Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу icon

Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу
НазваМетодичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу
Сторінка1/5
Дата конвертації29.04.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ

З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

ХАРКІВ 2004


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ТА ЗАВДАННЯ

З ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


для студентів Ш курсу


Затверджено

кафедрою кримінального права

^ Протокол № 4 від

10.12.2003р.

Харків

2004Методичні рекомендації та завдання з Особливої частини кримінального права України для студентів ІІІ курсу / Уклад.: М.І. Панов, Л.М. Кривоченко та інші. - Х.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2004.

Упорядники:

^

ПАНОВ Микола Іванович

КРИВОЧЕНКО Людмила Миколаївна

БОРИСОВ Вячеслав Іванович

ЛОМАКО Володимир Андрійович

ЯРМИШ Наталя Миколаївна

ДОРОШ Лідія Варфоломіївна


ЗІНЧЕНКО Ірина Олександрівна

КИРИЧКО Василь Миколайович

^

КАСИНЮК Василь Іванович

ГІЗІМЧУК Сергій Вячеславович

КУРАШ Яна Михайлівна

САМОЩЕНКО Ігор Вікторович

ТЮТЮГІН Володимир Ілліч


ГРОДЕЦЬКИЙ Юрій Васильович

ПОНОМАРЕНКО Юрій Анатолійович

МОХОНЧУК Сергій Михайлович
^

КОЗАК Вадим Анатолійович

АНІСІМОВ Герман Миколайович


ШЕВЧЕНКО Євген Валерійович

РАДУТНИЙ Олександр Едуардович


ПАЩЕНКО Олександр Олександрович

ДЗЮБА Юрій Павлович
^

ГРІНЧАК Сергій ВасильовичРЕЦЕНЗЕНТ: проф. Голіна В. В.


Відповідальні за випуск: Тацій В. Я., Гізімчук С. В.

Редактор:

Технічний редактор:

Коректор:

План 2004, поз. 44

Підп.до друку ______.Формат ____х______. Папір друк.№

Друк офсетний. Умовн.-друк.арк. ______.Умовн.фарбо-відб._____.

Облік.-вид.арк._______.Вид.№_______.Тираж_______ прим. Зам.№

_____________________________________________

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

___________________________________________________________
^
ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИПропоновані завдання складені для практичних занять з Особливої частини кримінального права. Їх виконання розраховане на знання студентом положень Загальної частини кримінального права і спрямоване на закріплення та більш глибоке засвоєння теоретичного матеріалу курсу Особливої частини кримінального права, теоретичний аналіз окремих її норм, вироблення навичок вірного застосування закону про кримінальну відповідальність при кваліфікації вчинених злочинів. В основу переважної більшості завдань покладено конкретні кримінальні справи із судової практики Верховного Суду України, а також слідчо-судової практики правоохоронних та судових органів м. Харкова і Харківської області. З етичних міркувань прізвища осіб та географічні назви місця вчинення злочину змінено. В деяких випадках приклади носять гіпотетичний характер.

З метою засвоєння окремих положень Особливої частини закону про кримінальну відповідальність при розв’язанні конкретних завдань та вирішенні складних чи спірних питань рекомендується використовувати нормативні акти та наукові джерела, до числа яких відносяться Конституція України, Кримінальний кодекс України, закони та підзаконні нормативні акти України, чинні міжнародні угоди (декларації, конвенції, договори), згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, підручники з кримінального права, наукові монографії і статті, постанови Пленуму Верховного Суду України. За звичаєм рекомендується використовувати лекції провідних спеціалістів (професорів, доцентів) кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Список пропонованих джерел не є вичерпним і за наявністю нагальної потреби додатково можуть бути застосовані інші наукові роботи, в тому числі такі, що розташовані на веб-сайтах, опубліковані як у фахових, так і нефахових виданнях України та Російської Федерації, відносяться до ранніх періодів розвитку та становлення науки кримінального права (XIX – початок XX століття). Рекомендовані джерела (за наявністю – і тексти лекцій) можна отримати, звернувшись до бібліотечних фондів Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. При використанні нормативного акту необхідно враховувати, всі зміни та доповнення, що були внесені до нього, а також нові редакції.

Розв’язуючи конкретну задачу рекомендується дотримуватись певної послідовності, а саме:

по-перше, слід визначити місце виду (складу) злочину в системі Особливої частини КК. Наприклад, умисне вбивство відноситься до злочинів, що передбачені Розділом II Особливої частини КК “Злочини проти життя та здоров’я особи” (ст. 115 КК України);

по-друге, необхідно з'ясувати визначення цього злочину відповідно до закону про кримінальну відповідальність. Так, наприклад, вбивство - це умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 1 ст. 115 КК України);

по-третє, зробити аналіз ознак складу цього злочину (об'єкта, предмета (за наявністю), об'єктивної та суб'єктивної сторін, суб'єкта);

по-четверте, з'ясувати (за наявністю) кваліфікуючі обставини розглядуваного злочину (наприклад, при умисному вбивстві – з корисливих мотивів, повторно, за попереднім зговором групою осіб та ін.);

по-п’яте, в необхідних випадках слід провести відмежування розглядуваного злочину від суміжних (наприклад, умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України) від тяжкого умисного тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Рішення завдань за окремими темами повинні бути виконані у письмовій формі (у зошиті) і відповідати наступним вимогам, а саме:

1) необхідно встановити наявність або відсутність складу злочину в діянні особи (осіб), характеристика якого надана в завданні. Якщо вчинене не містить складу злочину, то слід точно вказати, які саме ознаки (елементи) складу злочину відсутні;

2) якщо ознаки складу злочину мають місце, необхідно надати юридичну кваліфікацію, тобто вказати частину (пункт) і статтю Особливої частини КК, яка підлягає застосуванню у цьому конкретному випадку. При кваліфікації готування до злочину чи замаху на злочин та при співучасті необхідні відповідні посилання на статті Загальної частини КК України. Якщо з питань кваліфікації злочину є роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, в рішенні необхідне розгорнуте посилання на ці роз'яснення;

3) кваліфікація злочину повинна бути детально мотивована шляхом юридичного аналізу складу злочину, тобто характеристики об'єкта, предмета (за наявністю), об'єктивної і суб'єктивної сторін та суб'єкта злочину. Такий аналіз передбачає обов'язкове встановлення відповідності фактичних ознак суспільно небезпечного діяння, яке описане в завданні, всім ознакам (елементам) складу злочину, що передбачений законом про кримінальну відповідальність. Визначаючи об’єкт слід вказати на розділ Особливої частини, що передбачає статтю, за якою кваліфікується діяння, та визначити зміст родового і безпосереднього (безпосередніх) об'єкта, а також ознаки предмету злочину, якщо він є. Виходячи з ознак об'єктивної сторони, опис яких містить закон про кримінальну відповідальність, слід вказати, в чому конкретно відбилася об'єктивна сторона в даному випадку, дати характеристику її ознак, показати їх значення. З урахуванням конструкції складу злочину важливо визначити момент його закінчення. На підставі вимог ст. 24 і 25 КК та законодавчого опису суб'єктивної сторони злочину необхідно вказати форму і вид вини особи в злочинному діянні, яке аналізується, розкрити зміст її інтелектуального та вольового моментів. Слід розглянути питання про факультативні ознаки суб'єктивної сторони злочину. Характеризуючи суб'єкта злочину, слід відповідно до ст. 18 КК назвати три обов'язкові його ознаки, а також ознаки спеціального суб'єкта, якщо вони передбачені статтею Особливої частини КК.

4) Якщо встановлено кваліфікуючі ознаки, необхідно розкрити їх зміст.

5) При сукупності злочинів, вчинення самостійних злочинів декількома особами та злочину у співучасті необхідно кваліфікувати кожний зі злочинів окремо, мотивуючи відповідним чином.

Відвідування практичних занять є обов'язковим для студентів. Якщо студент був відсутнім на практичному занятті або не виконав у письмовій формі домашнє завдання чи одержав під час занять незадовільну оцінку, він повинен відпрацювати цю тему індивідуально.

В кінці п'ятого семестру студенти здають залік, у кінці року - складають курсовий іспит з Особливої частини кримінального права. Відповідь на усі додаткові запитань студент може одержати, звернувшись до чергового викладача кафедри кримінального права.


Приклад розв’язання задачі по темі “Злочини проти власності”


Умови:

Акрамовська подала до органів соціального забезпечення підроблену довідку про те, що вона з лютого 1997 р. по вересень 2000 р. працювала на фабриці, тоді як насправді в цей час вона відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за крадіжку. У зв'язку з поданням цієї довідки Акрамовській була нарахована пенсія, яку вона одержувала щомісячно, до виявлення підробки. За цей час вона незаконно одержала 2524,5 грн.

Вирішіть питання про відповідальність Акрамовської.


Розв’язання

В діях, вчинених Акрамовською, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 190 КК “Шахрайство”, а також ст. 358 КК “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів”.

Злочин, що передбачений ст. 190 КК “Шахрайство”, відноситься до групи злочинів проти власності (Розділ VI Особливої частини). Основним безпосереднім об’єктом цього злочину є суспільні відносини, що сформовані з приводу права держави, юридичних та фізичних осіб володіти, користуватись і розпоряджатись належним їм майном або правом на майно. Відповідно до умов задачі Акрамовська незаконно одержувала гроші від органу соціального забезпечення, порушуючи право власності держави.

Предметом шахрайства є майно або право на майно. Відповідно до умов задачі Акрамовська заволоділа майном, а саме грішми. Щодо майна, як предмету шахрайства, то воно повинне відповідати у сукупності трьом ознакам: юридичній – належати на праві власності певній особі чи державі (гроші являли собою незаконно видану пенсію, яка видається з державного бюджету, отже належали державі); економічній – річ повинна мати вартість, що виражена у ціні (винна заволоділа сумою грошей, у розмірі 2524,5 грн); фізичній – являти собою річ матеріального світу, тобто певною річчю можна заволодіти, обернути на свою користь (гроші є предметом матеріального світу і Акрамовська заволоділа ними).

З об’єктивної сторони шахрайство складається із сукупності чотирьох обов’язкових ознак: діяння у вигляді заволодіння чужим майном чи правом на майно, наслідків у вигляді безпідставного збагачення винної особи і, відповідно, майнової шкоди, заподіяної власнику, причинного зв’язку між діянням та насталими наслідками, а також способу вчинення діяння – обман чи зловживання довірою. За конструкцією складу злочину шахрайство відноситься до матеріальних складів злочинів і вважається закінченим з моменту настання суспільно небезпечних наслідків.

Відповідно до умов задачі Акрамовська незаконно, шляхом обману, заволоділа державним майном, тобто у неї виникла фактична можливість використати гроші на свій розсуд. При цьому обман Акрамовської полягав у поданні підробленої довідки про наявність необхідного трудового стажу. В свою чергу у представників органу соціального забезпечення після вчинення Акрамовською обманних дій виникло переконання у наявності у них обов’язку нарахувати і сплачувати винній трудову пенсію. У подальшому Акрамовська, використовуючи раніше вчинений обман, щомісячно одержувала пенсію.

Заволодіння майном при шахрайстві має особливість, що проявляється у добровільності передачі майна винній особі. Оскільки у представників органу соціального забезпечення виникло переконання у наявності обов’язку нарахувати і сплачувати винній трудову пенсію, є всі підстави стверджувати, що гроші Акрамовській передавались добровільно.

Суспільно небезпечні наслідки діяння Акрамовської полягають в незаконному одержанні нею з державного бюджету грошей на суму 2524,5 грн., що за станом на 2003 р. являє собою 148,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Таким чином Акрамовська заволоділа майном у значному розмірі.

При цьому між вчиненим діянням та насталими наслідками є необхідний прямий причинний зв’язок.

З суб’єктивної сторони шахрайство характеризується як злочин, що вчинюється з прямим умислом, з корисливих мотивів і винна особа переслідує мету протиправного збагачення.

Аналізуючи суб’єктивну сторону шахрайства, вчиненого Акрамовською, слід відмітити, що винна усвідомлювала суспільну небезпечність подання до органу соціального забезпечення підробленої довідки про наявність трудового стажу і незаконність наступного одержання нею грошей, передбачала неминучість нарахування їй пенсії та настання наслідків у виді заподіяння майнової шкоди і бажала їх настання, тобто вчинила злочин з прямим умислом. При цьому Акрамовська керувалась корисливим мотивом і переслідувала мету систематичного незаконного одержання від державного органу пенсії.

Суб’єктом шахрайства є фізична осудна особа, що досягла 16-річного віку. В умовах задачі відсутня вказівка на наявність у Акрамовської психічного захворювання, в силу чого можна зробити припущення, що вона є осудною. Щодо віку Акрамовської необхідно відмітити, що вона вже засуджувалась за крадіжку до 3 років і 8 місяців позбавлення волі, отже досягла 16-річного віку.

Незважаючи на систематичність незаконного одержання пенсії (грошей) кожне наступне одержання пенсії не можна кваліфікувати як вчинене повторно, оскільки шахрайство Акрамовської є єдиним продовжуваним злочином. Початком вчинення нею шахрайства слід вважати подання до органу соціального забезпечення підробленої довідки про наявність трудового стажу. В подальшому злочин складається з численних тотожних дій – щомісячних одержань пенсії. При цьому гроші у вигляді пенсії одержувались від одного джерела (органу соціального забезпечення за місцем проживання), в одному розмірі (за винятком випадків загальнодержавного перерахування розміру пенсії), одним способом (використання обману). Моментом закінчення злочину є викриття підробки.

Разом з тим, проаналізувавши умови задачі, можна встановити, що шахрайство Акрамовської було вчинене після відбуття покарання за інший злочин проти власності – крадіжку. Згідно примітки до ст. 185 КК шахрайство, вчинене після крадіжки, за умови, що не сплинули строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за попередній злочин, а у разі засудження – за умови наявності судимості за цей злочин, визнається повторним і кваліфікується за ч. 2 ст. 190 КК.

Таким чином заволодіння Акрамовською грошовою сумою, розміром 2524,5 грн., у вигляді незаконно нарахованої та виданої їй пенсії слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 190 КК.

Щодо ознак іншого складу злочину, які вбачаються в діяннях Акрамовської, слід відмітити, що підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів відноситься до злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян (Розділ XV Особливої частини). Характеристика ознак злочину цієї групи не охоплюється планом по вивченню злочинів проти власності і тому при розв’язанні цієї задачі не наводиться.

Список основної літератури:

Кримінальний кодекс України. – Офіц. текст. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

Кримінальне право України: Особлива частина: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. освіти / М. І. Бажанов, В. Я. Тацій, В. В. Сташис, І. О. Зінченко та ін.; За ред. професорів М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер; Х.: Право, 2001.

Уголовное право Украины: Особенная часть: Учебник / М. И. Бажанов , Ю. В. Баулин, В. И. Борисов и др.; Под ред. М.И. Бажанова , В.В. Сташиса, В.Я. Тация. – К.: Юринком Интер, 2003.

Кримінальний кодекс України: Наук.-практ. Коментар / Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. 3-тє видання, перероблене та доповнене / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2003.

Уголовный кодекс Украины. Научно-практический комментарий. – 3-е изд., исправл. и дополн. / Отв. ред. С. С. Яценко. – К.: А. С. К., 2003.

Програма навчальної дисципліни “Кримінальне право України” для вищих навчальних закладів за спеціальністю “Правознавство”. – Х., 2002.

Постанови Пленуму Верховного Суду України.

  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права україни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconЗагальні рекомендації щодо підготовки до складання екзамену із Особливої частини кримінального права Починати підготовку до складання екзамену з навчальної дисципліни «Кримінальне право»
Загальні рекомендації щодо підготовки до складання екзамену із Особливої частини кримінального права
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconМіністерство освіти І науки україни національна юридична академія україни імені ярослава мудрого кримський юридичний інститут тематика курсових робіт з загальної частини кримінального права україни та методичні поради до індивідуальної роботи студентів
Тематика курсових робіт з Загальної частини кримінального права України та методичні поради до індивідуальної роботи студентів /...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських і практичних занять для студентів 2-го курсу на 2012 2013 навчальний рік
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconПитання на іспит з кримінального процесу україни для студентів 3-го курсу
Завдання кримінального процесу, його роль в державному механізмі контролю над злочинністю
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconЕ. О. Дідоренка кафедра кримінального права Актуальні питання кримінального права Методичні рекомендації
Письменський Є. О. – начальник кафедри кримінального права Луган­ського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка,...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconМетодичні рекомендації з підготовки до семінарських і практичних занять для студентів Навчально-наукового інституту права
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconМетодичні рекомендації з написання та захисту дипломної роботи з кримінального права
Розробник: начальник кафедри кримінального права, кандидат юридичних наук, доцент Письменський Є. О
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconЕ. О. Дідоренка кафедра кримінального права Кримінальне право Загальна частина Методичні рекомендації
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Методичні рекомендації та завдання з особливої частини кримінального права україни для студентів ш курсу iconЕ. О. Дідоренка кафедра кримінального права Кримінальне право Особлива частина Методичні рекомендації
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка (протокол...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи