Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів icon

Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів
Скачати 43.45 Kb.
НазваТема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів
Дата конвертації16.11.2013
Розмір43.45 Kb.
ТипДокументи

Практична робота №33


Тема: Поняття програмування та алгоритм .Властивості алгоритмів

Мета :Ознайомитися з матеріалом відповісти на контрольні питання


Програмування — процес створення комп'ютерних програм або програмного забезпечення. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія), фундаментальних наук (перш за все

математики) і мистецтва


Алгоритм – це чітко визначена для конкретного виконавця послідовність дій ,які спрямовані на досягнення певної мети або розв’язування задачі певного типу


^ Хід роботи :


1.Ознайормитися з поданим матеріалом


2.Відповісти на контрольні питання

Щоб полегшити роботу програмістів, було розроблено багато мов програмування, які в більш наочному для людини вигляді подавали послідовність дій комп'ютера.
Алгоритмічні мови, призначені для побудови описів алгоритмів, що виконуються електронними обчислювальними машинами, називаються мовами програмування.

Описи алгоритмів мовою програмування називають програмами.
Набагато легше написати програму мовою, що наближена до людської, а перекладання цієї програми на машинні коди доручити комп'ютеру. Так з'явилися мови, що призначені спеціально для написання програм - мови програмування.
Існує багато різних мов програмування (дивись малюнок). Взагалі, для розв'язування більшості задач можна використовувати будь-яку з них. Тільки досвідчені програмісти знають, яку мову програмування краще використовувати для розв'язування складних спеціалізованих задач, щоб урахувати особливості тієї чи іншої з них.

Всі існуючи мови програмування можна поділити на дві групи:

  • мови низького рівня;

  • мови високого рівня.

До мов низького рівня належать мови асемблера У мові асемблера використовуються символьні позначення команд, які легко зрозуміти і запам'ятати. Замість послідовностей двійкових кодів команд записуються їх символьні позначення, а замість двійкових адрес даних, які використовуються під час виконання програми, - символьні імена цих даних
^

Рівні програмування


Успішне програмування передбачає виконання необхідних дій на таких рівнях[

  • Економічний (бізнес-логіка): Формування вимог до програмного продукту з урахуванням привабливості для користувачів, прибутковості для розробника і наявних можливостей розробника;

  • Структурний (архітектура): Створення переліку і взаємозв'язків потрібних модулів, графічних і звукових елементів, алгоритмів, баз даних, файлів, вибір мови програмування;

  • Детальний/Фізичний (кодування): Реалізація окремих функцій з використанням конструкцій і операторів мови програмування, друкування тексту програми на клавіатурі.

^ Основні властивості алгоритму :

1. Зрозумілість. Щоб виконавець міг досягти поставленої перед ним мети, використовуючи даний алго-ритм, він повинен уміти виконувати кожну його вказівку, тобто розуміти кожну з команд, що входять до алгоритму.

Наприклад: Мамі потрібно купити в магазині їжу. Виконавцем цього алгоритму може бути хтось із родини: батько, син, бабуся, маленька дочка тощо. Зрозуміло, що для тата достатньо сказати, які купити продукти, а далі деталізувати алгоритм не потрібно. Дорослому сину-підлітку необхідно детальніше пояснити в яких магазинах можна придбати потрібний товар, що можна купити замість відсутнього товару і таке інше. Маленькій дочці алгоритм необхідно деталізувати ще більше: де взяти сумку, щоб принести товар, яку решту грошей необхідно повернути з магазину, як дійти до магазину і як там поводитись (якщо дитина вперше йде за покупками).

Подібних прикладів можна навести безліч і запропонувати дітям самостійно підібрати ситуацію, в якій в за-лежності від виконавця алгоритм буде набувати все більшої деталізації. Висновок з цього діти можуть зробити са-мостійно: зрозумілість - це властивість алгоритму, що полягає в тім, що кожен алгоритм повинен бути написаний у командах, зрозумілих даному виконавцю.

2. ^ Визначеність (однозначність). Зрозумілий алгоритм все ж таки не повинен містити вказівки, зміст яких може сприйматися неоднозначно. Наприклад, вказівки "почисти картоплю", "посоли за смаком", "прибери в квартирі" є неоднозначними, тому що в різних випадках можуть призвести до різних результатів. Крім того, в алгоритмах неприпустимі такі ситуації, коли після виконання чергового розпорядження алгоритму виконавцю не зрозуміло, що потрібно робити на наступному кроці. Наприклад: вас послали за яким-небудь товаром у магазин, та ще попередили "без (хліба, цукру і таке інше) не повертайся", а що робити, якщо товар відсутній?

Отож, точність - це властивість алгоритму, що полягає в тім, що алгоритм повинен бути однозначно витлумачений і на кожному кроці виконавець повинен знати, що йому робити далі.

3. Дискретність. Як було згадано вище, алгоритм задає повну послідовність дій, які необхідно виконувати для розв'язання задачі. При цьому, для виконання цих дій їх розбивають у визначеній послідовності на прості кроки. Виконати дії наступного розпорядження можна лише виконавши дії попереднього. Ця розбивка алгоритму на окремі елементарні дії (команди), що легко виконуються даним виконавцем, і називається дискретністю.

4. Масовість. Дуже важливо, щоб складений алгоритм забезпечував розв'язання не однієї окремої задачі, а міг виконувати розв'язання широкого класу задач даного типу. Наприклад, алгоритм покупки якого-небудь товару буде завжди однаковий, незалежно від товару, що купується. Або алгоритм прання не залежить від білизни, що переться, і таке інше. Отож, під масовістю алгоритму мається на увазі можливість його застосування для вирішення великої кількості однотипних завдань.

5. Результативність. Взагалі кажучи, очевидно, що виконання будь-якого алгоритму повинне завершуватися одержанням кінцевих результатів. Тобто ситуації, що в деяких випадках можуть призвести до так званого "зациклення", повинні бути виключені при написанні алгоритму. Наприклад, розглянемо таку ситуацію: роботу дано завдання залишити кімнату (замкнутий простір), не виконуючи руйнівних дій. У цьому випадку, якщо роботу не дати вказівки відкрити двері (що, можливо, закриті), то спроби залишити приміщення можуть бути безуспішними.

6. Ефективність - кожний крок алгоритму повинен бути виконаний точно за скінчений проміжок часу.

Контрольні питання :

1.Розтлумачте термін «Алгоритм» ?

2.Які основні властивості алгоритму ?

3.Що значить термін «Програмне забезпечення»?

4.Які ви знаєте рівні програмування ?Схожі:

Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconТема: Алгоритм та основні поняття алгоритмізації, властивості алгоритмів, способи представлення алгоритмів
Алгоритмом називається скінчена послідовність вказівок, виконання яких призводить до досягнення поставленої мети
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconІнформації в базі даних. Внесення змін до інформації в базі даних. Поняття про мову програмування. Алфавіт мови. Основні поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи. Основні вказівки та їх опис
Базові структури алгоритмів. Основна властивість базових структур. Структурний підхід до конструювання алгоритмів
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconТема: Мова програмування як один із способів представлення алгоритму, класифікація мов програмування
При підготовці алгоритмів для їх виконання на комп'ютері на перший план виходить необхідність точного запису команд, зрозумілих виконавцю,...
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconПрограма для запису алгоритмів; б спеціально створена мова для запису алгоритмів; в мова програмування
Мова, призначена для запису алгоритмів розв’язування задач І вхідних даних для еом, – це
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconТема: Поняття про метали та сплави, їх використання. Мета
Основні поняття: чорний метал, кольоровий метал, сплав, механічні властивості, міцність, пружність
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconПрограма для запису алгоритмів; б спеціально створена мова для запису алгоритмів; в мова програмування
В завданнях 1-11 підкресліть правильну відповідь. Розв’язки задач вставте після задачі
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconУрок №1 за темою процедури та функції. Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми функцій та їх використання. Урок-лекція
Тема: Поняття про структурне програмування. Підпрограма. Типи підпрограм. Алгоритми – функцій та їх використання
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconТема: Вказівка розгалуження (умовний оператор) та її опис мовою програмування. Запис алгоритмів з використанням умовних операторів
Клас поділяється на дві групи (фірми) і з числа членів групи призначаються їх керівники
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconУрок №3. За темою „Табличні величини Тема: Алгоритм пошуку в таблицях елементів з деякою властивістю
Мета уроку: формування навичок розробки алгоритмів пошуку в таблицях елементів за деякими властивостями; виховання інформаційної...
Тема: Поняття програмування та алгоритм. Властивості алгоритмів iconПрактична робота № Програмування алгоритмів розгалужених обчислювальних процесів

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи