Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення icon

Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення
Скачати 67.97 Kb.
НазваІнструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення
Дата конвертації08.01.2013
Розмір67.97 Kb.
ТипДокументи

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для бібліотекаря


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Дана інструкція для бібліотекаря є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці при виконання ним робіт, визначених його функціональними обов’язками на даному робочому місці.


1.2. До роботи бібліотекарем допускаються після вивчення даної інструкції особи, які пройшли попередній медичний огляд, встановлений курс навчання за даною професією, а при необхідності стажування протягом 2-15 змін під керівництвом досвідчених працівників, пройшли вступний та первинний (на робочому місці) інструктажі з питань охорони праці, пожежної безпеки, інструктаж і перевірку знань з електробезпеки і отримали ІІ кваліфікаційну групу.


1.3. В процесі роботи бібліотекар проходить повторний інструктаж на робочому місці 1 раз в 6 місяців.


1.4. Робоче місце бібліотекаря повинно бути забезпечене необхідним обладнанням (в т.ч. зручним кріслом для відпочинку) та утримуватись у чистоті, при необхідності бібліотекарю видається безоплатно спецодяг та спецвзуття.


1.5. При виконанні робіт на даному робочому місці має місце вплив таких шкідливих факторів:


  • Ураження електричним струмом;
  • Травмування колючими та ріжучими предметами.


1.6. Працівник має право відмовитись від дорученої роботи, не пов’язаної з його прямими обов’язками, якщо створилась небезпечна для його життя ситуація, або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.


Бібліотекар зобов’язаний:


1.7. Дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку.


1.8. Утримувати в чистоті робоче місце.


1.9. Застосовувати спецодяг та засоби індивідуального захисту.


1.10. Періодично проходити медичне обстеження.


1.11. Виконувати тільки ту роботу, за якою пройдено інструктаж з охорони праці і до якої допущена.


1.12. Бережливо відноситись до устаткування і обладнання та використовувати його за призначенням.


1.13. При виявленні будь-яких несправностей обладнання, повідомити про це керівництво і до усунення неполадок до роботи не приступати.


1.14. Знати і виконувати вимоги нормативних актів, інструкцій з охорони праці, правил користування засобами колективного та індивідуального захисту.


1.15. Забороняється приступати до роботи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, а також в хворобливому або стомленому стані.


1.16. Співпрацювати з керівництвом підприємства у справі створення безпечних і нешкідливих умов праці, повідомляти про порушення вимог охорони праці і пожежного режиму.


1.17. Виконувати вимоги пожежної безпеки, знати розміщення та вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння.


1.18. Кожен працівник повинен знати місце знаходження медичної аптечки, вміти користуватись медикаментами з аптечки і надавати першу долікарську допомогу.


1.19. При травмуванні зверніться за медичною допомогою і повідомте про це адміністрацію (керівника). Вимагайте складання акту за формою Н-1.


1.20. Особи, які порушили вимоги даної інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ


2.1. Привести в порядок свій одяг і волосся.


2.2. Підготувати до роботи своє робоче місце:


2.2.1. прибрати всі сторонні предмети;


2.2.2. перевірити справність офісної техніки, штепсельних вилок і штепсельних розеток (трьохконтактних), наявність і справність заземлення;


2.2.3. перевірити справність інвентаря, розмістити його в зручному для роботи місці та порядку.


2.3. Оглянути робоче місце, впевнитись, що робоче місце достатньо освітлене, підлога на робочому місці справна, суха і чиста (неслизька).


2.4. Про виявлені несправності повідомити адміністрацію підприємства. Приступати до роботи дозволяється лише після їх усунення.


^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ


3.1. Робоче місце бібліотекаря повинно бути зручним для працівника і для відвідувачів, повинно мати відповідне освітлення, утримуватись в чистоті і порядку. Не дозволяється захаращувати його сторонніми предметами.


3.2. Не припускатись поспішності у роботі, працювати з дотриманням безпечних прийомів і методів праці.


3.3. Не допускати переохолодження тіла від руху повітря (протягів, вентиляції) для запобігання можливого захворювання.


3.4. Не підіймати і не переносити вантаж вище встановленої для жінок норми – 10 кг при чергуванні з іншою роботою, і 7 кг при підійманні постійно протягом робочої зміни. Сумарна маса переміщеного вантажу упродовж зміни не повинна перевищувати: – з робочої поверхні – 350 кг, з підлоги – 175 кг.


3.5. Під час роботи бібліотекар не повинен займатись сторонніми справами, розмовами, відволікати від роботи інших працівників.


3.6. Не допускати забруднення підлоги.


3.7. Строго дотримуватись заходів по дотриманню протипожежного режиму.


3.8. При стелажному зберіганні більш важкі книги розміщувати на нижніх полицях. Для знімання книг з верхніх полиць користуйтесь розсувними драбинами або приставними драбинами, з гумовими або залізними накладками. Кут нахилу при встановленні приставної драбини не повинен перевищувати 60°. Приставні драбини повинні бути міцні і стійкі. При користуванні розсувними драбинами переконайтесь в надійності з’єднань.


3.9. Не можна користуватися замість драбин випадковими предметами (ящики, стільці, та інші предмети).


3.10. При неможливості надійно встановити драбину на гладких підлогах, біля основи драбини необхідно поставити працівника, яки має підтримувати драбину.


3.11. Використовувати інструмент та інвентар тільки за призначенням.


3.12. Не допускати скупчення сторонніх предметів на робочому місці.


3.13. При використанні електричного та іншого обладнання, устаткування, апаратів, засобів механізації і пристосувань бібліотекар повинен керуватись правилами та інструкціями, що викладені в паспортах (технічних описах) на ці прилади і апарати, обладнання, устаткування.


3.14. Перед вмиканням електроприладів та іншого електроустаткування бібліотекар повинен перевірити відповідність напруги приладу (вказується в паспорті приладу) напрузі в живлячій електромережі, а також наявність заземлення.


3.15. Не залишати офісну техніку включену в електромережу без нагляду.


3.16. Відключити офісну техніку від мережі живлення при перебоях в подачі електроенергії, під час грози тощо.


3.17. При виявлені несправностей під час роботи офісної техніки, обладнання необхідно викликати спеціаліста, який здійснює її сервісне обслуговування. Забороняється ліквідовувати несправності самому, чи доручати цю роботу стороннім особам.


Забороняється в приміщеннях:


3.18. Працювати на несправному обладнанні та з несправним заземленням.


3.19. Працювати при недостатньому освітленні.


3.20. Вмикати електроустаткування мокрими руками.


3.21. Відкривати і знімати запобіжні пристосування, огородження під час роботи устаткування, обладнання тощо.


3.22. Користуватись обладнанням, устаткуванням, приладами, апаратами тощо без попереднього навчання роботи з ними.


3.23. Самостійно усувати несправності устаткування, обладнання, при виявленні несправностей негайно припинити роботу і викликати спеціаліста, що здійснює їх обслуговування.


3.24. Користуватись саморобними електронагрівальними приладами.


3.25. Підіймати і переносити самому вантаж, що перевищує допустимі норми (для жінок 7-10 кг).


3.26. Палити та приймати їжу на робочому місці, це слід робити в спеціально відведених місцях.


3.27. Використовувати відкрите полум’я, легкозаймисті та горючі речовини, кислоти, ртуть, інші сильнодіючі та отруйні речовини.


^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ


4.1 Привести в порядок своє робоче місце.


4.2 Вимкнути освітлення, відключити працюючу офісну техніку від електромережі.


4.3 Повідомити адміністрацію про несправності обладнання, що виникли під час роботи і про прийняті заходи щодо їх усунення.


^ 5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ


5.1. При виникненні аварійної ситуації працівник повинен:


5.1.1. Припинити роботу, виключити верстати, машини, обладнання, усунути джерело небезпеки, якщо це можливо, покинути небезпечну зону.


5.1.2. Попередити працюючих про небезпеку.


5.1.3. Повідомити керівника підприємства про виникнення аварійної ситуації.


5.1.4. Допомагати в усуненні аварійної ситуації.


5.1.5. При виникненні пожежі вжити заходи щодо її гасіння з допомогою вогнегасників та інших засобів, також негайно викликати пожежну охорону (за номером 01) і повідомити керівництво.


5.2. При нещасних випадках з людьми необхідно надати першу долікарську допомогу, викликати швидку медичну допомогу за тел. – 03, поставити до відома керівництво, вжити заходи для збереження обставин при яких трапився нещасний випадок, якщо це не створює загрози для життя і здоров’я інших працівників.


5.3. У випадку загоряння необхідно:


5.3.1. зачинити вікна, кватирки, відключити електроприлади, вентиляцію, винести у безпечне місце горючі рідини;


5.3.2. приступити до гасіння загоряння, застосовуючи первинні засоби пожежегасіння.


5.4. Полум’я необхідно гасити слідуючими засобами:


5.4.1. при загорянні рідин, які змішуються з водою – будь-яким вогнегасником, струменем води, піском, сукняним одіялом;


5.4.2. при загорянні речовин, які не змішуються з водою – вогнегасниками порошковими, вуглекислотними, піском, покривалами;


5.4.3. для гасіння горящої електропроводки, електроприладів необхідно спочатку відключити від електромережі: вимкнути з розетки або вимкнути рубильник на електрощиті і гасити порошковим або вуглекислотним вогнегасником;


5.4.4. при загорянні легкозаймистих речовин для їх гасіння застосовують будь-які вогнегасники, пісок, сукняні покривала;


5.4.5. для гасіння горящих дерев’яних частин застосовують будь-які засоби пожежегасіння.


5.5. Вжити заходів для евакуації та збереження матеріальних цінностей.


5.6. Після прибуття пожежних підрозділів виконувати розпорядження керівника гасіння пожежі.Схожі:

Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconІнструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення
Дана інструкція для бібліотекаря є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони праці...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconІнструкція № з охорони праці для вартівника (сторожа) загальні положення
Дана інструкція для вартівника (сторожа) є нормативним документом, що містить обов’язкові для дотримання працівником вимоги з охорони...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconІнструкція з охорони праці № під час роботи в кабінеті інформатики Загальні положення
До роботи на пк допускаються учні, які пройшли первинний інструктаж з охорони праці (безпеки життєдія­льності)
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconПоложення про службу охорони праці відділу освіти Віньковецької райдержадміністрації смт. Віньківці 2007 Загальні положення
«Про охорону праці» служба охорони праці створюється для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних,...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconПосадова інструкція учителя математики І. Загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховано...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення icon1 посадова інструкція класного керівника загальні положення
Дана посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики класного керівника. При складанні інструкції...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconПосадова інструкція вихователя групи продовженого дня загальні положення
Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано...
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconІнструкція з охорони праці для заступника директора з навчально-виховної роботи
Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці ", „Положення про навчання з питань охорони праці ", "Правила охорони праці, для підприємств громадського харчування"
Дія інструкції поширюється на працівників кухні навчальних закладів відділу освіти Сквирської рда
Інструкція з охорони праці для бібліотекаря загальні положення iconІнструкція №1- о. П. Для директора закладу освіти загальні положення
Директором навчального закладу призначається особа, яка має спеціальну педагогічну освіту, за станом здоров'я може виконувати відповідний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи