Використання комп\

Використання комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Скачати 37.08 Kb.
НазваВикористання комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Дата конвертації08.03.2013
Розмір37.08 Kb.
ТипДокументи

Використання комп'ютерних технологій

в навчально-виховному процесі

Лоза Г.О.

Науковий керівник – доцент Стеценко Н.М.

Уманський державний педагогічний університет

м. Умань

Спілкування, комунікація, обмін інформацією властиві усім живим істотам, але в особливості – людині. Одержання інформації з навколишнього світу, її аналіз і генерування складають одну з головних функцій, що відрізняє людину від іншого живого світу. Інформація дозволяє людині орієнтуватися в навколишньому оточенні, стимулює його діяльність, визначає його поводження в конкурентній боротьбі, забезпечує його життєдіяльність. Сьогодні люди живуть в інформаційному суспільстві. Україна стоїть на шляху розвитку та нових відкриттів в сфері інформації. За допомогою інформаційних технологій люди більше та швидше отримують потрібну інформацію. З’являється потреба використання їх з навчальною метою.

Процес інформатизації суспільства стає все більш динамічним і висуває нові вимоги до виховання і навчання учнів. З розвитком нових інформаційних технологій і соціальних змін в суспільстві контакти між людьми вийшли на новий рівень. З'явилась можливість бути учасником міжнародних проектів, телеконференцій, спілкуватися з величезною і дуже різноплановою аудиторією. Сучасне суспільство зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатні самостійно, активно діяти, ухвалювати рішення, гнучко адаптуватися до умов життя, що змінюються. Сучасна школа повинна створити умови для формування всебічно розвиненої особи. І це завдання не тільки і, навіть, не стільки змісту освіти, скільки використовуваних технологій навчання. Нові педагогічні технології немислимі без широкого застосування нових інформаційних технологій, комп'ютерних, в першу чергу.

Широке впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій навчання, що базуються на комп’ютерній підтримці навчально-пізнавальної діяльності, відкриває перспективи щодо гуманізації навчального процесу, розширення та поглиблення теоретичної бази знань і надання результатам навчання практичної значущості, інтеграції навчальних предметів і диференціації навчання відповідно до запитів, нахилів та здібностей учнів, інтенсифікації навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності, посилення спілкування учнів і вчителя та учнів між собою і збільшення питомої ваги самостійної навчальної діяльності дослідницького характеру, розкриття творчого потенціалу учнів і вчителів з урахуванням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу навчального процесу [2, c. 47].

При цьому насамперед ідеться про поступове і неантагоністичне, без руйнівних перебудов і реформ, вбудовування нових інформаційних технологій навчання різних навчальних предметів у діючі дидактичні системи, гармонійне поєднання традиційних та комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання.

Наша школа знаходиться у складному становищі. Якщо залишити осторонь економічні проблеми, що непідвласні вчителю, то методика використання програмних продуктів у навчаль­ному процесі, інтеграція тра­диційних і сучасних інформа­ційних технологій — це суто педа­гогічна проблема, розв'язання якої залежить від нас.

При цьому персональний ком­п'ютер може бути використаний для:

• демонстрації нових понять, фактів,

• відпрацьовування алгоритмів розв'язання різних задач;

• тренінгу, що вимагає нових знань і придбання умінь;

• самоперевірки засвоєння по­нять, знань;

• контролю (перевірки) якості засвоєння знань і набутих на­вичок;

• творчої навчальної діяльності учнів [1, c. 34].

Нові інформаційні технології навчання надають потужні й універсальні засоби отримання, опрацювання, зберігання, передавання, подання різноманітної інформації, наперед розроблені засоби виконання рутинних, технічних, нетворчих операцій, пов’язаних із дослідженням різних процесів і явищ або їх моделей, розкривають широкі можливості щодо істотного зменшення навчального навантаження і водночас інтенсифікації навчального процесу, надання навчально-пізнавальній діяльності творчого, дослідницького спрямування, яка природно приваблює дитину і притаманна їй, результати якої приносять учню задоволення, стимулюють бажання працювати, набувати нових знань.

Залучення комп’ютерних техно­логій на різних етапах навчання сприяє створенню сприятливого пізна­вального середовища. Поєднан­ня традиційних форм і видів ро­боти на уроці з комп'ютерною підтримкою дає можливість мак­симально диференціювати та індивідуалізувати навчання, зро­бити процес навчання творчим, дослідницьким. Застосування ін­формаційних технологій дає змо­гу скоротити час на вивчення теми, підвищити рівень сприй­няття і розуміння учнями ма­теріалу. Позитивний результат гарантовано, бо молодь до ком­п'ютерів ставиться дуже добро­зичливо, вона їх любить, їм до­віряє, навіть їх обожнює. І треба розумно використати це ставлен­ня школярів до комп'ютера під час планування навчального процесу [3, c. 67].

Таким чином, застосування комп’ютера в навчально-виховному процесі за умови правильного визначення його місця дає підстави сподіватися на певні зрушення, поворот дидактичного простору обличчям до майбутнього, яке проектується сьогодні.


Список використаних джерел

  1. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах: // науково методичний журнал - №6, - 2008 р.

  2. Підласий Г. П. Учитель і комп'ютер / Г. П. Підласий. - К. : Товариство "Знання", 1988.

  3. Осіпа Р.А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. – Київ, 2005.Схожі:

Використання комп\Тиждень проектів. Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Використання проектних та комп'ютерних технологій в навчально-виховному процесі
Використання комп\Використання комп’ютерних технологій і можливості Internet в навчально-виховному процесі
Сьогодні, коли навколо йде безперервна комп'ютеризація, ми захоплюємося красою і багатством створеного Людиною-Творцем Комп'ютерного...
Використання комп\Використання комп'ютерних технологій у процесі навчання
Потужний потік інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних...
Використання комп\Наказ №150 м. Прилуки Про проведення районного конкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі»
Провести районний конкурс «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі» з 15. 06 2011 до 15....
Використання комп\Семінар вчителів географії
Саме таким питанням був присвячений районний семінар учителів географії, який відбувся 08. 12. 2011 р на базі Наталівської зош І-ІІ...
Використання комп\Використання комп’ютерних технологій у процесі фізичного виховання молодших школярів
Стрімкий розвиток педагогічної науки у контексті інформатизації сфери освіти обумовлює інтеграцію комп’ютерних технологій (КТ) у...
Використання комп\З метою поширення передового педагогічного досвіду викладачів, керівників груп, виявлення нових результативних досягнень у навчально-виховному процесі планується
Формування умінь і навичок студентів на основі застосування сучасних комп’ютерних технологій
Використання комп\Використання інформаційних і комп'ютерних технологій: переваги та проблеми
У статті розкрито переваги і проблеми застосування інформаційних і комп’ютерних технологій у навчальному процесі, зокрема мультимедійного...
Використання комп\Перелік програм спецкурсів та факультативів, рекомендованих до використання у навчально-виховному процесі
Програми курсів за вибором, рекомендовані до використання в навчально-виховному процесі Міністерством освіти і науки України
Використання комп\Тема: Використання інформаційно-комп’ютерних технологій під час уроків
Обмін досвідом щодо використання інформаційно -комп’ютерних технологій. (круглий стіл)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи