Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) icon

Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень)
Скачати 144.85 Kb.
НазваСвітова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень)
Дата конвертації16.03.2013
Розмір144.85 Kb.
ТипДокументи

Світова література

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ

(Профільний рівень)

10 клас

(105 год., 3 год. на тижд.)ДатаТема урокуТеорія літератури  1. Вступ. Із літератури реалізму
1.


2.


3.


4.


Загальна характеристика розвитку культури та лі­тератури XIX ст.


Реалізм як напрям у світовій літературі.

Розквіт реалістичної літератури, його зв'язок із розвитком природничих наук.


Майстри соціальної прози: Стендаль, О.Бальзак, Г.Флобер, Ч.Діккенс, Генрі Джеймс, Ф.Достоєвський, Л.Толстой, А.Чехов та ін.


Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті ХІХ ст.Соціально-психологічна проза.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.


13.


СТЕНДАЛЬ. Життєвий і творчий шлях письменника.


Синтез романтизму й реалізму в творчості Стендаля.


Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів.


Гостра критика режиму Реставрації.


Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману. Внутрішня драма героя як наслідок цього конфлікту.


РЗМ. Складання анкети літературного героя. (письмово)


Жіночі образи роману. Пані де Реналь.


Жіночі образи роману. Маргарита де Ла-Моль


Психологізм творчості Стендаля.Жанрові особливості соціально-психологічного роману, психологізм твору.


14.


Контрольна робота №1 (тести) з тем «Загальна характеристика розвитку культури ХIX cт.», «Творчість Стендаля».


15.


16.


17.


18.


19.


20.


21.


22.


23.

Онорé де БАЛЬЗÁК. Життєвий і творчий шлях письменника.


Бальзак і Україна.


Бальзак – видатний французький письменник, за­чинатель соціального реалістичного роману. Поєднання реалістичних і романтичних елементів у його художній системі.


«Людська комедія» – грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика і структура.


«Гобсек». Романтичні й реалістичні риси неоднозначного образу «філософа й скнари» Гобсека.


Зіставлення образів Фанні Мальво і Анастазі де Ресто.


Роль Дервіля в розгортанні й відтворенні подій повісті.


Композиція і стиль повісті «Гобсек».


РЗМ. Творча робота з теми «Влада золота та її філософія в повісті «Гобсек». (письмово)

24.

^ Контрольна робота №2 (комбінована) за творчістю О. де Бальзака.

25.


ПЧ. Ж.Сіменон. Записки Мегре.


26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.


34.


35.


Чарльз ДІККЕНС. Життєвий і творчий шлях письменника.


Творчість Діккенса як одна з вершин англійської літератури, реалістичні та романтичні тенденції у його прозі.


Місце роману «Пригоди Олівера Твіста» у творчій спадщині Ч. Діккенса. Гуманізм письменника, його співчуття до принижених і знедолених, передовсім дітей.


Образ Олівера Твіста.


Засудження жаги до наживи, холодного розрахунку та бездуховності суспільства. Розвінчання, «деромантизація» злочинного світу.


Влучність характеристики різних суспільних верств Англії 30-х років ХІХ ст. Провідні засоби індивідуалізації персонажів.


Діккенс як майстер іронії і сарказму. Соціальна дієвість творчості Діккенса.


Художнє втілення ідеї гуманізму у романі Ч.Діккенса "Пригоди Олівера Твіста".


^ РЗМ. Робота над проектом «Дитячі образи в літературі».


РЗМ. Презентація проекту «Дитячі образи в літературі».(усно)


36.

Контрольна робота №3 (відповіді на питання) за творчістю Ч.Діккенса


37.


38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.

Фéдір ДОСТОЄВСЬКИЙ. Життєвий і творчий шлях письменника.


Творчість Достоєвського як одна з вершин ро­сійської і всесвітньої літератури. Філософські, етич­ні й естетичні погляди письменника та їхнє втілення в художніх творах.


Роман «Злочин і кара» як утілення нового, полі­фонічного типу художнього мислення.


Філософські, соціальні, психологічні й морально-етичні ідеї твору.


Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особис­тості, «надлюдини». Розкриття складності та суперечливості духовного світу людини.


Система образів роману, значення і символіка його назви.


Система образів роману, значення і символіка його назви.


Специфіка образу Петербурга у романі. ВЧ. Виразне читання уривків твору.


Жанрова своєрідність роману Ф.Достоєвського. "Злочин і кара" як поліфонічний роман ідей.Роман та його різновиди, зокрема «психологічний роман», «філософський роман»


46.


^ Контрольна робота №4 (контрольний класний твір) за творчістю Ф.Достоєвського.


47.

ПЧ. А.Чехов. Оповідання.


48.

Повторення та узагальнення вивченого.


49.


50.


51.


52.


53.


54.


55.


56.

Лев ТОЛСТÓЙ. Життєвий і творчий шлях письменника.


Творчість Льва Толстого як найповніший вияв можли­востей реалістичної літератури.


Духовні й творчі шукання та здобутки письменника.


Роман “Анна Кареніна”. Образи-характери роману, пластичність змалюван­ня і психологічна глибина.


Суперечливий образ Анни. Прототип героїні твору.


Образ Левіна, його автобіографічна складова.


Паралелізм у композиції роману, особливості стилю.


РЗМ. Семінар на тему «Діалектика душі» толстовських героїв». (усно)


57.


^ Контрольна робота №5 (контрольний літературний диктант) за творчістю Льва Толстого.


  1. Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини ХІХ ст.
58.


59.


60.


61.

Загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії сер. ХІХ ст. Етичні та естетичні засади соціально спрямованої лірики (М.Некрасов).


Нові грані романтичного поетичного світу в творчості «пізніх» романтиків (Ш.Бодлера, В.Вітмена, Ф.Тютчева).


Принципи «чистого мистецтва» у поезії (група «Парнас», творчість А.Фета).


Світоглядно-естетичні зрушення у мистецтві та літературі. Поняття про декаданс.
Декаданс


62.


63.


64.


65.

Микóла НЕКРÁСОВ. Життєвий і творчий шлях письменника.


Некрасов як «співець страждань народних», перегуки з Шевченком. «Роздуми біля парадного під’їзду»; «На смерть Шевченка».


Поетичне новаторство Некрасова: поєднання поезії з прозою, наближення поетичної мови до розмовної інтонації. “О шостій вчора завернув...”; «Трійка».


ВЧ. Виразне читання поезій М.Некрасова.


66.


67.

ПЧ. Поезія Ф.Тютчева.


ПЧ. Поезія А.Фета.


68.


69.


70.

Волт ВÍТМЕН. Життєвий і творчий шлях письменника. Вітмен – американський поет-новатор.


Збірка “Листя трави», її провідні теми й мотиви. Звернення до вільного вірша (верлібру).


“Пісня про себе» – програмовий твір поета. Зв’язок його поезії з романтичними традиціями та трансценденталізмом.Верлібр.


71.


72.


73.


74.


75.Шарль БОДЛÉР. Життєвий і творчий шлях письменника. Бодлер – французький поет другої по­ловини XIX ст., пізній романтик і один із зачинателів символізму.


Світогляд і естетичні погляди Бодлера і збірка “Квіти зла». Протиставлення дійсності й ідеалу як семантико-образна вісь збірки. Пошуки “сучасної краси», “видобування краси зі зла» в поезії Бодлера.


Традиційність і своєрідність вирішення проблеми “поет і натовп» у поезії “Альбатрос».


Філігранність поетичної техніки, формальна довершеність і сугестивність вірша “Вечорова гармонія”.


Тлумачення предметних образів як “видимих знаків” ідей, почуттів, душевних станів (“Відповідності”).Символ, декаданс, натуралізм, імпресіонізм, неоромантизм, символізм.


76.


77.


78.


79.


80.


81.


82.


83.


84.


85.

Символізм як літератур­ний напрям останньої третини XIX – початку XX ст.


Основні естетичні принципи та поетичне нова­торство символістів.


Поняття про символ як основ­ний засіб поетичного самовираження, його потрак­тування французькими символістами (спонтанність з’яви, непроясненість і багатозначність, “підказу­вання” смислів і простір для відгадування).


Поль ВЕРЛÉН. Поет і людина. “Поетичне мистецтво” – віршований маніфест символізму.


Сугестивний характер віршів “Забуті арієти», “Так тихо серце плаче...”.


Артюр РЕМБÓ. Життя і творчий шлях. Сугéстія (навіювання) як важливий художній засіб симво­лістської поезії.


Асоціативно-чуттєва картина Всесвіту у поезіях “Відчуття”, “Голосівки”.


Засоби поетичного самовираження у поезії “П’яний корабель”. Зняття інформаційно-розповідної функції поетичної мови у поезії символістів.


^ РЗМ. Написання асоціативного етюду «Враження від символістської поезії» (письмово)


ВЧ. «Поетичний марафон». Виразне читання напам’ять поезій вивчених авторів.Символізм, сугестія.


86.

^ Контрольна робота №6 (комбінована) з теми «Традиції і новаторські зрушення в поезії середини – другої половини ХІХ ст.»


  1. Роман ранньомодерністської доби
87.


88.


89.


90.


91.


92.


Емíль ЗОЛЯ. Життєвий і творчий шлях письменника.


Е.Золя – французький письменник, теоретик натуралізму.


Цикл романів Золя “Ругон-Маккари” – “природнича й соціальна історія однієї родини в добу Другої імперії”.


Роман “Кар’єра Ругонів” як вступ до циклу, визначення в ньому її провідних тем і мотивів.


Своєрідність відображення художньої моделі часу й місця в ній родини Ругонів.


Співвідношення духовного і матеріального в романі "Кар'єра Ругонів". Родина Ругонів.Натуралізм


93.

Контрольна робота № 7 (тести) за творчістю Е.Золя.


94.


95.


96.


97.


98.


99.


100.


101.


102.


Óскар УÁЙЛЬД. Життєвий і творчий шлях письменника.


Уайльд – письменник англійського раннього модернізму. Естетизм Уайльда, імпресіоністичність стилю.


«Портрет Доріана Грея» як осереддя творчості письменника.


Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла Голу орда.


Своєрідність художнього вирішення конфлікту Краси й Моралі у творі.


РЗМ. «Світло» і «темрява» долі Доріана Грея. Чи може Краса бути моральною? (усно)


Символіка портрета у творі О.Уайльда.


Філософсько-естетичні та моральні проблеми твору.


Риси інтелектуального роману.Естетизм, інтелектуальна проза, парадокс


103.

^ Контрольна робота № 8 (контрольний класний твір) за творчістю О. Уайльда.


  1. Підсумок
104.


105.

Узагальнення та систематизація вивченого протя­гом року матеріалу.


Літературний бліц-турнір.


Визначення понять: верлібр, декаданс, естетизм, імпресіонізм, інтелектуальна проза, натуралізм, неоромантизм, парадокс, психологічний роман, символ, символізм, соціально-психологічна проза, сугестія, філософський роман.Схожі:

Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconСвітова література календарно-тематичне планування
Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва. Вільям Вордсворт. ” Уславлення в сонеті “До прекрасного”...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconСвітова література календарно-тематичне планування
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно-тематичне планування з фізики 10 клас, профільний рівень
Зародження й розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно-тематичне планування з фізики 11 клас, профільний рівень
...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно-тематичне планування
Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям (профіль української філології)....
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно тематичне планування з української літератури 11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень, ущільнене, 31 тиждень )
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські (футуризм, сюрреалізм,...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconСвітова література 10-11 класи Профільний рівень
На текстуальне вивчення літературних творів, розгляд біографічних відомостей про письменників і огляди періодів (явищ) літературного...
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconУкраїнська література
Орієнтоване календарно – тематичне планування з української літератури для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік
Світова література календарно-тематичне планування (Профільний рівень) iconКалендарно-тематичне планування уроків української літератури для 10 класу (рівень стандарту, 2 години на тиждень)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи