В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) icon

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Скачати 123.66 Kb.
НазваВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Дата конвертації29.04.2013
Розмір123.66 Kb.
ТипДокументи


міністерство освіти і науки україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


завдання до контрольних робіт з цивільного процесу


Харків

2006


Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2006


Укладачі: В.В. Баранкова (УП семестр, варіант У),

В.А. Бігун (УП семестр, варіант Ш),

С.В. Васильєв (УП семестр, варіант П),

К.В. Гусаров (УШ семестр, варіант Ш),

М.В. Жушман, К.А.Гузе (УШ семестр, варіант У),

В.Ю. Мамницький (УП семестр, варіант 1),

О.В. Рожнов (УШ семестр, варіант П),

Г.О. Світлична (УП семестр, варіант !У),

О.І. Семенець (УШ семестр, варіант У1),

Д.М. Сібільов (УП семестр, варіант У1),

І.В. Удальцова (УШ семестр, варіант 1),

О.В. Шутенко (УШ семестр, варіант 1У)


Рекомендовано до видання науково-методичною радою академії (протокол № ___ від ________)


Запропоновані завдання для контрольних робіт, які згідно з учбовим планом студенти ІV курсу заочного факультету повинні виконувати у VІІ і VІІІ семестрах, згруповані по варіантах кожний з яких передбачає вирішення трьох завдань.

Контрольну роботу слід виконувати письмово за одним із наведених варіантів у відповідному семестрі. Студенти, прізвища яких починаються з літері “А” до “Д”, готують варіант І; від “Е” до “К” – ІІ; від “Л” до “П” – ІІІ ; від “Р” до “Т” – ІV; від “У” до “Ч” – V; від “Ш” до “Я” – VІ.

При написанні контрольних робіт, незалежно від варіанта завдань, студентам рекомендується користуватися такими нормативними актами та літературою:


Цивільне процесуальне право України / Під ред. проф. В.В. Комарова. – Харків: Право, 1999.

Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. – Харків: Основа, 1993.

М.Й. Штефан. Цивільне процесуальне право України.-К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005.

Нотаріат в Україні: Підручник /за ред. В.В. Комарова.-К.: Юрінком Інтер, 2006.

Комаров В.В. Международный комммерческий арбитраж. – Х.: Основа. 1995.

Д.Д.Луспеник «Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України)».- Харків: Харків юридичний, 2005.

Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар /за ред. проф. Комарова В.В.- Х.: «Одіссей», 2001.

Я.Л.Зейкан. Коментар цивільного процесуального кодексу України.- К.: Юридична практика. 2006.

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси.- К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ,2006.

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар /За ред. С..В. Ківалова, О.І.Харитонової /Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2005.

Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 2,3.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 /Відповід. редакт. канд. юрид. наук П.Б.Євграфов.-К.: Юрінком Інтер, 2001 (книги 1, 2).

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2001-2002 /Відповід редакт. канд. юрид.наук П.Б. Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2002 (книга 3).

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003 /Відповід редакт. канд. юрид.наук П.Б. Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2004 (книги 4,5) .

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2004 /Відповід. Редакт канд. юрид.наук П.Б.Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2005.

Застосування судами цивільного і цивільно-процесуального законодавства. – Вид. Дім Ін Юре. – К. – 2002.

Постанови Пленуму Верховного Суду України з загальних питань судової діяльності та в цивільних справах, К., Юрінком Інтер, 2004.

Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення суду щодо України /Відп. ред. В.В.Лутковська. – К.: Праксіс, 2005.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ У V СЕМЕСТРІ


Варіант І


  1. Гр-нка Ковальчук звернулася до суду з позовом до Харківського заводу транспортного обладнання про поновлення на роботі. У позовній заяві вона зазначала, що працювала економістом у відділі праці і заробітної плати заводу. Вона вважала, що ї було звільнено з посади незаконно, тому що ніякого скорочення штату у відділі не було, а була невелика реорганізація в межах двох відділів. У той самий день до відділу планування на посаду економіста було прийнято нового працівника. Гр-нка Ковальчук також вказала, що на її утриманні знаходиться мати та двоє малолітніх дітей. У позовній заяві позивачка також заявила клопотання про витребування у відповідача штатного розкладу та інших документів, які свідчать про відсутність скорочення штатів на підприємстві.

У попередньому судовому засіданні суддя відмовив позивачці в задоволенні даного клопотання, посилаючись на те, що вона зобов’язана довести ті факти, на які посилається як на підставу своїх позовних вимог.

^ Чи відповідають дії суду процесуальному законодавству? Яким принципом повинен керуватися суд при вирішенні цього питання? Визначте зміст цього принципу.


2. Герасименко О.Р. звернулася до суду з позовом про позбавлення батьківства Герасименка Р.П. щодо його малолітнього сина. В позовній заяві вона зазначала, що після смерті матері вони з братом проживають сумісно, вона піклується про нього, займається його вихованням і, оскільки вона працює, брат перебуває повністю на її утриманні, а батько матеріальної допомоги їм не надає.

Суд відмовив Герасименко О.Р. у прийнятті заяви на підставі того, що вона не призначена опікуном над своїм малолітнім братом, тому не має права безпосередньо звертатися за захистом його прав, а повинна звернутися до органів опіки та піклування.

^ Чи правильні дії суду? Хто може виконувати функції законного представника у цивільному судочинстві? Визначте коло повноважень представника у суді.


3. Кулікова подала позов до Вороніна про встановлення батьківства і стягнення аліментів на дочку Юлію і просила задовольнити її вимоги, посилаючись на те, що була з відповідачем у близьких стосунках: більше року він приходив до неї у гуртожиток, що можуть підтвердити її подруги Шимко та Малишева. За висновком судово-акушерської експертизи вона завагітніла у період зустрічей з відповідачем, а за висновком судово-біологічної експертизи батьківство відповідача щодо її дитини не виключається. Відповідач проти позову заперечував, посилаючись на те, що хоча й мав з позивачкою близькі стосунки, батьком бути не міг, оскільки у момент зачаття перебував у відрядженні.

Які факти підлягають доказуванню? Які факти має доказувати кожна сторона? Які засоби доказування можуть бути використані у цій справі? Визначте поняття доказів та засобів доказування, дайте їх класифікацію.

^

Варіант ІІ1. У судовому засіданні слухалася справа окремого провадження про усиновлення дитини. Під час процесу в справі в зал засідання ввійшов кореспондент обласного телерадіомовлення з відеокамерою і почав проводити зйомку судового засідання. Головуючий у справі запитав у нього, на якій підставі проводиться відеозйомка. Кореспондент відповів, що має завдання телестудії зробити відеозйомку деяких фрагментів процесу для демонстрації телеглядачам репортажу про цивільні справи про усиновлення.

Головуючий у справі суддя Іванов заборонив відеозйомку і видалив журналіста з залу судового засідання. Той у свою чергу заявив, що буде скаржитися у вищі інстанції на бюрократизм судді Іванова.

^ Чи відповідає дії судді чинному законодавству? Який принцип процесу керувався суд? Розкрийте його зміст.


2. У результаті аварії відбувся дорожньо-транспортний випадок. Відповідно до акту, складеного співробітником ДАІ, винним був зазначений водій автомашини «Вольво» Афанасьєв. Ним була ушкоджена автомашина «Міцубісі» (водій Серьогін Олексій).

У судовому засіданні встановлено, що автомашина «Вольво» належала АТ «Київські авіалінії», а автомашина «Міцубісі» Серьогіну Володимирові - брату Серьогіна Олексія. Останній керував машиною за дорученням.

^ Визначите сторони в справі. Які є підстави у чинному законодавстві щодо участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог?


3. Рішенням місцевого суду відмовлено в позові Шляпченко Г.Д. до підприємства “Перемога” про поновлення на роботі.

В апеляційній скарзі Шляпченко Г.Д. просив рішення місцевого суду скасувати і ухвалити нове – поновити його на посаді водія. Додаткова він зазначав, що по найму працював у відповідача водієм. Був звільнений за прогул без поважних причин. В день коли він був відсутній на роботі – хворів. Просив місцевий суд витребувати із лікарні лист непрацездатності проте в задоволенні клопотання було відмовлено. Лист непрацездатності йому не видали.

Чи має право апеляційний суд витребувати лист непрацездатності? Чи має апеляційний суд право скасувати рішення місцевого суду і ухвалити нове?

^

Варіант ІІІ1. У грудні 2005 р. К. звернувся до суду з позовом до дочірнього підприємства "Автомобільна компанія "Вікінг Моторз" (далі - ДП), компанії "Volvo Car International AB" про відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Позивач посилався на те, що 6 березня 2001 р. придбав у ДП автомобіль "Volvo C70 Coupe", 2001 р. випуску. У червні 2001 р. під час дорожньо-транспортної пригоди при зіткненні цього автомобіля з перешкодою не спрацювала його система безпеки, через що К. як водій отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості, в результаті чого його було визнано інвалідом II групи.

Ухвалою Залізничного районного суду м. Сімферополя від 24 жовтня 2005 р. було задоволено заяву К. про забезпечення позову . ДП заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що перебували на його поточних рахунках, на загальну суму 536 тис. грн. та заборонено провадити дії з відчуження, передачі майна, яке належить підприємству на праві власності, у тому числі за угодами, пов'язаними з передачею права власності, права розпорядження чи користування, на загальну суму 36 млрд. 412 тис. 999 грн.

^ Чи правильне рішення місцевого суду? Які підстави для забезпечення позову?


2. У жовтні 2005 р. С. звернулася до суду з позовом до Голопристанського державного лісопромислового господарства, в якому просила стягнути з відповідача на її користь заборгованість по заробітній платі та середній заробіток за час затримки розрахунку при звільнені, посилаючись на те, що 17 липня 2005 р. її за п. 1 ст. 36 КЗпП України звільнено з посади пожежника-охоронника Збур'ївського лісництва, однак, відповідач не провів з нею розрахунку.

Справа судами розглядалась неодноразово.

Рішенням Голопристанського районного суду Херсонської області від 6 травня 2006 р. позов задоволено. Цим рішенням, яке набрало чинності і виконане в частині стягнення заборгованості по заробітній платі, позивачці поновлено строк звернення до суду за вирішенням спору про стягнення заборгованості, оскільки, на думку суду, цей строк (який складає 11 днів) пропущено з поважних причин.

Ухвалою апеляційного суду Херсонської області від 27 травня 2005 р. рішення в частині спору про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку скасовано.

Рішенням Голопристанського районного суду від 19 травня 2006 р. у задоволенні позову про стягнення середнього заробітку за час затримки розрахунку відмовлено.

В апеляційній скарзі С. просить скасувати зазначене рішення, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права. Зокрема, відмовляючи у задоволенні заявлених вимог суд виходив з того, що позивачка без поважних причин пропустила встановлений ст. 233 КЗпП України тримісячний строк звернення до суду за вирішенням спору.

^ Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга? Які факти входять, а які не входять до предмету доказування в даному випадку?


3. У вересні 2005 року прокурор Подільського району м. Києва звернувся до суду з позовом в інтересах Вітренко Р. до 4-ї державної нотаріальної контори, Ващенко А., Великого Л. про визнання договору дарування частини жилого будинку недійсним. В судовому засіданні прокурор подав заяву про закриття провадження у справі та відмову від позову, оскільки нотаріусом 4-ї державної нотаріальної контори м. Києва внесені відповідні зміни до договору дарування. Ухвалою судді Подільського районного суду м. Києва від 03.04.2006р. провадження по справі за позовом прокурора було закрито у зв'язку з подачею прокурором заяви про закриття справи та відмову від позову.

В апеляційної скарзі Вітренко Р., не погоджуючись з вказаним судовим рішенням, просить його скасувати з посиланням на неправильне застосування норм процесуального права, а справу направити на новий розгляд.

Апеляційний суд встановив, що суд першої інстанції, розглядаючи справу, порушив вимоги процесуального закону, оскільки Вітренко Р., як особу, в інтересах якої подано позов, належним чином не було повідомлено про час і місце судового засідання, чим позбавив його можливості реалізувати свої процесуальні права, зокрема брати участь у судовому засіданні, надати свої доводи та клопотання тощо.

Яке рішення повинен прийняти апеляційний суд? Чи має прокурор, який подав позов відмовитися від нього? Які наслідки має відмова прокурора від поданої їм позовної заяви?

.

Варіант IV


1. В листопаді 2005 року Каменева звернулась до суду із позовом до Каменева про стягнення аліментів на повнолітню дитину, зазначив, що вона з 1985 року перебувала з відповідачем у шлюбі, вони мають сина 29 липня 1987 року народження, який навчається у вищому навчальному закладі і потребує, у зв’язку з цим матеріальної допомоги. Позивачка не працює, а відповідач матеріальної допомоги сину не надає. Посилаючись на вказані обставини, Каменева просила стягнути з відповідача на її користь кошти на утримання сина.

^ Визначте коло осіб, що приймають участь у справі.


2. Прокурор Приморського району Запорізької області звернувся до суду з позовною заявою в інтересах Перова та інших 7 осіб до ТОВ „Березіль” про розірвання договорів оренди земельних паїв, керуючись п.2 ст.3, п.1,2 ст.45 ЦПК, ст. .36-1 Закону України “ Про прокуратуру”. Ухвалою судді у відкритті провадження у справах було відмовлено..

Відмовляючи прокурору в відкритті провадження у справах на підставі ст.122 ЦПК України, суддя виходив з того, що всі особи, на захист прав яких звернувся прокурор, працездатні, мають достатній рівень матеріальної забезпеченості, а тому в змозі самостійно звернутися до суду з приводу своїх прав.

^ Дайте правову оцінку діям суду.

Визначте підстави та форми участі прокурора в цивільнму судочинстві


3. Сімко мешканець м. Київа, під час перебування у відрядженні у м. Харкові був травмований внаслідок наїзду автомобіля, який належить Кременчуцькому нафтопереробному заводу. Сімко звернувся з позовом до заводу про відшкодування заподіяної його здоров’ю та майну шкоди до суду у м. Харкові.

Суддя на підставі ст. 125 ЦПК України відмовив у відкритті провадження по справі і роз”яснив позивачу, що він має звернутись зпозовом до суду за місцем знаходження відповідача – Кременчуцького нафтопереробного заводу.

^ Чи законні дії суду?

Визначте вид підсудності за цієї категорії справ.


Варіант V


1. Кривко звернувся до суду з позовом до Климова та Климової про виселення. У позовній заяві Кривко зазначив, що 19 травня 2006 р. був укладений та нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу трикімнатної квартири № 8 по вул. Пушкінській, 35, за яким він є покупцем квартири, а продавцями є Климова, Климов та Перетятько. Пунктом 4 цього договору було передбачено, що продавці квартири Климова, Климов та Перетятько мають звільнити зазначену квартиру у строк до 19 червня 2006 р. 14 липня 2006 р. Кривко з’ясував, що Перетятько у придбаній ним квартирі вже не проживає, а Климов та Климова квартири не звільнили і наполягають на укладенні договору оренди цього жилого приміщення строком на три місяці.

Визначте склад сторін у даній справі. Який вид співучасті має місце у даному випадку? Як вирішувалося б питання щодо співучасті у випадку подання позову про визнання даного договору купівлі-продажу недійсним?

2. Середня звернулася до суду з позовом про розірвання договору підряду на будівництво жилого будинку та відшкодування матеріальної і моральної шкоди. Розмір матеріальної шкоди позивачка визначила у 4 800 грн., а розмір моральної шкоди – у 6 300 грн.

Представник позивачки Лобойко в ході судового засідання дійшов висновку, що довести розмір моральної шкоди в повному обсязі неможливо, і без погодження із Середньою зменшив розмір даної вимоги до 2500 грн., а розмір вимоги про відшкодування матеріальної шкоди збільшив до 6 000 грн.

Захист інтересів Середньої Лобойко здійснював на підставі довіреності, за якою він був позбавлений права укладати мирову угоду, відмовлятися від позову та зменшувати розмір позовних вимог.

^ Чи правомірні зазначені дії представника? Якими мають бути відповідні дії суду? Які повноваження представника належать до спеціальних?


3. Вертинська продала свій будинок, який знаходиться у м. Ізюмі Харківської області, та виїхала до батьків до м. Харкова на постійне проживаня. При розрахунку за будинок Фролов не додав Вертинській певну суму коштів і видав розписку про погашення боргу через чотири місяці. Зайнявши із сім¢єю будинок, Фролов виїхав у довгострогове відрядження до м. Сімферополя. Після закінчення строку платні Вертинська вирішила звернутися до суду з позовом про стягнення з Фролова заборгованої суми.

До якого суду може звернутися Вертинська з цим позовом? Визначте вид підсудності.


Варіант


1. Фоменко звернувся до суду з позовом до Сидоренко, вимагаючи відшкодування шкоди в розмірі 900 гривень. Свої позовні вимоги він обґрунтовував тим, що відповідач під час керування автобусом “Богдан” здійснив ДТП, внаслідок чого заподіяв позивачу шкоду. Автобус “Богдан” належить ВАТ “АТП-4432”, що займається пасажирськими перевезеннями.

^ Чи правильно позивач визначив особу, яка повинна відповідати за заявленими вимогами?


2. Вітренко звернувся до суду з позовом до ресторану “Чайка” про відшкодування вартості пальто. В позовній заяві він зазначив, що під час відвідування цього ресторану залишив у гардеробі пальто, яке потім зникло. Під час розгляду справи представник відповідача звернувся до суду з клопотанням про притягнення до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, гардеробника Пасечніка.

^ Чи є підстави для задоволення такого клопотання? Хто такі треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору?


3. Гордєєв видав довіреність Котенко на ведення справи в суді від свого імені. Котенко подав позов від імені Гордєєва до Соколова про стягнення грошей за договором позики. Під час розгляду справи Соколов запропонував укласти мирову угоду і Котенко підписав її від імені позивача.

Які дії має право вчиняти представник від імені довірителя? Які особи мають право діяти через представника у цивільному процесі?Схожі:

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова,...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова,...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет юридична академія україни імені ярослава мудрого кримський юридичний інститут завдання
П III варіант; від р до ф IV варіант, від X до я V варіант. Недотримання цих вимог не допускається. Зміст наведених завдань не можна...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconМатематика, 6 клас. Варіант ІІІ. Діагностична контрольна робота. І семестр
Родина придбала у кредит телевізор, зробивши перший внесок у розмірі 900 грн., що становить 30 вартості телевізора. Скільки гривень...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВаріант 1 Варіант 2
Чим відрізняється генеральна сукупність від вибірки. Відповідь пояснити на прикладі
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconКонтрольна робота за 1 семестр 7 клас Варіант 1
Під час зважування деякого фізичного тіла на одну шальку положили тіло, на іншу тягарці, маса яких така: 20г, 10г, 2г, 500 мг. Яка...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconДокументи
1. /__ семестр/Наказ про зимов_ кан_кули.doc
2. /__...

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) icon«Підсумки роботи рмо за І семестр та планування роботи на ІІ семестр 2012 – 2013 н р.»
Богуславської сш №1 відбулася інструктивно-методична нарада учителів світової літератури: «Підсумки роботи рмо за І семестр та планування...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconДокументи
1. /2 семестр/Радовель 2 курс 2 семестр формат А4 ШРИФТ 12.doc
2. /2...

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconКонтрольна робота І варіант
Вправи №1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи