Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 icon

Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49
Скачати 133.23 Kb.
НазваПовідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49
Дата конвертації02.03.2013
Розмір133.23 Kb.
ТипПовідомлення

11 клас

Світова література

Календарне планування

ІІ семестр


Номер уроку

Тема

Дата

Домашнє завдання

47

Пізня поезія Ахматової («Реквієм»).
Підготувати усний твір «Творчість А. Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ ст.». Запитання та завдання [170-171].

48

РМ. Твір «Творчість А. Ахматової – яскраве явище жіночої поезії ХХ ст.» (усно)
Підготувати повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід

49

Футуризм як авангардистська літературна течія, його естетичні засади. Епатажність, радикальний розрив із літературною традицією, сміливий формальний експеримент, пошуки нових засобів художньої виразності як характерні риси поезії футуризму
Підготувати повідомлення про життя та творчість В. Маяковського. Вивчити напам’ять вірш Ахматової або Маяковського.

50

Володимир Маяковський. Життєвий і творчий шлях письменника. Маяковський – лідер російського футуризму, його непересічна поетична обдарованість. Трагічна доля поета. «А ви змогли б?», «Послухайте!», «Лілічко! Замість листа».

Напам’ять: вірш Ахматової або Маяковського
Підготувати усний твір «Новаторство поезії Маяковського». Повторити поняття про жанри ліричних творів

51

РМ. Твір «Новаторство поезії Маяковського» (усно)
Підготувати повідомлення про життя та творчість Б. Пастернака. Підготуватися до виразного читання віршів поетів «Срібної доби»

52

Борис Пастернак. Життєвий і творчий шлях письменника. Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Пастернака. «Визначення поезії», «По стіні збігали стрілки...», «Зимова ніч»

ВЧ. Виразне читання віршів О. Блока, Анни Ахматової, В.Маяковського, Б.Пастернака
Підготуватися до КР.

53

КР №5. Із літератури першої половини ХХ ст. «Срібна доба» російської поезії (тест)
Підготувати повідомлення про розвиток літератури у другій половині ХХ століття

54

^ 3. Із літератури другої половини ХХ століття.

Двополюсність світу після Другої світової війни та її зв’язки із розвитком культурного і літературного процесу. Поява «країн соціалістичної співдружності» та їхніх літератур; запровадження в них «соціалістичного реалізму» та опір йому в польській, угорській, чеській та інших літературах.

Література Західної Європи і США. Тема Другої світової війни й руху Опору в повоєнні десятиліття. Поширення екзистенціалізму в літературі цього періоду.

Активізація літератур країн «третього світу», вихід на авансцену світової літератури 1950-60-х рр. роману й поезії Латинської Америки. Художня література в Японії
Прочитати: с. 184-194

55

Нові явища та тенденції в світовій літературі 1960-70-х рр.: активізація провідних жанрів інтелектуальної прози (роману-параболи, роману-міфу, роману-есе, роману-діалогу та ін.), а також поезії і драматургії; розквіт різних жанрів (роману-біографії, роману-репортажу, роману-щоденника, роману-розслідування та ін.) «літератури факту» (non-fiction) та її вплив на белетристику; розвиток наукової фантастики та антиутопії.

Переростання модернізму в постмодернізм у літературі останньої третини ХХ ст.
Запитання та завдання [194]. Підготувати повідомлення про життя та творчість Б.Брехта. Повторити поняття про драму як літературний рід

56

Бертольт Брехт. Життєвий і творчий шлях письменника. Еволюція світогляду й творчості письменника. Рання поезія і драматургія, їх співвідношення з експресіонізмом. Світоглядний перелам 2 пол. 1920-х рр., прихід до комуністичної партії. Політична ангажованість творчості Брехта та її авангардистський характер.

«Епічний театр» та його теоретичні принципи, спрямовані на пробудження активного ставлення глядача до зображуваного.

ТЛ.. Епічна драма
Прочитати: Б.Брехт «Життя Галілея». Поняття про епічний театр. Повторити поняття про жанри драматичних творів

57

«Життя Галілея». Реалізація цих принципів «епічного театру» у драмі. Проблема моральної відповідальності вче­них за наслідки наукових досліджень у драмі
Характеристика образу Галілея

58

Неоднозначність образу Галілея. Інтелектуальний харак­тер драми
Ідейно-художній аналіз драми «Життя Галілея»

59

Новаторство Брехта-драматурга і його вплив на світову літературу й театр
Підготувати повідомлення про життя та творчість А. Камю

60

Альбер Камю. Життєвий і творчий шлях письменника. Камю – французький письменник, лауреат Нобелівської премії. Його філософські й естетичні погляди. Камю і екзис­тенціалізм. Інтелектуальна проза Камю: есе, романи, драматургія, їх внутрішня спорідненість. Відчуження людини й абсурдність буття як провідні мотиви творчості.

ТЛ. Екзистенціалізм як літературне явище
Прочитати: А. Камю «Чума». Повторити поняття про епос як літературний рід

61

Роман «Чума» як еволюція «від естетики абсурду до естетики бунту». Відбиття руху Опору і глибинний філософський зміст («поширення образу чуми на буття в цілому»)
Прочитати: с. 203-206. Запитання та завдання [202-203, 208]. Повторити поняття про жанри епічних творів

62

Семантична невичерпність символу чуми в творі. Узагальнене трактування в романі зла в контексті людського буття та ствердження необхідності боротьби з ним попри неможливість повного й остаточного подолання
Характеристика героїв твору. Повторити поняття про символ

63

Абсурд і трагічний стоїцизм у творі. Проблема вибору людини в межовій ситуації та особистої відповідальності за цей вибір
^ Домашній контрольний твір «Проблема вибору людини в межовій ситуації та відповідальності за цей вибір у романі Камю «Чума»»

64

Особливості поетики й стилю роману
Підготувати повідомлення про життя та творчість Е. Хемінгуея. Повторити поняття про «потік свідомості»

65

Ернест Міллер Хемінгуей. Життєвий і творчий шлях американського письмен­ника, лауреата Нобелівської премії Хемінгуея, особливості його поетики й стилю. Хемінгуей як письменник «втраченої генерації» («Фієста», «Прощавай, зброє!»). Творча криза 1 пол. 1930-х рр. і нове піднесення в 2 пол. десятиліття. Роман «По кому подзвін» і тема трагізму історії, що втілився в іспанській громадянській війні.
Прочитати: Е. Хемінгуей «Старий і море». Повторити поняття про притчу

66

«Старий і море» – повість-притча про людину.

ТЛ. Повість-прит­ча
Прочитати: с. 217-223. Запитання та завдання [216-217, 224]

67

«Життєподібний» сюжет і філософсько-символічний зміст твору, її філософський, моральний і психологічний сенс
Підготуватися до написання твору «Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя людини у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»»

68

РМ. Твір «Оспівування волі, мужності, героїзму буденного життя людини у повісті Е. Хемінгуея «Старий і море»»
Підготуватися до виразного читання уривків з повісті

69

Довершеність прологу, роль підтексту («принцип айсбергу») в творі. Вплив Хемінгуея на розвиток художньої прози ХХ століття.

ВЧ. Виразне читання уривків з повісті
Підготуватися до КР.

70

КР №6. Із літератури другої половини ХХ століття. Творчість Б. Брехта, А. Камю, Е. Хемінгуея (тест)
Підготувати повідомлення про життя та творчість Кавабати Ясунарі

71

Кавабата Ясунарі. Своєрідність японської літератури ХХ ст. Засвоєння здобутків європейського письменства і збереження національної культури і літературної традиції. Творчість Кавабати Ясунарі як завершене втілення своєрідності японської літератури. Життєвий і творчий шлях письменника. Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі – «красою Японії народже­ний»
Прочитати: Кавабата Ясунарі «Тисяча журавлів»

72

Повість «Тисяча журавлів». Відбиття в ній національного укладу життя, етики й естетики
Ідейно-художній аналіз повісті

73

Гармонія природи і людини як засадничий принцип та одна з го­ловних проблем твору
Повторити поняття про хоку

74

Вишукана простота стилю письменника.

ТЛ. Ін­дивідуальний стиль письменника; національний (місцевий) колорит художнього твору
Підготувати повідомлення про життя та творчість Г. Гарсіа Маркеса

75

Габріель Гарсіа Маркес. Життєвий і творчий шлях письменника. Гарсіа Маркес – відомий колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси «магічного реалізму» в романі Гарсіа Маркеса «Сто років самотності».

ТЛ. Магічний реалізм
Прочитати: Г. Гарсіа Маркес «Сто років самотності». Повторити поняття про реалізм

76

Міфопоетика твору: циклічність часу, яка закріплюється сюжетними повторами й прямим перетіканням минулого в майбутнє, розімкнення простору і його незмінність, анахронічність
Аналіз проблематики та системи образів твору. Повторити поняття про модернізм

77

Проблематика та система образів твору
Характеристика окремих представників родини Буендіа

78

Родина Буендіа у художньому часі й просторі твору. Підпорядкованість історії роду Буендіа принципам міфотворення
Цілісний ідейно-художній аналіз роману

79

Поєднання предметної реальності з реальністю свідомості, з міфом. Тотальна метафоричність і символіка тексту, барокова щедрість барв
Прочитати: с. 234-239. Підготуватися до написання контрольного твору

80

ПЧ. Г. Гарсіа Маркес «Стариган із крилами»
Прочитати: Павич М. «Хозарський словник»

81

КР №7. Із літератури другої половини ХХ століття. Творчість Кавабати, Гарсіа Маркеса (твір)
Підготувати повідомлення про культуру і літературу доби постмодернізму

82

^ 4. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття.

Постмодернізм як одне з найяскравіших літературних явищ другої половини ХХ ст., його тео­ретичні засади й художня (літературна) практика. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі.
Прочитати: с. 244-256. Повторити поняття про авангардизм

83

Основоположні принципи постмодерністської поетики. Найяскравіші представники постмодерністської прози (У.Еко, Дж.Фаулз, Дж.Барт, Дж.Хеллер, І.Кальвіно, П.Зюскінд, К.Рансмайр, М.Кундера, М.Павич та ін.). Постмодерністське мистецтво, його стосунки з елітарною та масовою культурою.

ТЛ. Особливості літератури постмодернізму
Прочитати: с. 257-262

84

Милорад Павич. «Перший письменник третього тисячоліття» серб М.Павич. «Дамаскин». Утілення в оповіданні «Дамаскин» рис постмодернізму.

ТЛ. Постмодернізм як епоха в житті світової літератури і культури кінця ХХ - початку ХХІ століття
Прочитати: М.Павич «Дамаскин» [262-284]

85

Можливість вибору шляхів читання твору на двох його «перехрестях» (в т.ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, «відмови від монопольного права автора на істину»
Запитання та завдання [284-285]

86

Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури («віртуальний історизм») як характерна ознака творчості М.Павича
Запитання та завдання [288-289]

87

ПЧ. Павич М. «Хозарський словник»
Підготувати повідомлення про життя та творчість П. Зюскінда

88

Патрік Зюскінд. Життєвий і творчий шлях письменника. «Запахи, або Історія одного вбивці»
Прочитати: П. Зюскінд «Запахи, або Історія одного вбивці»

89

Риси постмодернізму в повісті «Запахи, або Історія одного вбивці»: «віртуальний історизм» («імітація» світогляду Франції доби Просвітництва); захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації тощо
Характеристика образу Гренуя

90

Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі Ч.Діккенса і т.д.)
Повторити поняття про літературний процес

91

^ Сучасний літературний процес (огляд). Співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. «Утеча культури на університетські кафедри», виживання і конкуренція художньої літератури з «відео», «мультимедіа», Інтернетом та іншими реаліями сучасності: «від Інтернету до Гуттенберга» (У.Еко)
Підготувати повідомлення про сучасних письменників (Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін.)

92

Помітні сучасні літературні явища: творчість Ричарда Баха, Патріка Зюскінда, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери, Харукі Муракамі, Януша Вишневського та ін.
Прочитати: с. 292-296

93

Пріоритети сучасного світового книжкового ринку. Глобалізація як важливий чинник сучасного літературного процесу. Література і мас-медіа. Література і кіно. Література і комп’ютерні технології
Повторити поняття про літературні епохи, напрями, течії

94

Основні тенденції в сучасній літературі. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини ХХ ст., культурної пам’яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. провідні теми сучасного літературного процесу
Підготуватися до КР.

95

КР №7. Із літератури кінця ХХ - початку ХХІ століття (тест)
Повторити поняття про літературні роди

96

^ 5. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу.

Найвидатніші здобутки світової літератури доби античності, Середньовіччя та Відродження
Повторити відомості про літературу доби античності, Середньовіччя та Відродження

97

Найвидатніші здобутки світової літератури ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму)
Повторити відомості про літературу ХVII і ХVIIІ століть, а також ХІХ століття (доба романтизму)

98

Найвидатніші здобутки світової літератури ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму)
Повторити відомості про літературу ХІХ століття (доби реалізму та раннього модернізму)

99

Найвидатніші здобутки світової літератури ХХ – початку ХХІ століття (у т.ч. сучасного літературного процесу)
Повторити відомості про літературу ХХ – початку ХХІ століття

100

Підсумковий урок

Схожі:

Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconПовідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена. Повторити поняття про жанри драматичних творів. 3 Генрік Ібсен
Підготувати повідомлення „Життєвий і творчий шлях Г. Ібсена”. Повторити поняття про жанри драматичних творів
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconУрок № Тема. Рід іменників (повторення). Іменники спільного роду
Мета: повторити й поглибити знання учнів про іменник як частину мови, сприяти зміцненню навичок визначення роду іменників, дати поняття...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconНаказ №619 Про підсумки проведення ІІІ етапу обласного конкурсу учнівських робіт «Мій рід»
На виконання наказу Головного управління освіти І науки Львівської облдержадміністрації від 21. 01. 2009 р. №51 «Про проведення обласного...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconТема: Оскар Уайльд «Хлопчик-зірка». Казкові персонажі, їх характеристика. Основний конфлікт
О. Уайльда, його естетичні погляди, розкрити авторське ставлення до краси зовнішньої і внутрішньої, розвивати навики аналізу казки,...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 icon5 клас Світова література
Дати відповіді на запитання підручника на с. 189; повторити поняття про тему, ідею, сюжет та композицію літературного твору
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconЛітературний турнір
Мета: повторити й узагальнити вивчений матеріал;сприяти активізації та розвиткові розумових, мовленнєвих здібностей учнів, їхнього...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconНаказ № Про затвердження складу журі ІІІ етапу обласного конкурсу учнівських робіт "Мій рід"
Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21 січня 2009 року №51 „Про проведення обласного...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconПовідомлення теми І завдань уроку. Ми будемо говорити про родину, згадаємо, кого відносять до рідні, що таке рід; дізнаємось, які існують родоводи.
Слово вчителя: Все життя людини проходить в сім’ї. Але мало хто замислюється яку роль в його житті відіграє родинне коло, сімейні...
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconКонспект уроку з української мови Тема: Використання фразеологізмів Мета : Повторити основні
Мета : Повторити основні відомості про фразеологію, удосконалювати вміння і навички
Повідомлення про футуризм. Повторити поняття про лірику як літературний рід 49 iconЗ біографії О. Бісмарка
З біографії О. Бісмарка 1 квітня 1815 в маєтку Шенхаузен в Бранденбурзі в сім'ї, що об'єднала по лінії батька старовинний рід прусських...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи