Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць icon

Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць
Скачати 120.44 Kb.
НазваТема : Створення запитів. Створення медичних таблиць
Дата конвертації16.11.2013
Розмір120.44 Kb.
ТипДокументи

Практична робота №21


Тема: Створення запитів .Створення медичних таблиць.

Мета: Початкове уявлення що таке запити, для чого вони потрібні, та їх використання для створення медичних таблиць.


Теоретичні відомості

Запит  об'єкт, що дозволяє користувачеві одержати дані з однієї або декількох таблиць або інших запитів. При створенні запиту зазначаються таблиці і/або запити, з яких треба вибрати дані, поля таблиць (запитів), що повинні бути включені в результат даного запиту. Можна вказати умови вибору даних з таблиць і запитів. У запити можна вводити поля, значення яких обчислюються на основі значень інших полів таблиць і запитів. Крім запитів на вибір даних можна створювати запити-дії на відновлення, видалення або додавання даних у таблиці, а також на створення нових таблиць. У всіх цих випадках спочатку створюється запит на вибірку, який потім, при виконанні реалізує необхідні дії.

Дуже доречним на практиці являються так звані перехресні запити, що відображають звичайну таблицю із заголовками рядків та стовпців. Елементи таких запитів звичайно містять підсумкові дані.

На відміну від таблиць результати запитів не зберігаються в пам'яті. Вони існують тільки під час виконання запиту. Формується так званий динамічний набір даних. Але працювати з ним можна так само, як і з таблицею: переглядати і вибирати інформацію, друкувати і навіть обновляти дані.

Хід роботи:


1.Створити таблицю


2.Внести до таблиці відомості


3.Відповісти на контрольні запитання.

Запити, як було вказано вище, служать для обробки даних. Вони дозволяють поєднувати дані з декількох таблиць і інших запитів, а також обчислювати нові дані на основі виражень. Таблиці (запити), що використовуються, повинні бути зв'язані за допомогою однойменних полів.

У запит включаються поля з вихідних таблиць. Для добору записів, що задовольняють потрібній умові, можна задати умову вибору. Можна задати умови сортування по деякому полю.

Приклад. Щоб створити запит «Списки студентів», треба використати таблиці «Групи» і «Студенти», що зв'язані полем «Група». У запит включити поля «Група» і «Рік створення» з таблиці «Група» і поля «Студ» (код студента), «Прізвище», «Стать» і ін. з таблиці «Студенти». Задати сортування по убуванню для поля «Рік створення» і сортування по зростанню для поля «Прізвище». Одержимо списки груп, упорядковані по курсам, у середині групи – за алфавітом.

Щоб відібрати список студентів певної групи, треба задати код групи як умову вибору для поля «Група». Можна створити запит з параметром, щоб при запусканні запиту виводилося вікно, у якому задається код групи.


Таблиця «Групи»

Ім'я
поля

Тип
даних

Опис

Розмір поля

Первинний ключ

Група

Текстовий

Шифр групи (код)

8

Так

Спец

Текстовий

Код спеціальності

8
Кількість

Числовий

Кількість студентів у групі

Байт
Рік створення

Текстовий

Рік створення групи

4
^ Таблиця «Студенти»

Ім'я
поля

Тип
 даних

Опис

Розмір поля

Первинний ключ

Студ

Лічильник

Код студента

Довге ціле

Так

Група

Текстовий

Шифр групи

8
Прізвище

Текстовий

Прізвище студента

20
Стать

Текстовий

Стать студента: «м» або «ж»

1
Статус

Текстовий

Бюджет або контракт

8
Для вибору дисциплін, що входять у сесію, для кожної групи створимо запит «Вибір дисциплін» на основі таблиць «Групи», «Курси», «Семестри», «Дисципліни». У запит введемо поля «Дисц» (код дисципліни), «Назва», «Семестр» і «Контроль» з таблиці «Дисципліни», поля «Курс» і «Час сесії» з таблиці «Семестри», поле «Група» з таблиці «Групи». Для поля «Час сесії» задамо умову вибору: «весна» або «осінь».

В результаті при виконанні запиту будуть отримані переліки дисциплін, що входять у поточну сесію для кожної групи.

Для вирішення задачі контролю успішності студентів факультету у період сесії треба зберігати оцінки, що отримали студенти під час поточної сесії. У відповідній таблиці достатньо зберігати код студента, код дисципліни та саму оцінку. Інші дані (прізвище студента, назва дисципліни) зберігаються в таблицях „Студенти” і „Дисципліни”. Таким чином, забезпечується мінімізація таблиці „Сесія” і ліквідується надмірність даних.

Доцільно створити таблицю „Сесія” за допомогою запиту, який базується на запитах „Списки студентів”, звідки береться код студента „Студ”, та „Вибір дисциплін”, що формує перелік дисциплін для кожної групи в поточній сесії, звідки береться код дисципліни „Дисц”. Таким чином в цій таблиці для кожного студента формується стільки записів, по скількох дисциплінах він оцінюється.

Таблиця „Сесія” створюється в режимі виконання запиту, який може зручно назвати „Створення таблиці „Сесія”. Нова таблиця містить два поля: „Студ” і „Дисц”. Щоб додати поле „Оцінка”, треба відкрити її в режимі конструктора.

Під час сесії для кожної групи створюється документ „Семестрова відомість”. Він містить для кожного студента (заголовок рядка – прізвище студента) оцінки по всіх дисциплінах (назви дисциплін - заголовки стовпців). Цей документ можна реалізувати у вигляді перехресного запиту. Відповідний запит має в основі таблицю „Сесія”, але код студента та код дисципліни в ньому мають бути замінені прізвищем студента та назвою дисципліни, що досягається приєднанням запитів „Списки студентів” та „Вибір дисциплін”.

^ Таблиця «Дисципліни»

Ім'я поля

Тип даних

Опис

Розмір поля

Первинний ключ

Дисц

Лічильник

Код дисципліни

Довге ціле

Так

Спец

Текстовий

Код спеціальності

8
Назва

Текстовий

Назва дисципліни

20
Контроль

Текстовий

Вид контролю: залік або іспит

8
Семестр

Текстовий

В якому семестрі вивчається

1
^ Таблиця «Семестри»

Ім'я поля

Тип даних

Опис

Розмір поля

Первинний ключ

Курс

Текстовий

З 1-го по 5-й

1
Час сесії

Текстовий

Весна або осінь

5
Семестр

Текстовий

Семестр навчання

1

Так

Вводити дані в таблицю „Сесія”, працюючи безпосередньо з кодами, незручно. Тому доцільно для введення оцінок в таблицю „Сесія” створити форму, яка буде мати зовнішній вигляд заліково-екзаменаційної відомості, і дати їй назву „Відомості”. В заголовок форми слід включити всі стандартні заголовки аналогічного звичайного документу. В основній частині можна помістити список, що розкривається, всіх груп факультету. Зручно в інший список включити список дисциплін так, щоб перший список керував другим, тобто при виборі і встановленні певної групи виводити в другому списку, лише ті дисципліни, що входять до поточної сесії для даної групи. При виборі і встановленні дисципліни в інших текстових полях можна вивести потрібні дані для неї (кількість годин, семестр, вид контролю і т. ін.). Список студентів вміщує підлегла форма, вона активізується при встановленні групи і дисципліни таким чином, що виводиться список студентів саме тієї групи для тієї дисципліни. В поле „Оцінка” тепер можна вводити оцінки, для введення яких зручно використовувати список, що розкривається. Він містить можливі значення оцінок.

В нижній частині цієї форми, в примітці доцільно розмістити поля, що будуть обчислювати загально прийняті підсумкові дані: скільки з’явилось (не з’явилось), кількість оцінок кожного виду, а також абсолютну та якісну успішність з даної дисципліни в групі, що вибрана.

Форма „Відомості” створюється на основі таблиці „Сесія”, так що дані, що в ній вводяться, записуються та зберігаються в таблиці „Сесія”.

При формуванні підсумкового документу „Успішність факультету” для друку доцільно створити звіт. Для кожного курсу та спеціальності треба обчислити такі показники, як абсолютна та якісна успішність, а також кількість студентів по кожному рівню успішності (наприклад, відмінники, ті, що вчаться тільки на трійки, і т. ін.). Ті ж показники обчислюються по факультету в цілому. Тому у звіті треба провести групування по курсах, усередині кожного курсу по спеціальностях.
^

Створення нової таблиці за допомогою запитів в Access


Створення нової таблиці

Іноді потрібно зберігати в новій таблиці дані, які отримані за допомогою запита на вибірку. Створення нової таблиці прискорить роботу додатка, особливо якщо при виконанні запита об’єднуються декілька таблиць.

Збереження набору записів запита як таблиці корисно і в тому випадку, коли нашаровується підсумкова інформація і її треба довго зберігати після видалення з бази вихідних даних, на яких базувався запит.

Припустимо, існує запит на вибірку. Щоб перетворити запит на вибірку в запит на створення таблиці, треба вибрати команду Запрос/Создание таблицы. Access виведе на екран вікно діалогу Создание таблицы. Користувач вводить ім’я для підсумкової таблиці і тисне кнопку ОК, щоб закрити вікно діалогу.

Закінчивши з установками в запиті на створення таблиці, можна виконати його за допомогою команди Запрос/Запуска бо кнопки Запуск на панелі інструментів. Access створює записи, розміщає їх в нову таблицю і інформує користувача про кількість рядків, які вставляються в таблицю, на екран виводиться вікно діалогу для підтвердження створення таблиці. Натиснути кнопку Да, щоб створити нову таблицю і помістити до неї записи. Після цього потрібно переключитися в вікно бази даних і клацнути по вкладці Таблицы, щоб відкрити список таблиць. Вибирається в ньому тільки що створену таблицю і відкривається вона в режимі таблиці. Можна оглянути отримані дані. В режимі конструктора можна змінити імена полів або формати.

^ Запит на додавання

За допомогою запиту на додавання можна скопіювати вибрані записи і вставити їх в іншу таблицю. Окрім того, запит на додавання можна використати для перенесення даних з іншого джерела в свою базу даних, щоб потім відредагувати отримані дані і вставити їх в існуючу таблицю.

Запит на додавання, подібно запиту на створення таблиці, дозволяє зібрати обчислені підсумкові дані і зберегти їх в визначеній таблиці. Одна з переваг запиту на додавання в тому, що є можливість повністю визначити поля і задати їх властивості перед вставленням даних в кінцеву таблицю. Недоліком цього типу запитів є велика ймовірність помилок, оскільки дані, які додаються, можуть не відповідати типам полів кінцевої таблиці.

Перед виконанням запиту на додавання можна запустити його як запит на вибірку (як і в випадку інших запитів на зміну), щоб впевнитися в тому, що копіюються потрібні записи. Можна взагалі почати з побудови запита на вибірку, виконати його і тільки після цього перетворити його в запит на додавання. Також можна відразу створити запит на додавання і перевірити дані, що додаються, переключившись з режиму конструктора в режим таблиці.

Після перевірки правильності додавання записів можна виконати запит прямо з вікна конструктора або зберегти і потім запустити його з вікна бази даних.

Цікавим прикладом використання запитів є добування застарілих даних з робочої таблиці і копіювання їх в архівну таблицю. З часом в основній таблиці можуть накопиться тисячі записів - контракти або замовлення, які вводяться на протязі ведення справи. Скоріше за все дані річної давнини для поточної роботи на потрібні. Періодично прибираючи в архівні таблиці “старі” дані, збільшується швидкодія основних частин додатку.

^ Помилки при виконанні запитів на зміну

Перед внесенням відповідних змін в базу даних Microsoft Access аналізує запит і дані, які змінюються при його виконанні. При наявності помилок Access завжди дає користувачу можливість відмінити виконання запиту на зміну.

Під час виконання запита на зміну Access розрізняє чотири категорії помилок:

-первинного ключа. Ця категорія помилок виникає при спробі додавання або зміни деякого запису в таблиці, яка приводить до появи дублюючого значення первинного ключа або унікального індексу. Access не буде поновлювати або додавати записи, які створюють такі значіння. Щоб запобігти конфлікту перед спробі додати такі записи користувач потрібен змінити значення первинного ключа в вихідній таблиці.

- Помилки перетворення даних. Помилки цієї категорії виникають в тих випадках, коли вставляються дані в існуючу таблицю і при цьому видно, що тип даних полів-отримувачів не співпадає з типом даних полів-джерел. Наприклад, помилка виникає, якщо додаються текстові значіння до поля, що містить цілочисельні дані, а текстове поле містить літерні символи або надто довгий рядок цифрових символів. В запиті на поновлення помилка перетворення може виникнути, якщо використовується формула, яка пробує провести обчислення над полем, яке містить букви.

- Блокування запису.Помилки цієї категорії виникають, коли при виконанні запиту на видалення або на поновлення використовується таблиця, до якої мають доступ інші користувачі мережі. Access не може провести поновлення записів, які в цей час поновлюються іншими користувачами. Необхідно зачекати деякий час і спробувати знову виконати поновлення або видалення в той момент, коли дані записи більше ніхто не використовує.

- Порушення умов на значення. Якщо записи, що вставляються або поновлюються, не задовольняють умові на значення для деякого поля або для таблиці, Access повідомляє про помилку і не проводить вставку або поновлення подібних записів.

^ Видалення групи записів

Видалити групу записів з бази даних можна за допомогою запита на видалення. Після підведення підсумків і копіювання старих записів (наприклад, контрактів) в архівну таблицю, ці записи краще видалити з основної таблиці. Очевидно, що подібна операція буде виконуватися не однократно. Тому можна створити запит для автоматичного відбору на основі поточної дати записів, які видаляються. З іншого боку, в запит можна включити параметр, щоб користувач міг вказати потрібну дату після запуску запита на видалення. В любому випадку користувачу не прийдеться змінювати визначення запиту перед кожним його запуском.

Як і у випадку запита на поновлення, корисно спочатку вияснити, які саме записи будуть видалені запитом. Тому починають з запита на вибірку, який відбирає їх. Якщо запит на вибірку вибрав ті самі записи, що були скопійовані в архівну таблицю за допомогою запита на додавання, то можна повернутися в режим конструктора, щоб запустити запит і видалити ці рядки з основної таблиці.

У зв’язку з тим, що не можна продивитися видалені записи, розумно зробити резервну копію таблиці, особливо у тому випадку, якщо запит на видалення виконується уперше. Для створення копії таблиці виконується процедура, яка описана в розділі “Виконання запиту на поновлення”.

Запит на вибірку, відкритий у режимі конструктора, можна перетворити в запит на видалення, виконавши команду Запрос/Запуск. Вносити в запит які-небудь додаткові зміни не потрібно. Щоб Microsoft Access видалив записи, потрібно вибрати команду Запрос/Запускабо натиснути кнопку Запускна панелі інструментів. Якщо в запит включений параметр, потрібно ввести його значення в вікно діалогу Введите значение параметра. Access відбере записи, які підлягають видаленню, і виведе на екран вікно діалогу для підтвердження видалення. Для завершення процесу видалення натиснути кнопку Да. Якщо виникають сумніви в необхідності цієї операції, натискається кнопка Нет, щоб відмінити виконання запиту на видалення.

Контрольні питання:


1.Дайте визначення поняттю запит


2.Які дії необхідно зробити щоб створити запит?Схожі:

Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема : створення медичних таблиць
...
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема. Створення простих запитів в конкретній базі даних
Мета: узагальнити поняття бази даних, основних її елементів, та їх призначення, а також закріпити навички створення простих запитів...
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема : Створення сторінок на основі таблиць каскадних стилів

Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема задание
Створення, збереження, відкриття та друк публікацій. Практична робота №7. Створення інформаційного бюлетеня і буклету
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема: «Робота з об'єктами файлової системи»
...
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема: Введення, редагування та форматування тексту
Мета: закріпити навички створення документів на основі стандартних шаблонів і створення власних документів
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема: Створення таблиць в текстовому редакторі
Узагальнити вміння набору, редагуванняі форматування тексту в текстовому редакторі. Розвинути логічне мислення, спостережливість,...
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема: Створення запитів за допомогою майстра та в режимі конструктора
Завантажити систему керування базами даних Microsoft Access. Завантажити файл бази даних: Файл – Открыть – База1
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconТема. Створення слайдових презентацій
Навчальні: формувати поняття про слайдові презентації, слайд, макет, ознайомити з інструментарієм створення мультимедійних слайдових...
Тема : Створення запитів. Створення медичних таблиць iconЛабораторна робота №4. Тема: «відеоінформаційні засоби навчання (MovieMaker)» Мета: вивчити можливості комп’ютера для створення, збереження І
Мета: вивчити можливості комп’ютера для створення, збереження і відтворення аудіо- та відео- файлів; надати навички створення слайдів-фільмів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи