Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни icon

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
НазваЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Сторінка5/8
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

прикметник у професійному спілкуванні


173. Котрі з поданих прикметників утворюють ступені порівняння? Утворіть їх.

Зимовий, важкий, на­вчальний, важливий, дорогий, сталевий, добрий, широкий, низький, гуманний, здоровенний, високий, військовий, цифровий, довгий, буланий, веселий, даремний, недобрий, глибокий, дужий, всесильний, щирий, залізний, білуватий, лаконічний, гіпсовий, токсичний, короткий, нешвидкий, лікарський, старезний, надчутливий, широчезний, сліпий, здібний.


174. Виправте помилки у словах і словоспо­лученнях:

найменьший, більш темніший колір, самий головний, зеленуватіший, саме головне, самий крайній, самий найкращий, саме важне, самий близький друг.


175. Відредагуйте речення:

Я не міг повірити, що сама близька людина могла так підставити. Катя .тала, що екзамен по фізиці все рівно буде самим тяж­чим. Більш детальніша інформація при співбесіді. Хотя зовнішність тоже важлива, самим найголовним для мене с духовна близькість. Вона краща всіх. Відповідь мого бувшого однокласника була найбільш змістовнішою. До самого молодшого сина Мішеньки батьки відносяться більш поблажливіше, ніж до старших. У нас ціни нижчі базарних. Іван Франко — один із самих визначніших письменників України.


176. Вставте пропущену букву в прикметниках:

природн...й, мужн...й, колоритн...й, вечірн...й, внутрішн…й, габаритн...й, автоматичн...й, всесвітн...й, городн...й, міжнародн...й, дальн...й, самобутн...й, свійськ...й, хатн...й, дорожн...й, самотн...й, дочірн…й, завтрашн...й, суботн...й, легендарн...й, зовнішн...й, придорожн...й, одноманітн...й, ефективн…й, сусідн...й, закономірн...й, нижн...й, нинішн...й, обідн...й, безпросвітн…й, освітн...й, лаконічн...й, пізн...й, подружн...й, непереможн...й, безпомічн...й, сьогод­нішн…й, народн...й, теперішн...й, тодішн...й, торішн...й, тутешн...й, художн...й, безробітн...й, заробітн…й.


177. Відтворіть підрядні словосполучення, на основі яких було утворено прикметники:

високо­кваліфікований, енергоощадний, широкоформатний, гостросюжетний, високоерудований, давньоруський, західноукраїнський, східнослов'янський, карколомний, болезаспокійливий, швидкоплинний, нижчепідписаний, маловживаний, густонаселений, семиразовий, багатопо­верховий, загальновідомий, малопомітний, широкодоступ­ний, важкодоступний, своєчасний, загальноприйнятий, вищезгаданий, довготривалий, повсякденний, паронепроникний, двоярусний, морозостійкий, двофракційний, всеєвропейський, одноосібний, сільськогосподарський, малоймовірний, односторонній.


178. Запишіть правильно складні слова:

три/кімнатна квартира, все/європейське що/місячне видання, сонце/захисні окуляри, торгово/розважальний комплекс, сумно/звісний, соціально/економічні проблеми, транс/європейський, транспортно/енергетичні вузли, південно/західний, чотири/смугова магістраль, само/від­даний, одно/осібний, проти/законний, культурно/масові заходи, 261 /кілометрова магістраль, давно/очікуваний, інформаційно/аналітичний центр, науково/технічна інформація, науково/дослідний, все/український, про­ектно/будівельний, готельно/ресторанний комплекс, товаро/знавчо/комерційний факультет, високо/каліфікований, національно/патріотичне виховання, ново/збу­дований чотири/зірковий готель, 4/зірковий готель, нормативно/правові акти, спортивно/оздоровчий табір, максимально/можливе використання, українсько/поль­ський словник, загально/відома акція, торгово/сервісна мережа, піщано/гальковий пляж, лікувально/діагно­стичний комплекс, дво/партійна система, широко/фор­матний друк, навчально/виховний процес, контроль­но/ревізійне управління, інтер/активне опитування


179. Відредагуйте оголошення. Запишіть правильно складні слова.


Оголошення. Студент/першокурсник зніме квартиру у залізничному районі міста Львів. Жила площа не біль­ше 40м. Наявність телефону і кругло/добового водо/по­стачання є обов'язковою. Контактний телефон...;

Орендую квартиру на вулиці "Зеленій" двох/кімнату у ново/будівлі із євро/ремонтом, з наявністю телефону, з душевою кабінкою, гаряча вода ціло/добово. Контактний телефон...;

Зніму двох/поверховий котедж за містом у лісо/пар­ковій зоні, з виглядом на озеро. Контактний телефон...;

Продам аудіо/систему "Sony", минулий термін вико­ристання — 2 роки, у гарному вигляді, не/дорого. Кон­тактний телефон...;

Куплю три/кімнатну квартиру з усіма зручностями і з євро/ремонтом за любу ціну. На/рахунок ціни пого­воримо під/час зустрічі. Контактний телефон...


180. Відредагуйте речення, у тому числі складні слова, і запишіть їх правильно. Вставте пропущені букви.

Цей район має добре/облаштовану інфра/струк­туру. На розпродажі товарів є у наявності широкий ас...ортимент високо/якісного одягу і костюмів. На про­тязі трьох років він працював бу…галтером на нафто/пе­реробному заводі. Не/вірні свідчен..я у суді є проти/за­конними. На цій трас…і є багато аварійно/небезпечних ділянок і один залізно/дорожний переїзд. Наявність те­лефону і ціло/добового водо/постачання є обов'язковим. Посвідчення воєнно/службовця дає право на безплатний проїзд у громадянському транспорті. Студент/першо/курсник зніме квартиру на довго/строковий термін. Свідчення потерпівшого в авто/катастрофі були зане­сені в протокол. Він вже багато років працює водієм/дально/бійниісом на/у приватній фірмі.


дієслово у професійному спілкуванні


181. Утворіть заперечні конструкції до слово­сполучень:

вивчаю кодекс, бачу університет, купую хліб, беру телефон, люблю Оксану, бачу будинок, роблю записи, печу торт, їм бутерброд, шукаю помилки, прочитав статтю, зібрав інформацію, чекаю групу, складаю дош­ки, читаю рукопис, розкидаю сніг, бачив Світязь, читаю текст, замовляю товар, маю інвентар, складаю екзамен, роблю ремонт, веду заняття, згрібаю листя, роблю об­числення, воджу автомобіль, роблю відкриття, відчуваю прогрес, роблю стрибок, відчуваю біль, роблю капітало­вкладення, розглядаю атлас, має деякі обмеження, має незначні пошкодження, має певні досягнення, навів суттєві доповнення, впровадив численні нововведення, зробив важливі виправлення.


182. Утворіть дієприслівники від дієслів:

купувати, купити, пригадати, пригадувати, відзнача­ти, відзначити, потрапляти, потрапити, обмежити, обмежувати, газифікувати, імітувати, пристосувати, пристосовувати, відмічати, відмітити, записати, записувати, гарантувати, обіцяти, згадати, згадувати, прийти, робити, зробити, переробляти, переробити,авансувати, веліти, женити, мовити, розслідувати, наслідувати, інтенсифікувати, аргументувати, рекомендувати, атакувати, асигнувати, атестувати, акредитувати, адресувати, відпочивати, відпочити, потребувати, екранізувати, випробувати, випробовувати, проводити, провести, аналізувати, проаналізувати, говорити, сказати.


183. Відредагуйте речення, уникаючи пасивних конструкцій:

Нами будується Україна. Це питання буде розглянуте деканатом на слідуючій неділі. Поема була написана автором ще в 19 столітті. Це завдання до­строково виконане нашим колективом. В цьому році нами побудовані три нових завода. На слідуючій неділі нами буде проведена пара міроприємств. Відомість була віднесена викладачем у деканат. За перший учбовий семестр нами пройдено більшу частину матеріала. Про­токоли зборів підписуються головуючим і секретарем зборів.


184. Відредагуйте словосполучення, замінюючи невластиві для української мови активні дієприкметники:

ворогуючі сторони; постійно діюча комісія; в слідуючий раз; існуючий устрій; заспокоюючий препарат; бувший директор; вимірюючий прилад; стояча вода; бажаючий; знаюча людина; початкуючий водій; зібралися всі працюючі; хвилюючі слова; домінуючий світогляд; оточуюче сере­довище; правлячий клас; поступати слідуючим образом; головуючий на зборах; шокуючий випадок; переважаюча більшість; потрясаючий ефект; слідуюча остановка; підчинятися завідуючому кафедрою; наступаючий Новий рік; вітаємо вас з наступаючими святами.


185. Відредагуйте речення:

Вислухавши виступ нашого заввідділенням про об'єми перевозки грузів за прошлий рік, ми прийшли до слідуючих висновків. На повістку дня було поставлено слідуючі питання. Він вміє настояти на свому і рахує, що любий починаючий вчений у своїй дисертації повинен вияснити суть про­блеми до кінця. Погляди виступаючих співпали, особли­во по питанню економічних зв'язків. Виробництво ско­ротилося із-за нехватки сировини, але в слідуючому році воно буде збільшене. Мною написаний твір, дуже сподо­бався вчительці.


186. Перекладіть українською мовою:

военнослужащий, текущий счет, наболевший вопрос, текущий ремонт, в текущем году, текущие дела, отдыхающий, поступать следующим образом, в следующий раз, он предложил следующее, в последующем надо сделать, последующие поколения, устаревшая методика, обнадеживающий результат, обслуживающий персонал, потрясающая новость.


187. Відредагуйте речення з дієприслівнико­вими зворотами:

Тепер повертаючись додому, надворі уже темно. Познайомившись з симпатичним хлопцем, він мені обіцяв золоті гори. Повернувшись додому, у мене знову появився добрий настрій. Не дивлячись на те, що місцеві власті заборонили проведення мітинга, забастовщики все рівно зібралися рядом з облрадою. Допомагаючи один одному, в нашій групі нема відстаючих. Відправив­шись на прогулку, з нами трапилась пригода. Сидівши біля столу, я читаю цікаву книгу. Вивчаючи маршрути Карпат, ми влітку поїдемо туди віддихати. Не дивля­чись на дощі, ми цього літа вчасно закінчили жнива. Продається мебель (виробництво Германія), бувша у ви­користанні, недорого. Побачивши його, моє серце зака­латало. Написавши книжку поезій, його визнали як видатного поета. Дякуючи йому, ми прекрасно провели час. Відійшовши від каси, претензії про нестачу грошей не приймаються.


188. Відредагуйте речення:

Будинок заселяється у вказа­ний термін згідно домовленості. Товари поставляються продавцем по місцю призначення безкоштовно. Інструк­ція виконується працівниками відділу на належному рівні. Інформація приймається до уваги і передбачаєть­ся, що вона буде врахована. Підготовка конференції здійснюється згідно положення про проведення конферен­ції. Механізм включається при допомозі дистанційного керування. Любі проблеми вирішуються по мірі їх виник­нення. Рівень освітлення регулюється в залежності від потреби. Всі інструкції по техніці безпеки приводяться у відповідність до діючого законодавства. Получається, що відсутність на нараді по любим причинам, навіть і дуже важним, карається одинаково строго. У нашій країні посилено ведеться робота по знешкодженню ор­ганізованої злочинності. Виплата заробітньої плати буде продовжуватися до сімнадцяти годин. В нові будин­ки жителями вже завозиться мебель, облаштовуються квартири, перевозяться домашні речі. Получивши задо­волення від міроприємства, ми відправилися додому.


функціонування числівника у професійному спілкуванні

189. Провідміняйте кількісні, дробові, збірні числівники та словосполучення з ними:

1/8 кг; 856; 770; 1/7 м; 1007; 0,8 г; 1,5 кг; 545; 5,6 л; 610 млн; 71 %; 1448; 15,7 %; 20 348; 0,83; 8,34 %; 289 120 (громадянин); 0,6 м; 4/7 (об'єм); обидва; двоє; 97 км; 893 (особа); кільканад­цять; одинадцятеро; 13 609 (виборець); півтора; 45,5 %; 32км; 236 (аркуш); кількасот; 468 (примірник); 1 млн (мешканець); кількадесят; 1/4 (розчин); два з половиною (гектар); 0,9 %; 1/2 (площа); 3,5 л; 39,25 %; 1,3 (градус); 1/8 кг; обоє; 1275км; 22 млн; півтораста; 99,9 %; 34 (селянин); 0,04 т.


190. Запишіть словами, провідміняйте:

1997 рік; 2000 рік; 2003 рік; 10.01.1960; 24.02.2002; 10 січня; 20 лютого; 8 березня 2009 року.


191. Запишіть словами оголошення:

Продам терміново автомобіль "Форд-Ескорт", 1989 р. в., дизель, 4-дверний, 6000 у.о. Або поміняю на ВАЗ 2107. Тел.: 64-96-21 (від 9 до 21 год.).


192. Запишіть словами порядкові числівники:

22 001 ий; 22 000-ий; 300-ий; 315-ий; 11 456-ий; 2 000 000-ий; 40-ий; 4000-ий; 4020-ий; 4043-ій; 5 000-ий; 2 000-ий; 2 009-ий; 700-ий; 761-ий; 7 000 000-ий; 770 000 ий; 770 775-ий; 721-ий; 21 000-ий.


зв’язок числівників з іменниками


193. Запишіть словами кількісні числівники, узгоджуючи їх з іменниками:

33т, 38т, 14мг, 550г, 541га, 1265км, 19см, 5 год., 5г,2г, 100м, 1000л, мільйон (гривня), кілька (сотня), 2 (болгарин), 4 (громадянин), 163 (виборець), 3 (кошеня); купив 2 (плоскогубці); ви­готовили 5 (двері) і 2 (ворота); купили 2 (ножиці) й 8 (ложка); 2 (киянин), 5 (татарин), 2 (львів'янин).


194. Утворіть зі словосполучень складні при­кметники і запишіть їх:

5 кілометрів (відстань); вісім років (дівчина); 30 градусів (мороз); 1,5 метра (ширина); 150 метрів (відстань); 12 весел (човен); 19років (юнак); 60 кілограмів (вага); 48 мільйонів (народ); 4 поверхи (будинок); 21 поверх (будинок); 2 кімнати (квартира); 1 день (відгул); 100 годин (курс); 197років (проміжок); 65 хвилин (заняття); 1,5 години (заняття); 1,5 місяць (термін); 3 (місяці) курси; 10 хвилин (перерва); 135 років (ювілей); 5 кімнат (квартира); 2 яруси (будова).


195. Відредагуйте речення:

Налоги вроді би зменьшились, але я все рівно получив зарплату більшу тільки на пару гривень. У нього там удобне і просторне жиле приміщення, навіть прихожа має площу біля десяти квадратних метрів. Ми знаємо друг друга вже півтори роки, але я все рівно не поняв, як у нього получається так швидко рахувати в умі. Я хтів позичити в нього на пару днів вісімдесять гривнів, але він відказався. Обидвох товаришів було зараховано на перший курс вищого учбового закладу. На зустрічі глав держав були присутні троє міністрів. Стьопа невірно рішив цю задачу, так як в умові не дописав ноля. Я тоже притримуюсь думки, що все це дуже добре виглядає на бумазі, а в житті все по-другому. Згідно наказу директора заступник начальника цеха на два дня поїхав у командировку. Я працюю тут по сумісництву на четверть оклада. Ми поздравили його з п'ятидесятирічним ювілеєм і вручили вітальну адресу. Двісті п'ятдесят трьом працюючим видані премії. Нашою організацією здано в експлуатацію три нових будинка. Ви рахуєте, що вєси у вас точні? Тут нема півкіло сира. Два роки тому назад я переїхав у новий трьохповерховий будинок, розположений у лісо­парковій зоні. Другим разом я детальніше розповім про цю проблему. Директор школи привітав учнів і вчителів з першим вересням. Другим разом я розповім про це більш детальніше.


редагування текстів. завдання для повторення


196. Відредагуйте речення:

Провірка у підрозділах буде здійснюватися за слідую­чою схемою: в першу чергу буде проводитися інвентари­зація, потім будуть звірятися плани робіт з їх фактич­ним виконанням, і в кінці кінців буде перевірятися документація. Нами зібрані й аналізуються всі заува­ження і пропозиції громадян по удосконаленню роботи міського електротранспорта. Всі матеріали звозяться на будову своєчасно, тому будівельникам не приходиться даремно тратити час. Товари ввозяться до країни, лише сплативши мито. До роботи по упорядкуванню вулиць залучаються всі бажаючі. На зборах піднімалося питання про необхідність підвищення заробітньої пла­ти. Всі працюючі зібрані тут до послідуючих розпоряджень керуючого відділом. В законі про вибори зазначаєть­ся, що кожний бажаючий, котрий досяг 18-річного віку, може прийняти участь у виборах.


197. Відредагуйте текст:

Операції на відкритому ринку мають наступні пере­ваги над іншими методами монетарної політики:

 1. Об'єм операцій на відкритому ринку контролюєть­ся Федеральною резервною системою (ФРС). Цей кон­троль не знаходиться в залежності ні від кого, як, на­приклад, у випадку дисконтних операцій, при яких банки заохочуються ФРС брати дисконтні займи, але об’єм цих займів не контролюється.

 2. Операції не відкритому ринку являються гнучкими
  і точними; вони можуть застосовуватися до любої
  межі.

 3. Операції на відкритому ринку можуть бути легко
  замінені на протилежні. У випадку припущення помил­ки у проведенні певної операції ФРС може срочно поміня­ти умови продажі.

 4. Операції на відкритому ринку можуть здійснюва­тися швидко; вони не супроводжуються адміністратив­ними проволочками.


198. Відредагуйте речення:

На прошлій неділі я не відвідував пари із-за хвороби. Дякуючи йому ми придбали квитки і не спізнилися до поїзду. Два роки тому назад я переїхав. Через дві неділі прийшли результати, що я поступив у вищий учбовий заклад. По цьому поводу виступаючий добавив ще пару слів. Слідуючий учбовий тиждень по наказу ректора буде скорочений на три дня. Тут є всі наявні признаки того, що він терпить на це захворювання. По крайній мірі, мені це одразу кинулося в очі. Львівський національний Універсетет "Львівська Політехніка" знаходиться на вулиці Степана Бандери. Магазин працює круглосуточно вже на протязі двох місяців і представляє широкий асортимент товара. Любий бажаючий може прийняти участь в багаточисленних акціях.


199. Відредагуйте речення:

Потерпівший дав розгорнуте свідчення по поводу інцинденту. Університет забезпечений осві…ченими кадрами, це забезпечує високий рівень всіх студентів. Давайте проаналізуємо оптимальніші шляхи вирішення проблеми. Кожний покупець при покупці більше п'ятсот гривень отримає подарок. Я настоюю на тому, щоб на слідуючому тижні були відпрацьовані всі без виключення пропущені заняття. На протязі вже двох місяців мені постоянно не хватає часу. Завоювавши довіру селян, він став головою сільради. До періодичних видань відносить­ся газета, журнал, календар, збірник, бюлетні. Товари розповсюджуються компанією по самим низьким ці­нам.

Програма включає розпізнавання біля сто сімдесяти мов та провірки орфографій для сімдесяти мов. Її особ­ливість є можливість розпізнавання штрихових рисун­ків. У результаті верстки програмою створюється оригінал-макет майбутнього видання.

Точність — це степінь наближення інформації у від­повідності до певного еталона, а в якості цього еталона використовуються різні величини в залежності від об­ласті його застосування.


200. Відредагуйте речення.

Штриховка геометричної фігури, друкувати текст врозрядку, включити світло, стержень економічної політики, по ліву сторону, залишитися в стороні, протирічить програмі, згортання крові, перебувати в лікарні, вирішувати задачу, в самий раз, органи самоуправління, розписатися у відомостях, користуватися льготами, відпала необхідність, в силу закону, в строгому смислі слова, попереджати хворобу, служити підставою, у цьому відношенні, це не має відношення до справи, явна помилка, це не рахується.


201. До поданих ненормативних слів та словосполучень, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.

Висновки по викладеному, відмінити, відзив, між тим, в залежності, добавити, доказувати, досвід по розробці, навик, мова йде про, намітити, перечислити, підготовити, не дивлячись на, по крайній мірі, поступати, приймати до уваги, рішити проблему, рахувати що, протирічити, здача літньої сесії, купаючи люди, команда лідирує, запальна дискусія, текучий момент, текучість кадрів.


Відредагуйте тексти документів:


202.


^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зняття дисциплінарного стягнення


До Солом'янського районного суду м. Києва

позивач: Тихоненко Леонід Борисович, який мешкає за адресою: м. Київ — 321, вул. Індустріальна буд. 45, кв. 13 відповідач: Київський деревообробний комбінат, юридична адреса: м. Київ - 123, вул. Мокра, 87

третя особа: директор деревообробного комбінату Соломін Вадим Петрович, адреса: м. Київ - 123, вул. Мокра, 87.


^ Позовна заява

Я працюю столяром на Київському деревообробному комбінаті з 1 липня 1980 р.

Наказом № 157 від 4 лютого 2002 р. на мене накла­дено дисциплінарне стягнення - догану за запізнення па роботу на 30 хв.

Накладене дисциплінарне стягнення вважаю безпідстав­ним і незаконним, позаяк 18 лютого 2002 р. я прибув на КПП де­ревообробного комбінату о дев'ятій годині, але контролер ВОХР не пропустив мене на територію підприємства, оскільки у мене була відсутня перепустка. І тільки через 30 хв, після оформлення тимчасової перепустки, я зміг дістатись робочого місця.

Комісія по трудових спорах Київського деревообробно­го комбінату не задовольнила мою скаргу на безпідставне на­кладення дисциплінарного стягнення.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 4, 136, 137 ЦПВ України та ст. 231 КЗпП України,


ПРОШУ:

1. Скасувати накладене на мене наказом № 157 від
4 лютого 2002 р. дисциплінарне стягнення у вигляді догани.

2.У судове засідання викликати свідка Семенця Віктора
Степановича, який мешкає за адресою: м. Київ - 044 вул. Зелена
буд. 8 кв. 9.

Додаток:

 1. Копія наказу про прийняття на роботу.

 2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стягнення.

 1. Копія рішення комісії по трудових спорах.

 2. Копія позовної заяви.

Підпис (Тихоненко Л.Б.)

21 лютого 2002 р.


203.

^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заробітної плати

за роботу у вихідні дні

До Шевченківського районного суду м. Києва

позивач: Марченко Павло Іванович,

який мешкає за адресою: м. Київ - 135

вул. Гарматна буд. 56 кв. 94

відповідач: НДІ "Укрдормаш",

юридична адреса: м. Київ - 324

вул. Металістів, 193

вартість позову: 150 (сто п'ятьдесят) грн.

^ Позовна заява

Я працюю слюсарем-сантехніком в НДІ "Укрдормаш" з 12 квітня 1991 р.

При виплаті заробітної плати за березень 2002 р. мені не виплачено за роботу у вихідні дні 150 (сто п'ятьдесят) грн, а було запропоновано адміністрацією компенсувати роботу у ви­хідні дні наданням мені інших днів відпочинку, з чим я не згоден.

Комісія по трудових спорах мені відмовила у стягненні неоплаченої частини зарплати.

Згідно зі ст. 72, п. 1 ст. 231 КПзП України


ПРОШУ:

Стягнути з НДІ "Укрдормаш" на мою користь 150 (сто п'ятьдесят) грн.

Додаток:


 1. Довідка про тарифну ставку і середній заробіток.

 2. Грошовий розрахунок, що належить сплатити за ро­боту у вихідні дні.

 3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

 4. Виписка з табелю (копія наказу, розпорядження чи інші докази, які підтверджують роботу позивача у вихідні дні).

 5. Копія позовної заяви.

20 травня 2002 р. Підпис (Марченко П.І.)


204.


^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

з приводу відмови у прийнятті на роботу


До Старокиївського районного суду м. Києва позивач: Андрієнко Тетяна Миколаївна, яка мешкає за адресою: м. Київ - 144 вул. Пушкіна буд. 99 кв. 45 відповідач: Київська фабрика шкіряно-галантерейних виробів, юридична адреса: м. Київ - 231, вул. Жилянська, 77.


^ Позовна заява

23 січня 2002 р. я звернулась до відділу кадрів Київської фабрики шкіряно-галантерейних виробів із заявою про праце­влаштування на вакантну посаду бухгалтера. Але адміністрація фабрики, дізнавшись про наявність у мене дворічної дитини, від­мовила мені у прийнятті на роботу.

Відмову в прийнятті на роботу вважаю незаконною, позаяк я маю відповідний фах та досвід роботи і на фабриці є дві вакантні посади бухгалтера.

Відповідно до ст. 184, 232 КЗпП України


ПРОШУ:

Зобов'язати адміністрацію Київської фабрики шкіряно-галантерейних виробів прийняти мене на роботу на посаду бухгалтера.


Д о д а т о к :

 1. Письмова відповідь адміністрації про відмову у прийнятті на роботу.

 1. Копія диплому (іншого документа про фах).

 2. Виписка з трудової книжки.

 3. Копія свідоцтва про народження дитини.

 4. Копія позовної заяви.


25 січня 2002 р. ______________________ Т.М. Андрієнко

підпис


205.

^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про поновлення на попередній роботі

та про оплату вимушеного прогулу

в разі переведення працівника

без його згоди на іншу роботу


До Старокиївського районного суду м. Києва позивач: Жильський Михайло Михайлович,

який мешкає за адресою: м. Київ - 132

вул. Берлінського буд. 54 кв. 64.

відповідач: Київський завод побутової техніки юридична адреса: м. Київ - 202 вул. Шкільна, 90

третя особа: директор заводу побутової техніки Захаров Степан Гнатович, адреса: м. Київ - 202 вул. Шкільна, 90.

^ Позовна заява

Я працював на Київському заводі побутової техніки економістом планового відділу з 15 квітня 1986 р. Наказом № 23 від 3 лютого 2002 р. я переведений без моєї згоди на по­саду економіста заводу.

Таке переведення вважаю безпідставним і незаконним, оскільки змінюється характер і обсяг роботи і вона не обумов­лена трудовим договором.

Комісія по трудових спорах заводу мою скаргу на без­підставне переведення мене на іншу роботу не задовольнила.

З 4 лютого 2002 р. я не працюю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК України та ст. 32, 231 КЗпП України,

ПРОШУ:

 1. Поновити мене на попередній роботі на посаді еконо­міста планового відділу Київського заводу побутової техніки.

 2. Стягнути з Київського заводу побутової техніки на мою користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з 4 лютого 2002 р. по день поновлення на попередній роботі.

Додаток:

 1. Копія наказу про прийняття на роботу.

 2. Копія наказу про переведення на іншу роботу.

 3. Копія рішення комісії по трудових спорах.

 4. Довідка про заробітну плату позивача за два останні місяці.

 5. Копія позовної заяви.

15 лютого 2002 р.

Підпис (Жильський М.М.)

206.

^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування моральної шкоди,

завданої внаслідок нещасного випадку на виробництві

До Шевченківського районного суду м. Києва

Позивач: Рибальський Олексій Юрійович, мешкає за адресою: м. Київ 60, вулиця Грекова буд. 22-а, кв. 77.

Відповідач: Відділення виконавчої дирекції

Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві

і професійних захворювань України

Святошинського району м. Києва

юридична адреса: м. Київ — 124

вулиця Виборгська, 70

^ Третя особа: Київський авіаційний завод АВІАНТ юридична адреса: м. Київ - 122 проспект Перемоги, 101/1.

Позовна заява

12 березня 2001 року під час проходження мною вироб­ничої практики, як учня ПТУ-7, в слюсарно-зварювальному це­ху № 2 Київського авіаційного заводу АВІАНТ стався нещасний випадок, внаслідок якого я отримав травму: уламковий пе­релом дистального кінця обох кісток правої гомілки зі зміщен­ням. Стосовно вказаного нещасного випадку було проведено розслідування та складено акт за формою Н-1 від 12 березня 2001 р. № 02. В пункті 10 цього акту зазначено, що особами, які допустили порушення законодавства про охорону праці є поса­дові особи заводу: в.о. начальника цеху Штокаленко А.К. та механік цеху Карпенко О.Я.

В наслідок отриманої травми я тривалий час перебував на стаціонарному та амбулаторному лікуванні з дотриманням постільного режиму, при цьому переніс дві операції і зазнавав значних фізичних страждань. Неможливість самостійно пересу­ватись позбавила мене можливості належним чином пройти ви­робничу практику та набути необхідних навичок за професією. По закінченні терміну навчання в ПТУ-7 м. Києва я змушений був відмовитись від направлення на роботу, як молодий робіт­ник, і змушений був отримувати вільний диплом, так як на той час я проходив у відділенні реабілітації курс лікувального ма­сажу і фізтерапії та за станом здоров'я не міг працювати на постійній роботі на набутою спеціальністю слюсаря-ремонтника та слюсаря механоскладальних робіт. Так як іншої спеціальнос­ті я не маю, а виконувати фізичну некваліфіковану роботу не можу за станом здоров'я, я не можу працевлаштуватися і в те­перішній час.

Таким чином, внаслідок отриманої травми на виробниц­тві я був позбавлений можливості в подальшому мати постійну роботу та матеріально себе забезпечувати. І тому змушений пе­ребувати на утриманні батьків. Крім того, внаслідок отриманої травми, мене не взяли на військову службу. Все це постійно мене гнітить, викликає відчуття неповноцінності, внаслідок чо­го я терплю значні моральні страждання. Таким чином, внаслі­док ушкодження здоров'я мені завдано моральної шкоди, яку я оцінюю в 10 000 гривень.

Враховуючи, що відповідно до ст. 6, п. 2 ст. 8, ст. 10 За­кону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професій­ного захворювання, що спричинили втрату працездатності від 23 вересня 1999 року, який вступив в силу з 1 січня 2001 року, я віднесений до категорії осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасних випадків, та керуючись ст. 18, 21, п. З ст. 34 вищезазначеного Закону, ст. 4, 136, 137 ЦПК України,


^ ПРОШУ СУД:


1. Зобов'язати відповідача відшкодувати мені завдану вна­слідок ушкодження здоров'я моральну шкоду в сумі 10 000 гривень.


Додаток:

 1. Копія акта про нещасний випадок від 12.03.01 р. №02 (форма Н-1);

 2. Копія виписки з історії хвороби;

 3. Копія лікувальної картки призовника;

 4. Копія акта обстеження стану здоров'я призовника № 6590;

 5. Копія довідки ПТУ № 7 м. Києва від 18.04.2002 р.;

 6. Копія позовної заяви.20 червня 2002 р.

підпис Рибальський О.Ю.


207.


^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування працівникові моральної шкоди,

завданої роботодавцем

До Шевченківського районного суду м. Києва

позивач: Гетьман Лідія Вікторівна, мешкає за адресою: м. Київ - 04111, вул. Саратівська буд. 25, кв. 17.

відповідач: Виробниче об'єднання Агат юридична адреса: м. Київ - 04102

вул. Олександрова буд. 75/15

третя особа: Заступник Генерального директора з кадрових питань

Третяк Володимир Миронович

адреса: м. Київ - 04102

вул. Олександрова буд. 75/15

^ ПОЗОВНА ЗАЯВА

про відшкодування моральної шкоди

З 20 серпня 1992 року я працювала у виробничому об'єднанні "Агат" на посаді головного бухгалтера.

10 квітня 2000 року за наказом від 9 квітня 2000 року № 34-к, підписаним Заступником Генерального директора Тре­тяком Володимиром Мироновичем, я була звільнена із займаної посади за одноразове грубе порушення трудових обов'язків, ві­дповідно до п. 1 ст. 41 КЗпП України.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 15 травня 2002 року мене поновлено на роботі.

В період з 11 квітня 2000 року до дня поновлення на ро­боті я не могла ніде працевлаштуваїпсь в зв'язку із занесеним до трудової книжки зазначеного формулювання підстав звіль­нення, в результаті цього я втратила кваліфікацію та навички в роботі бухгалтера. Крім того, протягом вказаного періоду я не мала коштів для утримання своєї сім'ї, і щоб вижити, я змушена була продати коштовності, відеомагнітофон-двійку та комп'ю­тер, чим позбавила можливості ведення звичного для моєї сім'ї способу проживання. В зв'язку з відсутністю коштів я не мала можливості придбати для своїх дітей в достатній кількості продуктів харчування, предмети першої необхідності, ліки тощо. Після звільнення мене з роботи погіршилось ставлення до мене з боку колег по роботі. Все це призводило до значних мораль­них страждань, втрати нормальних життєвих зв'язків і вимагали від мене додаткових зусиль для організації мого життя та життя моєї сім'ї.

Таким чином, внаслідок незаконного звільнення мене з роботи мені завдано моральної шкоди, яку я оцінюю в 10 000 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст. 4, 136, 137 ЦПК України,


ПРОШУ:


 1. Стягнути з відповідача на мою користь відшкодування завданої мені моральної шкоди в сумі 10 000 грн.

 2. Викликати в судове засідання свідків:

 • Сокуренка Петра Яковича, який мешкає за адресою:
  м. Київ, вул. Саратівська, 25, кв. 7.

 • Василенка Олега Івановича, який мешкає за адресою:
  м. Київ, вул. Саратівська 27, кв. 12.


Додаток:


 1. Копія наказу про прийняття на роботу.

 2. Копія наказу про звільнення.

 3. Копія рішення суду про поновлення на роботу.

 4. Копія наказу про поновлення на роботу.

 5. Довідка ЖЕД про склад сім'ї.

 6. Копія трудової книжки.

 7. Дві копії позовної заяви.


18 червня 2002 року підпис Л.В.Гетьман


208. Заповніть документ.


_________________ районному суду м.____________

Позивач: ______________________________________

(п.і.п., місце проживання)

Відповідач: ____________________________________

(п.і.п., місце проживання)

Ціна позову ___________грн


^ ПОЗОВНА ЗАЯВА


(викласти зміст позовних вимог, обставини, що обґрунтовують позов,


а також зазначити докази, що підтверджують кожну обставину)


На підставі статей _________________ ЦК України (ЖК, СК, ЗК і т.п.),

ПРОШУ:

 1. ______________________________________________________________

(чітко і зрозуміло викласти зміст вимог)

 1. Викликати свідків: _____________________________________________

______________________________________________________________

(зазначити прізвища, адреси)

 1. Витребувати ___________________________________________________

_______________________________________________________________

(найменування письмових, речових доказів та зазначити, чому ці докази позивач не може надати)


До позовної заяви додаю:

 1. ______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(найменування засобів доказування)

 1. Квитанції про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

 2. Копію позовної заяви для відповідача.


Дата Підпис


209. Відредагуйте текст клопотання.

_________________ районному суду м.__________

____________________________________________

(п.і.п., адреса)

____________________________________________

(процесуальне положення у справі:

____________________________________________

позивач, відповідач, 3-а особа і т.п.


К Л О П О Т А Н Н Я

Ухвалою судді ________________ районного суду _________________ області від «____» ____________ 20____ р. моя позовна заява до відповідача ___________________________ (п.і.п.) про ____________________________ залишена без руху. Усунути недоліки позовної заяви я повинен у строк до «____» ____________ 20____ р. У встановлений судом строк усунути недоліки позовної заяви не представляється можливим, оскільки (зазначити поважні причини, наприклад, запізно отримав ухвалу суду про залишення позову без руху, навівши і надавши докази, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.73 ЦПК України суд продовжує строк, встановлений судом, пропущений з поважних причин.

На підставі викладеного, керуючись ст.73 ЦПК України,


^ ПРОШУ СУД:


Задовольнити моє клопотання, продовжити процесуальний строк, встановлений судом для усунення недоліків моєї позовної заяви, залишеної без руху.

Про розгляд зазначеної справи повідомити осіб, які беруть участь у справі.


Дата Підпис


Відредагуйте тексти документів:

210.

Справа № 2-124/200____ р.


У Х В А Л А

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік
...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи