Урок толерантності Мета уроку icon

Урок толерантності Мета уроку
Скачати 67.71 Kb.
НазваУрок толерантності Мета уроку
Дата конвертації09.03.2013
Розмір67.71 Kb.
ТипУрок

Урок толерантності


Мета уроку:

 • навчальна: розкрити учням зміст поняття «толерантність» як принципу людського буття, коли замість боротьби за існування пропонують любов до ближнього;

 • виховна: виховати здатність бачити і розуміти відмінність іншої людини від себе; вчити учнів встановлювати стосунки на доброзичливій, толерантній основі;

 • розвивальна: навчити учнів аналізувати матеріали з різних джерел, зокрема засобів масової інформації, й самостійно робити справедливі і зважені висновки.

^ Методи проведення: розповідь, використання елементів бесіди; робота з документом, дидактич­ним матеріалом; робота в групах; урок застосуван­ня, узагальнення й систематизації знань, навичок і вмінь.

Обладнання: дидактичні матеріали «Декларація прав дитини», «Афоризми про толерантність», ма­теріали для роботи в групах.

^ Власне урок

Учитель. Діти! Тема нашого уроку для нас трохи незвична —'«Толерантність». Це слово походить від латинського «терплячий», це — терпимість до ін­ших думок і вірувань.

Як ви гадаєте, чи актуальна ця тема сьогодні?

Учні. У сучасному суспільстві відбувається бага­то конфліктів — релігійних, міжнаціональних, во­єнних. Ще недавно у нас на Львівщині були конф­лікти між православними і греко-католиками; в не­залежній Україні є багато партій різного спрямуван­ня; в наш час багато людей агресивних, недобрих одне до одного; газети і телебачення розповідають про жахливі події, коли батьки вбивають дітей, під­літки — один одного тощо.

Учитель. Так, ми живемо в складний і неспокій­ний час, а причини занепаду нашої моралі ми пояс­нюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами, недоліками ринкових стосунків, зубожін­ням тощо. Глобальні проблеми, що їх має розв'язу­вати людство, дедалі загострюються, а конфлікти стають усе небезпечнішими, і тому зростає усві­домлення необхідності співпраці людей і приваб­ливість ідей толерантності. Ми дуже довго жили в тоталітарному суспільстві, й тому нам дуже нелегко, але й дуже важливо стати толерантними.

Ідеї толерантності стали актуальними не сього­дні. Стаття 1 Загальної декларації прав людини (1948 р.) проголошує: «Всі люди народжуються віль­ними і рівними у своїх гідності та правах». / Завдання: проаналізуйте зміст Декларації прав І дитини. Який принцип і як саме розкриває ідеї толерантності?

Учні. Принцип 10 (аналізують текст Декларації...)

Завдання: проаналізуйте висловлювання видат­них людей про толерантність.


^ Бесіда з учнями.

Учитель. Толерантність — це основа свободи. Але Жан-Жак Руссо (французький просвітник XVII ст.) якось влучно зауважив, що «свобода — річ дуже смачна, але вона дуже важко перетравлюється». Ми з вами повинні вчитися користуватися благами сво­боди, адже наші руки і ноги ще не загоїлися від кай­данів тоталітарного суспільства, а очі ще погано ба­чать після мороку в'язниці.

У всіх нас є багато спільного, чимало відмінного, але всіх нас об'єднує те, що ми всі — люди, що ми живемо на одній Землі, і нам слід жити так, щоб зберегти мир і спокій. Треба навчитися розуміти людей, любити їх і прощати, ставитися до них не-упереджено, нехай вони в чомусь і відрізняються від нас самих.

^ Організація групової роботи.

Учням пропонують організуватись у групи за міс­цем народження. Утворюються 4 групи. Групи отри­мують завдання.

Робота в групах.

Учитель стежить за роботою, коригує роботу ко­жного, спостерігає за характером спілкування.

Завдання групі 1

Намалювати квітку «Толерантність»; заповнити її пелюстки рисами-синонімами.

Проект учнів.

Завдання групі 2

Скласти проект «Толерантність — це...» Проектучнів. Толерантність — це терпиме став­лення до чужої думки, не протидія силі силою, а використання «парламентських» методів розв'язан­ня конфліктів, подолання агресивності, конфліктно­сті, визнання за іншими права бути іншими: від­різнятися зовнішнім виглядом, вірою, мовою, вчин­ками...

Завдання групі З

Скласти проект «Як навчитися толерантності?»

Проект учнів:

 • не забувати, що всі люди різні, але всі вони — рівні;

 • не треба поспішати гніватися на людей або засуджувати їх: треба постаратися зрозуміти люди­ ну, розібратися в конкретному випадку;

 • треба поважати почуття людей, не ображати їх;

 • хотіти взаємодіяти з іншими людьми, не підга­няючи їх до своїх уявлень.

Завдання групі 4

Розглянути проблему інвалідів.

Прочитайте дані матеріали.

Сліпоглухонімі люди

Елен Адомс-Келлер (1880—1968). Народилася в США. В півторарічному віці захворіла на менінгіт, втратила зір і слух. Стала свавільною, некерованою. Мати Елен не могла дати собі ради. Дізнавшись, що в школі Перкенсона навчають таких дітей, вона на­писала туди. Анна Сулівен, викладач цієї школи, по­годилася приїхати в сім'ю Келлер і виховувати дів­чинку. Вона не розлучала­ся з Елен до її смерті. Ди­тина навчилася розуміти світ, писати і навіть гово­рити. За 50 років Елен Кел­лер написала 15 книжок, які було перекладено всі­ма мовами світу. Ось на­зви деяких:

 1. — «Історія мого життя»

 2. — «Світ, у якому я живу»

1911 — «Оптимізм» 1926 — «Мій ключ до життя»

Вона знала 4 мови, ці­кавилася психологією.


Ольга Скороходова

(1911—1982). Народилася в Херсонській області. Си­рота. У 8 років захворіла на менінгіт, втратила зір, по­тім слух. Харківський про­фесор Соколянський за­брав її з інтернату для слі­пих. Він відтворив її мову; вона змогла закінчити середню школу в Харкові, згодом отримала вищу освіту. 1961 року стала кандидатом педагогічних наук. Написала 3 книжки — «Як я сприймаю навко­лишній світ», «Як я уявляю навколишній світ», «Як я розумію навколишній світ».

 1. Що вас найбільше вразило?

 2. Як можна назвати суспільство, яке не турбується про інвалідів?

 3. Зробіть усі можливі висновки.


Захист проекту

Учні емоційно розповіли про долю цих двох жінок. Що їх вразило:

 • інвалідом може стати кожен;

 • вони раніше думали, що сліпоглухонімі діти — це люди, що ведуть рослинний спосіб життя, а навчитися зважати на думки та вчинки інших вони так багато можуть (якщо їх підтримати);

 • їх вразила самопожертва Анни Сулівен, яка все життя виховувала чужу дитину-інваліда;

 • як мало вони ще знають!

 • це не люди — інваліди, а суспільство, яке не турбується про них — суспільство-інвалід.


Матеріали для роздумів

У стародавній Спарті кволих дітей викидали у прірву...

3 грудня — Міжнародний день інвалідів.


^ Підсумок уроку

Учитель. Сьогодні ми з вами замислилися: «Що таке толерантність?» Як нам поліпшити наше життя? І ми зрозуміли, що свобода кожного з нас ґрунтується на солідарності всіх. У наш складний і не спокійний час ми мусимо поглянути одне одному у вічі й побачити Людину, знайти нові форми спілкування, створити нове суспільство, побудоване на взаєморозумінні.

Учні. Ми живемо серед людей і повинні доброзичливіше ставитися одне до одного. Треба уміти зрозуміти людину й вибачити їй; бути дружелюбними; не робити іншим того, чого б ти не хотів для себе. А для цього необхідно викорінити зі своїх сердець зверхність, байдужість, упередженість. І тоді вас — щирих, добрих, сердечних — усі любитимуть і поважатимуть. І світ стане кращим!!!

Учитель. Цей урок я хочу закінчити словами німецького поета Гете: «Перед великим розумом я схиляю голову, перед великим серцем я стаю на коліна».


Домашнє завдання.

Підібрати матеріали газет, журналів про категорії людей, які потребують толерантного ставлення збоку суспільства. Наприклад, бездомні, наркомани, люди похилого віку, смертельно хворі тощо.


^ ЦІКАВІ ДУМКИ ВИЗНАЧНИХ ЛЮДЕЙ ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ

Щаслива людина та, яка дарує щастя найбільшій кількості людей.

(Делі Дідро — французький філософ-просвітник, 1713 —1784 рр.)


Ваші ідеї мені глибоко осоружні, але я віддам життя за ваше право їх виголошувати.

(Вольтер — французький просвітник XVIII ст.)


Байдужість — це параліч душі, передчасна смерть.

(А. Чехов — російський письменник.)


Той, хто хоче обвинувачувати, не повинен поспішати.

(Мольєр — французький драматург XVII ст.)


Ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе.

(Леонардо да Вінчі — великий італійський живописець, скульптор, архітектор, учений, 1452 —1519 рр.)


Людина, яка робить інших щасливими, не може сама бути нещасною.

(Гельвецій — французький філософ XVIII ст.)


Якщо ти байдужий до страждань інших, ти не заслуговуєш на звання людини.

(Сааді — перський поет XIII ст.)


Жодна зла людина не буває щасливою.

(Ювенал — римський поет-сатирик, 60 р. до н. є.)


Підняти слабкого — цього замало: треба ще потім його й підтримати.

(В. ЇІІекспір — англійський драматург і поет, 1564—1616 рр.)


Легше вирішує й засуджує той, хто менше замислюється.

(Джордано Бруно — італійський мислитель XVI ст.)


Поведінка — це дзеркало, у якому кожен показує свою подобу.

(Гете — німецький поет, 1749 —1832 рр.)Схожі:

Урок толерантності Мета уроку iconУрок програмі? Чи правильно визначені мета і завдання уроку? Наскільки реалізовані мета та завдання уроку?
Самоаналіз уроку – характеристика уроку, дана вчителем, який його провів, і. Чи відповідав урок програмі?
Урок толерантності Мета уроку iconУрок 2/70 Підсумковий урок Мета уроку: підбити підсумок вивчення курсу фізики у 8 класі. Тип уроку: урок закріплення знань. Методичні рекомендації

Урок толерантності Мета уроку iconУрок алгебри у 8 класі. Тема уроку. Квадратні рівняння Мета уроку: формувати уміння розв'язувати квадратні рівняння. Тип уроку: комбінований. Хід уроку
Повідомлення теми і мети. Здійснення мотивації навчаль­но-пізнавальної діяльності учнів. Урок проводиться в формі подорожі до Єгипетської...
Урок толерантності Мета уроку iconУрок – суд Мета уроку
Мета уроку: з’ясувати роль хімії у житті суспільства, співставити усі «за» і «проти»
Урок толерантності Мета уроку iconУроку. Взаємодія тіл. Навчальна мета. Здійснення контролю знань учнів по темі "Взаємодія тіл". Тип уроку. Урок-залік ( спарений урок ). Хід уроку
Кожен учень почергово проходить всі етапи і здає свої результати експертній комісії
Урок толерантності Мета уроку iconУрок Тематичне оцінювання Мета уроку: контроль рівня навчальних досягнень учнів за темою. Тип уроку: урок контролю. Обладнання: комплект завдань тематичного оцінювання
Насамперед треба підбити підсумки попереднього уроку, повідомити оцінки за лабораторні роботи 4 і 5 та за самостійну роботу. Якщо...
Урок толерантності Мета уроку iconУрок 2/15. Взаємодії та сили Мета уроку: увести поняття сили як характеристики взаємодії тіл. Тип уроку: комбінований урок. План уроку
Отже, ми з’ясували, що зміна швидкості тіла завжди зумовлюється дією на нього іншого тіла, того, з яким воно взаємодіє. Гляньте на...
Урок толерантності Мета уроку iconУрок 9 Механічні коливання Мета уроку: познайомити учнів з одним з найпоширеніших рухів у природі й техніці коливальним рухом. Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу. План уроку
Мета уроку: познайомити учнів з одним з найпоширеніших рухів у природі й техніці — коливальним рухом
Урок толерантності Мета уроку iconУрок 5 Прямолінійний нерівномірний рух Мета уроку: увести поняття нерівномірного руху; дати поняття середньої швидкості. Тип уроку: комбінований урок. План уроку
Мета уроку: увести поняття нерівномірного руху; дати поняття середньої швидкості
Урок толерантності Мета уроку iconКонспект уроку Визначте головну тему уроку. Зазвичай тема випливає з тематичного плану і навчальної програми з конкретного предмета
Вкажіть тип уроку: урок ознайомлення з новою інформацією або урок закріплення пройденого матеріалу, комбінований урок, повторювально-узагальнюючий,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи