Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) icon

Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали)
Скачати 47.61 Kb.
НазваЛабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали)
Дата конвертації28.12.2012
Розмір47.61 Kb.
ТипЛабораторна робота

Лабораторна  робота  № 5. Форматування текстових документів (4 бали)

 

1. Більшість операцій виконуються над фрагментами тексту. Для цьо­го необхідно вміти виділяти фрагменти (інверсним кольором). Фраг­мент тексту можна виділити методом протягування миші або з кла­віатури клавішами керування курсором при натиснутій кла­ві­ші .

        Існують інші способи виділення елементів тексту:

        щоб виділити слово, треба 2 рази клацнути на ньому мишею;

     щоб виділити речення, треба натиснути клавішу < Ctrl > і 1 ра­з клацнути мишею в межах речення;

        щоб виділити абзац, потрібно в межах абзацу 3 рази клацнути ми­шею;

     щоб виділити весь текст (усі абзаци), потрібно виконати ко­ман­ду ^ ПравкаВыделить все, або натиснути комбінацію клавіш .

   Для виділення елементів тексту можна використовувати смугу виділення   (зліва від тексту на чистому полі):

        щоб виділити рядок – – один раз клацнути мишею зліва від по­ля рядка;

        щоб виокремити абзац – 2 рази клацнути мишею;

        щоб виділити весь текст – 3 рази клацнути мишею на полі ви­ді­лення.

   ^ Копіювання, переміщення й вилучення фрагментів тексту. Ко­пію­вання здійснюється командою ПравкаКопировать. Копія по­міщається в буфер обміну і може багатократно вставлятись у текст з до­помогою команди ПравкаВставить.

   Для переміщення фрагмента тексту використовують команди Прав­каВырезать, а потім ПравкаВставить.

   Вилучення виділеного фрагмента здійснюють командою ПравкаУда­лить або клавішею .

   Можна також використовувати спеціальні кнопки на панелі інстру­мен­тів:

 - копіювати в буфер;

 - виділений фрагмент вилучити з документа і помістити в буфер  об­мі­ну;

 - вставка фрагмента з буфера на місце знаходження текстового курсора.

   Інші способи виконання цих операцій основані на використан­ні миші:

        виділений фрагмент переміщається на нове місце методом протягування миші;

        для копіювання фрагмента  додатково натискується клавіша ;

     для виділеного фрагмента правою кнопкою миші викликається кон­текстне меню з командами Вырезать, Копировать, Вста­вить, Удалить.  

2. Форматування тексту – це зміна зовнішнього вигляду тексту без змі­ни його змісту. Форматування виконують за допомогою ко­манд головного меню, або кнопок на панелі форматування. Фор­ма­тування тексту зводиться до форма­тування символів та абзаців.

Налаштовування шрифту здійснюється командою ФорматШрифт. Діалогове вікно "Шрифт” містить дві вкладки: Шрифт і Интервал. На вкладці Шрифт можна вибрати тип шрифту, стиль шрифту (зви­чайний, курсив, напівжирний, підкреслений), розмір шрифту (в пунктах), колір шрифту, верхні і нижні індекси та інше. На вкладці Интервал можна вка­зувати інтервал між символами. Швидко встановити формат шриф­ту можна, використовуючи кнопки панелі інструментів Фор­матирование: <Шрифт>,<Размер шрифта>, <Ж>,<К>, <Ч>.

Форматування абзаців здійснюється за допомогою панелі інструментів Форматирование, або командою ФорматАбзац, яка ви­кликає діалогове вікно "Абзац”, що містить дві вкладки.

   На вкладці ^ Отступы и интервалы задають способи вирівнювання абзаців,  границі абзаців злі­ва і справа, відступ для першого рядка абзацу, відступи перед першим та останнім рядками абзацу, міжрядковий і міжабзацний інтервали, зміщення тек­сту абзацу відносно ширини. На вкладці Положение на стра­ни­це задають правила розташування абзацу на сторінці, наприклад, аб­зац цілком на одній сторінці. Абзаци можна заключати в пря­мо­кутну рамку, а поле рамки заповнювати узором і фоном. Для цьо­го використовують команду ФорматОбрамление и запо­л­не­ние. В діалоговому вікні є дві вкладки: Обрамление і За­пол­не­ние.

4. Багато документів містять списки. Існують різні ти­пи списків: маркіровані, нумеровані, ієрархічні. Список формується як до введення еле­ментів у списки, так і для вже набраних елементів у виг­ляді окремих абзаців.  Існують декілька способів формування списків:

– з допомогою команди ФорматСписок;

– з допомогою відповідних кнопок панелі інструментів;

– з допомогою контекстного меню, вибравши команду ^ Список.

    Команда ФорматСписок виводить діалогове вікно з вклад­ка­ми, що відпо­відають типу списку.

    На вкладці Маркированный вибирається символ, що виділяє кож­ний еле­мент списку. Задається розмір, позиція і колір мар­ке­ра.

    На вкладці Нумерованный вибирається один із семи форматів чи­сел для нумерації елементів списку (арабські, римські, ...), по­чат­ковий номер. Кнопкою <Изменить> можна самостійно задати па­­раметри нумерованого списку.

    На вкладці Многоуровневый можна вибрати формат чисел для ну­мерації елементів ієрархічного списку. Для зміни ієрархії нео­б­хід­но встановити курсор на елемент і натиснути клавіші:

   ++<→> для пониження рівня;

   ++<←> для підвищення рівня ієрархії,

або відповідні кнопки на панелі інструментів.

    Щоб закінчити формування списку два рази натискуємо кла­ві­шу .   Для того, щоб вилучити список, необхідно:

–   виділити елементи списку;

–  виконати команду ФорматСписокУдалить, або виділити елементи списку і клацнути клавішу Delete.

    Елементи будь-якого списку можна упорядкувати за алфавітом, а та­кож за спаданням та зростанням. Для цього треба виділити еле­мен­ти списку і виконати  команду ТаблицаСор­ти­ров­ка.Схожі:

Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconЛабораторна робота №6 Тема: Word. Форматування текстових документів. Мета: Уміти форматувати тексти і створювати ділові листи
Сформатувати текст означає надати йому такого вигляду, який потрібен користувачу. Форматування виконують за допомогою команд відповідного...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconТема: використання стилів, поняття про схему документу. Практична робота №4 «Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів»
Ористовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту, обирати схему документа, створювати власні стилі, вчитись налаштовувати...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconТема: використання стилів, поняття про схему документу. Практична робота №4 «Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів»
Ористовувати стилі символів та абзаців для форматування тексту, обирати схему документу, створювати власні стилі, вчитись налаштовувати...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconТема : Форматування текстових документів. Використання шаблонів документів
Мета : Навчити студентів форматувати текст і створювати документи за певною структурою. Ознайомити учнів з використанням шаблонів,...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconЛабораторна робота №6 Мета робота Використання регулярних виразів для обробки текстів. Короткі теоретичні
Регулярні вислови використовуються в багатьох текстових редакторах та допоміжних інструментах для пошуку та зміни тексту на основі...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconПравила техніки безпеки при роботі на пк призначення текстових редакторів. Як здійснюється запуск Word? Що таке редагування тексту? Як здійснюється перевірка правопису?
...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconТема: Форматування тексту. Робота зі шрифтами. Шаблони документів і робота з ними
Прошу Вас прийняти мене на роботу на посаду лаборанту кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій на 0,5 ставки...
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconПравила формування тексту (12 балів) кількість пропусків між слова (2 бали) розділові знаки (2 бали) дужки, лапки (2 бали) абзац (2 бали) вирівнювання (2 бали)

Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconТема. Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок
Практична робота № Введення і форматування таблиць у середовищі табличного процесора
Лабораторна робота № Форматування текстових документів (4 бали) iconПрактична робота №9 Мета
Для швидкого форматування великих документів: звітів, рефератів, курсових робіт, рукописів книжок тощо
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи