Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» icon

Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл»
Скачати 67.43 Kb.
НазваУрок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл»
Дата конвертації14.03.2013
Розмір67.43 Kb.
ТипУрок

Дата: ________; урок № ______

Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота 6. «Вимірювання маси тіл»

Мета:

Навчальна: сформувати поняття про фізичне тіло, речовину; ввести поняття маси як міри інертних властивостей; з’ясувати способи вимірювання маси; навчити учнів користуватися важільними терезами і з їхньою допомогою визначати масу тіл.

Розвиваюча: продовжувати розвивати спостережливість, уміння ставити перед собою мету і досягати її в практичній роботі, робити висновки з неї.

Виховна: продовжити виховувати дисципліну праці при виконанні лабораторних робіт.

^ Посібники та обладнання:

навчальний посібник “Генденштейн Л.Е. Фізика, 7 кл.: Підручник для середніх загальноосвітніх шкіл. – Х.: Гімназія, 2007. – 208 с.: іл.”;

програмне забезпечення;

комп’ютери;

інструкції з ТБ в комп’ютерному класі.

^ Тип уроку: комбінований.

Список інформаційних джерел:

 1. Кирик Л.А. Уроки фізики. 7 клас: Календарно-тематичне планування, поурочні розробки, методичні рекомендації, тематичні контрольні роботи. – Харків: Ранок-НТ, 2004. – 272 с.

 2. ППЗ “Фізика 7”, версія 1.0 © Квазар-Мікро, 2003.

Хід уроку
 1. ^

  Організаційна частина, ТБ


  1. Привітання, фіксація відсутніх.

  2. Перевірка підготовки учнів до заняття.

  3. Організація уваги учнів.

  4. Техніка безпеки. Правила поведінки у кабінеті.

  5. Перша допомога при ураженні електричним струмом.
 2. ^

  Аналіз результатів контрольної роботи


Аналіз контрольної роботи з теми «Починаємо вивчати фізику».

Порівнюємо оцінки учнів за класним журналом і результати контрольної роботи.

Можна вважати, що відповідність оцінки для конкретного учня існує, якщо різниця його оцінок (за модулем) не перевищує трьох балів.
 1. ^

  Мотивація навчальної діяльності


Розділ 2. Будова речовини (7 год).

Що являють собою фізичне тіло і речовина? Маса тіла. Які існують одиниці маси? За допомогою якого приладу можна вимірювати масу? На ці запитання ми сьогодні знайдемо відповіді.
 1. ^

  Оголошення теми, завдань уроку


Тема нашого уроку: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота 6. «Вимірювання маси тіл»
 1. ^

  Актуалізація опорних знань


Які одиниці маси ви знаєте?

Множення десяткових дробів на розрядну одиницю:

 1. Щоб помножити десятковий дріб на розрядну одиницю 10; 100; 1000, …, треба в цьому дробі перенести кому вправо на стільки знаків, скільки нулів має запис розрядної одиниці. (Наприклад, 3,2 · 1000 = 3 200.)

Ділення десяткових дробів на розрядну одиницю:

 1. Щоб поділити десятковий дріб на розрядну одиницю 10; 100; 1000, …, треба в десятковому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить розрядна одиниця. (Наприклад, 720 : 1 000 000 = 0,00 072.)
 1. ^

  Вивчення нового матеріалу


  1. Фізичне тіло і речовина

Фізичне тіло (або просто тіло) – це будь-який предмет. Наприклад, олівець, водопровідний кран, крапля води, гумова кулька, наповнена повітрям.

Речовина – це те, з чого складаються усі тіла. Наприклад, алюміній, вода, повітря.

Тіла складаються з речовин і мають певну форму, розмір, об’єм, масу. Отже, лінійка – фізичне тіло; пластмаса, з якої вона зроблена, – речовина. З однієї й тієї ж речовини можна виготовити різні фізичні тіла.

   1. Первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння учнями нового матеріалу

Зазначте, що належить до поняття «фізичне тіло», а що до поняття «речовина»: літак, космічний корабель, мідь, авторучка, фарфор, вода, автомобіль.

  1. Маса тіла

Коли людина стрибає з човна на берег, то відбувається взаємодія човна і людини. Човен набуває швидкості, напрямленої в бік, протилежний стрибку людини. Якщо маса човна більша за масу людини, то його швидкість буде менша за швидкість людини, що стрибнула.

Тіло, яке повільніше змінює швидкість, ніж інші тіла, під дією однакових сил вважається інертнішим.

Властивість інертності притаманна всім без винятку фізичним тілам.

Інертність – це властивість тіла, яка виявляється в тому, що під дією певної сили його швидкість змінюється поступово, протягом певного часу.

Для кількісного вираження інертності різних тіл користуються фізичною величиною, яка називається масою.

Маса – це міра інертності тіла.

   1. Первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння учнями нового матеріалу

Властивість тіла, яка виявляється в тому, що під дією певної сили його швидкість змінюється поступово, протягом певного часу. (Інертність.)

Фізична величина, яка використовується для кількісного вираження інертності різних тіл. (Маса.)

Міра інертності тіла. (Маса.)

  1. ^ Одиниці маси

Якщо якесь тіло взяти за еталон (зразок) маси, то масу його можна вважати одиницею маси.

Еталон маси (близько 4,5 г) існував ще в Давньому Єгипті. В Росії перші зразки еталона фунта було виготовлено в 1747 році (до цього використовувалися гривни, лоти та інші одиниці маси).

^ Основною одиницею маси, якою користуються в сучасній фізиці, є кілограм (кг).

Кілограм належить до основних одиниць Міжнародної системи одиниць (СІ). Для нього існує еталон. Еталон кілограма має форму циліндра, висота і діаметр основи якого дорівнюють 39 мм. Він виготовлений з платино-іридієвого сплаву і зберігається в Міжнародному бюро мір і ваг у м. Севрі, неподалік від Парижа в умовах, які виключають можливість зміни його маси.

Крім кілограма, застосовують частинні одиниці:

1 г = 0,001 кг = 10–3 кг; (1 кг = 1 000 г);

1 мг = 0,000 001 кг = 10–6 кг; (1 кг = 1 000 000 мг);

і кратні одиниці:

1 т = 1000 кг = 103 кг;

1 ц = 100 кг = 102 кг.

   1. Первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння учнями нового матеріалу

Основна одиниця маси, якою користуються в сучасній фізиці. (Кілограм.)

Основна одиниця маси в Міжнародній системі одиниць. (Кілограм.)

Одиниця маси в СІ. (Кілограм.)

Одиниця маси в SI. (Кілограм.)

Назвіть частинні одиниці кілограма. (Грам, міліграм.)

Назвіть кратні одиниці кілограма. (Тонна, центнер.)

Переведіть 1 г в кілограми. (0,001 кг.)

Переведіть 1 мг в кілограми. (0,000 001 кг.)

Переведіть 1 т в кілограми. (1 000 кг.)

Переведіть 1 ц в кілограми. (100 кг.)

Переведіть 1 кг у грами. ( 1000 г.)

Переведіть 1 кг у міліграми. (1 000 000 мг.)

  1. ^ Вимірювання маси тіла

Щоб виміряти масу тіла, можна подіяти на нього певною силою і визначити зміну його швидкості. Однак ця процедура досить складна, і реалізувати її фактично неможливо. Тому для вимірювання маси використовують метод зважування, оснований на порівнянні сил, з якими Земля притягує різні тіла.

Для зважування застосовують рівноплечі терези з двома шальками. Коромисло терезів закріплюється точно посередині, так, що може гойдатися відносно горизонтальної осі. Шальки для зважуваних тіл підвішено на однаковій відстані від середини коромисла. Стрілка, з’єднана з коромислом, дає змогу визначити момент, коли терези зрівноважені.

До важільних терезів завжди додають набір важків (гир), маси яких точно відомі.

   1. Первинна перевірка розуміння й корекція засвоєння учнями нового матеріалу

Метод вимірювання маси, оснований на порівнянні сил, з якими Земля притягує різні тіла. (Метод зважування.)

Прилад для вимірювання маси тіл. (Терези.)

Назвіть основні елементи шкільних важільних терезів. (Коромисло, шальки, горизонтальна вісь, стрілка.)

Який набір обов’язково додається до важільних терезів? (Набір важків (гир).)
 1. ^

  Виконання лабораторної роботи 6. «Вимірювання маси тіл»


ППЗ “Фізика 7”, версія 1.0 © Квазар-Мікро, 2003.

Рух і взаємодія тіл (3) → 3.4 Інерція. Маса. Взаємодія тіл → Кнопка «Експеримент».

Звернути увагу на нумерацію лабораторних робіт та формулювання назви роботи.

Виконати записи в зошитах для лабораторних робіт.

Натиснути кнопку «Далі».

Перше зважування виконується за командою вчителя, який керує поопераційною діяльністю учнів.

Запис в зошиті виглядає так: m1 = 100 г + 50 г + 20 г + 2 г = 172 г.

Друге зважування учні виконують самостійно, а вчитель спостерігає за їхніми діями:

m2 = 50 г + 20 г + 2 г + 1 г = 73 г.

Результати зважування 3-го та 4-го тіл:

m3 = 20 г + 10 г + 5 г = 35 г;

m4 = 5 г + 1 г = 6 г.

Висновок. Слід дотримуватися правил зважування на важільних терезах.
 1. ^

  Закріплення, систематизація та узагальнення (розв’язування задач)


Задача 1. Зазначте, що належить до поняття «фізичне тіло», а що до поняття «речовина»: свинець, рейка, Місяць, алюміній, спирт, ножиці, стіл, ртуть, мідь, вертоліт, нафта.

Задача 2. Скільки кілограмів містить 2,5 т?

2,5 т = 2 500 кг.

Задача 3. Скільки грамів містить 0,025 кг?

0,025 кг = 25 г.

Задача 4. Виразіть 250 г в кілограмах.

250 г = 0,25 кг.

Задача 5. Виразіть 2 500 мг в кілограмах.

2 500 мг = 0,0025 кг.
 1. ^

  Підсумок уроку


Вчитель: згадайте, яку мету ми ставили перед собою на початку уроку? А чи досягли ми на сьогоднішньому уроці нашої мети?

Очікувані відповіді:

 • сформували поняття фізичного тіла та речовини, маси тіла; вивчили частинні та кратні одиниці маси;

 • навчились вимірювати масу невеликих тіл на важільних терезах;

 • навчилися виражати маси тіл у інших одиницях.
 1. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.


Прочитати § 8 ( п. 1). Розв’язати задачі 6 – 8.

Задача 6. Скільки кілограмів містить 0,75 т?

Задача 7. Скільки грамів містить 7,5 кг?

Задача 8. Виразіть 750 г в кілограмах.Схожі:

Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconУрок 10 Тема: Аналіз контрольної роботи. Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити з методами вимірювання...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconУрок Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл Лабораторна робота № Вимірювання маси тіл
Мета уроку: продовжити формування основних понять (фізичне тіло та речовина); ввести поняття маси тіла, одиниць маси; ознайомити...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconЛабораторна робота Тема: вимірювання маси тіла
Обладнання: важільні терези, набір гир, кілька невеликих тіл різної маси, посудина з водою, склянка, шприц
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconЛабораторна робота №2 (Фізика, 10 клас, за новою програмо) Тема: Лабораторна робота №2. Вимірювання сил
...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconУрок 13. Розв’язування задач Лабораторна робота № Визначення густини твердих тіл і рідин
Мета уроку: формування навичок розв’язування задач на зв’язок маси, об’єму та густини; формування навичок вимірювання густини
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconПрограма фахових вступних випробувань з
Атом, молекула, іон. Проста і складна речовина. Хімічний елемент. Атомна одиниця маси. Відносні атомна та молекулярна маси. Кількість...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconКонтрольна робота за 1 семестр 7 клас Варіант 1
Під час зважування деякого фізичного тіла на одну шальку положили тіло, на іншу тягарці, маса яких така: 20г, 10г, 2г, 500 мг. Яка...
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconУрок 8/21. Лабораторна робота №7 «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання» Мета уроку: виміряти коефіцієнт тертя ковзання дерева по дереву. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань
Обладнання: дерев’яний брусок, дерев’яна лінійка, набір тягарців відомої маси, динамометр
Урок № Тема: Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіла. Лабораторна робота «Вимірювання маси тіл» iconУрок 4 Лабораторна робота №1 «Вимірювання швидкості руху тіла» Мета уроку: навчитися вимірювати швидкість тіла при рівномірному русі. Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань
Обладнання: металева кулька, жолоб, секундомір, лінійка, простий олівець, гумка, метроном, відрегульована на проміжок часу 1 с між...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи