Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни icon

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
НазваЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Сторінка8/8
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8

^ 59. Яких вимог слід дотримуватись під час прийому відвідувачів?

А скласти графік прийому, суворо регламентувати час прийому відвідувачів, обладнати відповідним чином приймальню, відповідати на те­лефонні дзвінки;

Б призначити на посаду секретаря компетентну, виховану особу, прийом здійснювати за потребою відвідувачів, слухати співбесідника уважно, з розумінням;

В послуговуватися нормативною лексикою, не порушувати графік прийому відвідувачів, виявляти витриманість і доброзичливість: не перебивати відвідувача «на півслові».


^ 60. Під час підготовки наради голова повинен:

А проконтролювати виконання поставлених завдань, подбати про запро­шення, визначити тему й дату проведення наради, враховуючи її акту­альність;

Б визначній коло обговорюваних питань, визначити регламент, враховуючи можливість виникнення дискусії, визначити коло учасників, продумати механізм проведення дискусії;

В підготувати вступ, надіслати запрошення, вказавши тему наради, день, час і місце проведення, створити доброзичливу атмосферу для спілку­вання і прийняття рішень.


^ 61. Яка найкраща цінність оратора?

А не тільки сказати те, що потрібно, але й не казати того, чого не треба;

Б не тільки сказати те, що потрібно, але й сказати те, чого не треба;

В говорити багато.


^ 62. Доповідач мас знати таку попередню інформацію:

А тему засідання, круглого столу; склад аудиторії; хто ще виступатиме на зібранні; місце й час проведення;

Б тему засідання, круглого столу; питання, які йому ставитимуть; місце й час проведення;

В програму виступів; склад аудиторії; місце й час проведення засідання, круглого столу.


^ 63. Вступ доповіді повинен містити:

А причину й мету виступу, розкривати суть конкретної справи, щоб привернути увагу аудиторії;

Б переконливі цифри, факти, цитати, переконливі міркування; В стисле викладення суті проблеми.


^ 64. Доповідь слід будувати, дотримуючись таких вимог:

А суцільний текст, без ліричних відступів, висновки узгоджені зі вступом;

Б висвітленню кожного питання приділяти однакову кількість часу;

В теоретична обґрунтованість, опора на фактичний матеріал, наведення переконливих прикладів.


^ 65. Під час виголошення доповіді голос треба підвищувати тоді:

А коли хочете когось переконати;

Б коли хочете відповісти на запитання;

В коли ставите запитання, виявляєте здивування чи радість.


^ 66. Щоб утримувати увагу слухачів, потрібно:

А говорити надто голосно;

Б говорити тихо;

В пристосовувати свій голос до обстановки, де відбувається спілкування.


^ 67. Що таке телефонна розмова?

А розмова двох і більше осіб з метою отримання певної інформації, ви­рішення важливих проблем;

Б різновид усного мовлення, що характеризується специфічними озна­ками, зумовленими екстрамовними причинами;

В одна з найпоширеніших форм публічного виступу.


^ 68. Якщо телефонуєте Ви, то:

А насамперед запитайте, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;

Б насамперед запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмов­ника;

В насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, також своє прізвище, ім'я та по батькові.


^ 69. Якщо телефонують Вам, то:

А запитайте прізвище, ім'я, по батькові свого співрозмовника;

Б привітайтеся, назвіть своє прізвище, ім'я, по батькові;

В зніміть слухавку й назвіть організацію, яку Ви представляєте.


^ 70. Якщо до телефону підійшов не той, хто Вам потрібен, Ви повинні:

А покласти слухавку й ще раз зателефонувати;

Б з'ясувати причину своєї невдачі;

В перепросити і звернутися з проханням покликати потрібну вам людину.


^ 71. Зустрічні методи дебатування використовують на етапі:

А формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми;

Б обмін аргументами й запитаннями із залу;

останнє слово промовців.


^ 72. Заспокійливий протест, умовне схвалення, підміна понять - це:

А способи дебатування;

Б зустрічні методи дебатування;

В помилки під час дебатів.


^ 73. Помилками під час дебатів є:

А повторення аргументів з використанням різних мовних засобів;

Б намагання примусити опонента втратній орієнтацію;

В постійне вираховування незначних помилок опонента.


^ 74. Перемовини мають такі стадії:

А визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; закінчення перемовин.

Б визначення місця й часу перемовин; встановлення контакту; формування мети; обмін думками та пропозиціями; підбиття підсумків перемовин та виконання досягнутих домовленостей;

В аналіз ситуації, визначення позицій під час переговорів та можливих варіантів вирішення проблеми; перемовини; підбиття підсумків пере­мовин та виконання досягнутих домовленостей.


^ 75. Фахівці з проблем усного ділового спілкування виділяють такі
принципи ведення перемовин:


А протистояння крайніх позицій сторін, сторони займають дружні пози­ції, розуміння сторонами необхідності пошуку прийнятного для обох сторін рішення;

Б розмежування суті проблеми і стосунків учасників перемовин, визна­чення інтересів сторін, розгляд взаємовигідних варіантів, застосування об'єктивних критеріїв;

В формулювання та обґрунтування власного бачення проблеми, проти­стояння крайніх позицій сторін, розгляд взаємовигідних варіантів.


^ 76. Сімейна візитна картка містить наступну інформацію:

А ім'я та прізвище власника картки, адреса, номери телефонів;

Б ім'я, по батькові, прізвище, адреса, номери службових й домашніх те­лефонів;

В ім'я, по батькові, прізвище, номер телефону.


^ 77. Документ- це:

А друкована стандартна форма ділового папера з реквізитами, що містять постійну інформацію;

Б основний вид ділового мовлення, що фіксує і передає інформацію, під­тверджує її достовірність, об'єктивність;

В сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності.


^ 78. Позначення, зроблене службовою особою на документі, що свідчить
про його вірогідність та надає йому юридичної сили
- це:

А резолюція;

Б віза;

В гриф затвердження.


^ 79. На бланках дату підписання документа ставлять:

А під текстом зліва;

Б у правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком;

В у лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.


^ 80. Виберіть правильний варіант написання дати.

А 12.07.09; 12.07.2009 року; 12 липня 2009 року;

Б 2.01.2009; 2 січня 2009 року; 12.5.2009;

В 25.08.2009.; 25 січня 2009 року; 2009.02.21.


81. Виберіть правильний варіант оформлення грифа затвердження.

^ А ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

підпис Г. В. Хижняк

23.09.2004.

В ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Педагогічного

коледжу

підпис Шеремет І.Д.

12.7.2003 р.

^ Б «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Протоколом загальних зборів колективу 12.12.2001. №7.


Г ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра освіти і науки України 18.01.2006. №75.


^ 82. Правильно оформлено текст заяви в рядку:

А У зв'язку з написанням дипломної роботи прошу Вас надати мені від­пустку за власний кошт терміном на один місяць;

Б У зв'язку з захворюванням прошу Вашого дозволу на звільнення мене з занять з 01.04 по 10.04.2009;

В Прошу дозволити мені достроково скласти літню екзаменаційну сесію.


^ 83. До трудової книжки заносяться такі відомості про працівника:

А прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження;

Б прізвище, ім'я, по батькові працівника, посада, стаж роботи;

В прізвище, ім'я, по батькові працівника, дата народження, посада.


^ 84. У якому рядку є помилка в оформленні анкетних відомостей ха­рактеристики?

А студентки І курсу Інституту української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Ковальчук Олени Ігорівни, 1987 року народження, освіта вища незакінчена;

^ Б Коваленка Олександра Івановича, учня 11 класу ЗОШ № 245 м. Києва, 1989 року народження, українця;

В Мельник Світлани Вікторівни, аспірантки кафедри англійської мови.


85. Виберіть правильний варіант оформлення тексту наказу.

^ А ПРИЗНАЧИТИ:

Микитенко Марію Іванівну на посаду вчителя історії з тижневим навантаженням 16 годин, встановити посадовий оклад 2500 гривень;

Б ЗВІЛЬНИТИ:

з посади головного лікаря Сидоренко Вікторію Миколаївну за власним бажанням згідно з поданою заявою від 25.07.2009 року;

В НАДАТИ:

Сірому Дмитру Ярославовичу, заступнику директора школи, чергову відпустку з 1 липня по 28 серпня 2009 року па 48 робочих днів, за пе­ріод роботи.


^ 86. Укажіть істинне твердження:

А трудова угода - це документ, яким регламентують стосунки між уста­новою та штатним працівником;

Б контракт - це документ, яким регламентують стосунки між установою та позаштатним працівником;

В контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною в письмовій формі.


^ 87. Правильно оформлено заголовок до звіту в рядку:

А про результати заліково-екзаменаційної сесії за 2008 рік;

Б студентки II курсу Кравець Ірини

про соціолінгвістичну практику;

В про навчально-виховну роботу за 2008-2009 н.р.

доцента кафедри фізіології та вищої нервової діяльності

Карплюка Сергія Вадимовича.


88. Довідка - це:

А обліково-фінансовий документ, який підтверджує події, факти, вчинки, пов'язані з діяльністю установ, підприємств та окремих осіб;

Б письмове повідомлення на ім'я керівника установи, організації, в якому описується певна подія, факт, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень;

В документ інформаційного характеру, що підтверджує факти з життя і діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств.


^ 89. Заголовок до тексту службового листа оформлюють:

А посередині рядка з великої літери;

Б від межі лівого берега без відступу з великої літери;

В від межі лівого берега з відступом з великої літери.


^ 90. Правильно оформлено адресу в рядку:

А Климчук Микола Михайлович

вул. Возз'єднання, 11, кв. 171,

м. Чернігів

Б Григораш Марії Сергіївні

с. Білилівка, Ружипський р-н

Житомирська область

34575

В Савченко Оксана Володимирівна

вул. Космічна, 18, кв. 144,

м. Київ, 223, Україна,


завдання для редагування речень


Виберіть правильні визначення виділених понять.

^ Номер відповіді, яку ви вважаєте правильною, обведіть кружечком.

  1. а) важке положення хворого

б) важкий стан хворого

в) Важке становище хворого

2. а) Виключно обдарована дитина

б) Винятково обдарована дитина

3. а) Особистий склад підрозділу

б) Особовий склад підрозділу

в) Особливий склад підрозділу

4. а)Діяти відповідно наказу

б)Діяти відповідно до наказу

в)Діяти відповідно з наказом

5. а) Пам'ятка архітектури
б) Пам'ятник архітектури

6. а) Підбивати підсумки

б)Підводити підсумки

в)Визначати підсумки

7. а) Чергування здійснюється круглу добу

б)Чергування здійснюється цілу добу

в)Чергування здійснюється цілодобово;

г)Чергування здійснюється круглодобово

8. а)Не дивлячись на метеорологічні умови

б)Незважаючи на метеорологічні умови

9. а)Звідси випливають такі висновки

б)Звідси витікають такі висновки

в)Звідси випливають слідуючи висновки

г)Звідси витікають слідуючи висновки

д)Звідси випливають наступні висновки
є) Звідси витікають наступні висновки

10. а) Дійсне законодавство

б)Діюче законодавство

в)Чинне законодавство

11.а) Проблема полягає у відсутності державного фінансування

б) Проблема заключається у відсутності державного фінансування

12. а) Комісія по справах неповнолітніх
б) Комісія в справах неповнолітніх

13. а) По вказівці деканата

б)За вказівкою деканату

в)По вказівці деканату

г)За вказівкою деканата

14.а) Діяти відповідно наказу

б)Діяти відповідно до наказу

в)Діяти відповідно з наказом

15. а) Звільнений по наказу директора
б) Звільнений за наказом директора

16. а) По вині керівництва
б) 3 вини керівництва

17. а) По новому методу
б) За новим методом

18. а) Завідуючій відділу

б)Завідуючій відділом

в)Завідувачу відділом

19. а) Звільнити по власному бажанню
б) Звільнити за власним бажанням

20. а) Відпустка по хворобі

б)Відпустка через хворобу

в)Відпустка у зв'язку з хворобою

21. а) Присвоїти чергове звання

б)Надати чергове звання

в)Привласнити чергове звання

22. а) Останніми часом в області збільшилась кількість суспільних

організацій

б) останнім часом в області збільшилась кількість громадських
організацій

в) останнім часом в області збільшилась кількість громадянських організацій

23.а) Відігравати велике значення

б)Відігравати велику роль

в)Це має велике значення

г)Це має велику роль

24.а) Заслуговувати увагу

б)заслуговувати на увагу

в)заслуговувати уваги

  1. а) Була проведена наукова конференція по підсумках конкурсу
    б) Була проведена наукова конференція за підсумками конкурсу

  2. а) Ввести в склад ректората

б)Ввести до складу ректората

в)Ввести в склад ректорату

г)Ввести до складу ректорату

27. а) виходячи з вищевикладеного, наказую

б) виходячи з вищевідзначеного, наказую

в) виходячи з вищезазначеного, наказую

г) виходячи з вищезгаданого, наказую

д) виходячи з вищеописаного, наказую

е) виходячи з вищевказаного, наказую

є) виходячи з вищенаведеного, наказую

28. а) Більшість студентів прийшла

б) більшість студентів прийшли

в) більшість студентів прийшло

29. а) згідно з розпорядженням

б) згідно розпорядження

в) згідно розпорядженню

30. а) Затвердити доповідь

б) Ухвалити доповідь

31. а) Підіймати питання

б) Висувати питання

в) Порушити питання

32. а) Ухвалити рішення

б) Схвалити рішення

в) Прийняти рішення


список літератури


Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про мови в Українській РСР» // Відом.Верхов.Ради – 1989. - №45. – Ст..631.

Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – Чинний від 01.01.95. – К.: Держстандарт України, 1995. – 33 с.

Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Л.: Світ, 1990. – 231 с.

Боголюбов С.А. Язык закона / С.А.Боголюбов, И.Ф.Казьмин, М.Д.Локшина и др.; Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Юрид. лит., 1990. – 192 с.

Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 560с.

Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навч.посіб. – Тернопіль: Підручники та посібники, 2004. – 255 с.

Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навч.посіб. – К.: «А.С.К.», 2000. – 395 с.

Гринчишин Д. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2006. – 368 с.

Дрозд Л.М. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум. – Дніпропетровськ, «Пороги», 2008. – 206 с.

Дудик П.С. Стилістика української мови: Навч.посіб. – К.: Академія, 2005. – 368 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Л.: Бак, 2008. – 512 с.

Караванський С. Секрети української мови. - Л.: Бак, 2009. – 344 с.

Коваль А.П. Ділове спілкування / А.П.Коваль. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

Конституція України. – Х.: Одіссей, 1997. – 48 с.

Корж А.В. Ділова українська мова для юристів: Навч.посіб. – К.: 2002. – 172 с.

Красницька А.В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування: Посіб. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 528 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підруч./ Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 462 с.

Пивоваров В.М., Савченко Л.Г., Калачник Ю.І. Ділова українська мова: Навч. посіб. – Х.: Право, 2008. – 120 с.

Пономарів О. Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч.посіб. – К.: Либідь, 1999. – 240 с.

Російсько-український словник / За ред. В.В.Жайворонка. – К.: Абрис, 2003. – 1402 с.

Словник іншомовних слів / За ред.. Л.О.Пустовіт. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.

Словник синонімів української мови: В 2 т./ А.А.Бурячок, Г.М.Гнатюк, С.І.Головащук та ін. – К.: Наук.думка, 1999-2000.

Савицька Л.Арго, жаргон, сленг: Соціальна диференціація української мови. – К.: Критика, 2005. – 464 с.

Савицька Л. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К.: Критика, 2003. – 336 с.

Сучасна українська мова / За ред.. О.Д.Пономарева. – К.: Либідь, 2005. – 487 с.

Токарська А.С. Культура фахового мовлення правника: Навч.посіб. / А.С.Токарська, І.М.Кочан. – Л.: Світ, 2003. – 312 с.

Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів: Навч. посіб. – К.: «Знання», 2008. – 413 с.

Український правопис / Ін-т мовознавства ім..О.О.Потебні НАН України, Ін-т укр. мови НАН України. – К.: Наук.думка, 2007. – 288 с.

Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації: Вимоги до оформлення документів. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 24 с.

Анти суржик: / За ред.. О.Сербенської. – Л., 1994. – 145 с.
1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу з дисципліни «Етика ділового спілкування» на 2010-2011 навчальний рік
...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Київ 2008 р
Державна реєстрація прав на землю: Навчально-методичний посібник. – К.: Куп нану, 2008. – 95 с
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник Тернопіль 2005
Л17 Історія України. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль, 2005. – 62 с. – Бібліотека щорічника «Українська наука: минуле,...
Чернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи