Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" icon

Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота "Визначення густини твердих тіл і рідин"
Скачати 62.23 Kb.
НазваУрок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота "Визначення густини твердих тіл і рідин"
Дата конвертації14.03.2013
Розмір62.23 Kb.
ТипУрок

Дата: __________; урок № ______

Тема: Густина речовини. Лабораторна робота 8. “Визначення густини твердих тіл і рідин”

Мета:

Навчальна: формування поняття густини речовини та навичок її обчис­лення, закріплення навичок користування важільними терезами, мен­зуркою, масштабною лінійкою.

Розвиваюча: сприяти розвитку навчально-пізнавальних можливостей учнів.

Виховна: продовжити виховувати в учнів практичні навички в користуванні приладами.

Посібники та обладнання:

навчальний посібник “Генденштейн Л.Е. Фізика, 7 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. – Х.: Гімназія, 2007. – 208 с.: іл.”;

програмне забезпечення;

комп’ютери;

інструкції з ТБ в комп’ютерному класі.

^ Тип уроку: комбінований.

Список інформаційних джерел:

 1. Кирик Л.А. Уроки фізики. 7 клас: Календарно-тематичне планування, поурочні розробки, методичні рекомендації, тематичні контрольні роботи. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 272 с.

 2. ППЗ “Фізика 7”, версія 1.0 © Квазар-Мікро, 2003.

Хід уроку
 1. Організаційна частина, ТБ


  1. Привітання, фіксація відсутніх.

  2. Перевірка підготовки учнів до заняття.

  3. Організація уваги учнів.

  4. Техніка безпеки. Правила поведінки у кабінеті.

  5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
 2. Аналіз виконання лабораторної роботи


Проаналізувати виконання учнями лабораторної роботи на минулому уроці.

Дати якісну оцінку роботи класу та окремих учнів.

Наголосити на обсязі завдань, виконуваних певними категоріями учнів.
 1. Перевірка виконання домашнього завдання


Установити правильність, повноту й усвідомленість виконання д/з більшістю учнів.

З’ясувати причини невиконання д/з окремими учнями.

Виявити прогалини у знаннях і способах дій учнів, з’ясувати причини їх виникнення.

Ліквідувати в ході перевірки знайдені прогалини.
 1. Фронтальне опитування


Як називається найменша частинка речовини? (Молекула.)

Чи відрізняються молекули льоду і води? (Не відрізняються.)

Яким є знак електричного заряду ядра атома? (+.)

Заряд якого знаку має електрон? (–.)

Заряд якого знаку має протон? (+.)

Як пояснити явище проникнення однієї речовини в іншу?

Чому дифузія в газах відбувається швидше, ніж у рідинах?

Які ви знаєте агрегатні стани речовини?
 1. Мотивація навчальної діяльності


Що таке густина речовини? Які існують одиниці вимірювання густини? На ці та інші запитання ми сьогодні знайдемо відповіді.
 1. Оголошення теми, завдань уроку


Тема нашого уроку: Густина речовини. Лабораторна робота 8. “Визначення густини твердих тіл і рідин”.
 1. Актуалізація опорних знань


1. З яким тілом взаємодіє ракета при збільшенні швидкості під час польоту в безповітряному просторі?

2. Чому з катера легше стрибати на берег, ніж із легкого човна?

3. Хлопчик вистрибнув із нерухомого човна на берег. Чому човен почав рухатися від берега? Як відрізняються швидкості човна і хлопчи­ка, якщо маса хлопчика 40 кг, а маса човна – 100 кг?

4. Які способи вимірювання маси тіл ви знаєте?

5. Чи можна відомими вам способами визначити масу тіл, які ма­ють дуже великі розміри, таких, наприклад, як ферми мостів, гранітні скелі, єгипетські піраміди тощо? Як визначити запаси корисних ко­палин, наприклад газу, нафти, вугілля, щоб з’ясувати доцільність їх розробки?

Постановка цього запитання створює мотивацію для подальшого викладу нового матеріалу. Вчитель пояснює, що відповісти на запитан­ня допоможе вивчення такої характеристики речовини, як густина.
 1. Вивчення нового матеріалу


  1. ^ Густина речовини

Вивчення нового навчального матеріалу відбувається методом бесіди. Вчитель розпочинає її з постановки запитання: чи всі тіла од­накового об’єму мають однакову масу? Спираючись на результати по­передньої лабораторної роботи, учні дають негативну відповідь у ви­падку, коли їм пропонували зважувати тіла однакового об’єму. Демонструємо відповідний дослід. Його найкраще розпочати з порівняння мас рідин, що займають однаковий об’єм. Це може бути гас або спирт та вода, які наливають в однакові мензурки, що знаходяться на терезах. Учні переконуються, що однакові об’єми різних рідин мають різні маси. Відповідь на за­питання «Чи всі тіла однакової маси мають однаковий об’єм?» також формулюється в результаті досліду, оберненого до попереднього. На одну шальку терезів ставимо мензурку, в яку налито, наприклад, 100 см3 певної рідини, а на другу — таку саму порожню мензурку і наливаємо у неї воду доти, доки маси води й іншої рідини не зрівня­ються. Учні переконуються, що однакові маси різних речовин мають різний об’єм. На запитання, чим це можна пояснити, можна відпові­сти, що речовини відрізняються між собою різними ознаками, однією з яких є густина. Слід підкреслити, що поняття маси стосується тіла, а густина характеризує речовину. Щоб охарактеризувати речовину, необхідно користуватися тілами, об’єми яких дорівнюють одиниці.

Густина речовини чисельно дорівнює масі одиниці об’єму тіла і визначається відношенням ρ=m/V.

Як відомо, в системі СІ густина вимірюється в кг/м3, але розв’язу­вання задач із застосуванням одиниць СІ іноді виявляється громізд­ким, та й уявити учням кубічний метр і масу речовини, що міститься в ньому, досить складно. Їм легше оцінити густину за масою одного кубічного сантиметру. Отже, в довідниках і підручниках наводиться значення густини як у кг/м3, так і в г/см3. Учням пояснюємо, що числове значення густини однієї і тієї самої речовини залежить від ви­бору одиниць. Для неформального засвоєння учнями поняття густини приділяємо увагу аналізу таблиць густин твердих тіл, рідни і газів. На прикладі цих таблиць пояснюємо, як класифікуються матеріали за певною ознакою, і знайомимо із методикою користування таблицями, що містять велику кількість назв. З’ясовуємо, що таблиці класифіковано за агрегатним станом, значить, треба вибрати таблицю, до якої належить потрібна речовина, і знайти, де вона розташована. Пропонуємо учням знайти густини різних речовин і пояснити, що означають подані в таблиці цифри, попередивши перед цим учнів, що для полегшення пошуку назви в таблицях розташовано в алфавіт­ному порядку. Обов’язково привертаємо увагу учнів до того, що табличні дані густини відповідають певній температурі, тобто густина залежить від температури. Далі пропонуємо учням запитання такого типу:

Яка маса 1 см3, 1 дм3, 1 м3 алюмінію? Порівняйте її з масою 1 см3, 1 дм3, 1 м3 свинцю.

При нагріванні тіла розширюються. Чи змінюється при цьому маса, об’єм і густина?

Який із двох брусків однакової маси має більший об’єм: мідний чи алюмінієвий? У скільки разів?

Дві однакові каністри заповнені пальним: одна – гасом, друга – бензином. Маса якого пального більша? У скільки разів?

Чому густини газів менші, ніж густини твердих тіл і рідин?

Поняття густини не лише має загальноосвітнє значення, а й роз­ширює кругозір учнів. Навчившись використовувати густину речовини для розв’язування задач, вони дізнаються, як можна визначити масу тіл, що не підлягають зважуванню, тобто дістають відповідь на проблемне запитання вчителя, поставлене на початку уроку.

У зошитах учні записують формулу m = ρV і доповнюють нею зроб­лений на попередньому уроці запис про способи визначення маси тіла.

ППЗ “Фізика 7”, версія 1.0 © Квазар-Мікро, 2003.

Рух і взаємодія тіл (3) → 3.4 Інерція. Маса. Взаємодія тіл → Кнопка «Далі» (4 рази).
 1. Виконання лабораторної роботи


Лабораторна робота 7. «Визначення густини твердих тіл і рідин».

Див. “Генденштейн Л.Е. Фізика, 7 кл: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. Х.: Гімназія, 2007”, стор. 199.

Виконати записи в зошитах для лабораторних робіт.

Висновок. ^ Для обчислення густини речовини потрібно виміряти масу та об’єм тіла.
 1. Закріплення, систематизація та узагальнення (розв’язування задач)


Для усвідомлення учнями того, що густина не залежить ні від маси тіла, ні від об’єму, а визначається лише їх відношенням, слід запропонувати таке запитання: «Що зміниться, якщо для повторного визначення густини взяти брусок більшого роз­міру, ніж той, яким ви користувалися під час проведення лабораторної роботи?» Далі пропонуються такі завдання:

1. Яка маса меду, що наповнює півлітрову банку? (Густина меду 1,4 г/см3). (700 г.)

2. Густина тіла людини 1070 кг/м3. Визначте об’єм свого тіла. (Людина масою 40 кг матиме об’єм наближено 0,03738 м3 = 37 дм3.)

3. Густина рідкого повітря в 650 разів більша за густину газоподіб­ного. Чо­му?
 1. Підсумок уроку


Вчитель: згадайте, яку мету ми ставили перед собою на початку уроку? А чи досягли ми на сьогоднішньому уроці нашої мети?

Очікувані відповіді:

 • сформували поняття про густину;

 • експериментально визначили густину твердих тіл і рідин;

 • навчилися виконувати відповідні завдання.
 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Прочитати § 11 (п. 3).

Задача. Об’єм зливка металу 50 см3, а його маса 355 г. Знайдіть густину цього металу. Який метал має таку густину? (7,1 г/ см3.)Схожі:

Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок 13. Розв’язування задач Лабораторна робота № Визначення густини твердих тіл і рідин
Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconЛабораторна робота Тема: вимірювання густини твердих тіл і рідин
Обладнання: важільні терези, набір гир, лінійка, брусок, мензурка, склянка, тіло неправильної форми, посудина з рідиною невідомої...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок 18/31 Лабораторна робота №9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом» Мета уроку : виміряти густину речовини, з якого складається тверде тіло, методом гідростатичного зважування
Урок 18/31 Лабораторна робота №9 «Визначення густини тіла гідростатичним методом»
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок № Тема: Кристалічні та аморфні тіла
Навчальна: сформувати в учнів поняття про кристалічні та аморфні тіла, залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури;...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconТема уроку: Агрегатний стан речовини. Будова газів, рідин і твердих тіл Мета уроку
Мета уроку: поглибити І систематизувати знання учнів про будову І властивості речовини на основі мкт, розвивати пізнавальні здібності...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок 11. Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах. Кристалічні та аморфні тіла. Залежність лінійних розмірів твердих тіл
Мета уроку: сформувати уявлення про агрегатні стани речовини, порівняти фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах, ознайомити...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconДокументи
1. /7 клас/Календарне планування ф_зика 7 клас.doc
2. /7...

Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок № Тема: Будова речовини. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія. Агрегатні стани речовини. Лабораторна робота «Дослідження явища дифузії в рідинах і га­зах»
Тема: Будова речовини. Рух і взаємодія атомів і молекул. Дифузія. Агрегатні стани речовини. Лабораторна робота «Дослідження явища...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconТема: Матерія, речовина, поле. Загальні ознаки та властивості твердих тіл, рідин і газів. Перехід речовини з одного стану в інший
Починаючи говорити про матерію, варто наголосити, що це фізичний термін, який дозволяє пояснювати певні поняття в залежності від...
Урок № Тема: Густина речовини. Лабораторна робота \"Визначення густини твердих тіл і рідин\" iconУрок 10/52. Лабораторна робота №13 «Визначення питомої теплоємності речовини» Мета уроку: навчитися визначати питому теплоємність речовини калориметричним способом
Обладнання: склянка з водою, калориметр, термометр, ваги з набором гир, вимірювальний циліндр (мензурка), металевий циліндр на нитці,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи