Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення icon

Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення
Скачати 68.51 Kb.
НазваПоложення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення
Дата конвертації30.03.2014
Розмір68.51 Kb.
ТипПоложення

Положення

про методичний кабінет

базового (опорного) навчального закладу з питань БЖД та ЦЗ


1. Загальні положення


1.1. Це Положення визначає основні завдання, порядок створення та організацію роботи методичних кабінетів базових (опорних) навчальних закладів Харківської області з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту (далі – методичний кабінет опорного навчального закладу), установлює загальні вимоги до їх оснащення та змісту роботи.


1.2. Методичний кабінет опорного навчального закладу - це приміщення, яке є навчальним та навчально-методичним осередком пропаганди знань з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту серед учнівської молоді та педагогічних працівників.


1.3. Методичний кабінет опорного навчального закладу створюється у навчальному закладі за наказом його керівника та може використовуватися як приміщення для організації методичної та дослідно-експериментальної роботи з удосконалення навчально-виховного процесу та його програмно-методичного забезпечення, розповсюдження кращого досвіду роботи з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, а також надання консультаційно-методичної допомоги педагогічним працівникам з підготовки і проведення заходів «Дня цивільного захисту»


1.4 Діяльність методичного кабінету дошкільного опорного навчального закладу здійснюється згідно закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХII, Кодексу цивільного захисту України (з усіма наступними змінами і доповненнями);наказу МОН України «Про затвердження Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру» від 03.09.2009 №814 та іншими чинними нормативно-правовими актами в галузі освіти, а також Наказом МНС України від 23.04.2001 р. № 97, зареєстрованого в Мін’юсті України 06.06.2001р. №481/5672 “Про затвердження Порядку здійснення підготовки населення на підприємствах, в установах та організаціях до дій при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру):

П.4.2.

«Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками з основ безпеки життєдіяльності є методичні кабінети базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту, на базі яких створюються міжшкільні методичні об’єднання » та Наказом МНС України від 31.08. 2005 N 174 “Про внесення змін і доповнень до наказу МНС України від 23.04.2002 №107 “Типове положення про територіальні курси, навчально-методичні центри ЦЗ та БЖД”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2005 р. за N 1226/11506.

П.4.10.

Організаційно- методичної робота на курсах , у центрах здійснюється за напрямками :

«Координація діяльності методичних кабінетів базових (опорних) середніх закладів освіти з цивільного захисту та консультаційно – методична допомога педагогічним працівникам дошкільної, загальноосвітньої та професійної підготовки вихованців, учнів з цивільної оборони та основ безпеки життєдіяльності».


^ 2. Основні завдання та зміст роботи методичного кабінету опорного навчального закладу


2.1. Основними педагогічними і дидактико-методичними завданнями методичного кабінету опорного навчального закладу є:

 • координація діяльності методичних об’єднань вчителів предметів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності;

 • пропагування позитивного та передового педагогічного досвіду з навчання учнів основам безпечної поведінки, формування здорового способу життя, запобігання учнівському травматизму;

 • створення умов для педагогічних працівників щодо підготовки їх до занять за програмами базових дисциплін з цивільного захисту, надання методичної допомоги з питань викладання предметів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності, проведення практичних заходів цивільного захисту в закладах освіти та моніторинг якості їх проведення;

 • здійснення моніторингових досліджень стану підготовленості учнів до вмілих дій в умовах надзвичайних ситуацій на базі опорного навчального закладу;

 • розробка та апробація на базі опорного навчального закладу авторських програм, макетів документів, методичних рекомендацій з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 • проведення тематичних занять, лекцій, семінарів та консультацій для учнів і педагогічних працівників з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.


2.2. Організація роботи методичного кабінету опорного навчального закладу повинна забезпечувати реалізацію педагогічної мети його створення, а саме: сприяти вдосконаленню та інтенсифікації навчально-виховного процесу в закладах освіти, підвищенню його рівня.

^ 3. Обладнання методичного кабінету опорного навчального закладу


3.1. Методичний кабінет опорного навчального закладу має бути оснащений:

 • законодавчими та нормативно-правовими актами з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту, директивними, інструктивними та іншими матеріалами;

 • нормативними документами з організації, підготовки та проведення «Дня цивільного захисту» ;

 • навчальними планами та програмами з предметів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності та цивільним захистом, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів;

 • методичною і довідковою літературою, дидактичними матеріалами з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту для проведення навчання учнів, надання методичної та консультативної допомоги педагогічним працівникам;

 • підручниками, навчальними та наочними посібниками, які обходять питання безпеки життєдіяльності та цивільного захисту;

- інформаційно-довідковим куточком з цивільного захисту;

- обов’язковими стендами (плакатами) наступного змісту:

а) права та обов’язки громадян у сфері цивільного захисту;

б) класифікація надзвичайних ситуацій;

в) оповіщення та інформування населення про порядок дій

в разі загрози та виникненні надзвичайних ситуацій;

г) прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю;

r) засоби індивідуального захисту;

д) укриття населення в захисних спорудах;

е) евакуація та першочергове життєзабезпечення населення;

є) аварійно-рятувальні роботи;

ж) порядок дій учнів в разі виникнення НС;

з) надання само -, взаємодопомоги.

- навчальним приладдям - вітрини; макети; медичні кушетки; зразки приладів; майна цивільного захисту; схеми; моделі; фото- та відеоматеріалами тощо…- (для зберігання навчального інвентарю та приладдя навчально-методичний кабінет повинен мати допоміжне приміщення);

 • фаховими журналами, необхідними для проведення навчально-методичної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

- технічними засобами навчання (проекційна, аудіо-та відеоапаратура, персональний комп’ютер, телевізор тощо) та навчальним інвентарем – натурні зразки засобів індивідуального захисту, приладів розвідки і контролю, медико-санітарне майно).


^ 4. Організація роботи методичного кабінету опорного навчального закладу


4.1. Роботою навчально-методичного кабінету загальноосвітнього опорного навчального закладу керує завідувач, який призначається наказом директора по загальноосвітньому закладу з числа досвідчених вчителів предметі, що вивчають питання цивільного захисту та безпеки життєдіяльності («Основи здоров’я», «Захист Вітчизни»), або інших педагогічних працівників, до повноважень яких віднесені питання цивільного захисту.

4.2. Робота методичного кабінету опорного навчального закладу здійснюється відповідно до навчальних планів і програм з предметів «Основи здоров’я», «Захист Вітчизни» та інших навчальних програм з предметів, що вивчають питання безпеки життєдіяльності та цивільного захисту.

4.3. Завідувач навчально-методичного кабінету опорного навчального закладу:

 • розробляє план роботи кабінету на поточний навчальний рік;

 • сприяє забезпеченню високої ефективності навчально-методичної діяльності кабінету, упровадженню та ефективному використанню в його роботі навчально-наочних і методичних посібників, довідково-інформаційних матеріалів, сучасних технічних засобів навчання та контролю знань тощо;

 • систематизує та каталогізує програмні, інформаційні, довідкові, навчально-наочні і методичні матеріали та фахові видання;

- контролює збереження та підтримання у справному стані обладнання навчально-методичного кабінету;

 • сприяє створенню та оснащенню куточків (стендів) з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту в інших навчальних кабінетах закладу;

 • готує і подає матеріали з проведення виставок, творчих звітів, педагогічних читань та інших навчально-методичних заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 • розміщує постійно діючі тематичні виставки з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

 • бере участь у підготовці та проведенні засідань методоб’єднань вчителів предметів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності;

 • поширює серед педагогічних працівників позитивний та передовий педагогічний досвід викладання предметів, пов’язаних з безпекою життєдіяльності;

-забезпечує роботу творчих груп педагогічних працівників з проведення дослідно-експериментальної роботи з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

-вивчає, узагальнює і впроваджує в практику роботи досвід кращих педагогічних працівників інших опорних загальноосвітніх навчальних закладів та впроваджує цей досвід в практику навчання;

-надає інформаційно-консультаційну допомогу педагогічним та керівним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на відповідній території на базі навчально-методичного кабінету;

4.4.Контролює експлуатацію та підтримання у належному стані обладнання навчального майданчика з цивільного захисту, який створюється на території опорного навчального закладу.Схожі:

Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про опорний навчальний заклад м. Енергодара Загальні положення
Цим Положенням визначені умови надання навчальному закладу статусу опорного навчального закладу м. Енергодара, його нормативно-правове,...
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (Наказ мон україни №1119 від 08. 12. 2008) Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (Наказ мо №385 від 28. 10. 1997)
Нормативно-правове забезпечення функціонування методичної служби загальноосвітнього навчального закладу
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про районний (міський) методичний кабінет (центр) (Наказ мон україни №1119 від 08. 12. 2008) Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти (Наказ мо україни №385 від 28. 10. 1997)
Нормативно-правове забезпечення функціонування методичної служби загальноосвітнього навчального закладу
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про навчальний кабінет фізики та астрономії загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
Положення про навчальний кабінет фізики астрономії (далі кабінет фізики) розроблено на основі “Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх...
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про шкільний мультимедійний кабінет Загальні положення Дане положення регулює діяльність мультимедійного кабінету
Дане положення регулює діяльність мультимедійного кабінету (повна назва навчального закладу) (далі по тексту Кабінет)
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про Великобудищанський освітній округ Загальні положення Це Положення визначає правовий статус, порядок утворення та основні засади діяльності Великобудищанського освітнього округу {далі округ
Великобудищанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ви­конує функції опорного закладу {далі — опорний заклад
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про Консультативну раду професійно-технічного навчального закладу Загальні положення
Це Положення врегульовує питання, пов'язані з утворенням та організацією роботи Консультативної ради професійно – технічного навчального...
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу Кабінет Міністрів України постановляє: Затвердити Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, що додається
Це Положення встановлює порядок утворення, комплектування та організації навчально-виховного процесу групи продовженого дня загальноосвітнього...
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу > І. Загальні положення
Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується...
Положення про методичний кабінет базового (опорного) навчального закладу з питань бжд та цз загальні положення iconПоложення про методичне об'єднання вчителів загальні положення > Це положення регламентує діяльність шкільного методичного об'єднання за­гальноосвітньо- го навчального закладу (далі німо)
Методичне об'єднання є структурним підрозділом методичної служби навчаль­ного закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи