Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища icon

Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища
Скачати 50.79 Kb.
НазваЗакон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища
Дата конвертації15.01.2013
Розмір50.79 Kb.
ТипЗакон

Під час оформлення атестаційних листів педагогічних працівників чимало запитань у керівників навчальних закладів викликає визначення рівнів освіти працівників: що таке неповна та базова вища освіта? який рівень освіти має працівник, який закінчив, наприклад, педагогічне училище ще за радянських часів? Правильне визначення рівнів освіти допоможе уникнути помилок під час складання документівВизначення рівнів освіти

педагогічних працівників навчальних закладів


Оформлення різних документів, зокрема атестаційного листа: передбачає внесення відомостей про освітньо-кваліфікаційний рі­вень педагогічних працівників навчальних закладів.

Рівні освіти вказують відповідно до статті ЗО Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (далі — Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-ІП (далі — Закон про вищу освіту) як:

 • базова загальна середня;

 • повна загальна середня; професійно-технічна;

 • неповна вища;

 • базова вища; » повна вища (див. Додаток).

Вищими навчальними закладами є: технікум (училище), коледж, інститут, консерваторія, академія, універ­ситет та інші (п.1 ст. 43 Закону про освіту). Згідно зі статтею 6 Закону про вищу освіту до структури вищої освіти входять освітні й освітньо-кваліфікаційні рівні:

1)освітні рівні:

 • неповна вища освіта;

 • базова вища освіта;

 • повна вища освіта;

2)освітньо-кваліфікаційні рівні:

 • молодший спеціаліст;

 • бакалавр;

 • спеціаліст, магістр.


Рівні освіти працівників


Рівень освіти

Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня

^ Навчальні заклади, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня

Базова загальна середня

свідоцтво про базову загальну середню освіту

середні навчальні заклади

Повна загальна середня

атестат про повну загальну середню освіту

середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади І—II рівні акредитації, що надають повну загальну середню освіту

Професійно-технічна

диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації)

професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє) професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічні освіти; центр професійної освіти; навчально - виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, ще надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання

Неповна вища

диплом молодшого спеціаліста

технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади

Базова вища

диплом бакалавра

коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музич академія), інститут, академія, університети

Повна вища

диплом спеціаліста, диплом магістра

консерваторія (музична академія), інститут, академія, університетПро здобуття неповної вищої освіти свідчить диплом молодшого спеціаліста, а базової вищої – диплом бакалавра. Здобуття повної вищої освіти підтверджують дипломи спеціаліста чи магістра.

Відповідно до статей 24, 25 Закону про вищу підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснюють вищі навчальні заклади І і II рівнів акредитації, до яких належать технікуми, училища, коледжі. Підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра здійснюють вищі навчальні заклади II—ІV рівнів акредитації, у т. ч. коледжі, а за освітньо-кваліфікаційними спеціаліста і магістра — вищі навчальні заклади III—IV рівні акредитації.

Зразки документів про освіту затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №1260.

На практиці у керівників навчальних закладів часто виникають запитання щодо рівня освіти «середня спеціальна». Зверніть ува­гу, що нині такий рівень освіти не передбачений чинним законодав­ством. Відомості про середню спеціальну освіту в атестаційному листі слід актуалізувати відповідно до законодавства.Працівниця закінчила педагогічне училище в 1983 році, що на той час відповідало рівню освіти «середня спеціальна». В атестаційному листі має бути зазначено, що працівниця отримала неповну вищу освіту.

^ Визначення рівня освіти працівника, який поєднує роботу і навчання.

Рівень освіти працівника, який поєднує роботу і навчання, визна­чають відповідно до вже здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня.Після закінчення технікуму та здобуття неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста працівник навчається у вищому навчальному закладі III—IV рівнів акредитації за скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфіка­ційного рівня бакалавра. Рівень його освіти зазначають як «неповна вища».

Зверніть увагу, що у разі одержання освіти у кількох вищих на­вчальних закладах, рівень освіти визначають відповідно до навчаль­ного закладу вищого рівня акредитації, який закінчив працівник.

Як повну вищу визначаємо рівень освіти працівника, якому після за­кінчення консерваторії присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра, а після закінчення університету — рівень спеціаліста.


^ НОРМАТИВНА БАЗА

 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (із змінами і доповненнями) Д Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10 лютого 1998 р. № 103/98-ВР (із змінами і доповненнями)

 • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. № 651-XIV (із змінами і до­повненнями)

 • Закон України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. № 2984-Ш (із змінами і доповненнями) Л Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про освіту та вчені звання» від 12 лис­топада 1997 р. № 1260 (із змінами і доповненнями)


Схожі:

Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища icon), частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту" (
Р ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ), на виконання підпункту 36. 6 пункту 36 розділу IV...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconПоложення про атестацію педагогічних працівників Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України "Про освіту"( 1060-12 ), частини першої статті 32 Закону України "Про дошкільну освіту"( 2628-14 ), частини першої статті 27 Закону
Вр ), частини четвертої статті 48 Закону України "Про вищу освіту"( 2984-14 ) та з метою стимулювання цілеспрямованого
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconНаказ №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconНаказ №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconНаказ №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconНаказ №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconНаказ №1473 Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників
України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону України «Про позашкільну освіту», частини четвертої статті 45 Закону України...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconЗакон «Про освіту». закон «Про загальну середню освіту». закон «Про вищу освіту»
Езидента україни №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні». Постанова кабінету...
Закон про осві­ту), пункту 1 статті 6 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 р. №2984-іп (далі Закон про вищу освіту) як: базова загальна середня; повна загальна середня; професійно-технічна; неповна вища iconПоложення про атестацію педагогічних працівників
Про загальну середню освіту", статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту", частини четвертої статті 45 Закону України "Про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи