Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни icon

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
НазваЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Сторінка7/8
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

тестові завдання

^ Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.

1. У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Мар'яна, дев'ять, з'явитися, Стеф'юк, Лук'янівка.

З'єднаний, рум'яний, дзвякнути, свято, цвях.

Без'ядерний, надвечір'я, п'явка, міжбрів'я, кров'ю.

Зоряний, солов'їний, буря, бур'ян, буряк.

Вітряк, духмяний, різдвяний, торф'яний, моркв'яний.

^ 2. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення?

Форпостний, корисний, щасливий, улесливий, звісно.

Доблесний, усний, баластний, хвастливий, хворостняк.

Рискнути, провісник, вискнути, свиснути, гуснути.

Безвиїзний, власний, злісний, кістлявий, тижневий.

Ненависний, якісний, цілісний, месник, очисний.

^ 3. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Поділ..ський, домен..щик, черешен..ці, кул..ці, гіл..ці. Парасці, Гал..ці, Натал..ці, т..мяний, веселит..ся. Приятел..ці, нен..ці, дон..ці, різ..бяр, добровол..ці. Вел..можа, брех..ня, брен..кати, блис.тіти, батьківський. Батьківщина, бан..ці, склян..ці, бал..зам, баб..ці.


^ 4.У якому рядку всі слова написано правильно?

Просьба, боротьба, косьба, зцідити, ягітка.

Розказати, вогкий, вокзал, спитати, книжка.

Ніхті, скинути, дочці, ложка, борідка.

Молотьба, бесшумний, безжурний, розкопати, сфотографувати.

Казка, дуб, лошка, діжка, юшка.

^ 5.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Свято, буряк, міжгір'я, бур'ян, кур'єр.

З'єднаний, з'їхати, з'явитися, об'єм, під'їхати.

Роз'яснити, дит'ясла, пів'яблука, підв'язати, розм'якшити.

Рум'яний, дзвякнути, цвях, моркв'яний, торф'яний.

М'ясо, м'язи, з'їзд, буря, дев'ятнадцять.

^ 6.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Донецький, чернівец..кий, Гриц..ко, різ..ко, сон..ця.

Багатьма, кін..чик, міл..йон, ремін.., літ..ні.

Кіл..це, вдал..ня, учительство, німец..кий, доч„ці.

Ручен..ка, джерел..це, Ковал..чук, вуз..ко, лял..ці.

Т..мяний, радіст.., користю, брен..кати, сім..десят.

^ 7.У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

С..мпатія, л..мон, с..стема, ас..метрія, ц..ферблат.

Єг..пет, Пар..ж, с..лует, к..но, в..кінг.

Р..нг, к..ргиз, ж..раф, б..лет, ц..клон.

В..мпел, г..гант, в..траж, ф..рма, к..моно.

Ф..ніш, д..зель, б..нт, д..сципліна, д..спут.

^ 8.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.

Дев'ять, воз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.

Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.

Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.

П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

^ 9.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Брен..кіт, дон..ка, нян..ка, кобзар.., с..огодні.

Тьмяний, різ..бяр, радіст.., сміх, корис..тю.

Снит..ся, косит..ся, лял..ці, виховател..ці, дівчинон..ці.

Київ..кий, с..вято, тіл..ки, здаєт..ся, Натал..чин.

Ган..ба, пісен.., кін.., близ..ко, лікар...


^ 10.У якому рядку допущено орфографічну помилку?

Акумуляція белетристика, грип, ідилія, колектив.

Бонна, панна, тонна, пенні, вілла, мірра.

Імміграція, ірраціональний, ірреальний, Джонні, Голландія.

Руссо, Торрічеллі, Шіллер, ванна, манна.

Марокканець, колектив, сума, апарат, Яффа.


11. У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

З-юрмитися, миш-як, верхів-я, п-єдестал, п-юре.

Б-єлгород, Захар-їн, Монтеск-є, Руж-є, В-язьма.

Мавп-ячий, тьм-яний, з-ясувати, роз-яснити.

Голуб-я, подвір-я, бур-ян, довір-я, дит-ясла.

Духм-яний, прислів-я, полум-я, зв-язковий.


^ 12. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.

Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.

Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.

Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.

Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.


^ 13. У якому рядку на місці пропущеної літери слід написати и?

З..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм, д..алог.

Д..зель, к..ргиз, ж..лет, ж..раф, б..лет.

В..траж, к..парис, ф..ніш, т..тан, Ч..каго.

Р..нг, експер..мент, д..сципліна, д..спут, Браз..лія.

Рад..ус, к..сет, к..нджал, к..но, граф..к.

^ 14. У якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних?

Ненависний, пестливий, хвастнути, свиснути, тижневий.

Власний, безвиїзний, злісний, гігантський, кістлявий.

Тріснути, пестливий, хворостняк, вискнути, писнути.

Рискнути, зап’ясний, хвастнути, провісник, шістнадцять.

Серце, шелеснути, гуснути, цілісний, радісний.


^ 15. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Прияз..нь, вічніс..ть, кіл..це, намороз.., Ткач..ов.

Вмивают..ся, присяд..те, майбутн..ого, миш..як, стан..те.

Кур...йоз, медал..йон, компан..йон, інтерв..ю, тон..ший.

С..огодні, різ..бяр, брен..кіт, ател..є, нян..чити.

Міс..кий, суспіль..ство, т..мяний, сторін..ці, зачіс..ці.


^ 16.У якому рядку всі слова слід писати з ь?

Дяд..ко, пис..мо, емал.., памороз.., рибал..чин.

Постат.., близ..кий, бояз..кий, тон..кий, вуз..ко.

В'юн..кий, джерел..це, кружал..це, Ковал..чук, палац...

Палец.., Хар..ків, сім..сот, с.огодні, утр..ох.

Одес.кий, брин..чати, стан..те, тр..ома, дз..об.


^ 17. У якому рядку в орудному відмінку всі слова пишуться з подвоєними

приголосними?

Повідь, міць, одіж, честь, молодість.

Сіль, тінь, піч, папороть, кров.

Лань, дань, щедрість, подорож, ніч.

Річ, мідь, галузь, паморозь, вісь.

Скатерть, жовч, повінь, ніч, січ.

^ 18.У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням ьо?

Л..н, л..довик, тр..ох, льотчик, Мурав..в.

Син..го, кол-.ру, сер..зно, бад..рий, с.годні.

Вол..вий, лиц..вий, пол..вий, га..вий, ма..ріти.

Ді..вий, нижн..го, с.мого, с.рбати, т..хкати.

Верхн..ого, л..х, тін..вий, д..готь, л..дяник.

^ 19.У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Ц..стерна, к..парис, сп..рт, Аркт..ка, п..нгвін.

Арт..кль, Снгапур, реж..сер, студ..я, тр..умф.

Л..мон, дез..нфекція, ш..рма, колор..т, д..аграма.

С.гнал, реч..татив, р..тм, бенз..н, д..алог.

Алж..р, Ч..лі, ш..фр, д..спут, с..мпатія.

^ 20.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

 1. Черв-як, верхів-я, зарум-янити, Захар-їн, тьм-яний.

 2. Бур-янець, бур-як, міжгір-я, довір-я, об-їзд.

 3. Голуб-я, п-ядь, м-ясо, дит-ясла, св-ятковий.

 4. Матір-ю, роз-яснити, об-єднати, Св-ятослав, р-яст.

 5. Сузір-я, з-юрмити, роз-ятрити, ін-єкція, п-єдистал.

^ 21.У якому рядку всі слова слід писати з апострофом?

Пір-їна, Лук-ян, черв-як, мавп-ячий, б-язь.

Верф-ю, сузір-я, торф-яний, духм-яний, зв-язківець.

Ін-єкція, п-єдистал, миш-як, верб-я, об-єкт.

3-єднати, під-язичний, дит-ясла, б-юро, моркв-яний.

Монтеск-є, Руж-є, кур-єр, ф-юзеляж, р-юкзак.

^ 22.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Нанівец.., котит..ся, дніровс.кий, болгар..ський, уманський.

Вихован..ці, стіл..ці, бан..щик, зачісці, рибал..ці.

Брун..ці, шпил..ці, нян..ці, лял..ці, хустин..ці.

Рибон..ці, хат..ці, сон..ця, бул..йон, міл..йон.

Різ..бяр, нен..чин, виховател..чин, порт..єра, їдал..ня.

^ 23. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Р..туал, диспетчер, Вели кобр..танія, ц..фра, в..кінг.

Д..весант, д..ктор, б..льярд, Р..м, д..ригент.

Р..нг, континент, експеримент, К..тай, біографія.

Кред..т, гард..на, ц..ферблат, дж..гіт, метод..ка.

З..гзаг, Лейпц..г, Л..сабон, Л..ван, ш..рма.

^ 24. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

Незбагнен..ий, прикордон..ий, над..ністрянський, сон..ий, спален..ий. Ускладнен..я, умовлян..я, вікон..иця, качен..я, століт..я.

Облич..я, стат..я, вугіл..я, наріч..я, спросон„я, спересерд..я.

Намагання, Іл..я, Ал..а, Ін..а, терт..я.

Юн..ат, спів..ітчизник, туман..ність, розріс.я, від..аний.

^ 25. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Кишен..ці, долен..ці, хуторян..ці, серден..ко, чотир..ох.

Ремін..чик, мен..шість, сопіл..ці, дитин..ці, стіл..ці.

Встан..те, сміют..ся, Цар..ов, ган..ба, міл..йонер.

Кіл..кість, громад..ський, стан..ція, брун..ці.

Черешень..ці, виріз..блюється, с..омий, павіл..йон, кіцьман..ський.

^ 26. У якому рядку на місці пропущеної літери слід писати и?

Б..нт, з..гзаг, с..лует, ц..клон, к..лограм.

Ш..фер, ц..стерна, к..парис, к..моно, ф..рма.

Д..зель, с..мпатія, к..ргиз, ж..лет, ж..рафа.

В..мпел, г..гант, б..лет, в..траж, реж..м.

Ц..клон, ід..лія, т..тан, ф..ніш, Ч..каго.

^ 27. У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

Угід..я, ворон..я, від..ти, щоден..о, впевнен..о.

Подорож..ю, тін..ю, ніс.я, пас.я, бадьоріст..ю.

Без..убий, ден..ий, хвилин..ий, роз..броїти, об..ігти.

Годин..икар, широче..ий, числен..ий, щаст..я, насін..я.

Священ..ий, старан..й, шале..ий, цін..ий, родин..ий.

^ 28. У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Брен..кіт, мід.., тес..ляр, т..мяний, ред…ці.

Нян..чити, знан.., дівчинон..ці, стан..те, рибал..ці.

Дон..чин, різ..бяр, місяц.., сердец.., сон..ця.

С..огодні, ган..ба, вос.мий, лял..чин, кул..ці.

Порт..єра, павіл..йон, міл..ярд, на гіл..ці, черешен..ці.


^ 29. У якому рядку всі слова пишуться з буквосполученням йо?


Ра..н, кра..вий, га..вий, павіл..н, кол..ровий.

Ма..рить, медал..н, ма..р, Мурав..в, Пушкар..в.

Сер..зно, буль..н, міль..н, Вороб..в, зна..мий.

Ді..вий, ма..нез, ма..ріння, Солов..в, л..х.

Во..вничий, га..чок, л..тчик, д..готь, бо..вий.

^ 30.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Памороз.., сіл..ський, нян..чин, дон..ка, куз..ня.

Брун..ці, шпил..ці, перепіл..чин, виховател..чин, стіл..ці.

Сяд..те, порад..ся, смієт..ся, кін..ця, кіл..це.

Нен..чин, павіл..йон, рибал..ці, лял..чин, віл..но.

Поділ..ський, праз..кий, їдал..ня, колодяз.., несет..ся.

^ 31.У якому рядку всі слова пишуться з ь?

Порт..єра, кар..єра, ател..е, Монтеск..є, п..юре.

Фел..єтон, б..юджет, біл..ярд, комп..ютер, В..єтнам.

Міл..йон, павіл..йон, бул..йон, барел..єф, філ..м.

Н..ютон, ал..батрос, міл..ярд, конферанс.е, комп..ютер.

Б..юджет, б..юро, Мол..єр, компан..йон, шин..йон.

^ 32. У якому рядку всі слова власне українські?

Вікно, тролейбус, штани, депо, вогонь.

Праска, ганчірка, квітка, громада, січкарня.

Сокира, телевізор, хата, рука, шапка.

Воля, телефон, каса, дім, готель.

Автобус, театр, страх, телефон, м'яч.

^ 33.У якому рядку всі слова запозичені?

Денді, гай, гурт, шарф, зона.

Дебют, вахта, декада, декларація, гумор.

Плаття, коса, буряк, совість, воля.

Шоу, один, брат, фауна, залп.

Гуща, автор, клоун, портфель, квітка.

^ 34.В якому рядку всі слова є термінами?

Суцвіття, святиня, мудрість, біоніка, сепсис.

Весна, рушник, лахміття, мармелад, абстракціонізм.

Синтез, антоніми, гіпербола, конгломерат, синус.

Менеджер, політика, троянда, маклер, варення.

Професія, кельти, обрамлення, морфема, пошта

^ 35. У якому рядку всі слова є діалектизмами?

Какаду, фієста, забуття, оселедець, фантастика.

Телефон, киптар, цукерки, соната, мікрофон.

Комедія, джерело, термос, контроль, мандарин.

Путня, раятися, бесаги, когут, ріпа.

Лист, коромисло, предикат, бараболя, сумка.

^ 36. В якому рядку всі слова є термінами?

Гороскоп, календула, префікс, трансмісія, груша.

Бюлетень, делегація, корінь, аташе, атом.

Суфікс, гастрит, тонометр, косинус, катет.

Рондо, геометрія, традиція, синус, кут.

Інженер, місія, конферансьє, демократ, амбіції.

^ 37. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя рибалок?

1. Дати дьору; показувати зуби; не покладаючи рук; малювати темними фарбами.

2. Ляпати язиком; брати за горло; загвинчувати гайки; заздрощі хапають.

3. Увірвалася вудка; ловити окунів; клювати на живця; змотувати вудки.

4. Бути під каблуком; прокладати дорогу; приший кобилі хвіст; серце співає.

5. Язиком не поверне; шукати вчорашнього дня; шкірити зуби; працювати як мокре горить.

^ 38. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя спортсменів?

1. Клепку загубити; сіяти ворожнечу; краєм вуха чути; з дорогою душею.

2. Брати бар’єр; нічийним рахунком; дати сто очок вперед.

3. Перед самим носом; пере ти дорогу; пролити кров; лізти в душу.

4. Переливати з пустого в порожнє; довга пісня; пускати півня; пекти раків.

5.Хоч греблю гати; не за горами; драти горло; давати жару.

^ 39. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя моряків?

1. Закладати гачок; задніх пасти; устромляти пальці в колеса; припирати до стіни.

2. Замовляти зуби; з вогню та в полум’я; замовити словечко; приховувати правду.

3. Запустити пазурі; засукати рукави; западати в душу; зелена вулиця.

4. Читати нотацію; гнути спину; зуби гострити; каламутити воду.

5. Мчати на всіх парусах; брати на буксир; мертвий штиль; кинути якір.

^ 40. У якому рядку подано фразеологізми, почерпнуті з життя кравців?

1. Пустити на дно; ну пуху ні пера; рятівне коло; ударити лихом об землю.

2. Не ликом шитий; тріщать по всіх швах; білими нитками шитий; як нитка за голкою.

 1. На всіх парусах; наставляти вуха; виходити на фінішну пряму; на
  ловця і звір біжить.

 2. Мертва точка; на хвості сидіти; мчати на всіх парах; хід конем.

 3. Пустити на дим; плести сіті; бути на сьомому небі.

^ 41.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення -а (-я)?


 1. Вік, синтаксис, вітер, грам, понеділок.

 2. Кілок, замок, Київ, пес, відмінок.

 3. Склад (слова), вид, рід, борщ, спосіб.

 4. Пісок, рій, парк, горох, лід.

 5. Колекс, малюнок, хліб, бузок, сир.


^ 42.У якому рядку всі іменники II відміни мають у родовому відмінку
однини закінчення
(-ю)?

 1. Вік, Лондон, стіл, тиждень, учень.

 2. Мед, університет, вітер, розум, сміх.

 3. Гараж, жаль, камінь, Ужгород, рік.

 4. Олівець, квадрат, штаб, театр, характер.

 5. Зошит, ключ, інститут, парник, коридор.

43.У якому рядку при утворенні вищого ступеня порівняння у всіх
прикметників відбуваються звукові зміни приголосних основи г, ж, з у
словосполученні з суфіксом -ш-?


 1. Легкий, боязкий, слизький, ковзкий, різний.

 2. Довгий, сторожовий, в'язкий, кавказький, тугий.

 3. Дорогий, близький, низький, дужий, вузький.

 4. Вологий, важкий, грузький, довший, старезний.

 5. Свіжий, довжилезний, порожній, важкий, дорожній.

^ 44.У якому рядку всі прикметники творять вищий, найвищий ступені
порівняння від інших основ?


 1. Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.

 2. Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев'яний.

 3. Великий, малий, поганий, гарний, добрий.

 4. Щирий, високий, гіркий, сміливий, радісний.

 5. Страшний, розумний, хитрий, кривий, холодний.

^ 45.У якому рядку від усіх прикметників не можна утворити ступені
порівняння?


 1. Далекий, довгий, гострий, рідний, сухий.

 2. Високий, близький, здоровезний, дорогий, німий.

 3. Твердий, низький, босий, холодний, смисловий.

 4. Кам'яний, прадавній, ясен, хворий, предобрий.

 5. Сучасний, дужий, науковий, солодкий, сивий.


46.Спілкування - це:

А один із виявів соціальної взаємодії, в основі якого лежить обмін думками, почуттями, волевиявленнями з метою інформування;

Б не тільки все те, що створене руками й розумом людини, а й вироблений століттями спосіб суспільного поводження, що виражається в народних звичаях, віруваннях, у ставленні один до одного;

В найважливіший, універсальний засіб організації та координації всіх видів суспільної діяльності.


^ 47. Що таке техніка спілкування?

А сукупність стандартів культурної поведінки, етичних і естетичних норм у використанні вербальних і невербальних засобів комунікативної вза­ємодії;

^ Б сукупність мовних засобів, зумовлених змістом, метою висловлювання;

В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.


^ 48. Культура усного і писемною мовлення полягає в тому, щоб...

А досконало знати мовні норми;

Б послідовно дотримуватись мовних норм;

В вивчати мовні норми;

Г використовувати мовні варіанти.


^ 49. Мовний етикет це:

А сукупність речень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність за правилами певної мовної системи;

Б правила мовленнєвої поведінки, прийняті національним колективом мовців;

В модель побудови однотипних документів.


^ 50. Стандартна послідовність фраз у розмові з незнайомою людиною
має таку послідовність:


А вітання, вибачення, прохання, подяка, вибачення, прощання;

Б вітання, знайомлення, прохання, вибачення, прощання;

В вітання, комплімент, прохання, подяка, прощання.


^ 51. Відповідь адресата на зауваження може бути такою:

А вибачення, докір, з'ясування;

Б вибачення, заперечення, з'ясування;

В заперечення, пропозиція, подяка.


^ 52.Яка словесна формула знайомлення без посередника є порушенням мовної норми?

А Давайте знайомйтись!

Б Дозвольте відрекомендуватися!

В Пробачте, а Ви хто (будете)?


^ 53. Висловити власний погляд можна, скориставшись такою фразою:

А я рахую, що цю книжку варто придбати;

Б я вважаю, по цю книжку варто придбати;

В я пропоную вам придбати цю книжку.


^ 54. Щоб бути приємним співрозмовником, треба:

А якомога більше говорити, дотримуватися правил спілкування, бути тактовним;

Б вітатися першим, виявляти дружнє ставлення до людей, дотримуватись

правил спілкування;

В вітатися першим, намагатися всіх переговорити, бути тактовним.


^ 55. Що потрібно робити, щоб розповідь була цікавою:

А підібрати цікаву тему розмови, розповіді, має бути стислою й зрозумі­лою, залучити слухачів до дискусії;

^ Б дібрати цікаву гему розмови, цікавитись людьми, які присутні, усміхатися;

В залучити слухачів до дискусії, наводити захопливі факти, вітатися пер­шим.


^ 56. Якщо ви бажаєте навчитися критикувати так, щоб не образити

людину, то:

А вказуйте на її помилки у присутності інших, робіть це по-дружньому;

^ Б критикуйте прямо, у присутності інших, похваліть те, що ваш знайомий робить, як слід;

В вказуйте на помилки лише віч-на-віч, попросіть вибачення за зроблене зауваження.


57. Бесіда-це:

А спільне обговорення важливих питань і прийняття рішень;

^ Б розмова двох або більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем;

В сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, які закріплюються у процесі суспільної комунікації.


^ 58. Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

А ретельно готуватися до неї, основну увагу зосереджувати на власному «я», говорити швидко;

Б ретельно готуватися до неї, бути тактовним, ураховувати погляди співрозмовника;

В ретельно готуватися до неї, висловлювати думки точно, логічно, постійно перебивати співрозмовника, щоб встигнути все сказати.

1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік
...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи