Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України icon

Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
Скачати 190.58 Kb.
НазваПоложення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
Дата конвертації17.02.2014
Розмір190.58 Kb.
ТипПоложення
1. /КЕР_ВНИКАМ ДНЗ та НВК Всеукрахннський огляд-конкурс на кращий стан з ф_зичного виховання/ПОЛОЖЕННЯ.doc
2. /КЕР_ВНИКАМ ДНЗ та НВК Всеукрахннський огляд-конкурс на кращий стан з ф_зичного виховання/наказ по конкурсу з ф_зкультури.docx
Про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах освіти України
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України.

1.2. Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України (далі - конкурс) проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Міністерство), Комітетом з фізичного виховання та спорту (далі - Комітет), Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (далі - Інститут).

1.3. Конкурс проводиться з метою вивчення, узагальнення та розповсюдження кращого досвіду роботи з фізичного виховання, активізації діяльності керівництва навчальних закладів, відділів освіти, управлінь освіти і науки щодо покращення роботи з фізичного виховання.

1.4. Основними завданнями конкурсу є:

виявлення стану організації роботи та підвищення якості результативності навчального процесу з фізичного виховання у навчальних закладах системи освіти України в цьому напрямі освітньої діяльності;

вдосконалення навчально-матеріальної бази та навчально-методичного забезпечення навчального закладу;

визначення кращих навчальних закладів - дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл (далі - навчальні заклади), поширення позитивного й успішного досвіду роботи, стимулювання педагогічних колективів до творчої роботи, впровадження інноваційних форм та методів організації процесу фізичного виховання;

сприяння активізації фізкультурно-масової роботи в усіх ланках фізичного виховання;

підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу, запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій;

визначення ефективності діяльності керівництва навчальних закладів, відділів освіти, управлінь освіти і науки щодо їх фінансового та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу з фізичного виховання та спорту;

поширення та впровадження кращого педагогічного досвіду роботи з фізичного виховання в навчальних закладах.

ІІ. Учасники конкурсу

2.1. Учасниками конкурсу є навчальні заклади державної, комунальної і приватної форм власності.

2.2. Учасники мають право після завершення кожного етапу ознайомитись з експертною оцінкою журі та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінки надісланих матеріалів конкурсу та письмову відповідь у випадку виникнення спірних питань після завершення огляду-конкурсу.

ІІІ. Умови, строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться один раз у чотири роки за номінаціями:

кращі позашкільні навчальні заклади (дитячо-юнацькі спортивні школи та спеціалізовані дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву);

кращі дошкільні навчальні заклади (сільські, міські, компенсуючого типу);

кращі загальноосвітні навчальні заклади (міські, дві категорії: 1 категорія - кількість учнів більше 700 та 2 категорія - кількість учнів до 700, сільські, школи-інтернати для дітей сиріт, спеціальні школи-інтернати, навчально-виховні комплекси);

кращі професійно-технічні навчальні заклади, загальноосвітні школи-інтернати.

3.2. Члени журі в районах, містах, областях обирають кращу роботу та надсилають її до участі в наступному етапі.

3.3. Конкурс проводиться поетапно протягом навчального року:

I етап - вересень - грудень: районний (міський) - навчальний заклад до 30 грудня поточного року надсилає в районний (міський) оргкомітет заявку з відповідними матеріалами (додаються) для участі в другому етапі конкурсу. Оргкомітет і журі визначають переможців і до 1 лютого кожного наступного року відповідно до номінацій оргкомітет надсилає матеріали до оргкомітету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських оргкомітетів;

II етап - лютий - квітень: регіональний - Автономна Республіка Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські оргкомітети і журі визначають переможців і надсилають матеріали до Всеукраїнського оргкомітету;

III етап - травень - червень: Всеукраїнський - за участю навчальних закладів - переможців другого етапу.

3.4. Всеукраїнський етап конкурсу проводиться в місті Києві у травні - червні кожного року відповідно до номінацій Комітетом. Всеукраїнський оргкомітет і журі розглядають подані матеріали та до 1 серпня кожного року відповідно до номінацій приймають остаточне рішення про переможців і призерів огляду-конкурсу, яке затверджується наказом Міністерства.

ІV. Журі конкурсу

4.1. Для проведення конкурсу формується склад журі в кожній номінації в районах (містах), регіонах згідно з етапами, який затверджується наказом відповідного органу управління освіти. Склад журі ІІІ Всеукраїнського (заключного) етапу затверджується наказом Міністерства за поданням Комітету, кількість членів журі не повинна бути менше шести осіб.

4.2. До складу журі включаються представники Комітету, Міністерства, Інституту, наукових установ та організацій (за згодою), а також керівники навчальних закладів, вчителі-методисти, які мають досвід практичної та наукової діяльності (за згодою).

4.3. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами учасників конкурсу.

4.4. Журі районного (міського), регіонального етапів подають до Всеукраїнського журі конкурсні матеріали навчальних закладів за кожною номінацією, які стали переможцями відповідного етапу.

4.5. Журі конкурсу:

забезпечує збереження матеріалів, поданих на конкурс;

забезпечує перевірку і об’єктивність оцінювання конкурсних матеріалів;

визначає переможців та призерів;

визначає дійсність наданих матеріалів учасниками конкурсу.

4.6. Журі очолює голова. Головою журі Всеукраїнського етапу призначається директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства.

4.7. Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців;

готує за рішенням журі пропозиції організаційному комітету щодо порушення клопотання про відзначення переможців та лауреатів конкурсу відомчими відзнаками.

V. Організаційний комітет конкурсу

5.1. Для організації та проведення ІІІ Всеукраїнського (заключного) етапу створюється організаційний комітет, склад якого затверджується наказом Міністерства за поданням Комітету.

5.2. Організаційний комітет за поданням журі розглядає і затверджує результати проведення фінального етапу конкурсу.

5.3. Кількість членів організаційного комітету не повинна бути менше 4 осіб.

5.4. До складу організаційного комітету включаються працівники Міністерства, Комітету, Інституту.

5.5. Організаційний комітет очолює голова.

5.6. Головою організаційного комітету призначається заступник Голови Комітету.

5.7. Голова організаційного комітету:

організовує роботу членів організаційного комітету;

проводить засідання організаційного комітету;

розглядає і затверджує результати фінального етапу конкурсу;

готує подання для нагородження переможців та призерів конкурсу.

5.8. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення конкурсу;

оформлюють документацію щодо проведення конкурсу та підбиття підсумків;

вносять пропозиції щодо нагородження переможців та лауреатів конкурсу;

забезпечують порядок проведення конкурсу;

сприяють висвітленню результатів конкурсу в засобах масової інформації.

VІ. Вимоги щодо учасників конкурсу та критерії їх оцінювання

6.1. Оцінювання матеріалів, наданих на огляд-конкурс, проводиться за

найбільшою кількістю набраних балів:

кошти, витрачені на фізичне виховання та спорт;

наявність спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом;

наявність комп’ютерної бази даних з фізичного виховання;

медичне обслуговування;

робота з навчання плаванню;

секційна та гурткова робота;

методична робота;

фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

організація роботи з батьками;

оздоровлення дітей;

туристична робота;

участь у змаганнях;

пропагандистська та агітаційна робота.

6.2. Навчальний заклад, який бере участь у І етапі конкурсу, подає на розгляд журі такі документи:

заявку на участь у конкурсі за формою, наведеною в додатку 1;

подання на участь відділу освіти районної (міської) державної адміністрації за формою, наведеною в додатку 2;

зведений протокол за формою, наведеною в додатку 3;

інформаційний лист навчального закладу за формою, наведеною в додатку 4;

фотоілюстрації, відеоматеріали (фрагментарний показ фізкультурно-оздоровчої роботи, яка проводиться в навчальному закладі). Інформація надається у форматах СD або DVD тривалістю не більше 15 хвилин.

VІІ. Нагородження переможців

7.1. Навчальні заклади, які посіли І, ІІ і ІІІ місця у Всеукраїнському огляді-конкурсі (відповідно до типу закладу номінації), нагороджуються почесними грамотами та кубками Комітету.

7.2. Результати Всеукраїнського етапу конкурсу узагальнюються Міністерством. Видається наказ про підсумки огляду-конкурсу.

7.3. Матеріали, надіслані на конкурс, зберігаються до наступного конкурсу в Комітеті.

7.4. Публікації матеріалів, надісланих на конкурс, здійснюються за письмовою згодою його учасників.

VIII. Фінансові умови

Витрати на організацію проведення та нагородження переможців і призерів конкурсу здійснюються в межах відповідних асигнувань, а також коштів, не заборонених законодавством.

IX. Контроль та громадське спостереження

9.1. Контроль за проведенням конкурсу здійснює Міністерство в установленому законодавством порядку.

9.2. Громадське спостереження за проведенням конкурсу можуть здійснювати представники учнівського самоврядування, засобів масової інформації.

В.о. голови Комітету
з фізичного виховання
та спортуВ.Г. ГамовДодаток 1
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України

ЗАЯВКА

Прошу допустити

________________________________________________________________________________ _____________________
                                                                  (найменування дошкільного навчального закладу)

до участі у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України.

Директор навчального закладу

____________________/________/
(прізвище, ім’я, по батькові)      (підпис)

М.П.

“___” _____________ 20__ р.

В.о. голови Комітету
з фізичного виховання
та спортуВ. Г. Гамов


Додаток 2
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України

ПОДАННЯ

В.о. голови Комітету
з фізичного виховання
та спортуВ. Г. Гамов


Додаток 3
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України

ЗВЕДЕНИЙ ПРОТОКОЛ
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах України

__________________________________________________________________
(району, міста, області)

№ з/п

Дошкільний навчальний заклад

Загальна сума балів

Місце

Голова журі __________________________________________________________________.

__________
Примітка.


Зведений протокол заповнюється окремо для дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл (спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву).

В.о. голови Комітету
з фізичного виховання
та спортуВ. Г. Гамов


Додаток 4
до Положення про Всеукраїнський
огляд-конкурс на кращий стан
фізичного виховання в навчальних
закладах системи освіти України

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
навчального закладу

________________________________________________________________________________ ____________________.

1.. Кількість груп дошкільних навчальних закладів _____________________.

2. Кількість дітей усього в закладі _____________________ (по групах).

3. Кількість дітей, що відвідують заняття з фізичного виховання (у відсотковому відношенні до загальної кількості контингенту): всього ___________ (оцінюється з розрахунку: 1 відсоток - 5 балів).

4.. Кошти, витрачені на фізичне виховання та спорт у ДНЗ

Усього

Витрачено коштів на фізичне виховання

ремонт спортивних споруд

придбання

всього балів

капітальний

поточний

спортивний інвентар

cпортивна формаКошти, витрачені на фізичне виховання на 1 дитину ( у тому числі на капітальний, поточний ремонти спортивних споруд, придбання спортивного інвентарю, спортивної форми, заробітну платню тренерів), оцінюються з розрахунку: 1 грн. - 10 балів (сума коштів, поділена на загальну кількість дітей).

5. Спортивна база дошкільного навчального закладу :

Наявність спортивних споруд

Кількість

Загальна площа, кв.м

Орендованих

Всього балів

Наявність пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом

Наявність спортмайданчиків

Наявність спортивних залів

Наявність басейнів

Наявність спортивних споруд, пристосованих приміщень для занять фізичною культурою і спортом, майданчиків, басейнів оцінюється з розрахунку: 1 кв.м - 4 бали.

6. Навчально-методична робота в дошкільному навчальному закладі

Наявність комп’ютерної бази даних фізичної підготовленості вихованців

Впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів (коротка характеристика)

Наявність авторських програм, якими керується педагогічний колектив по організації фізичного виховання

Всього балів

Наявність комп’ютерної бази даних фізичної підготовленості вихованців; впровадження нових педагогічних технологій, інноваційних підходів (коротка характеристика); наявність авторських програм, якими керується педагогічний колектив щодо організації фізичного виховання в навчальних закладах, оцінюються з розрахунку: 2 бали за кожний розділ.

7. Медичне обслуговування в закладі:

Наявність медичного кабінету

Наявність лікаря

Наявність медичної сестри

Оснащення медичного кабінету (фізіотерапевтичним обладнанням)

Наявність фахівця з лікувальної гімнастики

Паспорт (листок) здоров’я

Книга медичного обстеження

Всього балів

Наявність медичного кабінету, лікаря та медичної сестри, фізіотерапевтичного обладнання, фахівця з лікувальної гімнастики, журналів відвідування занять з фізичного виховання, моніторингу стану здоров’я дітей. Ведення медичної документації дошкільного навчального закладу, оцінюється з розрахунку: 1 бал за кожен розділ таблиці.

8. Робота з навчання плаванню (за наявності басейну) або організоване відвідування інших басейнів:

Кількість дітей всього

Кількість дітей, які не вміють плавати

Відсоток

Кількість дітей, які навчені плаванню за звітний період

Відсоток

Всього балівКількість дітей, які навчилися плавати за звітній період (за підсумками попереднього навчального року), з розрахунку: 1 дитина - 5 балів.

9. Наявність спортивного залу:

Кількість спортивних залів

Кількість дітей

Види дошкільному навчальному закладі

Всього балів

Наявність спортивного залу у ДНЗ, кількість дітей, види спорту, що культивуються, оцінюються з розрахунку: 10 балів за кожний спортзал.

10. Секційна та гурткова робота в дошкільному навчальному закладі:

Кількість дітей всього

Кількість секцій (види спорту)

Кількість дітей, що займаються в секції

Фах викладача, вчителя, тренера

Кількість спортивних гуртків (види спорту)

Кількість дітей, що займаються в гуртках

Фах викладача, вчителя, тренера

Всього балів

Секційна та гурткова робота в дошкільних навчальних закладах, кількість спортивних секцій, види спорту, кількість дітей, що займаються, фах викладача, вчителя, тренера (окрім спортивних груп тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл); кількість спортивних гуртків та види, кількість дітей, учнів, що займаються, оцінюються з розрахунку: 1 бал за кожен розділ таблиці.

11. Методична робота в дошкільному навчальному закладі

Тематика методичних заходів

Кількість

У ДНЗ

Міські

Районні

Обласні

Всеукраїнські

Всього балів

Засідань (об’єднань)


Семінарів


Конференцій


Методична робота: тематика та кількість методичних заходів, засідань, об’єднань, семінарів, конференцій у навчальному закладі, у районі, місті, у Всеукраїнських конкурсах оцінюється: кількість заходів - 0,5 бала, у навчальному закладі - 1 бал, у районі - 2 бали, міських - 2,5 бала, Всеукраїнських конкурсах - 3 бали.

12. Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота в закладі:

Кількість дітей всього у закладі

Участь у змаганнях (заходах) в межах закладу

Кількість дітей, які взяли участь у заходах

Участь у змаганнях за межами закладу

Кількість дітей, що взяли участь

Всього балів

назва заходів, змагань

кількість

назва заходів, змагань

кількість

Фізкультурно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у дошкільному закладі - участь у заходах та змаганнях у межах навчального закладу та кількість дітей, які взяли участь у заходах (змаганнях), оцінюються: один захід (змагання) - 1 бал; участь у заходах, змаганнях за межами закладу (районні) оцінюється: один захід (змагання) - 2 бали, міські: один захід (змагання) - 3 бали, Всеукраїнські конкурси та кількість дітей, що взяли участь, оцінюються: один захід (змагання) - 3 бали.

13. Організація фізкультурно-масової роботи з батьками в дошкільному навчальному закладі

Спортивно-масові заходи із залученням батьків ( назва)

Кількість за рік

Всього балів


Залучення батьків до фізкультурно-масової роботи в закладі (перелік та назва заходів), кількість за рік оцінюється з розрахунку: 1 захід - 2 бали.

14. Робота з оздоровлення дітей в ДНЗ

Всього (дітей)

Кількість груп оздоровчої спрямованості

Кількість дітей, що займаються

Наявність спеціального обладнання

Кількість дітей віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

Кількість дітей,

що відвідують спеціальні заняття

Наявність

Всього балів

фахівця

спеціальних приміщень
Робота з дітьми, які віднесені за станом здоров’я до оздоровчих та спеціальних медичних груп, оцінюється з розрахунку: кількість груп оздоровчої спрямованості - 5 балів, наявність спеціального обладнання для занять - 10 балів, наявність спеціального приміщення для занять спеціальних груп у закладі - 10 балів, наявність фахівця - 10 балів.

15. Туристична робота в ДНЗ

Всього дітей у ДНЗ

Туристичні заходи (назва)

Проведено за рік

Кількість учасників

Всього балів
Проведення туристичної роботи вДНЗ. Кількість проведених туристичних заходів у закладі оцінюється з розрахунку: 1 захід - балів, кількість учасників, які брали участь у заході, оцінюється з розрахунку: 1 учасник - 1 бал.

16. Пропагандистська та агітаційна робота в дошкільному навчальному закладі

Фотостенди

Кількість

Заходи із залученням видатних спортсменів

Наявність музею( кімнати) фізкультурно-спортивної тематики

Фото- та відеоматеріали

Всього балів

назва заходу

кількість


Пропагандистська та агітаційна робота, наявність інструктивних, інформаційних матеріалів (описово), фотостендів у ДНЗ оцінюються з розрахунку: 2 бали за 1 фотостенд, заходи із залученням видатних спортсменів з розрахунку: 1 захід - 3 бали; наявність музею на фізкультурно-спортивну тематику оцінюється в 10 балів; наявність відео- матеріалів щодо спортивно-масової роботи в закладі оцінюється з розрахунку: пакет відеоматеріалів, відповідно до проведених заходів за рік, - 20 балів.

Надана інформація не повинна перевищувати 20 аркушів (А4), шрифт друку - 14, відеоматеріал (фрагментарний показ) диску не більше 15 хвилин.
В.о. голови Комітету
з фізичного виховання
та спортуВ.Г. ГамовСхожі:

Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №20 Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району на протязі лютого місяця 2013 року...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України, що додається
України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу,...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №30. 01. 2013 м. Красилів №33 Про участь дюсш району у Всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий стан фізичного виховання
На виконання наказу Департаменту освіти І науки, молоді та спорту Хмельницької ода від 22. 01. 2013 року №37-но «Про проведення обласного...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №245-но Про проведення районного етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах району
Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України від 11. 10. 2013 №181 та з метою вивчення, узагальнення...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України
України спрямований сприяти виконанню вище зазначених завдань, заохочувати педагогічні колективи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Загальні положення
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Загальні положення
Всеукраїнський громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки, молоді та...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconНаказ №02-02/07 Про проведення першого ( районного) етапу Всеукраїнського огляду конкурсу на кращий стан фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах
Львівської облдержадміністрації від 09. 01. 2014 №08-08/14 та з метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПротокол №12 від 28. 02. 2011р. Волочиської рда голова рк л. Черничко А. Плотнікова положення
Положення про районний громадський огляд-конкурс стану умов і охорони праці в закладах освіти розроблений відповідно до Положення...
Положення про Всеукраїнський огляд-конкурс на кращий стан фізичного виховання в навчальних закладах системи освіти України iconПоложення про огляд-конкурс виховних систем Проект Положення про огляд-конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів
Тніх закладів проводиться з метою підвищення статусу виховання в загальноосвітніх закладах, оновлення змісту і структури виховання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи