Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти icon

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
НазваІнструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
Сторінка5/5
Дата конвертації25.02.2013
Розмір0.86 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5
1. /1. _нструкц_х про порядок обчислення зароб_тнох плати прац_вник_в осв_ти.docІнструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

VI. Порядок нарахування заробітної плати працівникам закладів і установ освіти
63. Оплата праці педагогічних працівників установ і закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з урахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок.

Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі.*

Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується.

Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях.

Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях, визначається два рази на рік до початку першого та другого півріччя.

Навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз на рік до початку навчального року.

_________________________________

*З дотриманням Кодексу Закону про працю України


А. Порядок встановлення розмірів ставок заробітної плати та посадових окладів


64. Ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихователів та інших педагогічних працівників виплачуються:**

а) за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям I-XI (XII) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового навчання 2-3 класів спеціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), викладачам 3-5 класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п'ятирічним строком навчання; викладачам 5-7 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; викладачам спеціальних дисциплін 1-11 класів середніх музичних і художніх шкіл та шкіл-інтернатів; викладачам 1-4 класів дитячих художніх шкіл і шкіл загальної художньої освіти з чотирирічним строком навчання; викладачам і старшим викладачам педагогічних училищ; учителям-дефектологам і логопедам установ охорони здоров'я та соціального забезпечення (крім будинків дитини); керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності; учителям груп для занять з іноземної мови в початкових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що працюють на принципах самоокупності; викладачам постійно діючих курсів по вивченню мов, стенографії, машинопису з терміном навчання один рік і більше; вчителям і викладачам училищ фізичної культури; ( Підпункт "а" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 )

__________________________

**Норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6 денного режиму роботи


б) за 3 години викладацької роботи в середньому в день (720 годин на рік): викладачам та старшим викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних постійно діючих курсів, курсів по підготовці до вступу в вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації;

в) за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим логопедичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних закладах; ( Підпункт "в" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 )

г) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи в день (24 години на тиждень): викладачам 1-2 класів шкіл естетичного виховання (загальної музичної, художньої, хореографічної освіти) з п'ятирічним строком навчання; викладачам 1-4 класів шкіл естетичного виховання (дитячих музичних, художніх, хореографічних шкіл, шкіл мистецтв) з семирічним строком навчання; музичним керівникам; концертмейстерам, акомпаніаторам і культорганізаторам;

д) за 4 години педагогічної (викладацької) роботи на день (1016 годин на рік): викладачам постійно діючих курсів по вивченню мов, стенографії, машинопису з строком навчання менше одного року;

е) за 25 годин виховної роботи на тиждень: вихователям спеціальних навчально-виховних закладів (груп) для дітей і підлітків з вадами у фізичному чи розумовому розвитку;

є) за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на тиждень): вихователям груп загального типу дошкільних навчальних закладів, вихователям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської мови та посиленою військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони здоров'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання, кімнат школяра при клубах, палацах культури, житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури, інструкторам слухових кабінетів; ( Підпункт "є" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 )

ж) за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів, дитячих майданчиків, дитячих парків; ( Підпункт "ж" пункту 64 підрозділу А розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 118 від 24.02.2005 )

з) за 7 годин роботи в день (41 година на тиждень): майстрам виробничого навчання, в тому числі навчання водінню, вихователям професійно-технічних навчальних закладів.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених у підпунктах "а"-"з" цього пункту, встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. В навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, професійно-технічних навчальних закладів час на навчальні дисципліни визначається в академічних годинах (45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин). Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року. Збільшення кількості уроків в зв'язку із зменшенням її тривалості не означає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифікації.

За години педагогічної роботи, виконаної понад встановлену норму, провадиться додаткова оплата відповідно до отримуваної ставки заробітної плати в одинарному розмірі.

У тих випадках, коли робота понад встановлену норму виконується вихователями, помічниками вихователів, санітарками-нянями дошкільних закладів з причини невиходу на роботу змінника, або у випадках, коли батьки несвоєчасно забирають дітей з дошкільного закладу і робота виконується за межами робочого часу, встановленого графіками роботи, оплата праці провадиться відповідно до статті 106 Кодексу законів про працю України, як за надурочну.

Цей порядок застосовується у випадках, коли робота понад встановлену норму робочого часу виконувалась без перерви після закінчення основного робочого часу.

Адміністрація зобов'язана вжити заходів для заміни відсутнього працівника. Надурочна робота допускається, як виняток, з дозволу профспілкового комітету.

Надурочна робота не повинна перевищувати для кожного працівника 120 годин на рік.

При погодинній оплаті праці надурочна робота оплачується за перші дві години у полуторному розмірі, а наступні години-у подвійному розмірі.

Оплата надурочних робіт здійснюється в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) закладу, установи.

Якщо для працівника установи чи закладу освіти законодавством не передбачено скороченої тривалості робочого дня, то він становить 7 годин при шестиденному робочому тижні (41 годину на тиждень).


65. Педагогічним працівникам, які мають освіту в обсязі учительського інституту та прирівнених до нього навчальних закладів, ставки заробітної плати і посадові оклади встановлюються у розмірах, передбачених для працівників, які мають середню спеціальну освіту.


66. Учителям і викладачам, старшим викладачам, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, при неповному навчальному навантаженні виплачується гарантована частина ставки у розмірі 0,48 мінімальної заробітної плати, а за години проведених занять провадиться оплата, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

У тих випадках, коли вчителі і викладачі, які мають стаж педагогічної роботи 25 і більше років, працюють у двох чи декількох навчальних закладах і за усіма місцями роботи (разом) мають неповне навчальне навантаження, гарантована частина ставки виплачується тільки за основним місцем роботи. Оплата за години проведених занять за усіма місцями роботи здійснюється у таких випадках, виходячи із ставки, зменшеної на 0,48 мінімальної заробітної плати.

Вчителям, які працюють у різних класах (1-4, 5-11(12), гарантована частина ставки виплачується, якщо їх заробітна плата за загальне навчальне навантаження в цих класах менше за місячну ставку. При визначенні навчального навантаження виховательська робота в групах продовженого дня не враховується.

Зазначений порядок виплати гарантованої частини ставки не застосовується для працівників, які отримують пенсію за віком, по інвалідності чи за іншими підставами, а також для працівників з числа адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, які ведуть у цих же закладах викладацьку роботу.


67. У навчальних закладах з індивідуальними формами навчання (музичні школи, училища тощо) за години викладацької роботи, не виконані у зв'язку з неявкою учнів на заняття, оплата праці провадиться у розмірі не менше двох третин їх тарифних ставок.

При наявності економії фонду заробітної плати за згодою керівника навчального закладу невичитані години можуть бути проведені протягом навчального року з додатковою погодинною оплатою.


Б. Порядок обчислення заробітної плати педагогічних працівників шкіл, педагогічних училищ, професійно-технічних навчальних закладів та інших закладів освіти


Установи народної освіти (крім професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації)


68. Місячна заробітна плата педагогічних працівників установ освіти, в т.ч. педучилища (крім вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів) визначається шляхом множення ставки заробітної плати на їх фактичне навантаження на тиждень і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.


69. Тарифікація вчителів за роботу з заочниками здійснюється в такому порядку: -у навчальне навантаження вчителя включаються години, передбачені на півріччя навчальним планом на групові та індивідуальні консультації, а також 70 відсотків від обсягу годин, передбачених на прийом усних та письмових заліків. Розрахунок годин в навчальному плані на прийом усних та письмових заліків проводиться на середню кількість учнів у групі від 9 до 15 чоловік - 12, а в групі від 16 до 20 чоловік - 18.

При тарифікації загальна кількість годин, включених у навчальне навантаження, ділиться на число навчальних тижнів у півріччі. Виходячи з середньотижневого навчального навантаження, вчителю визначається заробітна плата, яка виплачується щомісячно незалежно від фактичного навантаження в різні місяці півріччя.


70. У зв'язку з частою зміною контингенту учнів, які знаходяться на тривалому лікуванні в лікарнях, тарифікація вчителів, які їх навчають, провадиться в такому порядку: - в навчальне навантаження включається 80 відсотків від обсягу годин, відведених навчальним планом на групові та індивідуальні заняття; - місячна заробітна плата за години викладацької роботи визначається шляхом множення ставки заробітної плати (з врахуванням підвищення її за роботу з дітьми, що потребують тривалого лікування) на обсяг тижневого навантаження, взятого в розмірі 80 відсотків від фактичного навантаження на початок кожного півріччя і ділення на встановлену норму годин на ставку. Встановлена місячна заробітна плата виплачується до початку наступного півріччя. Після закінчення кожного навчального півріччя години педагогічної роботи, виконані понад встановлений при тарифікації обсяг тижневого навантаження, оплачуються додатково за погодинною оплатою.

При невиконанні обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації, утримання з заробітної плати не провадиться.

У випадку, коли кількість дітей у групах, що знаходяться на лікуванні, не змінюється і відповідає вимогам положення про умови навчання таких учнів, оплата вчителів провадиться на загальних підставах відповідно до п.68 Інструкції.


71. За час роботи в період канікул оплата праці педагогічних працівників та осіб з числа керівного, адміністративно-господарського та навчально-допоміжного персоналу, яким дозволяється вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями в тій же установі, провадиться з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, що передувала початку канікул.

Особам, які зараховані на роботу на посади педагогічних та керівних працівників під час літніх канікул учнів, заробітна плата за період до початку навчального року виплачується з розрахунку ставки заробітної плати, встановленої відповідно до їх освіти, категорії та розряду, або посадового окладу залежно від кількості учнів станом на 1 вересня попереднього навчального року (з врахуванням підвищень за наявність звання та вченого ступеня).


72. Учителям вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл і окремих класів працюючої молоді при загальноосвітніх школах, в яких проводяться заняття за навчальними планами, розрахованими на 28 тижнів, заробітна плата виплачується протягом навчального року, а також за один тиждень до початку і за один тиждень після закінчення навчального року. Чергова відпустка надається їм пропорційно відпрацьованому часу.


73. Погодинна оплата педагогічних працівників в установах, зазначених в цьому розділі, допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи. Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.

Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за 18 годин педагогічної роботи в тиждень, -на 76,2; за 20 годин педагогічної роботи в тиждень -на 84,7; за 24 години педагогічної роботи в тиждень -на 101,6; за 25 годин педагогічної роботи в тиждень -на 105,8; за 30 годин педагогічної роботи в тиждень -на 127,0; за 36 годин педагогічної роботи в тиждень -на 152,4; за 41 годину роботи в тиждень -на 173,1.

Особи, які працюють на умовах погодинної оплати і не ведуть занять під час канікул, оплату за цей час не отримують.


74. Учителям початкових класів, яким з незалежних від них причин не може бути забезпечене повне тижневе навантаження, заробітна плата виплачується в розмірі не нижче місячної ставки, якщо: у 2-4 класах уроки образотворчого мистецтва, музики та співів, фізкультури передані спеціалістам; у 1 класах вчителі за станом здоров'я та з інших причин не можуть вести уроки фізкультури і співів; у 1-4 класах шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, в сільських початкових школах, коли вчителі внаслідок своєї підготовки не можуть вести уроки іноземної та інших мов.

У всіх цих випадках звільнення вчителя від проведення занять та виплата заробітної плати в розмірі не нижче місячної ставки з обов'язковим довантаженням до встановленої норми годин оформляється наказом директора школи з зазначенням причин та підстав звільнення від занять і робіт, якими довантажується вчитель.


75. У сільських дев'ятирічних школах, в яких немає необхідної кількості навчальних годин з фізичної культури в 2-4 класах для встановлення повної ставки заробітної плати, вводиться посада вчителя фізичної культури з покладенням на нього обов'язків по організації позакласної роботи з фізичного виховання учнів.

Зазначеним вчителям фізичної культури виплачується повна ставка заробітної плати. В тому випадку, коли ці вчителі проводять уроки і з інших навчальних предметів, їм додатково оплачується педагогічна робота за всі години занять з цих предметів, незалежно від обсягу педагогічного навантаження з фізичної культури.


76. Учителям, викладачам та іншим педагогічним працівникам, у яких з незалежних від них причин протягом навчального року навантаження зменшується порівняно з навантаженням, встановленим їм при тарифікації, до кінця навчального року виплачується.* у випадку, коли навантаження, що залишилось, вище встановленої норми на ставку -заробітна плата за фактичну кількість годин; у випадку, коли навантаження, що залишилось, нижче встановленої норми на ставку - заробітна плата за ставку, коли цих педагогічних працівників немає можливості довантажити навчальною роботою в даній місцевості за умови виконання іншої організаційно-педагогічної роботи; у випадку, коли при тарифікації навчальне навантаження було встановлено нижче норми за ставку, -заробітна плата, встановлена при тарифікації, за умови виконання іншої організаційно-методичної роботи.

________________________________

* З дотриманням Кодексу законів про працю України


77. У випадку, коли в окремі дні (місяці) заняття не проводяться з незалежних від учителя (викладача) причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо), його оплата здійснюється з розрахунку заробітної плати, встановленої при тарифікації, за умови, що вчитель (викладач) виконує іншу організаційно-педагогічну роботу. При відсутності такої роботи час простою оплачується в порядку і розмірах, визначених Кодексом законів про працю України.


Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади (крім педагогічних училищ)


78. Середня місячна заробітна плата викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається шляхом множення годинної ставки викладача на встановлений йому обсяг річного навантаження і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців. Годинна ставка обчислюється шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години). Встановлена середньомісячна заробітна плата виплачується викладачу за роботу протягом навчального року, включаючи час роботи в період канікул, що не збігається з відпусткою.

Викладачам, які стали до роботи протягом навчального року, середня місячна заробітна плата визначається шляхом множення годинної ставки цього викладача на обсяг навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишились до кінця навчального навантаження, що припадає на повні навчальні місяці, які залишались до кінця навчального року, і ділення цього добутку на кількість цих же місяців. Заробітна плата за неповний робочий місяць у цьому випадку виплачується за фактичну кількість годин за годинними ставками.

При підвищенні ставки у зв'язку зі зміною розряду, освіти тощо середньомісячна заробітна плата визначається шляхом множення нової годинної ставки на обсяг річного навантаження, встановленого на початку навчального року при тарифікації, і ділення цього добутку на 10 навчальних місяців.


79. У випадках, коли викладачі відповідно до діючого законодавства або з незалежних від них причин звільняються від навчальних занять (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відволікання учнів на сільгоспроботи, зимові канікули тощо), встановлений їм обсяг річного навантаження зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності на роботі або відсутності занять із зазначених причин (за неповний місяць -виходячи з відповідної кількості робочих днів).

Встановлена викладачам на початку навчального року середня місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись не повинна. Години викладацької роботи, виконані викладачем протягом навчального року зверх зменшеного річного навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками після виконання зменшеного навчального навантаження.

Зменшення навчального навантаження не проводиться за час відрядження викладача для проведення навчальних занять в іншій місцевості (наприклад, у філіалі навчального закладу), а також за час чергової відпустки, якщо навчальний процес триває протягом всього календарного року і відпустка в зв'язку з цим може надаватись не тільки в період літніх канікул.


80. Години викладацької роботи, виконані понад встановлене річне навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками (визначеними відповідно до п.78) після виконання викладачем річного навчального навантаження. Ця оплата провадиться щомісячно або в кінці навчального року.


81. Якщо протягом навчального року навчальне навантаження викладача зменшується з незалежних від нього причин (зміни в навчальних планах, злиття груп тощо), до кінця навчального року йому виплачується середня місячна заробітна плата, встановлена на початку цього навчального року, за умови довантаження іншою організаційно-педагогічною роботою.


82. Працівники підприємств, організацій і установ можуть залучатись до викладацької роботи в професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації тільки на умовах погодинної оплати. При цьому розмір годинної ставки визначається шляхом ділення місячної ставки на середньомісячну норму навчального навантаження (72 години).

Оплата праці педагогічних працівників, які залучаються з інших навчальних закладів для проведення занять у професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, провадиться на умовах, передбачених для педагогічних працівників цих закладів. Оплата за годинними ставками може провадитись тільки за їх згодою.


83. Оплата майстрів виробничого навчання, основним місцем роботи яких є навчальний заклад, здійснюється за місячними посадовими окладами.

Оплата окремих годин виробничого навчання (коли в зв'язку з недостатнім обсягом навчальної роботи введення штатної посади майстра є недоцільним, при роботі понад норму робочого часу, в інших аналогічних випадках) здійснюється за годинними ставками, які визначаються шляхом ділення місячного посадового окладу майстра на 173,1 години.

Майстру виробничого навчання професійно-технічного навчального закладу, який здійснює керівництво майстернею і не закріплений за групою учнів, може бути встановлена додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу. ( Абзац третій пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 471 від 11.06.2007 )

У випадку, коли зазначений працівник водночас здійснює керівництво майстернею і закріплений за групою учнів, йому може бути встановлена додаткова оплата за збільшення обсягу виконуваних робіт.

В обох випадках додаткова оплата здійснюється за рахунок економії фонду заробітної плати у зв'язку із скороченням чисельності майстрів проти нормальної.

Майстрам виробничого навчання, на яких покладено організаційне, методичне керівництво навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за професією, працюючих в даній навчально-виробничій майстерні, може бути встановлена додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу. ( Абзац шостий пункту 83 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки № 471 від 11.06.2007 )


84. За висококваліфікованими робітниками і спеціалістами, які в установленому порядку переводяться з підприємств і організацій у професійно-технічні навчальні заклади на посади майстрів виробничого навчання, зберігається середня заробітна плата, яку вони одержували за останнім місцем роботи.

Щорічно кількість працівників, які можуть бути переведені до професійно-технічних навчальних закладів із збереженням середньої заробітної плати в зазначеному порядку, визначається місцевими органами управління в межах бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання цих навчальних закладів.

У разі погіршення якості роботи таким працівникам за наслідками чергової атестації можуть встановлюватись посадові оклади на загальних підставах.


85. У тих випадках, коли викладачі професійно-технічних навчальних закладів залучаються до керівництва виробничою практикою учнів, оплата їх праці за цей період провадиться з розрахунку середнього посадового окладу майстра виробничого навчання в даному училищі, понад заробітну плату за години теоретичних занять.


86. Обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться із розрахунку їх заробітної плати (в діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад встановлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачеві за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на число цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячне число робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на число днів відпустки.*

_____________________________

*При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку. При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково, або її збереження не передбачено, зазначені періоди і відповідні суми із розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в вищому навчальному закладі I-II рівнів акредитації і на курсах по підготовці до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.


87. Оплата викладачів, які звільняються з роботи до закінчення навчального року, здійснюється з дотриманням таких умов: якщо фактична кількість годин уроків до звільнення викладача менше від нормативної виходячи з встановленого середньомісячного навантаження, відрахування з його заробітної плати не провадяться; години уроків, проведені понад норму годин, обчислену виходячи з встановленого середньомісячного навантаження, оплачуються додатково за ставками погодинної оплати.


88. Під час канікул оплата педагогічних та інших працівників вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які виконують педагогічну роботу (у тому числі тих, які приймаються на роботу), здійснюється в порядку, встановленому в п.71 Інструкції. При цьому посадові оклади керівних працівників професійно-технічних училищ, які приймаються на роботу, під час канікул, встановлюються залежно від планового середньорічного контингенту учнів на поточний календарний рік, вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації - залежно від кількості учнів на 1 січня.


89. Оплата праці викладачів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які не проводять заняття з незалежних від них причин (сільгоспроботи, епідемії, несприятливі метеорологічні умови тощо) провадиться відповідно до п.77 Інструкції.


В. Особливості обчислення заробітної плати керівників гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи), військових керівників, керівників центрів допризовної

підготовки, керівників фізичного виховання та адміністративно-господарського персоналу установ і закладів освіти


90. Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції.

Зазначеним працівникам, для яких робота в освітніх закладах не є основною, заробітна плата визначається виходячи з фактичної кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на 76,2 години (середньомісячна норма годин на ставку).


91. Керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку). Керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годин на тиждень.

У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годин на тиждень (480 годин на рік) з дозволу відповідного органу управління освіти.

Директори, їх заступники по навчальній роботі в дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годин на тиждень, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад.

Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку).

У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки), їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годин на день (18 годин на тиждень, 720 годин на рік), а при виконанні цієї роботи в 1-4 класах -до 20 годин на тиждень.

Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією).

За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годин на рік.


92. Заробітна плата директору вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи, де заняття провадяться за навчальним планом, розрахованим на 28 тижнів, виплачується протягом року за умови додаткового навантаження його у канікулярний період, що не збігається з черговою відпусткою, педагогічною чи іншою роботою за рішенням районного (міського) відділу освіти.


93. У посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) включена оплата за 12 годин педагогічної роботи на тиждень (480 годин на рік) у загальноосвітніх школах, училищах фізичної культури, школах-інтернатах, педучилищах, професійно-технічних навчальних закладах. До цієї педагогічної роботи входить проведення навчальних занять (у тому числі факультативів) з початкової військової (допризовної) підготовки, цивільної оборони у 10-11(12) класах і в групах професійно-технічних навчальних закладів, а також проведення тактичних занять з учнями-юнаками.

Крім того, в обов'язки військового керівника (керівника допризовної підготовки) входять проведення позакласних занять з початкової військової (допризовної)підготовки, організаційна та військово-патріотична робота з учнями, а також виконання обов'язків по керівництву гуртками з основ військової справи, обладнання та завідування військовим кабінетом, кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром і поліпшення навчально-матеріальної бази (без додаткової оплати).

Якщо у навчальному закладі не може бути забезпечено навчальне навантаження у наведених у цьому пункті розмірах чи військовий керівник (керівник допризовної підготовки) не може проводити занять з військово-технічної підготовки і санітарної справи, йому виплачується повний посадовий оклад.

Педагогічна робота, виконана військовим керівником (керівником допризовної підготовки) понад 12 годин на тиждень (480 годин на рік), оплачується додатково за ставками і в порядку, визначеному для вчителів і викладачів. При цьому педагогічна робота, що підлягає додатковій оплаті, не повинна перевищувати 9 годин на тиждень (360 годин на рік).


94. Працівникам установ освіти, які за графіком роботи працюють в нічний час, здійснюється додаткова оплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час (у період з 10 годин вечора до 6 годин ранку).
1   2   3   4   5Схожі:

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconІнструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconІнструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти

Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconДиректори та заступники директорів, які ведуть нефахові предмети та мають педнавантаження, не передбачене нормативними документами (порушення п. 91 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти)
Великовисківська зш – заступник директора з нвр веде 9 год нефахових предметів; заступник директора з вр (0,5 ст.) має педнавантаження...
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconНаказ №307 Про роботу логопедичного пункту відділу освіти в 2012 2013 навчальному році
України від 15. 04. 1993 року №102, наказу Міністерства освіти України від 24. 02. 2005 року №118 «Про внесення змін до інструкції...
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти icon«Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у разі втрати документів про її нарахування та виплату»
Одним із пріоритетних напрямів політики України як соціальної держави є створення умов для реалізації права на гідне існування осіб,...
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconНаказ №20 Про преміювання педагогічних працівників закладів освіти за підсумками роботи за 2012-2013 навчальний рік
Волочиською районною організацією профспілки працівників освіти, зареєстрованого управлінням праці та соціального захисту населення...
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconНаказ №5 Про застосування нового розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» від 23 грудня 2010 року №2857-уі. Наказу ю
Нарахування заробітної плати застосовувати по новому розміру мінімальної заробітної плати у місячному розмірі: з1 січня – 941 гривня,...
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconІнформація про проведення моніторингу рівня заробітної плати за березень 2012 року по Краснокутському району № п/п Показники Одиниця виміру
Всього в т ч на підприєствах, де рівень заробітної плати нижче мінімальної (за кварт звітністю 1-пв)
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconРозпорядження 20. 03. 2013 Валки №65 Про стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, рівень заробітної плати на підприємствах, організаціях та установах району
Начальнику управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Горошку І. В
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconІнформація про проведення моніторингу рівня заробітної плати за вересень 2011 року по Краснокутському району № п/п Показники Одиниця виміру
Всього в т ч на підприєствах, де рівень заробітної плати нижче мінімальної (за даними звітності пфу)
Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти iconС. Л. Тігіпку Шановний Сергію Леонідовичу!
Цк профспілки працівників освіти І науки України звертається вдруге з приводу індексації грошових доходів, в тому числі заробітної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи