Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Сторінка1/2
Дата конвертації20.01.2013
Розмір0.63 Mb.
ТипПояснювальна записка
  1   2

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Валківської районної державної адміністрації

________________Алієва Р.Д.

«___»_______________2012 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні ради школи

протокол № 5 від 24.05.2012

Голова ради

______________ Вернигора В.П


«ПОГОДЖЕНО»

на засіданні педагогічної ради школи

протокол № 9 від 25.05.2012

Голова педагогічної ради,

директор

______________ Сухоруков Ю.О.

М.П

7

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

на 2012/2013 навчальний рік


І. Загальні засади


Старомерчицька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області здійснює свою діяльність на підставі статті 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Закону України № 2442–VІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778 та власного статуту загальноосвітнього навчального закладу, враховуючи вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 (для 1 класу), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717, зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005, протокол № 10/1-2 (для 2-4 класів), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24, із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 776, листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012-2013 навчальний рік», наказу Головного управління освіти і науки Харківської області від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012-2013 навчальний рік та режиму роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області», наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації № 110 від 14.05.2012 «Про затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх закладів Валківського району на 2012/2013 навчальний рік».

Робочі навчальні плани на 2012 – 2013 навчальний рік складаються:

  • для 1-х класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572;

  • для 2 – 4 класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682;

  • для 5 – 9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004  132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66;

  • для 10 – 11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834.

У старшій школі навчання організовується за ­­­­­­­­універсальним профілем.

Мова навчання – українська.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів


Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів.

Початкова школа ( 1 – 4 класи)

Для забезпечення диференційованого підходу до учнів, враховуючи індивідуальні здібності, рівень навченості учнів виділено години на здійснення індивідуально-групових занять з математики та української мови в 1 – 4 класах. З метою формування соціальної та економічної грамотності дітей, виділено 1 годину на тиждень на курс «Основи споживчих знань» в 2 класі. Для розвитку знань про інформаційно-комунікаційні технології, культури роботи за комп’ютером, розвитку логічних навичок, наступності навчання – виділено по 1 годині на курс з інформатики «Сходинки до інформатики» в 3 – 4 класах. Отже, години розподілені наступним чином:

1 клас – 1 година на тиждень українська мова, 1 година на тиждень математика;

2 клас – 1 година на тиждень математика, 1 година на тиждень українська мова, 1 година на тиждень вивчення курсу «Основи споживчих знань»;

3 клас – 1 година на тиждень математика, 1 година на тиждень українська мова, 1 година на тиждень вивчення курсу «Сходинки до інформатики»;

4 клас – 1 година на тиждень математика, 1 година на тиждень українська мова, 1 година на тиждень вивчення курсу «Сходинки до інформатики».

Основна школа (5 – 9 клас)

5 – 6 класи

З метою формування та поглиблення знань про історію, культуру, звичаї, православну релігію Слобожанщини та на виконання наказу Головного управління освіти і науки від 11.05.2012 № 268 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2012/2013 навчальний рік і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області» виділено по 1 годині на тиждень на вивчення факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини».

7 клас

Для виконання програми з російської мови (2 години ) виділено додатково з варіативної складової навчального плану 0,5 годин на тиждень російської мови.


8 клас

З метою формування соціальної та економічної грамотності учнів, виділено 1 годину на тиждень на курс «Основи споживчих знань».

Для повноцінного вивчення математики, розвитку логічного мислення виділено 0,5 годин на тиждень на курс за вибором «Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів».

З метою формування навичок здорового способу життя в учнів та підвищення їхньої культури спілкування у міжособистісних стосунках виділено 1 годину на тиждень на факультатив з психології «Для тебе і про тебе».

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 8  класі введено курс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

9 клас

На виконання розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії Української держави, рідного краю, міста Харкова у 9-х  класах введено курс «Харківщинознавство» (1 година на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

На виховання свідомого, дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування компетентної, творчої, культурної, духовно розвиненої особистості, для профілактики негативних явищ, якісної освіти з основ здоров’я, за наявністю методично-кадрового забезпечення та проходження відповідної курсової підготовки введено 0,5 годин на тиждень на факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу».

Старша школа (10 – 11 класи)

10 клас

Для виконання навчальної програми інваріантної складової «Захист Вітчизни», додатково виділено 1 годину на тиждень з годин варіативної складової навчального плану.

Для розширеного формування в учнів алгоритму розв’язування задач, за бажанням батьків, учнів виділено 1 годину на тиждень на курс за вибором «Методи розв’язування задач з математики».

З метою формування психологічних знань, основ спілкування в суспільстві, формування взаємовідношень людських стосунків, виділено 1 годину на вивчення курсу «Основи психології».

З метою розвитку логічного мислення, алгоритмічної культури учнів, формування причинно-наслідкових зв’язків виділено 1 годину на тиждень на вивчення курсу «Раціональні функції».

З метою поглиблення знань з української літератури виділено 1 годину на тиждень на вивчення курсу «Сучасна українська література».

З метою формування соціальної та економічної грамотності учнів, виділено 1 годину на тиждень на курс «Основи споживчих знань».

З метою формування в учнів екологічних знань, необхідних навичок і етики ставлення до природи, виховання екологічного мислення, виділено 1 годину на тиждень на курс за вибором «Екологія людини».

З метою розвитку правової самоосвіти, формування громадянської освіти, з урахуванням побажань батьків та учнів виділено 1 годину на тиждень на курс за вибором «Права людини».

З урахуванням побажань учнів, батьків, а також для проведення індивідуально-групового навчання з учнями, які потребують підвищення якості знань з предметів виділено 0,5 годин на тиждень для занять з географії.

На виховання свідомого, дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування компетентної, творчої, культурної, духовно розвиненої особистості, для профілактики негативних явищ, якісної освіти з основ здоров’я, за наявністю методично-кадрового забезпечення та проходження відповідної курсової підготовки введено 0,5 годин на тиждень на факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу».

11 клас

Для виконання навчальної програми «Захист Вітчизни» додатково виділено 1 годину на тиждень з годин варіативної складової навчального плану.

З метою якісної систематичної підготовки до державної підсумкової атестації учнів 11-го класу виділено 1 годину на тиждень на вивчення курсу «Методи розв’язування задач з математики».

З метою поглиблення знань з української літератури та підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання виділено 1 годину на тиждень на вивчення курсу «Сучасна українська література».

З метою покращення знань учнів, розвитку індивідуальних здібностей учнів, за проханням батьків та учнів введено індивідуально-групові заняття з хімії – 0,5 годин на тиждень, та з історії України – 1 годину на тиждень.

З метою розвитку критичного мислення учнів, вміння узагальнювати матеріал з курсу біології виділено 1 годину на тиждень на курс за вибором «Адаптаційна фізіологія людини і тварин».

На виховання свідомого, дбайливого ставлення до здоров’я, дотримання принципів здорового способу життя, формування компетентної, творчої, культурної, духовно розвиненої особистості, для профілактики негативних явищ, якісної освіти з основ здоров’я, за наявністю методично-кадрового забезпечення та проходження відповідної курсової підготовки введено 0,5 годин на тиждень на факультативний курс «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ\СНІДу» за проектом «Школа проти СНІДу».

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

3 клас

Українська мова - І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

Українська мова (читання) - І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

4 клас

Українська мова - І семестр – 4 години, ІІ семестр – 3 години

Українська мова (читання) - І семестр – 3 години, ІІ семестр – 4 години

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи. У 9-б та 11 класах при вивченні предмету інформатика.


ІІІ. Структура навчального року


Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2012 – 2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою: І семестр – з 1 вересня по 28 грудня, ІІ семестр – з 14 січня по 24 травня.

Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: орієнтовно, осінні з 29 жовтня по 4 листопада, зимові з 29 грудня по 13 січня, весняні з 25 по 31 березня.

Державна підсумкова атестація випускників початкової, основної та старшої школи проводитиметься відповідно до чинного законодавства у терміни, визначені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Навчальні екскурсії у 1 – 4 класах та навчальну практику у 5 – 8 і 10 класах за рішенням педагогічної ради буде проведено впродовж навчального року. Відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 навчальні екскурсії для учнів 1-4-х класів проводитимуться протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5 – 8-х і 10-х класів проводитимуться протягом 10 днів: у 5 – 6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7 – 8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відділом освіти Валківської РДА можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.

Початок занять о 9.00

Директор школи Сухоруков Ю.О.


Додаток № 1

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 10.06.2011 № 572)


Робочий навчальний план для 1 класу

з українською мовою навчання


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах
1-а

1-б

Українська мова (навчання грамоти)

7

7

Іноземна мова (англійська)

1

1

Математика

4

4

Природознавство

2

2

Я у світі

-

-

Музичне мистецтво

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

Трудове навчання: художня і технічна праця

1

1

Сходинки до інформатики

-

-

Основи здоров'я

1

1

Фізична культура

3

3

Усього
18+3

18+3

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

2

Індивідуально групові заняття

2

2

  1. Українська мова

1

1

  1. Математика

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

20

20

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу класів на групи)

23

23Директор школи Сухоруков Ю.О.


Додаток № 2

складений відповідно до додатку 1

Типових навчальних планів

початкової школи

(наказ Міністерства освіти і науки України

від 29.11.2005 № 682)

Робочий навчальний план для 2 - 4 класів

з українською мовою навчання


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

2

3

4

Українська мова

4

4

4

Українська мова (читання)

3

3

3

Іноземна мова (англійська )

2

2

2

Математика

4

4

4

Я і Україна

1

-

-

Я і Україна. Природознавство

-

1

1

Я і Україна. Громадянська освіта

-

1

1

Музика

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Трудове навчання: художня і технічна праця

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Основи здоров’я

1

1

1

Разом

21

22

22

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

3

3

3

Курси за вибором:

1

1

1

1. Сходинки до інформатики

-

1

1

2. Основи споживчих знань

1

-

-

Індивідуально групові заняття

2

2

2

1. Українська мова

1

1

1

2. Математика

1

1

1

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

21

23

23

Всього фінансується (без урахування поділу на групи)

24

25

25


Директор школи Сухоруков Ю.О.


Додаток № 3

складений відповідно до додатку 2

Типових навчальних планів для основної та

старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів у структурі 12-ти річної

школи (наказ Міністерства освіти і науки

України від 05.02.2009 № 66)

Робочий навчальний план для 5 –9 класів

з українською мовою навчання з вивченням російської мови


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

5-а

5-б

6

7-а

7-б

8

9-а

9-б

Інваріантна складова

Українська мова

3,5

3,5

3

3

3

2

2

2

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

Іноземна мова (англійська)

3,5

3,5

3

3

3

2

2

2

Російська мова

2

2

2

1,5

1,5

2

2

2

Світова література

2

2

2

2

2

2

2

2

Історія України

1

1

1

1

1

1,5

1,5

1,5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

Правознавство (практичний курс)

-

-

-

-

-

-

1

1

Етика

1

1

1

-

-

-

-

-

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

-

-

-

Художня культура

-

-

-

-

-

-

1

1

Математика

4

4

4

-

-

-

-

-

Алгебра

-

-

-

2,5

2,5

2

2

2

Геометрія

-

-

-

1,5

1,5

2

2

2

Природознавство

1

1

1

-

-

-

-

-

Біологія

-

-

-

2

2

2

3

3

Географія

-

-

2

2

2

1,5

1,5

1,5

Фізика

-

-

-

1

1

2

2

2

Хімія

-

-

-

1

1

2

2

2

Трудове навчання

1

1

1

2

2

2

1

1

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

Фізична культура

2

2

2

2

2

3

3

3

Інформатика

-

-

-

-

-

-

1

1

Разом

26

26

28

30,5

30,5

30,5

32,5

32,5

Варіативна складова

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

1

1

1

0,5

0,5

3,5

1,5

1,5

Курси за вибором:

-

-

-

-

-

2,5

1

1

1. «Основи споживчих знань»
12. «Харківщинознавство»
1

1

1

3.«Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів»
0,5Додаткові години на предмети інваріантної складової

-

-

-

0,5

0,5

-

-

-

Російська мова


0,5

0,5


Гранично допустиме навчальне навантаження на учня

27

27

29

31

31

33

33

33

Факультативи, індивідуальні заняття

1

1

1

-

-

1

0,5

0,5

1. «Профілактика ризикованої поведінки і ВІЛ/СНІДу»0,5

0,5

2. «Для тебе і про тебе»
13. «Православна культура Слобожанщини»

1

1

1
Всього фінансується (без урахування поділу на групи)

27

27

29

31

31

34

34

34
  1   2Схожі:

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Маниковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 2012 2013 навчальний рік
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Борівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до навчального плану Криворізької загальноосвітньої школи І ііі ступенів №52 на 2010 2011 навчальний рік
Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом мон україни від 29. 11. 2005р.№682 (додаток 2)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Кам’янської загальноосвітньої школи
О.І. Лисов С. В. Фініковський 2012 2012 р
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ситняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі,...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconНаказ №125 Про проведення навчально- польових зборів з учнями 10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів району та практичних занять з дівчатами в лікувальних установах На виконання програми навчального предмету "Захист Вітчизни", наказую
Бокіймівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів(Бокіймівська, Новинодобрятинська загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів), Торговицької...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Ков’язького навчально-виховного комплексу
Ков’язького навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconДодаток до навчального плану Золотоношківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconПояснювальна записка до робочого навчального плану Новобузька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10 налічує 11 класів. У школі навчається 180 учнів
Складено на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, з метою впровадження Державного...
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Старомерчицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів iconДодаток до навчального плану загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78
У колонці №3 – назва курсу, яка в навчальному плані, колонка №4 – назва курсу за програмою
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи