України».

 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Ситник В.М.:

3.1. На засіданні методичної ради школи докладно проаналізувати результати методичної   роботи у 2011–2012 н.р. та визначити основні напрямки діяльності на 2012-2013 н.р.

( червень 2012 р.)

  1. Спланувати методичні заходи з педагогічними кадрами школи на 2012-2013 н.р. з урахуванням позитивного досвіду минулих навчальних років та попередження недоліків, допущених у роботі.

( протягом року )

  1. З метою набуття молодими педагогами практичних навичок, необхідних для педагогічної роботи, формуванню вмінь застосовувати теоретичні знання у конкретній практичній діяльності, вивчення молодими вчителями передового й ефективного педагогічного досвіду, продовжити  роботу школи молодого вчителя

( протягом року )

  1. Надавати індивідуальні консультації керівникам МО та вчителям закладу щодо реалізації науково-методичної проблеми

( протягом року )

  1. Сприяти забезпеченню методичного кабінету школи необхідною методичною, періодичною та педагогічною літературою

  2. Оформити методичну вітрину з досвіду роботи вчителів школи.

 1. Керівникам МО:

4.1. Розробити проекти планів роботи МО на 2012-2013 н.р., відповідно до Річного плану школи, основних напрямків діяльності, визначених на засіданні методичної ради школи

( червень 2012 р. )

4.2. Передбачити під час планування роботи участь кожного педагога у методичній роботі школи


5. Вчителям-предметникам :

5.1. Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти, внести корективи у власну науково-методичну проблему відповідно до методичних завдань навчального закладу

( протягом року )

5.2. Удосконалювати рівень підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи.

5.3. Працювати над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення результативності навчально-виховного процесу

( протягом року )

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.Директор школи П.П.Свистуленко


З наказом ознайомлена: В.М.СитникСхожі:

Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconНаказ №156 Про структуру методичної роботи з педагогічними кадрами та її організацію у 2011-2012 навчальному році
У 2010-2011 навчальному році вся методична робота Вишнівської зош І-ІІІ ступенів №3 була сконцентрована навколо єдиної науково-методичної...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconПлан методичної роботи Христинівської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2012-2013 н р
Обгрунтування актуальності науково-методичної проблемності теми та затвердження науково-методичної проблеми школи педрадою
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconНаказ №83 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 14. 09. 2012 року Про підсумки методичної роботи в школі за минулий навчальний рік та її організацію в 2012-2013 навчальному році
Методична робота – важливий складник педагогічної освіти, що має цілісну систему дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconІз досвіду роботи з впровадження допрофільної підготовки та профільного навчання у Верхняцькій зош І-ІІІ ступенів №2
Христинівської рда повідомляє, що учасником всеукраїнської науково-методичної конференції на тему: «Профільне навчання: проблеми,...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconНаказ №292 Про стан охопленням навчанням дітей та підлітків Ізяславського району
Належним чином ведеться контроль за відвідуванням у Поліській зош І-ІІІ ступенів, Сахновецькій зош І-ІІІ ступенів, Білогородській...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconНаказ №376 Про організацію методичної роботи в районі у 2011-2012 навчальному році
Розпочати втілення нової єдиної науково-методичної проблеми «Розвиток індивідуальних здібностей учнів як складова реалізації особистісно-орієнтованого...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconНаказ №390 Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного закладу «Мала академія наук учнівської молоді» на 2012-2013 н р
Маковищанському нво «зош І – ІІ ступенів – дитячий садок»,Ніжиловицькому нво «зош І – ІІІ ступенів – дитячий садок», Колонщинській...
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconЗвіт про зміст науково-методичної роботи та рівень її організації у Великосевастянівській зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році
Кількість комп'ютерів та наявність доступу до мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconЗвіт про зміст науково-методичної роботи та рівень її організації Кузьминогребельської зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році І. Загальні відомості > 1
Кількість комп'ютерів та наявність доступу до мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу
Наказ №27 по Карапишівській зош І-ІІІ ступенів від 29. 05. 2012року \"Про стан реалізації науково-методичної проблеми школи в 2011-2012 навчальному році \" iconЗвіт про зміст науково методичної роботи та рівень її організації Малосевастянівської зош І-ІІІ ступенів у 2011-2012 навчальному році. Загальні відомості > 1
Кількість комп’ютерів та наявність доступу до мережі Інтернет в методичному кабінеті закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи