Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування icon

Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування
НазваРегламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування
Сторінка1/6
Дата конвертації26.01.2013
Розмір0.88 Mb.
ТипРегламент
  1   2   3   4   5   6

1. РЕГЛАМЕНТ МІСЬКОЇ1 РАДИ

Пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради

Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування.

Колегіальність органу накладає відбиток на впорядкування його діяльності шляхом ухвалення спеціального документа, в якому встановлюються як правила формування внутрішніх органів ради, порядку підготовки та розгляду і ухвалення нею рішень, так і правила поведінки членів цього органу – депутатів місцевої ради, міського голови, інших осіб, що можуть бути запрошені для участі в роботі ради.

З перших днів засідань місцевих рад скликання 1990 року «старі», тобто ті депутати, що були традиційно обрані до складу цих рад за радянською рознарядкою, раптом зіткнулися з проблемою, що молоді, вперше обрані депутати почали активно впливати на хід обговорення будь-якого питання, надто прискіпливо ставитися до порядку голосування та обговорення питань. Спроба не давати меншості слова чи голосування за відсутності кворуму призводили до протистояння в радах, а то й до судових суперечок чи опротестування ухвалених радою рішень.

Саме тоді в багатьох місцевих радах, щонайперше в тих, де з’явилися досить чітко розмежовані політичні інтереси між різними депутатськими групами, почали досить прискіпливо ставитися до регламенту ради. Його пробували робити детальним і розрахованим на використання саме в ситуаціях складного протистояння чи суперечностей всередині ради, причому з таким розрахунком, аби кожна політична сила мала можливість бути почутою.

Після впровадження в Україні прямих виборів міських голів, особливо після виборів 1998 року, в регламентній нормотворчості відбувся значний відкат. Міські голови, обрані 1994 року, змогли на виборах 1998 року у величезній кількості українських міст привести із собою в ради депутатські більшості, які нібито беззастережно підтримували саме обраного міського голову.

Здалося, що в ситуації взаємної довіри та підтримки міського голови з боку депутатів і регламент перестає бути важливим документом, адже саме міський голова, який в одній особі є і спікером ради – головує на її засіданнях, підписує ухвалені нею документи, а також керує її виконавчим органом, є основною фігурою, здатною повести раду туди, куди він вважає за потрібне.

В цей період регламентні напрацювання початку 90-х років були забуті, регламенти рад почали нагадувати шпаргалку недбалого школяра. Вони містили кілька норм, переписаних із Закону України «Про місцеве самов­рядування» і практично не містили в своєму тексті жодних правил, які давали би можливість, з одного боку, депутату бути впливовим місцевим політиком, а не залежним від міського голови статистом, а з другого боку, не забезпечували жодних процедурних гарантій міському голові в ситуації, коли проти нього розпочиналася кампанія щодо дострокового усунення з посади.

Особливо гостро ці проблеми постали за рік – півтора до нових виборів 2002 року. Відсутність повноцінних збалансованих регламентів призвела до того, що десятки українських міст пройшли через процес дострокового припинення повноважень міського голови до внутрішніх конфліктів у радах, аж до впровадження в місті «президентських комісарів», які на період до нових виборів міського голови здійснювали виконавчу владу в місті.

Впровадження пропорційної виборчої системи виборів 2006 року призвело до зміни політичної ситуації у багатьох радах. У значній кількості міст міські голови отримали в раді більшість іншої політичної орієнтації, а в багатьох радах взагалі не було сформовано якоїсь структурованої більшості.

В цих умовах питання регламентних процедур набуло нового загострення.

Ще складнішою виявилася ситуація в обласних та районних радах, які не маючи приземлених повноважень, чи радше не знаючи, як можна впливати на регіональні економічні процеси, почали займатися відвертою політи­кою та боротися з призначеними головами районних чи обласних державних адміністрацій.

Незважаючи на те, що після місцевих виборів 2010 року у більшості українських міст формально і міські голови і більшість депутатів ради мають однакову партійну належність, говорити на середньострокову перспекти­ву про повне порозуміння всіх з усіма навряд чи доводиться.

Питання земельних ділянок, розроблення генпланів та схем планування території, дозволи на розміщення об’єктів будівництва – все це неодмінно викликає не лише суперечності всередині депутатського корпусу, а є дуже проблемними питання і для громади. Тому в таких випадках процедура та її дотримання відіграє надзвичайно важливу роль для забезпечення справедливості та законності розгляду цих питань радою та її органами.

Саме з метою допомогти місцевим радам у розробленні прагматичних, функціональних регламентних документів ми підготовили цей проект модельного регламенту міської ради.

Для підготовки цього регламенту було використано позитивний досвід різних міських рад і такий, де мали місце серйозні проблеми в діяльності ради, а також досвід вирішення процедурних проблем в українському парламенті.

Ми далекі від думки, що розроблений нами документ є ідеальним і не підлягає корегуванню, головне, аби процедури, закладені в цьому проекті, стали поштовхом для осмислення норм чинних у радах регламентів та відповідного їх уточнення з метою перетворення формального документа у справді функ-ціональний регламент ради.

Працюючи над проектом, ми також намагалися віднайти золоту середину в забезпеченні балансу інтересів ради, міського голови, виконкому та самої громади, адже, ми переконані, відсутність такого балансу, домінування однієї структури над іншими завжди приховує небезпеку нестабільності, а то й конфронтації, яка не потрібна мешканцям територіальної громади.

ЩО СЛІД ПАМ’ЯТАТИ, РОЗПОЧИНАЮЧИ ПІДГОТОВКУ ПРОЕКТУ РЕГЛАМЕНТУ?

1. Регламент має не суперечити Конституції та законам України і не може перерозподіляти повноваження між органами та посадовими особами, якщо в законі ці повноваження зафіксовані як виключні.

2. Регламент встановлює правила, за якими працює рада нинішньої каденції і за якими має проводитися перша сесія ради наступної каденції. Виходячи з цього правила, аналізуючи та враховуючи свої прорахунки та проб­леми, через які довелося пройти на першій сесії ради, варто чітко прописати всі важливі моменти першої сесії наступного скликання.

3. Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про органи самоорганізації населення», «Бюджетний кодекс», «Податковий кодекс», «Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти», «Земельний кодекс» та ряд інших визначають базові повноваження ради чи її виконавчих органів у сфері свого регулювання, але, як правило, не встановлюють процедури реалізації цих повнова­жень, саме тому в регламенті передбачаються передовсім не матеріальні норми (це норми закону), а процедурні норми, дотримання яких свідчить про законність того чи іншого рішення ради чи її виконавчого органу.

4. Готуючи проект регламенту, слід чітко усвідомлювати, що цей документ насамперед регулює відносини всередині ради та встановлює правила, за якими рада та депутати будують стосунки з іншими органами та поса­довими особами системи органів місцевого самоврядування, що діють на території громади.

5. Норми регламенту мають давати можливість депутатам, міському голові, виконавчим органам ради, постійним та тимчасовим комісіям ради реалізувати свої повноваження, визначені відповідно Законами «Про міс­цеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад». До того ж реалізація власних повноважень одним органом чи посадовою особою не повинна перешкоджати реалізації повноважень інших органів та посадових осіб.

6. Регламент не повинен містити дискримінації депутатів за їх належність/неналежність до фракцій та груп у раді.

7. Оскільки конфліктні ситуації виникають зазвичай навколо таких важливих питань, як призначення на посади, дострокове припинення повноважень, бюджетні та земельні питання, то процедурні норми щодо розгляду саме цих питань мають бути найбільш чітко та досконало виписані.

8. Регламент має містити норми щодо реалізації громадою права на місцеві ініціативи і норми, що забезпечують відкритість діяльності ради та її органів.

9. Текст регламенту має бути викладено достатньо простою мовою, без складних речень, що допускають двозначне тлумачення. Статті, частини статей, пункти та підпункти мають бути пронумеровані.

10. Під час підготовки проекту регламенту або змін до нього на етапі розроблення та обговорення до цього слід залучати якомога більше депутатів з різних депутатських груп і фракцій, аби ще до голосування кожен депутат розумів мету цих змін і не боявся, що це зроблено за його плечима і, можливо, всупереч його інтересам.

11. Ухвалений регламент має бути розтиражовано в кількості, що не може бути меншою кількості депутатів та комісій ради, відділів виконкому, інших структурних підрозділів ради. Контрольний примірник регламенту має бути доступним для будь-якого депутата та відкритий до копіювання.

12. Регламент ради має бути доступним у мережі Інтернет.

Регламент _________ міської2 ради

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Міська рада

1. Міська рада (далі – рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно до закону представляє територіальну громаду міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування.

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та іншими рішеннями ради.

Стаття 2. Предмет регламенту

Цим регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень ради, порядок формування та організації роботи постійних та інших комісій ра­ди, порядок формування виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання і затвердження посадових осіб та інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією та законами України.

Стаття 3. Мова роботи ради

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

2. У разі коли промовець (громадянин іншої держави) не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою. При цьому переклад українською або іншою, зрозумілою для депутатів мовою, організовує промовець, а у разі, коли промовець запрошений на засідання радою, – апарат ради.

Стаття 4. Гласність у роботі ради

1. Засідання ради, її колегії, постійних та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, які стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою в установленому порядку і належить міській раді, установам, підприємствам організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється в установле­ному регламентом порядку.

4. Гласність роботи ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи ради;

2) уможливленням трансляції її засідань засобами телебачення і радіомовлення;

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради у пресі;

4) уможливленням громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу ради.

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії ради поточного скликання через подання відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі «закритого засідання».

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього регламенту представником засобів масової інформації рада процедурним рішенням може позбавити його акредитації на визначений нею термін.

7. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робо­чого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу.

8. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівни­ків), які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів.

Стаття 5. Запрошені на засідання ради

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть запрошуватися гості та службові особи.

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

3. Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосуються предмета діяльності.

4. На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

5. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

6. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх, після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на постійно.

2. Міський герб та міська хоругва (прапор) встановлюються на будинку ради на постійно.

3. На час пленарних засідань ради Державний Прапор та міська хоругва (прапор) міста встановлюються в залі, де проходить засідання.

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ

Підрозділ 1. Депутати

Стаття 7. Діяльність депутатів

1. Діяльність депутата під час сесії включає:

1) участь у засіданнях ради;

2) участь у засіданнях комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) роботу у виборчому окрузі.

2. Діяльність депутата, зазначена в пунктах 2) – 4) частини 1 цієї статті, здійснюється у період між пленарними засіданнями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради.

3. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою для відкладення депутатом усіх інших службових справ.

4. У разі невиконанням депутатом своїх обов’язків у раді та її органах, систематичного порушення ним встановленого порядку їх роботи, рада, за попередніми висновками визначених радою комісій, відповідно до За­конів України «Про місцеве самоврядування» та «Про статус депутатів місцевих рад» та в порядку, встановленому цим регламентом, може прийняти рішення про:

а) повідомлення виборців про ставлення депутата до виконання своїх обов’язків;

б) призначення голосування щодо ініціювання відкликання депутата.

Стаття 8. Права депутата в раді

1. Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить.

Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

2. Депутат в порядку, визначеному регламентом, має право:

1) обирати і бути обраним до органів ради;

2) пропонувати питання для розгляду радою та її органами;

3) вносити пропозиції і зауваження щодо порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

4) вносити для розгляду проекти рішень, інших документів, що приймаються радою або її органами, поправки до них;

5) висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

6) порушувати питання про недовіру органам, утвореним радою, їх керівникам, а також особам, яких обрано, призначено або затверджено радою;

7) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, з процедурних питань – головуючому на засіданні;

8) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації керівника будь-якого органу, підзвітного чи підконтрольного раді, а також з питань, що входять до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на території ради;

9) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

10) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, резолюцій, петицій громадян чи їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;

11) знайомитися з будь-якими документами ради, брати копії будь-яких рішень ради;

12) входити до складу фракцій та груп у раді;

13) мати інші права, що випливають із законодавства України та рішень ради.

3. Депутат з обговорюваного на сесії ради питання може передати головуючому тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень для включення до протоколу засідання ради чи її органу, в якому він бере участь.

4. Депутат забезпечується інформацією про заходи, які проводяться у межах територіальної громади за ініціативою чи сприяння органів та посадових осіб ради.

Підрозділ 2. Депутатські групи та фракції ради

Стаття 9. Добровільні об’єднання депутатів

1. Депутати міської ради мають право на об’єднання, відповідно до норм цього регламенту, у депутатські групи та фракції.

2. Депутати ради з метою більш ефективної діяльності у виборчих округах можуть добровільно об’єднуватися в депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входить не менш як троє депутатів, виборчі округи яких межують між собою чи об’єднані спільними елементами міської інфраструктури.

3. Депутати ради, на основі єдності політичних поглядів та/або партійного членства, можуть об’єднуватися в депутатські фракції за умови, якщо до їх складу входить не менше трьох депутатів ради.

4. Порядок роботи депутатської групи чи фракції, умови вступу депутата до них, його виходу чи виключення з них визначаються відповідною депутатською групою чи фракцією.

5. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи та фракції. До складу групи чи фракції можуть входити депутати, що є представниками різних партій та позапартійні.

6. Реорганізація та формування нових депутатських груп можуть проводитися протягом повноважень ради.

Стаття 10 . Утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що виявили бажання створити групу чи фракцію.

2. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, який підписують депутати – засновники групи чи фракції.

Стаття 11. Реєстрація депутатських груп та фракцій

1. З метою реєстрації депутатської групи чи фракції уповноважена особа від групи чи фракції подає секретареві ради подання про утворення депутатської групи чи фракції, в якому міститься назва групи чи фракції, а також відомості про персональний склад, партійну належність депутатів – членів групи чи фракції, прізвища осіб, уповноважених представляти групу чи фракцію.

2. Секретар ради оголошує на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи фракції та оголошує її склад.

3. З моменту оголошення депутатська група чи фракція вважається зареєстрованою.

4. Інформаційні матеріали про депутатську групу/фракцію після її реєстрації поширюються серед депутатів; в тому ж порядку повідомляється про зміни у складі депутатських груп.

5. Про зміни у складі депутатської групи/фракції її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради.

6. У разі якщо склад депутатської групи/фракції стає меншим від встановленої, вона після двотижневого терміну вважається розпущеною, про що секретар ради інформує депутатів на найближчому засіданні ради.

7. Розпуск (саморозпуск) депутатської групи/фракції не є підставою для перегляду персонального складу органів ради, за винятком Колегії3, представництво фракції в якій втрачається.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРегламент Валківської міської ради
Валківська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і відповідно...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconДодаток до рішення ІІ сесії VІ демократичного скликання від 26. 04. 2011 року №90 Регламент Новороздільської міської ради розділ І
Новороздільська міська рада (далі рада) є виборним представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з депутатів і...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconПояснювальна записка до проекту типового положення про комісії міської ради
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» має лише дві статті, що стосуються постійних та тимчасових контрольних комісій...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРегламент новгородківської районної ради шостого скликання регламент новгородківської районної ради шостого скликання
Новгородківська районна рада (далі рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРегламент
Олександрівська районна рада (далі рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРішення ХХV сесія VІ скликання від 02 березня 2012 року № Про внесення змін до Регламенту Валківської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням міської ради від 02 грудня 2010 року №17
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши заяву депутата міської ради Кузьменко Л. В. щодо внесення змін...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРішення ХХV сесія VІ скликання від 02 березня 2012 року №539 Про внесення змін до Регламенту Валківської міської ради VI скликання, затвердженого рішенням міської ради від 02 грудня 2010 року №17
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», врахувавши заяву депутата міської ради Кузьменко Л. В. щодо внесення змін...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconПояснювальна записка до проекту рішення сімнадцятої позачергової сесії районної ради
Організаторська робота органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проведена в 2012 році сприяла вирішенню соціально-економічних...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРозпорядження №512 Про Положення про апарат районної державної адміністрації
Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11. 12. 1999 №263 у...
Регламент міської 1 ради пояснювальна записка до проекту (типового) регламенту місцевої ради Місцева рада є представницьким колегіальним органом місцевого самоврядування iconРегламент виконкому міської ради загальні положення Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради є її
Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчий комітет міської ради є її виконавчим органом, їй підконтрольним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи