Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» icon

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система»
Скачати 427.86 Kb.
НазваРівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система»
Сторінка1/3
Дата конвертації26.01.2013
Розмір427.86 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

з теми «Інформаційна система»


Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система»

І. Початковий

1

Учень має уявлення про комп'ютер, відрізняє комп’ютер від калькулятора

2

Учень має початкові знання про можливості комп'ютера, знає призначення клавіатури та дисплея

3

Учень має уявлення про те, що інформаційна система складається з двох частин; про магнітні диски; правила техніки безпеки при роботі в ком­п'ютерному класі: про призначення пам'яті та процесора

Учень вміє правильно вмикати та вимикати комп'ютер

ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про можливості комп'ютера опрацьовувати текстові, графічні, числові, музичні повідомлення; про призначення основних складових апаратної частини інформаційної системи (ІС)

5

Учень вміє зображати структуру інформаційної системи, за допомогою вчителя готувати комп'ютер до роботи; знає призначення основних клавіш комп'ютера

6

Учень має знання про функції основних складових апаратури комп'ютера; вміє їх відрізняти один від одного

Учень володіє основними навичками роботи з клавіатурою; має уявлення про основні характеристики комп'ютера: призначення комп'ютерних мереж; може назвати деякі напрями використання комп'ютера

Учень знає одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв, основні характеристики дисків

ІІІ. Достатній

7

Учень у цілому орієнтується в структурній схемі інформаційної системи; принципах взаємодії апаратної і програмної складових

8

Учень має знання про принципи розміщення повідомлень на магнітних дисках, склад та основні характеристики запам'ятовуючих пристроїв ІС (як внутрішньої, так і зовнішньої)

Учень вміє самостійно готувати комп'ютер до роботи

9

Учень знає склад та основні характеристики процесора, вільно працює в середовищі клавіатурного тренажера, знає основні принципи роботи та основні характеристики комп'ютера, орієнтується в основних характеристиках комп'ютерних мереж

ІV. Високий

10

Учень досконало орієнтується у принципах роботи, основних складових ІС; має уявлення про магістраль, її склад та призначення контролерів; знає про магі­стрально-модульний принцип будови комп'ютера, типи ресурсів комп'ютерних мереж; має уявлення про пристрої для організації комп'ютерного зв'язку

11

Учень має уявлення про принципи використання комп'ютерних мереж, різні типи доступу до інформаційних ресурсів

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації про ІС, сучасну комп'ютерну техніку та комп'ютерні мережі

12

Учень має стійкі системні знання з ІС, комп'ютерних мереж та використовує їх

Учень в процесі виконання завдань проявляє творчий підхід Учень вміє самостійно ставити відкриті питання з теми

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Операційна система. Робота з дисками»

І. Початковий

1

Учень має уявлення про те, що без операційної системи (ОС) з комп'ютером працювати не можливо; про комп'ютерні віруси; можливість стиснення інформації; наявність спеціальних програм архіваторів та антивірусних програм; файл

Учень відрізняє дискету від диску, знає призначення дисків

2

Учень має уявлення про ОС Windows

Учень вміє знаходити на робочому столі об'єкти: диски, файли, папки, стандартні об'єкти; викликати на екран контекстне меню об'єкта: вставляти дискету до дисководу та витягувати з нього дискету; знаходити у вікні Windows його назву, головне меню, рядок статусу: виконувати дві операції мишкою - фіксування та протяжку

Учень відрізняє вікно програми-архіватора від іншої, папку від файла, стандартні імена зовнішніх запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера

3

Учень має уявлення про ім'я файла, розширення та його місце збереження, архівований файл, правила профілактики комп'ютера від зараження комп'ютерним вірусом

Учень відрізняє архівовані файли від інших файлів

Учень вміє вибирати об'єкти, з якими працює ОС: правильно закінчувати роботу з комп'ютером в середовищі ОС Windows вибирати в контекстному меню потрібний елемент

ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про призначення та основні функції ОС

Учень вміє відкривати та закривати вікна в ОС Windows, змінювати їх місце розташування, знає призначення відповідних кнопок програмного вікна

Учень вміє змінювати розміри вікна, реагувати на інформаційне вікно

5

Учень вміє працювати із різними списками у вікнах Windows та вибирати потрібний елемент, з лінійками прокрутки, бігунцями, рахівниками:

використовувати буфер обміну

За допомогою вчителя учень може створити папку та змінити її ім'я, вилучити папку, копіювати та переміщувати файли та папки

Учень розрізняє за розширенням та значком виконувані файли, відрізняє програми, Провідник від іншої, вміє перемішуватися по дереву папок та закривати папки

Учень вміє використовувати кнопку Пуск для відкриття документа чи потрібної програми

6

Учень вміє працювати з прапорцями та перемикачами, змінювати властивості об'єктів, визначати дозволені операції з ними, зберігати інформацію на диску, переглядати вміст дискети, запустити файл на виконання

Учень володіє основними навичками роботи з файлами в середовищі Windows

Учень має уявлення про поняття форматування та діагностику диску

Учень знає основні можливості програм-архіваторів та правила профілактики комп'ютерних вірусів

ІІІ. Достатній

7

Учень в цілому орієнтується в середовищі Windows знає її основні можливості та правила роботи з дисками, папками, файлами

Учень вміє самостійно виконувати основні операції з файлами та папками різними способами, користуватися довідковою системою, створювати новий архів, розкривати архів, переглядати архів

Учень має уявлення про принципи та шляхи захисту інформації

8

Учень знає класифікацію ОС та види користувацького інтерфейсу ОС

Учень вміє визначати обсяг вільного місця на диску, переглядати властивості файла та його вміст, шукати файли за ім'ям, розширенням та часом створення, додавати до архіву новий файл, видаляти деякі файли із архіву

9

Учень вільно володіє ОС Windows , антивірусними програмами та архіваторами Учень має уявлення про інсталяцію програмних засобів, конфігурування та налагодження інформаційної системи

Учень вміє розрізняти деякі основні розширення файлів, проводити діагностику диска, де фрагментацію, впорядковувати інформацію, що знаходиться в каталозі та в окремих файлах, поновлювати архів

ІV. Високий

10

Учень вміє форматувати диск, виводити на друк інформацію про файли, що знаходяться на зовнішніх носіях; користуватися різними антивірусними програмами, виконувати операції копіювання та видалення з групою файлів, шукати файли за сукупністю різних ознак

Учень знає і використовує можливості ОС роботи з дисками

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації

Вміє інсталювати програмне забезпечення, змінювати деякі параметри конфігурування та налагодження інформаційної системи, відновлювати деяку інформацію на диску, налагоджувати роботу антивірусної програми на роботу з конкретним комп'ютером, «лікувати» комп'ютер від комп'ютерних вірусів, створювати багатотомні архіви

Учень має уявлення про призначення РАТ-таблиці, правила запис) інформації до неї, поняття про кластер та сектор

12

Учень має стійкі системні знання з ОС, роботи з дисками, архівами і антивірусними програмами та використовує їх. У процесі виконання завдань проявляє творчий інтерес


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

з теми «Графічний і текстовий редактор»

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Графічний і текстовий редактор»

І. Початковий

1

Учень має уявлення про графічні текстові редактори, розпізнає задачі, для вирішення яких можуть застосовуватися графічні і текстові редактори

2

Учень має уявлення про конкретні програми опрацювання графічної та текстової інформації та їх призначення

Відрізняє вікно текстового редактора (ТР) від графічного редактора (ГР) та від інших програмних засобів

3

Учень має уявлення про технології малювання в середовищі ГР

Учень має уявлення про введення текстової інформації у середовищі ТР; вміє переключати клавіатуру, переміщуватися по тексту, встановлювати курсор добудь-якого місця текстового документа, працювати в режимі вставлення та заміни

Учень має уявлення про об'єкти, з якими працює ТР

ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про введення та редагування тексту

Учень вміє завантажувати текстовий редактор, створювати прості текстові документи та зберігати їх

Учень вміє вибирати колір, інструменти для малювання в середовищі текстового редактора, малювати за допомогою Олівця, Прямокутника, Лінії, Еліпса; зафарбовувати геометричні фігури; вміє зберігати графічні файли

Учень вміє виділяти графічні й текстові об'єкти та викликати контекстне меню для них

5

Учень за допомогою вчителя орієнтується в роботі з ТР, вміє самостійно завантажувати та редагувати текстову інформацію

Учень має уявлення про форматування символів

Учень вміє вибирати тип Пензлика та користуватися ним, Багатокутникам та Ластиком

За допомогою вчителя редагує графічні файли, використовує масштабування

6

Учень володіє основними правилами роботи з текстовим редактором, вміє самостійно вводити, редагувати і форматувати текстову інформацію

Учень за допомогою вчителю може вставити просту таблицю, малюнок, виправити орфографічні та граматичні помилки в тексті, встановити заголовки в тексті

Учень володіє основними правилами роботи з ГР, вміє самостійно створювати та редагувати прості графічні образи

ІІІ. Достатній

7

Учень в цілому орієнтується у середовищі текстового редактора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації

Вміє самостійно форматувати абзаци, створювати нумеровані та маркіровані списки, переглядати текст перед друкуванням; працювати з контекстами

Учень має уявлення про пошук текстових документів за ім'ям, розширенням, датою створення, вмістом. Вміє форматувати таблиці

Має уявлення про типи графічних файлів, вміє виділяти графічні об'єкти в середовищі ГР, використовувати буфер обміну в середовищі ГР

За допомогою вчителя може здійснювати компоновку складеного зображення з набору графічних примітивів

Вміє конвертувати файли з одних форматів у файли інших форматів

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Графічний і текстовий редактор»
8

Учень має сталі навички роботи з об'єктами-малюнками та фрагментами тексту, із складними таблицями

Вміє використовувати стилі документа, встановлювати режим автоматичної перевірки орфографії тексту

Вміє зберігати текстовий файл в різних форматах; здійснювати пошук потрібного файла за різними (складеними) ознаками; вміє здійснювати пошук і заміну по тексту

Має уявлення про здійснення деяких операцій над виділеними об'єктами

9

Учень вільно володіє текстовим редактором. Вміє викликати шаблони документів. Використовує інтерактивну довідкову систему. Вміє формулювати основні алгоритми роботи з текстами

Вміє розгруповувати та групувати растрові малюнки

Має уявлення про фігурний текст та вставлення формул до тексту

ІV. Високий

10

Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості текстових редакторів. Створює власні шаблони і стилі

Самостійно виконує навчальні завдання

За допомогою вчителя може створювати макет сторінки, працювати з розділами та стандартними заголовками, створювати зміст та переглядати структуру документа, вставляти фігурний текст та формули

Вміє працювати із закладками

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації. Може самостійно встановлювати параметри сторінки, створювати та макетувати документи з різними об'єктами: створювати додатковий словник та його підключати, автотекст, автозаміну. Має уявлення про налагодження інтерфейсу і роботи ТР, про поля та форми

12

Учень має стійкі системні знання про текстові і графічні редактори та продуктивно їх використовує. У процесі виконання завдань проявляє творчий підхід

Вміє використовувати ОІЕ-технологію, злиття документів, поля, форми при роботі з ТР


Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів

з теми «Електронні таблиці»


Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Електронні таблиці»

І. Початковий

1

Учень має уявлення про електронні таблиці (ЕТ)

2

Учень відрізняє вікно редактора ЕТ від вікон інших програмних засобів, розпізнає деякі характерні задачі, які можна розв'язувати за допомогою ЕТ: на збереження табличної інформації; обчислення даних, що зберігаються в таблиці; побудову діаграм на базі табличної інформації

3

Учень має уявлення про конкретну програму опрацювання ЕТ та її призначення, введення інформації до ЕТ, використання готової ЕТ для одержання певної інформації; може виділити суттєві ознаки табличного процесора

ІІ. Середній

4

Учень має початкові знання про введення та редагування інформації в ЕТ Вміє завантажувати ЕТ та вносити вказані зміни до її вмісту, створювати просту таблицю без обчислень, вводити до неї числову та текстову інформацію і зберігати її у вигляді файла під попереднім ім'ям Вміє маркірувати окремі комірки та їх діапазон, копіювати та переміщувати інформацію, що зберігається в таблиці

5

Учень за допомогою вчителя може сформувати електронну таблицю для розв'язування простого навчального завдання з використанням обчислення сум вмісту клітинок, розташованих підряд, вміє самостійно вводити та редагувати інформацію, подану у вигляді таблиці

Вміє надавати створеній таблиці ім'я та зберігати в потрібному місці на диску

6

Учень володіє основними навичками роботи у середовищі ЕТ, вміє самостійно форматувати таблицю: змінювати ширину стовпчиків, змінювати формат вмісту клітинки, добавляти та видаляти рядки і стовпчики, обрамляти клітинки та таблицю

Може за зразком сформувати електронну таблицю для розв'язування навчального завдання з використанням обчислення сум вмісту визначених клітинок

ІІІ. Достатній

7

Учень в цілому орієнтується у середовищі табличного процесора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації.

Вміє самостійно опрацьовувати табличну інформацію за допомогою арифметичних операцій табличного процесора

Вміє самостійно спроектувати і створити ЕТ для розв'язування навчального завдання, передбаченого програмою
8

Учень вміє використовувати вбудовані функції ЕТ Може виправити помилку, на яку вказано вчителем Використовує інтерактивну довідкову систему Вміє будувати діаграми

9

Учень вільно володіє редактором ЕТ

Знає основні правила пошуку інформації в ЕТ та вміє знайти потрібний файл, що містить електронну таблицю

Вміє створювати списки, впорядковувати, відшукувати і відбирати дані за певними ознаками

Вміє форматувати та редагувати побудовані діаграми

Розуміє відміну абсолютних та відносних координат

За допомогою вчителя може надавати клітинкам імена та використовувати імена та абсолютні координати при обчисленнях

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Електронні таблиці»

ІV. Високий

10

Учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості ЕТ

Самостійно виконує навчальні завдання на створення та форматування таблиць, обчислення в таблицях з використанням різних вбудованих операцій та функцій в тому числі логічних; побудову діаграм та графіків: на

пошук та впорядкування даних в ЕТ; виконання елементарного аналізу даних

11

Учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації

Вміє використовувати результати опрацювання ЕТ (таблиці, графіки, діаграми)

Вміє визначати потрібну функцію для розв'язування задач та їх використовувати, добирати потрібний тип діаграми та будувати складені діаграми; використовувати складені умови для знаходження в таблиці потрібних даних: проводити аналіз даних за допомогою засобів, вбудованих до ЕТ

12

Учень має стійкі системні знання з ЕТ та використовує їх. У процесі виконання завдань показує творчий підхід

  1   2   3Схожі:

Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії При оцінювання рівня навчальних досягнень з хімії враховується
За відмінностями між обсягом і глибиною досягнутих результатів, ступенем самостійності у виконанні завдань, здатністю використовувати...
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
Рівень умінь використовувати теоретичні знання під час розв'язування задач чи вправ різного типу (розрахункових, експериментальних,...
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури
При оцінюванні навчальних досягнень учнів основної групи за показником навчального нормативу визначають рівень навчальних досягнень...
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconНаказ №150 Про посилення контролю за дотриманням педагогами навчальних закладів Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів
З метою забезпечення контролю за об’єктивністю оцінювання рівня навчальних досягнень учнів відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних...
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів із правознавства
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з етики
Всі види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються за критеріями, наведеними в таблиці
Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з теми «Інформаційна система» iconКритерії оцінювання навчальних досягнень учнів з основ здоров’я
При оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з основ здоров’я враховується знання та дотримання школярами правил збереження власного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи