За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» icon

За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»
Скачати 39.29 Kb.
НазваЗа последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»
Дата конвертації25.01.2013
Розмір39.29 Kb.
ТипДокументи

За последние 2 года приняла участие в работе конференций:

 1. II Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» (ПВНЗ Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка, 2010 р.) – опубл.

 2. Научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава СевНТУ «Совершенствование организации учебного процесса в условиях кредитно-модульной системы обучения» (СевНТУ, Севастополь, 2010 г) – опубл.

 3. Міжнародній навчально-методичній конференції «Фінансова освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» (Севастопольський інститут банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», м. Севастополь, 2010 р.) – опубл.

 4. I Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізацій них процесів у світовій економіці» (ДВНЗ «Ужгородський національний університет, м. Ужгород, 26 -28 квітня 2010 р.). – опубл.

 5. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблемі розвитку обліку, контролю та аналізу в умовах глобальних економічних змін» (7-8 жовтня 2010 р.), м. Полтава, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» – опубл.

 6. VII Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах»(19-21 травня 2011 року), Національний університет харчових технологій, м. Київ

 7. Всеукраинской научно-практической конференции «Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития», (6-9 сентября, 2010 г.), Севастополь – опубл.

 8. Международной научно-практической конференции «Проблемы и механизмы воспроизводства ресурсного потенциала Украины в контексте евроинтеграции» (7-8 октября 2010 г.), г. Ровно , Национальный университет водного хозяйства и природопользования

 9. VIІ Міжнародній науково-практичній конференції “Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України” (14-15 жовтня 2010 року), Київський національній університет ім. Т. Шевченка, м. Київ

 10. II Всекрымской научно-практической конференции “Учет, анализ и аудит в системе управления предпринимательской деятельностью» (19 ноября 2010 г.), г. Симферополь, национальная академия природоохранного и курортного строительства – опубл.

 11. IV International Scientific Conference "Theory and practice of financial transformations in the conditions of interdependence strengthening national economics" 14 -18 December, 2010, г. Кельн

 12. Всеукраїнська науково-практична конференція "Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції" 15-16 березня 2011 р., м. Сімферополь, Кримський інститут економіки и господарського права – опубл.

 13. І Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку, контролю та аналізу у сучасних концепціях управління» (19-21 травня 2011 р.), м. Судак (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва) – опубл.

 14. II Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теоретичні і практичні аспекти» (22-25 травня 2011 р.), м. Хмельницький, Хмельницький національний університет

 15. V Міжнародна науково-практична конференція “Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи» (2- 3 червня 2011 р.), м. Житомир (Житомирська філія Київського інституту бізнесу та технологій, Житомирський державний університет ім. Івана Франка) – опубл.

 16. VII Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах», м. Київ, НУХТ, 19-21 травня 2011р. – опубл.

 17. Всеукраинской научно-практической конференции «Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития», Севастополь, СевНТУ, 6 - 9 сентября 2011 г. – опубл.

 18. ХІV Всеукраїнській науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України”, ДВНЗ УАБС НБУ, м. Суми, 27-28 жовтня 2011 року – опубл.

 19. VI Міжнародної науково-практичної конференції «Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків», м. Черкаси, ЧІБС УБС НБУ, 19-21 жовтня 2011 р. – опубл.

 20. І Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Облік, аналіз та аудит в системі управління підприємницькою діяльністю», 18 листопада 2011 р., м. Сімферополь, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва – опубл.

 21. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток механізмів функціонування економіки та фінансово-кредитного сектору в умовах євро інтеграційних процесів», 20 квітня 2012 р., м. Сімферополь, Кримський інститут економіки та господарського права

 22. Всеукраинская научно-методическая конференция «Перспективы развития учета, анализа и аудита в контексте интеграционных и глобализационных процессов», 26-28 апреля 2012 г., г. Севастополь, СевНТУ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Моніторинг стану інноваційного розвитку суб’єктів господарювання та визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційної політики в умовах обмежених фінансових ресурсів» 19 квітня 2012 р., Волинський національний університет ім.. Лесі Українки, м. Луцьк

 23. I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Управлінські, фінансово-економічні та правові аспекти євроінтеграції України», 29-30 травня 2012 р. Донецький державний університет управління, м. Донецьк

 24. I Международной научно-практической конференции “Проблемы, современное состояние и перспективы развития учета, анализа и аудита”, Севастопольский институт банковского дела Украинской академии банковского дела Национального банка Украины, г. Севастополь, 11-13 мая 2012 г., г. СевастопольСхожі:

За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconТематичні напрямки роботи конференції
«Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку»
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconПовідомлення Організатори конференції запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення ринкових відносин в умовах глобалізації економіки"
Організатори конференції запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconЕкономіка і управління в умовах глобалізації
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р проводить Міжнародну...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “
Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції “ Проблеми управління економікою та шляхи їх вирішення...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconЗапрошуємо Вас взяти участь у ІV міжнародній науково-практичній конференції «Освіта та наука в умовах глобальних викликів»
Актуальні аспекти розвитку освіти (Стан професійно-технічної та вищої освіти. Зміст освіти. Неперервна освіта як інститут економіки...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconМіністерство освіти, науки, молоді та спорту україни кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка інформаційне повідомлення
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції „Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconПроблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу, контролю й аудиту в умовах глобальних економічних змін
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Проблеми та перспективи...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconШановні колеги ! Запрошуємо вас до участі у ІІ міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Розвиток міжнародних відносин та зовнішньоекономічної діяльності підприємств України в умовах фінансово-економічної кризи»
Метою конференції є обмін досвідом з проблем розвитку міжнародних відносин, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств, галузей, регіонів...
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconЕкологізація сталого розвитку і ноосферна перспектива інформаційного суспільства
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих учених
За последние 2 года приняла участие в работе конференций: II міжнародній науково-практичній конференції «Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку» iconФізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи» Інформаційний лист Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід І перспективи»
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізична культура дітей та молоді на сучасному етапі: досвід і перспективи», яка відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи