Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” icon

Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права”
Скачати 60.89 Kb.
НазваЗавдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права”
Дата конвертації29.04.2013
Розмір60.89 Kb.
ТипДокументи

Завдання для самостійної роботи з

ОСНОВ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА”


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Поняття римського приватного права.

 2. Основні історичні етапи розвитку римського приватного права.

 3. Розмежування права публічного і права приватного.

 4. Основні системи римського приватного права.

 5. Роль римського приватного права в процесі розвитку права.

 6. Рецепція римського права: поняття, фактори, що сприяли рецепції, етапи.

 7. Значення римського приватного права для сучасного юриста.
 1. Джерела римського права

1. Джерела римського приватного права.

2. Звичаєве право. Закон. Едикти магістратів. Преторське право. Діяльність юристів.

3. Кодифікація Юстиніана, її передумови і зміст.

4. Інші пам’ятники римського приватного права.


3. Особи

1. Поняття суб’єктів прав і фізичної особи (persona).

2. Категорії осіб.

3. Правове становище римських громадян, латинів і перегринів, правове становище рабів, вільновідпущеників і колонів.

4. Поняття і зміст правоздатності фізичних осіб. Виникнення і припинення правоздатності. Ступені применшення правоздатності. Безчестя.

5. Поняття, зміст і обсяг дієздатності. Підстави для обмеження дієздатності.

6. Опіка і піклування за римським приватним правом.

7. Юридичні особи. Поняття і передумови виникнення.

8. Види юридичних осіб.

9. Правовий статус імператорської скарбниці, муніципій, приватних корпорацій, закладів.


 1. Сімейне право

 1. Загальна характеристика римського сімейного права.

 2. Агнатська і когнатська спорідненість.

 3. Правові відносини між подружжям.

 4. Поняття шлюбу.

 5. Особисті і майнові відносини подружжя.

 6. Інститут приданого.

 7. Припинення шлюбу.

 8. Правові відносини батьків і дітей.

 9. Батьківська влада, її зміст, встановлення і припинення.

 10. Майнові права дітей.

 11. Пекулій.

 12. Узаконення і всиновлення.

 13. Емансипація.


5. Захист прав. Позови

 1. Захист приватних прав.

 2. Представництво за римським правом.

 3. Поняття шикани. Її відбиття в сучасному праві.

 4. Форми захисту прав за римським правом.

 5. Поняття цивільного процесу за римським правом.

 6. Стадії цивільного процесу.

 7. Види процесів: легісакційний, формулярний та екстраординарний. Їх основні риси і порядок провадження.

 8. Поняття, значення і види позовів.

 9. Позові речові і позови особисті.

 10. Абсолютний і відносний характер позовів.

 11. Формула позову. Складові частини формули: інтенція, ексцепція, кондемнація.

 12. Захист і заперечення проти позову.


Розділ ІІ. РЕЧОВЕ ПРАВО

^ 6.Загальні положення про речове право

 1. Поняття речі (res).

 2. Речі рухомі і нерухомі; res mancipi et res nec mancipi; речі ділимі і неділимі; речі споживані і неспоживані; речі, визначені родовими ознаками і індивідуальні речі; речі прості і складні; речі головні і побічні; майно; речі в обігу і поза обігом.

 3. Права речові і зобов’язальні.

 4. Види прав на речі.

 5. Поняття володіння (possessio).

 6. Види володіння.

 7. Набуття і припинення володіння.

 8. Захист володіння.

 9. Володіння правами.

 10. Право власності. Поняття власності і розвиток цього інституту в Давньому Римі.7. Володіння

 1. Види володіння.

 2. Набуття і припинення володіння.

 3. Захист володіння.

 4. Володіння правами.
 1. Право власності
 1. Право власності. Поняття власності і розвиток цього інституту в Давньому Римі.

 2. Обмеження права власності.

 3. Приватна власність і інші види власності.

 4. Способи придбання власності: первісні і похідні.

 5. Захист права власності.^ 9. Права на чужі речі

 1. Поняття речі (res).

 2. Речі рухомі і нерухомі; res mancipi et res nec mancipi; речі ділимі і неділимі; речі споживані і неспоживані; речі, визначені родовими ознаками і індивідуальні речі; речі прості і складні; речі головні і побічні; майно; речі в обігу і поза обігом.

 3. Права речові і зобов’язальні.

 4. Види прав на речі.

 5. Поняття володіння (possessio).

 6. Види володіння.

 7. Набуття і припинення володіння.

 8. Захист володіння.

 9. Володіння правами.

 10. Право власності. Поняття власності і розвиток цього інституту в Давньому Римі.

 11. Обмеження права власності.

 12. Приватна власність і інші види власності.

 13. Способи придбання власності: первісні і похідні.

 14. Захист права власності.

 15. Права на чужі речі (inte in re aliena) як речові абсолютні права. Значення інституту прав на чужі речі.

 16. Поняття і види сервітутів: земельні, особисті сервітути. Виникнення і припинення сервітутів.

 17. Захист сервітутів.

 18. Суперфіцій і емфітевзіс.

 19. Розвиток заставного права.

 20. Види застави, їх особливості.


Розділ ІІІ. ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

^ 10. Загальне вчення про зобов’язання

 1. Поняття зобов’язання і його зміст.

 2. Натуральні і цивільні зобов’язання.

 3. Підстави виникнення зобов’язань.

 4. Предмет зобов’язання.

 5. Види зобов’язань.

 6. “Кауза” в зобов’язанні.

 1. Сторони у зобов’язаннях.

 2. Заміна осіб у зобов’язанні. Цесія.

 3. Місце і час виконання зобов’язань.

 4. Прострочення.

 5. Договори (contractus) і пакти (pactum).

 6. Предмет договору.

 7. Стипуляція.

 8. Умови дійсності договору.

 9. Обставини, що опорочують волю в договорах.

 10. Суттєві, звичайні і випадкові умови договорів.

 11. Строки (dies).

 12. Укладення договору.

 13. Забезпечення виконання зобов’язань: неустойка, завдаток, порука, застава.

 14. Виконання зобов’язання.

 15. Припинення зобов’язання. Відповідність засобу припинення засобу набуття зобов’язання.

 16. Відповідальність боржника за невиконання зобов’язання. Вина і відшкодування збитків.

 17. Інші випадки припинення зобов’язання крім виконання зобов’язання.^ 11.Загальні положення про договори

 1. Класифікація договорів: контракти, пакти, квазіконтракти.

12. Окремі види договорів. Квазіконтракти

 1. Вербальні контракти.

 2. Складні форми стипуляції та інші форми вербальних контрактів. Письмові договори.

 3. Реальні контракти: позика, її співвідношення з кредитом.

 4. Консенсуальні контракти: купівля-продаж, договори найму, підряд, договір товариства, договір доручення.

 5. Поняття і розвиток непойменованих контрактів, види непойменованих контрактів.

 6. Пакти та їх види.

 7. Поняття та види квазідоговорів.

 8. Ведення справ без доручення (negotiorum gestio).

 9. Зобов’язання з безпідставного збагачення – поняття та види.

 10. Загальний позов про повернення безпідставного збагачення (condictiones sine causa).

^ 13. Деліктні зобов’язання. Квазіделікти

 1. Поняття зобов’язань з деліктів.

 2. Публічні і приватні делікти.

 3. Розвиток приватних деліктов.

 4. Характерні риси приватних деліктів.

 5. Окремі види деліктів.

 6. Квазіделікти. Поняття. Окремі види квазіделіктів.


Розділ ІV. СПАДКОВЕ ПРАВО

^ 14. Загальні положення про спадкове право

 1. Розвиток спадкового права в Давньому Римі.

 2. Основні поняття спадкового права.

 3. Поняття спадкоємства.

 4. Спадкоємство за заповітом.

 5. Поняття і форми заповіту.

 6. Заповідальна правоздатність.

 7. Визначення заповіту недійсним.

 8. Спадкоємство за законом.

 9. Порівняльний аналіз спадкоємства за законами XII таблиць, спадкоємства за преторськими едиктами і спадкоємства за правом Юстініана.

 10. Обмеження свободи заповідальних розпоряджень.

 11. Право на обов’язкову частку в спадщині.

 12. Прийняття спадщини: момент прийняття і способи прийняття.

 13. Лежача спадщина.

 14. Спадкова трансмісія.

 15. Правові наслідки прийняття спадщини.

 16. Значення легатів і фідеїкомісів в римському праві.Схожі:

Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconПрограма курсу і плани семінарських занять для студентів Правничого коледжу
Основні системи римського приватного права: jus civile, jus gentium, jus praetorium та їхня характеристика. Рецепція римського приватного...
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconТема Поняття, предмет римського приватного права, його значення в історії правового розвитку та юриспруденції. Джерела римського приватного права

Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconДокументи
1. /О. А. Пiдопригора - Основи римського приватного права.djvu
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconМетодичні вказівки для студентів Київ 2009 Кафедра обчислювальної техніки сместрове завдання для самостійної роботи студента
Мета завдання для самостійної роботи студента належить у тому, щоб закріпити на практиці знання, які надаються у курсі лекцій з дисципліни...
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconПлани практичних занять та завдання для самостійної роботи. Тема І. Етика права як етико-філософське знання про людину у праві

Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconПрограма навчальної дисципліни "основи римського приватного права"
Міністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Кожний студент повинен виконати завдання свого варіанту, а додатково, за бажанням, завдання інших варіантів. Номер, обов’язкового...
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconСередні віки (апологетика, патристика, схоластика)
Це часи боротьби з єретиками за “чистоту” релігії. І, як завжди буває у подібній боротьбі, разом з водою виплескується і дитина,...
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconТема І. Політологія як наука та навчальна дисципліна Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)
Завдання політології як науки та навчальної дисципліни в політичному розвитку сучасної України
Завдання для самостійної роботи з „основ римського приватного права” iconПосібники для самостійної роботи
Г.Ісаєва. Посібник з англійської мови для самостійної роботи студентів (на основі роману Дж. Вебстер "Довгоногий дядечко" – "Daddy...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи