Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" icon

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"
НазваНавчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни " державне будівництво І місцеве самоврядування в україні"
Сторінка1/7
Дата конвертації29.04.2013
Розмір0.96 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

міністерство освіти І НАУКИ україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК


ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”

(відповідно до вимог ЕСТS)


Харків

2007


Зміст


1.   Вступ..........................................................................................3

2.   Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять,

самостійної роботи з навчальної дисципліни “Державне

будівництво і місцеве самоврядування в Україні”................5

3.   Програма навчальної дисципліни “Державне будівництво

і місцеве самоврядування в Україні”.....................................7

4.   Завдання до практичних занять..............................................14

5.   Самостійна робота студентів..................................................57

6.   Словник основних понять і термінів.....................................58

7.   Поточний (модульний) та підсумковий контроль знань

студентів....................................................................................70

8.   Індивідуальна робота студентів – індивідуальне

навчально-дослідне завдання..................................................73

9.   Контрольні питання з навчальної дисципліни “Державне

будівництво і місцеве самоврядування в Україні”..................74

10. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни “Державне будівництво і місцеве

самоврядування в Україні”.................................................81


1. ВСТУП


Навчальна дисципліна “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” є вибірковою. Мета вивчення курсу – надання теоретичних і прикладних знань про системно-структурну організацію органів публічної влади, формування цілісного уявлення про елементи організації роботи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування, ознайомлення студентів з основними нормативно-правовими актами в галузі державного будівництва і місцевого самоврядування. Дисципліна має важливе значення для підготовки юристів, оскільки сприяє розширенню загального та професійного світогляду, допомагає оволодіти методикою аналізу різних аспектів організації роботи владних органів, зрозуміти форми, методи і принципи їх діяльності, основи, організаційну структуру.

У навчальному курсі розкриваються питання організації роботи Верховної Ради України, народних депутатів України, Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів влади Автономної Республіки Крим, органів і посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад.

У результаті вивчення навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні” студенти повинні:

знати поняття “державне будівництво” та “місцеве самоврядування”; головні напрямки здійснення державного будівництва й місцевого самоврядування в Україні; системно-структурну організацію органів публічної влади; основні елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування; практику їх функціонування; особливості взаємовідносин органів публічної влади між собою, з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами й органами юстиції;


вміти застосовувати отримані знання щодо організації роботи органів публічної влади, користуватися організаційно-управлінським інструментарієм у процесі практичної діяльності; самостійно орієнтуватися в системі законодавчих і локальних правових актів, що регламентують суспільні відносини в галузі державного будівництва і місцевого самоврядування; аналізувати й коментувати нормативно-правові акти, які регулюють питання організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування; прогнозувати напрямки розвитку державних і самоврядних інституцій в Україні.

Матеріал посібника подано за модульним принципом організації навчального процесу. Для полегшення сприйняття матеріалу також включено словник основних понять і термінів, що використовуються у сфері державного будівництва і місцевого самоврядування.


^ 2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ,

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування”Тема


всього годин


У тому числі
№ темилекції

практичні заняття

самостійна

робота

робота
1

2

3

4

5

6
Змістовий модуль 1

“Загальна частина навчального курсу

“Державне будівництво і місцеве самоврядування

в Україні” – 16 год
1.

Державне будівництво і місцеве самоврядування як категорія державознавства, наука та навчальна дисципліна

5

2

2

1
2.

Поняття й елементи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

6

4

1

1
3.

Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні

5

2

1

2^ Разом за змістовим модулем 1:

16

8

4

4Змістовий модуль 2

“Організація роботи органів державної влади” – 33 год
4.

Організація роботи Верховної Ради України

5

2

2

1
5.

Організація роботи органів і посадових осіб Верховної Ради України

5

2

2

1


1

2

3

4

5

6

6.

Організація роботи народних депутатів України

5

2

2

1

7.

Організація роботи Президента України

5

2

2

1

8.

Організація роботи Кабінету Міністрів України

4

2

1

1

9.

Організація роботи центральних органів виконавчої влади

4

2

1

1

10.

Організація роботи місцевих державних адміністрацій

5

2

2

1
^ Разом за змістовим модулем 2

33

14

12

7
Змістовий модуль 3

“Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування” – 29 год

11.

Організація роботи органів влади Автономної Республіки Крим

7

4

2

1

12.

Організація місцевого самоврядування в Україні

5

2

2

1

13.

Організація роботи представницьких органів і посадових осіб місцевого самоврядування

4

2

1

1

14.

Організація роботи депутатів місцевих рад

5

2

2

1

15.

Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

4

2

1

1

16.

Відносини органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування з об’єднаннями громадян, судовими, правоохоронними органами та органами юстиції

4

22
^ Разом за змістовим модулем 3

29

14

8

7
Разом

90*

36

24

18* У загальний розрахунок включено 12 год на індивідуальну роботу.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою Національної юридичної

Академії України ім. Ярослава Мудрого

(протокол № 10 від 18.05.2007 р.)


3. ПРОГРАМА навчальної дисципліни

Державне будівництво і місцеве

самоврядування в Україні”


Р о з д і л І.^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО І МІСЦЕВЕ

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ”


Державне будівництво і місцеве самоврядування

як категорія державознавства, наука

та навчальна дисципліна


Державне будівництво і місцеве самоврядування як ка-тегорія державознавства. Елементи змісту державного будівництва і місцевого самоврядування. Конституційні основи державного будівництва і місцевого самоврядування. Основні напрямки здійснення державного будівництва і місцевого самоврядування в Україні

Поняття, предмет і система науки державного будівництва і місцевого самоврядування. Історичний розвиток науки державного будівництва і місцевого самоврядування. Методологічні основи та джерела науки державного будівництва і місцевого самоврядування. Зв’язок науки державного будів-ництва і місцевого самоврядування з галузями права та іншими науками.

Поняття, система навчальної дисципліни “Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні”. Значення навчальної дисципліни “Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні” для підготовки юристів.

^ Поняття й елементи організації та діяльності

органів державної влади, органів влади

Автономної Республіки Крим і місцевого

самоврядування в Україні


Загальна характеристика елементів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні. Системно-структурна організація органів державної влади і місцевого самоврядування в Україні. Співвідношення органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування, їх спільні риси та особливості.

Система принципів організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Поняття, правове регулювання та співвідношення функцій і компетенції органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. Поняття і система форм діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Поняття і система методів діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. Наукова організація праці в органах державної влади і місцевого самоврядування, її основні вимоги.


^ Основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим

та місцевого самоврядування в Україні


Поняття основ організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні. Територіальна основа системи органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні. Правова основа організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні. Матеріальна і фінансова основи організації та діяльності органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим і місцевого самоврядування в Україні.


Р о з д і л ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

^ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ


Організація роботи Верховної Ради України


Основи організації та діяльності Верховної Ради України. Організаційна структура та функції Верховної Ради України. Форми роботи Верховної Ради України. Сесія – головна організаційна форма роботи Верховної Ради України, порядок її підготовки і проведення. Особливості підготовки і проведення першої сесії Верховної Ради України нового скликання. Організація проведення слухань у Верховній Раді України. Методи роботи Верховної Ради України. Організація прийняття та виконання актів Верховної Ради України.


^ Організація роботи органів і посадових осіб

Верховної Ради України


Організація роботи Голови Верховної Ради України та його заступників. Організація діяльності коаліції депутатських фракцій. Погоджувальна рада депутатських фракцій. Система, струк-тура та порядок утворення комітетів Верховної Ради України. Функції та компетенція комітетів Верховної Ради України. Форми і методи роботи комітетів Верховної Ради України. Організація роботи тимчасових комісій Верховної Ради України. Структура, функції та організація роботи апарату Верховної Ради України. Організація роботи Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Організація роботи Рахункової палати.


^ Організація роботи народних депутатів

України


Організація підготовки і проведення виборів народних депутатів України. Організація роботи народних депутатів України у Верховній Раді України та з виборцями. Помічники-консультанти народних депутатів України. Запити і звернення народних депутатів України, порядок їх внесення і розгляду. Гарантії діяльності народних депутатів України. Організація роботи депутатських фракцій.


^ Організація роботи Президента України


Основи організації і діяльності Президента України. Організація підготовки і проведення виборів Президента України. Функції Президента України. Форми і методи діяльності Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Організація прийняття та виконання актів Президента України.

Структура, функції, організація роботи апарату Прези-дента України. Організація роботи Секретаріату Президента України. Організація роботи Представників Президента України. Організація роботи Ради національної безпеки і оборони України. Організація роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

  1   2   3   4   5   6   7Схожі:

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Основи безпеки життєдіяльності...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи і практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Цивільний процес» (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних (семінарських) занять з навчальної дисципліни „Митне право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Державне (конституційне) право...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни

Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconЧернікова Л. Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни «Українська мова за професійним...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconВідповідно до вимог ects
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальне право України"
Кримінальне право України (Загальна частина)” / Уклад.: Л. М. Кривоченко, М.І. Панов, В.І. Тютюгін, Л. М. Демидова та ін. – Х.: Нац...
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни \" державне будівництво І місцеве самоврядування в україні\" iconНавчально-методичний посібник для семінарських занять Та самостійної роботи з навчальної дисципліни " ораторське мистецтво"
Навчитися переконливо викладати свою думку можна за допомогою саме ораторського мистецтва, звертаючись і до розуму, і до почуттів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи