Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни icon

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
НазваЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Сторінка6/8
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

про відкриття провадження у справі


«___»________________ 200___ р.


Суддя _____________ районного (міського, міськрайонного) суду ___________ області Пивоваров Д.Р., розглянувши позовну заяву Петрова Івана Миколайовича до Копилова Дмитра Івановича про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою,


В С Т А Н О В И В:


Петров І.М., звернувся до суду з позовною заявою до Копилова Д.І., в якій зазначає, що _______________ 200___ р. скоїлася ДТП з вини відповідача. У результаті цієї пригоди його автомобілю ___________, який належить йому на праві власності, завдані технічні пошкодження, вартість ремонту якого з урахуванням втрати товарного вигляду становить _____ грн. Вказує, що зазначеними діями відповідача йому завдана моральна шкода, яку він оцінює в _______ грн. У зв’язку з наведеним позивач просить позов задовольнити.

Позовна заява подана з додержанням вимог статей 119-120 ЦПК України.

Керуючись статтями 11, 122 ЦПК України,

УХВАЛИВ:


Відкрити провадження у справі за позовною заявою Петрова І.М. до Копилова Д.І. про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, спричиненої дорожньо-транспортною пригодою.

Призначити попереднє судове засідання на _____________ 200___р.

Направити відповідачеві копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів та запропонувати подати у строк до _____________ 200_р. письмові заперечення проти позову та посилання на докази, якими вони обґрунтовуються.

Копію ухвали направити сторонам у справі.

Ухвала може бути оскаржена лише щодо недотримання правил підсудності у встановлений законом строк і порядок, в іншій його частині ухвала оскарженню не підлягає.


Суддя (підпис)


211.


УХВАЛА

про повернення позовної заяви

у зв'язку з непідсудністю

справи даному суду

«_____» _________________ 20____ р.


Суддя __________________ районного (міського, міськрайонного) суду_________________області Ніконов В.Д., розглянувши позовну заяву Яресько Ніни Павлівни до Яреська Дмитра Миколайовича про визнання права власності на 1/2 час­тину житлового будинку в порядку поділу спільного майна по­дружжя,


В С Т А Н О В И В:


Яресько ПЛІ. звернулася до ________________районного (міського, міськрайонного) суду з позовом про визнан­ня за нею права власності на 1/4 частину житлового будинку в порядку поділу спільного майна подружжя, що знаходиться в с. Червоне ________________району ______________області,

який зареєстрований на ім'я відповідача, але нажитий ними за час шлюбу.

Відповідно до ст. 114 ЦПК України, яка визначає ви­ключну підсудність, позови, що виникають з приводу нерухо­мого майна, пред'являються за місцезнаходженням майна або основної його частини.

Житловий будинок, щодо якого виник спір про право власності в позовній заяві Яресько Н.П., знаходиться в ________________ районі ______________ області. У зв'язку з цим справа, яка стосується права власності на зазначений житловий будинок, даному суду не підсудна і підлягає поверненню пози­вачеві.

Приєднання Яресько Н.П. до позовної заяви письмової
згоди відповідача про розгляд справи за місцем його проживання в м.___________________, де й вона проживає, не може бути підставою для відкриття провадження у справі, тому що виключна
підсудність не може бути змінена згодою сторін, про що зазначено в ст. 112 ЦПК України.

Керуючись п. 4 ч. З ст. 121 ЦПК України,


УХВАЛИВ:


Позовну заяву Яресько Ніни Павлівни про визнання права власності на 1/2 частину житлового будинку повернути по­зивачці, роз'яснивши, що для вирішення цього спору потрібно звернутися до суду за місцезнаходженням житлового будинку.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку
до _____________________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеля­ційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч. 4 ст. 295 ЦПК України.


Суддя підпис

212.

УХВАЛА


про забезпечення позову

«_____» ________________ 20___ р.


Суддя ______________________ міськрайонного суду ______________ області Іванін Г.Р., розглянувши у попередньому судовому засіданні заяву Романкова Петра Тодоровича про забезпечення позову,


В С Т А Н О В И В:

Романьков П.Т. звернувся до суду з позовом до Романкової П.Д. про поділ майна, придбаного за період спільного проживання і ведення спільного господарства з 1989 по 2004 роки. За твердженням позивача, за цей період ними спільно було придбано: __________________________________________

(дати чіткий перелік майна)

на загальну суму ___________ грн. Добровільно поділити майно відповідач відмовляється.

Романьков П.Т. у поданій до суду належним чином оформленій заяві просить у порядку забезпечення позову накласти арешт на зазначене майно, стверджуючи, що відповідачка може це майно приховати або вивезти, оскільки між ними склалися неприязні відносини і вона не раз про це йому говорила.

Заява Романькова П.Т. підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.. 151 ЦПК України забезпечення позову за заявою осіб, які беруть участь у справі, допускається на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення позову може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Майно у вигляді предметів домашньої обстановки і побуту, про поділ якого позивач просить, знаходиться, за його твердженням, за місцем проживання відповідачки. При проведенні попереднього судового засідання і під час її опиту вона категорично відмовлялася передавати будь-які речі позивачеві.

Усе зазначене дає підстави припускати, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити або зробити неможливим виконання рішення суду. Тому на спірне майно, зазначене позивачем, яке знаходиться за місцем проживання відповідачки, необхідно накласти арешт.

Керуючись статтями 151-153 ЦПК України,


УХВАЛИВ:


Задовольнити заяву Романькова П.Т. про забезпечення позову.

Накласти арешт на наступне майно, що знаходиться за місцем проживання Романькової Пелагеї Дмитрівни за адресою: м. ____________, вул..Зелена, 5, кв.7: ___________________________________________________

____________________________________________________________________

(чітко зазначити майно, на яке накладено арешт)


Копію ухвали для виконання направити відділу Державної виконавчої служби _________________ міського управління юстиції.

Копію ухвали суду після її виконання направити Романьковій П.Д.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня проголошення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.24 ст.295 ЦПК України.


Суддя (підпис)


213.

УХВАЛА

про призначення справи до розгляду

" " 200 р.


Суддя ______________________районного (міського, області Іванов Р.Д.,

міськрайонного) суду ________________ області Іванов Р.Д., розглянувши позовну заяву Тихонова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про визнання договору купів­лі-продажу квартири недійним і відшкодування моральної шко­ди, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо пред­мета спору - приватний нотаріус ________________нотаріального

округу Зінов'єва Ірина Петрівна,


В С Т А Н О В И В :


Справа підготовлена для розгляду в судовому засіданні. У ході підготовки справи до судового розгляду прове­дені наступні дії:

1) уточнені позовні вимоги позивача та заперечення проти позову відповідача;

 1. вирішено питання про склад осіб, які беруть участь у справі;

 2. визначено факти, які необхідно встановити для вирі­шення спору: які визнаються стороною і які підлягають доказу­ванню:

 3. з'ясовано, якими доказами кожна сторона буде обґрунтовувані свої доводи і заперечення щодо невизнаних об­ставин, і вони подані у встановлений судом строк;

 4. за клопотанням позивача і відповідача витребувані докази та викликані за їх заявами свідки;

 5. за клопотанням позивача вирішено питання про забезпечення позову шляхом накладення арешту на квартиру.

З урахуванням наведеного, керуючись ст. 156 ЦПК України,


УХВАЛИВ:

Цивільну справу за позовною заявою Тиховнова Владислава Петровича до Петрової Зінаїди Володимирівни про ви­знання договору купівлі-продажу квартири недійним і відшко­дування моральної шкоди, третя особа, яка не заявляє самостій­них вимог щодо предмета спору - приватний нотаріус

нотаріального округу Зінов'єва Ірина Петрівна, призначити до судового розгляду у відкритому судовому засі­данні на "___"_________ 200___р. на год. у залі су­дового засідання № 2 у приміщенні суду.

Про час і місце судового засідання повідомити сторони у справі, третю особу та викликати свідків.


Суддя (підпис)


214.

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без рогляду у зв'язку з

повторною неявкою позивача в судове засідання

" " 200 р.

_______________ районний суд м.________________ у складі: судді Іванової Н.Г., при секретарі Воропаєвій З.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатолії­вни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту,

ВСТАНОВИВ:

У вересні 200_ р. Петренко О.П. Звернулася до суду зі вка­заним вище позовом, зазначаючи, що проживає по вул. Енгельса, 2 в м. __________, відповідачі є власниками суміжного будинку. Для проведення газифікації будинку вона одержала письмову згоду від Патовой Н.А., оскільки запроектований газопровід має пройти через земельну ділянку останньої, на проведення цих робіт нею витрачені значні кошти. Пізніше відповідачі заборонили встановлювати на їх земельній ділянці опори для газопроводу, у зв’язку з чим вона просила встановити постійний земельний сервітут, тобто використати земельну ділянку відповідачів для прокладання і експлуатації газопроводу.

Позивачка Петренко О.П. у судове засідання на «___» ___________ 20__ р. не з’явилася, про час і місце судового засідання їй було повідомлено належним чином, про що свідчать розписки про одержання судових повісток.

На «___» ___________ 20__ р. позивачка повторно у судове засідання не з’явилася, будучи належним чином повідомленою про час і місце судового засідання, причини своєї неявки суду не повідомила, заяви про розгляд справи за її відсутності не подавала.

Таким чином, в силу ч.2 ст.77 ЦПК України, суд визнає, що позивачка повторно не з’явилася до суду без поважних причин.

Відповідно до вимог ч.3 ст.169, п.3 ч.1 ст.207 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання без поважних причин або повторно не повідомив про причини неявки, якщо від нього не надійшла заява про розгляд справи за його відсутності.

Керуючись ч.3 ст.169 та п.3 ч.1, ч.2 ст.2087 ЦПК України,


УХВАЛИВ:


Позовну заяву Петренко Олени Павлівни до Патової Наталії Анатоліївни, Патова Віктора Дмитровича про встановлення земельного сервітуту залишити без розгляду.

Роз’яснити позивачці її право на повторне звернення до суду після усунення умов, що були підставою для залишення справи без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до _________ через суд першої інстанції шляхом подачі в 5-денний строк з дня винесення ухвали заяви про апеляційне оскарження і поданням після цього протягом 10 днів апеляційної скарги, з подачею її копії до апеляційної інстанції або в порядку ч.4 ст.295 ЦПК України.


Суддя (підпис)


215. Відредагуйте документ.


Справа №2-н-23/20___ р.


^ СУДОВИЙ НАКАЗ


«____» ________________ 20___ р.


Суддя ________________ районного (міського, міськрайонного) суду ______________ області Ларіонов В.Д., розглянувши заяву Попова Бориса Петровича, який проживає за адресою: м. ____________, вул.. __________, 12, про видачу судового наказу за вимогою про стягнення з боржника Настасєва Ігоря Дмитровича, який проживає у м. __________, по вул.. _________, 31, боргу в розмірі ____________ грн. за договором позики.

Відповідно до ч.1 ст.1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та і порядку, що встановлені договором.

Керуючись статтями 96, 102, 103 ЦПК України, статтями 1047, 1049 ЦК України,


НАКАЗУЮ:


Стягнути на користь Попова Бориса Петровича з Настасєва Ігоря Дмитровича суму позики в розмірі _____ грн.., витрати по сплаті судового збору в розмірі грн та на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в розмірі грн.

Заперечення проти вимог стягувача можуть бути подані в заяві про скасування судового наказу протягом 10 днів з дня його отримання судді, який видав наказ.

Суддя (підпис)


216. Відредагуйте документи.


РІШЕННЯ

^ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про задоволення позову про стягнення позики у зв'язку

з його визнанням у попередньому судовому засіданні

" " 200 р. "


районний (міський, міськрайонний) суд _______________області в складі: головуючого судді Мака­рова О.П., при секретарі Івановій О.Г., розглянувши в попередньому судовому засіданні цивільну справу за позовною заявою Каца Ігоря Васильовича до Сидорчука Петра Павловича про стягнення суми за договором позики,

ВСТАНОВИВ:

Кац І.В. _________________ 200 ____ р. звернувся до суду з позовом про стягнення з Сидорчука П.П. _____ грн. за договором позики, посилаючись на те, що ___________200___р. передав йому зазначені грошові кошти на термін півроку, про що позивальник надав йому розписку. Однак у зазначений тер­мін відповідач свої зобов'язання не виконав, грошові кошти не повернув.

Відповідач позов визнав, про що надав суду письмову заяву, при цьому пояснив, що дійсно спірний договір з позивачем укладався, на даний час повернути позикодавцеві грошові кошти не може через їх відсутність.

Виходячи з наведеного суд вважає, що рішення у справі можливо постановити при проведенні попереднього судового засідання.

відповідно до ч. 4 ст. 130 ЦПК України при визнанні по­зову ухвалюється судове рішення в порядку, встановленому ст. 174 цього ж Кодексу. Згідно з ч. 4 ст. 174 ЦПК України у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того закон­них підстав ухвалює рішення про задоволення позову.


УХВАЛИВ:


Суддя (підпис)


217.

Судовій палаті у цивільних справах

Апеляційного суду__________області

Особа, яка подає скаргу, Іванов Василь Петрович,
проживаю в м. ________, вул._______________

№ 45 кв. 4, контактний тел. _______________________

Особи, які беруть 1. Васильєв Леонід Тимофійович,
участь у справі, проживає в м.___________, вул._____________

№ 45 кв. 4, телефону немає

2. Іванова Марина Тимофіївна

проживає в м.________________, вул. ______________

№ 45 кв. 4, телефону немає

3. _____________ виконком м. ____________________

м. _________________, вул.. ______________________

телефон ________________.


^ АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

«_____» ________________ 20___ р.


__________________районним судом м. __________________ ухвалено рішення у справі за позовом Васильєва Леоніда Тимофійовича, Іванової Марини Тимофіївни до мене, Іванова Василя Петровича, про визнання таким, що втратив право користування жилим приміщенням, третя особа - ______________ райвиконком м. _____________, яким позов задоволений.

Вважаю рішення суду незаконним и необґрунтованим, яке підлягає безумовному скасуванню як таке, що ухвалене з порушенням норм матеріального та процесуального права.

Я проживає в квартирі №4 по вул.. ________, 45 м. __________ більше п’яти років, зареєстрований в ній зі згоди його колишнього основного наймача, мого тестя Васильєва Тимофія Петровича, який помер у ______ році.

У квартирі знаходяться мої речі: меблі, одяг, книги, телевізор та ін.

Останні два роки я, дійсно, у квартирі буваю рідко, оскільки працюю вахтовим методом за межами міста, про що відповідачі: син померлого основного наймача та його дочка, а моя колишня дружина, знали. У них була моя адреса тимчасового проживання. З квартирою я зв’язків не втрачав, на зазначену адресу надходить для мене поштова кореспонденція, я передавав Васильєву Л.Т. кошти для оплати комунальних послуг. Зазначені обставини судом враховані не були, чим порушені вимоги статей 71,72 ЖК України, оскільки визнати особу такою, що втратила право користування жилим приміщенням можливо лише у випадку її не проживання у цьому приміщенні визначений законом час без поважних причин. Моє тимчасове непроживання у спірній квартирі викликано поважними причинами.

Крім того, суд позбавив мене належних мені за законом процесуальних прав: брати участь у судовому засіданні, надавати докази, брати участь у дослідженні доказів, давати пояснення, виступати у судових дебатах тощо. Я не був у порядку, передбаченому ст..76 ЦПК України, належним чином повідомлений про час і місце судового засідання, судових повісток не одержував, у зв’язку з чим зазначені вище доводи судом не спростовані і не оцінені в сукупності з іншими доказами.

На підставі ст..292, 294, 295, 296, п.5 ч.1 ст.307, п.3 ст.311 ЦПК України

ПРОШУ:

  1. Прийняти апеляційну скаргу до розгляду.

  2. Скасувати рішення _____________ районного суду м. __________ і передати справу на новий розгляд до того ж суду іншим суддею.

  3. У порядку підготовки справи до апеляційного розгляду прошу: 1) вирішити питання про виклик свідків, згідно з доданою до скарги заявою про забезпечення доказів; 2) вжити заходів щодо забезпечення позову шляхом заборони відповідачам, Центру приватизації оформляти документи про приватизацію спірної квартири, які вже підготовлені.

  4. Копія апеляційної скарги Апеляційному суду _________ області надіслана.

Додаток: заява про забезпечення доказів; довідка про роботу вахтовим методом; довідка поштового відділення про одержання кореспонденції; копія зазначених документів і апеляційних скарг відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі; квитанція про сплату судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.


Дата Підпис

218.

Справа № 22-ц-123/20___р.


РІШЕННЯ

^ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про скасування рішення суду першої інстанції

у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення

нового рішення

" " 200 р.


Судова колегія судової палати у цивільних справах Апеляційного суду ________________області в складі: головуючого - судді Гапоненка І.Д., суддів - Орлова О.Д., Панченко Л.Д., при секретарі Міщенко В.О., розглянувши у відкритому судо­вому засіданні справу за апеляційною скаргою Рідченка Василя Кириловича на рішення _______________районного суду __________ області від "____ "_____________ 200 _ р. по цивільній справі за позовом Самсонова Віктора Петровича до Радченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди,


ВСТАНОВИЛА:


У липні 200____ р. Самсонов В.П. звернувся до суду зі вказаною позовною заявою. У обґрунтування своїх вимог він
посилався на те, що відповідач "____"________200___р. звернувся до ____________райвідділу міліції ___________області з безпідставною заявою, у якій звинуватив Рідченка В.К. у ______________________________________


Керуючись статтями 301, 303, 304, п. 2 ст. 307,пп. З і 4 ст. 309, статтями 316, 317, 319 ЦПК України, судова колегія су­дової палати,


ВИРІШИЛА:

Апеляційну скаргу Рідченка Василя Кириловича задовольнити частково.

Рішення _______________ районного суду ______________ області від «____» _________________ 200___ р. скасувати.

У задоволенні позовної заяви Самсонова Віктора Петровича до Рідченка Василя Кириловича про відшкодування моральної шкоди в розмірі___ грн відмовити.

Рішення апеляційного суду набирає законної сили з мо­менту його проголошення, однак може бути оскаржено шляхом подачі касаційної скарги протягом двох місяців з дня набрання законної сили до суду касаційної інстанції.

Головуючий суддя (підпис)

Судді колегії (підпис)


219.

Справа №6-123 кс/200___р.


УХВАЛА

про відкриття касаційного провадження у справі,

зупинення виконання рішення

" " 200 р.


Суддя Верховного Суду України Петров Г.Д., розгляну­вши касаційну скаргу Полтавченко Наталії Петрівни на рішення _____________ районного суду м._____________ від "_____ "_____________200____р. та ухвалу судової колегії судової пала­ти у цивільних справах Апеляційного суду ________області

від " " 200 р. та її ж заяву про зупинення виконання рішення по цивільній справі за позовом Полтавчанко Наталії Петрівни до Власової Галини Олексіївни про визнання права власності на частину будинку, встановлення порядку користування будинком та земельною ділянкою,


ВСТАНОВИВ:

Касаційна скарга Полтавченко Натапії Петрівни на рішення _______________ районного суду м. ____________ від " __"_________ 200__р. , залишена без змін ухвалою апеляційного суду ____________ області від «___»____________ 200___р., якими їй в позові відмовлено, оформлена відповідно до вимог ст. 326 ЦПК України, подана в установлений законом строк на касаційне оскарження.

У зв'язку з цим касаційне провадження у справі підлягає відкриттю

Заява Полтавченко Н.П. про зупинення виконання рі­шення суду підлягає задоволенню, оскільки вона посилається на те, що відповідач має намір продати спірний будинок, а на­ведені нею в касаційній скарзі доводи містять ознаки неправи­льного застосування судами норм матеріального права та по­рушення норм процесуального права.

Керуючись ст. 328 ЦПК України,


УХВАЛИВ:


Відкрите касаційне провадження за касаційною скаргою
Полтавченко Наталії Петрівни на рішення ____________районно­го суду м. від " " 200 __ р. та ухвалу судової колегії судової палати у цивільних справах Апеля­ційного суду ___________області від "___"________200___р.

Витребувати із суду першої інстанції вказану цивільну справу, направити копію касаційної скарги особам, які беруть участь у справі, та надати їм 10 днів для подання можливих за­перечень на касаційну скаргу.

Зупинити виконання зазначених судових рішень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя (підпис)

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік
...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи