В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) icon

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Скачати 129.57 Kb.
НазваВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Дата конвертації29.04.2013
Розмір129.57 Kb.
ТипДокументи

міністерство освіти і науки україни

національна юридична академія україни

імені ярослава мудрого


завдання

до контрольних робіт з цивільного процесу


Харків

2006


Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В.В. Комаров, В.В. Баранкова, В.А. Бігун та ін. Харків: Нац. юрид. акад. України, 2006


Укладачі: В.В. Баранкова (УП семестр, варіант У),

В.А. Бігун (УП семестр, варіант Ш),

С.В. Васильєв (УП семестр, варіант П),

К.В. Гусаров (УШ семестр, варіант Ш),

М.В. Жушман, К.А.Гузе (УШ семестр, варіант У),

В.Ю. Мамницький (УП семестр, варіант 1),

О.В. Рожнов (УШ семестр, варіант П),

Г.О. Світлична (УП семестр, варіант !У),

О.І. Семенець (УШ семестр, варіант У1),

Д.М. Сібільов (УП семестр, варіант У1),

І.В. Удальцова (УШ семестр, варіант 1),

О.В. Шутенко (УШ семестр, варіант 1У)


Рекомендовано до видання науково-методичною радою академії (протокол № ___ від ________)


Запропоновані завдання для контрольних робіт, які згідно з учбовим планом студенти ІV курсу заочного факультету повинні виконувати у VІІ і VІІІ семестрах, згруповані по варіантах кожний з яких передбачає вирішення трьох завдань.

Контрольну роботу слід виконувати письмово за одним із наведених варіантів у відповідному семестрі. Студенти, прізвища яких починаються з літері “А” до “Д”, готують варіант І; від “Е” до “К” – ІІ; від “Л” до “П” – ІІІ ; від “Р” до “Т” – ІV; від “У” до “Ч” – V; від “Ш” до “Я” – VІ.

При написанні контрольних робіт, незалежно від варіанта завдань, студентам рекомендується користуватися такими нормативними актами та літературою:


Цивільне процесуальне право України / Під ред. проф. В.В. Комарова. – Харків: Право, 1999.

Комаров В.В. Цивільне процесуальне право України: практика застосування. – Харків: Основа, 1993.

М.Й. Штефан. Цивільне процесуальне право України.-К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2005.

Нотаріат в Україні: Підручник /за ред. В.В. Комарова.-К.: Юрінком Інтер, 2006.

Комаров В.В. Международный комммерческий арбитраж. – Х.: Основа. 1995.

Д.Д.Луспеник «Настільна книга професійного судді при розгляді цивільних справ (складання судових процесуальних документів за новим ЦПК України)».- Харків: Харків юридичний, 2005.

Цивільний процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар /за ред. проф. Комарова В.В.- Х.: «Одіссей», 2001.

Я.Л.Зейкан. Коментар цивільного процесуального кодексу України.- К.: Юридична практика. 2006.

Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. /За заг. ред. С.Я. Фурси.- К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ,2006.

Кодекс адміністративного судочинства України: Науково-практичний коментар /За ред. С..В. Ківалова, О.І.Харитонової /Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін.- Х.: ТОВ «Одіссей», 2005.

Практика судів України в цивільних справах // Бюл. законодавства і юрид. практики України. - 1995. - № 2,3.

Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995 – 1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001 /Відповід. редакт. канд. юрид. наук П.Б.Євграфов.-К.: Юрінком Інтер, 2001 (книги 1, 2).

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2001-2002 /Відповід редакт. канд. юрид.наук П.Б. Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2002 (книга 3).

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2002-2003 /Відповід редакт. канд. юрид.наук П.Б. Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2004 (книги 4,5) .

Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 2004 /Відповід. Редакт канд. юрид.наук П.Б.Євграфов.- К.: Юрінком Інтер, 2005.

Застосування судами цивільного і цивільно-процесуального законодавства. – Вид. Дім Ін Юре. – К. – 2002.

Постанови Пленуму Верховного Суду України з загальних питань судової діяльності та в цивільних справах, К., Юрінком Інтер, 2004.

Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення суду щодо України /Відп. ред. В.В.Лутковська. – К.: Праксіс, 2005.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ У VІ СЕМЕСТРІ


Варіант І

1. До судді надійшла заява Мілютіна про видачу судового наказу за вимогою про стягнення нарахованої, але не виплаченої йому суми заробітної плати. Суддя відмовив Мілютіну в прийнятті заяви про видачу судового наказу у зв’язку з ненаданням ним документів, які підтверджують заявлені вимоги.

Чи правильно діяв суддя? Які підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу? Які документи Прокопов повинен був надати до суду? Як далі діяти Прокопову?


2. В результаті ДТП Бобров спричинив автомобілю Краснова шкоду в розмірі 5000 грн. Дорошенко звернувся з позовом про відшкодування матеріальної шкоди. Відповідач в судове засідання не з’явився, хоча був повідомлений належним чином, і про причини неявки не повідомив.

На прохання позивача суд виніс ухвалу про заочний розгляд справи. Позовні вимоги були задоволені в сумі 3000 грн. Позивач з таким рішенням не погодився і на наступний день після його отримання подав заяву про апеляційне оскарження рішення.

Через п’ятнадцять днів з дня проголошення рішення від відповідача надійшла заява про перегляд заочного рішення в якій зазначалось, що відповідач проти позову заперечує і надав докази в обґрунтування своїх заперечень,а в судове засідання він не з’явився у зв’язку з тим, що був у відрядженні, про що надав довідку з місця роботи, але суд про це повідомити не мав змоги.


Суддя в прийнятті заяви відмовив мотивуючи це тим, що відповідачем не сплачений судовий збір за заяву про перегляд заочного рішення і пропущений строк на подання такої заяви.

^ Дайте правову оцінку діям судді та сторін.


3. Представник наркологічного закладу звернувся до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина. В заяві було вказано, що Павлюк вже на протязі багатьох років зловживає наркотичними засобами, витрачає гроші на їх придбання, неодноразово проходив курс лікування в стаціонарі, але знов починає приймати наркотичні засоби. Представник органу опіки та піклування, який був залучений судом для дачі висновку, підтвердив всі ці обставини в судовому засіданні і додатково вказав, що Павлюк займає гроші у друзів та сусідів.

В судовому засіданні дружина Павлюка пояснила, що вона отримує високу заробітну плату, а чоловік витрачає тільки свої гроші і борги віддає сам, речі з дому не пропадають і тому він не ставить свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Суд закрив провадження по справі на підставі того, що дружина Павлюка відмовилась від вимоги про обмеження його в цивільній дієздатності.

Представник наркологічного закладу звернувся до суду з заявою про обмеження цивільної дієздатності Павлюка в інтересах його неповнолітнього сина. В заяві було вказано, що Павлюк вже на протязі багатьох років зловживає наркотичними засобами, витрачає гроші на їх придбання, неодноразово проходив курс лікування в стаціонарі, але знов починає приймати наркотичні засоби. Представник органу опіки та піклування, який був залучений судом для дачі висновку, підтвердив всі ці обставини в судовому засіданні і додатково вказав, що Павлюк займає гроші у друзів та сусідів.

В судовому засіданні дружина Павлюка пояснила, що вона отримує високу заробітну плату, а чоловік витрачає тільки свої гроші і борги віддає сам, речі з дому не пропадають і тому він не ставить свою сім’ю у скрутне матеріальне становище.

Суд закрив провадження по справі на підставі того, що дружина Павлюка відмовилась від вимоги про обмеження його в цивільній дієздатності.

Чи правильні дії судді?

^

Варіант ІІ1. У грудні 2005 р. Ленінським районним судом м. Харкова було постановлено рішення про стягнення з Римова на користь Лунца 15 тис. гривень. Під час виконання судового рішення державний виконавець звернувся до суду з клопотанням про роз’яснення рішення, оскільки, на його думку, зміст резолютивної частини рішення суду є незрозумілим.

^ В яких випадках суд має право роз’яснити своє рішення? Який процесуальний порядок роз’яснення рішення?


2. Косенко подав апеляційну скаргу на рішення Київського районного суду м. Харкова, за яким з нього було стягнуто аліменти на користь Боженко. Суд апеляційної інстанції, встановивши, що судовий збір сплачений не в повному обсязі, залишив апеляційну скаргу без руху і надав заявникові строк для виправлення недоліків.

^ Чи правильні дії апеляційного суду?


3. Під час здійснення виконавчого провадження стосовно Багряного на користь Пасенчука, боржник помер. Державний виконавець звернувся до суду з клопотанням про заміну Багряного на його правонаступників, оскільки зобов’язання боржника виникли з договору позики.

^ Чи правильні дії державного виконавця? До якого суду він повинен звернутись з таким клопотанням?


Варіант ІІІ


1. Морозова подала позов до Шишацького про виселення з квартири. Свої позовні вимоги вона обгрунтовувала тим, що відповідач безпідставно проживає у спірній квартирі, що є її приватною власністю та має відповідні правовстановлюючі документи, які це підтверджують. Морозова зазначала, що є власником квартири на підставі договору довічного утримання, укладеного з померлою Федоренко.

Шишацький подав зустрічний позов до Морозової про визнання за ним права власності на спірну квартиру. У зв’язку з тим, що всі правовстановлюючі документи, підтверджуючі право власності на квартиру, оформлені на Морозову, Шишацький звернувся до суду із заявою про забезпечення позову шляхом накладання арешту на спірну квартиру.

^ Чи підлягає задоволенню заява Шишацького про забезпечення позову? Якщо так, то складіть заяву про забезпечення позову.


2. Місцевим судом Дзержинського району м.Харкова ухвалою було відмовлено позивачеві у відкритті провадження по справі з причини пред’явлення позову до структурного підрозділу юридичної особи. Суд в ухвалі посилався на те, що сторонами у цивільному процесі можуть бути тільки фізичні та юридичні особи. В апеляційній скарзі позивач просив ухвалу суду про відмову у відкритті провадження по справі скасувати та позитивно вирішити питання про прийняття заяви до розгляду.

Чи підлягає задоволенню апеляційна скарга? В чому різниця реалізації таких повноважень суду апеляційної інстанції, як зміна рішення суду першої інстанції та винесення нового рішення? Дайте характеристику суб’єктів права на апеляційне оскарження.


3. Після винесення судового рішення по цивільній справі та відкриття виконавчого провадження за позовом Ганіна до Амурова про стягнення заборгованості відповідач звернувся до суду із заявою про розстрочку виконання рішення. Відповідач зазначав, що наявність на його утриманні двох неповнолітніх дітей та дружини – студентки утруднює виконання рішення. Амуров просив суд розстрочити сплату боргу на один рік. Суд, що розглядав справу, не розглянув таку заяву та видав позивачеві виконавчий лист на підставі рішення, що набрало законної сили.

Чи правильно вчинив суд першої інстанції? Чи є в даному випадку підстави для розстрочки виконання судового рішення? Як повинен діяти державний виконавець у випадку прийняття такої заяви судом до розгляду

Варіант ІV


1. Марченко пред’явила до суду позов про розірвання договору довічного утримання, посилаючись на те, що через свій похилий вік вона уклала з Капустіним вказаний договір. Згідно з умовами цього договору відповідач повинен був довічно повністю її утримувати, надавати необхідні продукти, одяг, забезпечувати належний догляд, матеріальну та фізичну допомогу. Проте з дня підписання договору відповідач не виконує його умов і не надає їй ніякої допомоги. У зв’язку з цим позивачка просила задовольнити позов з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 755 ЦК України. У ході розгляду справи в судове засідання дочкою Марченко було надане свідоцтво про смерть позивачки, крім того вона просила допустити її до участі у справі як правонаступницю.

^ Яку процесуальну дію має вчинити суд: відкласти розгляд справи, зупинити або закрити провадження, чи залишити заву без розгляду? Аргументуйте відповідь.


2. Після смерті Романюк П. І. між її дітьми Романюк М. П., Романюк І. П. та Носовою С. П. виник спір про поділ спадкового майна: житлового будинку та предметів домашньої обстановки і побуту. Рішенням районного суду від 20 травня 2005 року, залишеним без змін ухвалою апеляційного суду від 29 червня 2005 року за кожним із спадкоємців визнано право власності на 1/3 частину спадкового майна. 17 січня 2006 року Носова С. П. звернулася до суду із заявою про перегляд рішення у зв’язку з новониявленими обставинами. У своїй заяві вона зазначила, що з нотаріальної контори отримала повідомлення про наявність заповіту, в якому вона визнається єдиною спадкоємицею.

Чи виникає у даному випадку право на перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами? Чи подана зава у строк, передбачений законом? До якого суду треба звертатися заявниці?


3. Лавренчук І. М. звернувся до суду з позовом до управління юстиції Харківської області, а також до територіального управління державної судової адміністрації у Харківській області про стягнення заробітної плати. У судовому засіданні позивач пояснив, що з січня 2005 по травень 2006 року виникла заборгованість по заробітній платі за надання ним послуг адвоката за рахунок держави по кримінальних справах у розмірі 2000 грн. Позивач також просив стягнути 1000 грн. компенсації за порушення строків виплати заробітної плати. Також позивач наполягав на негайному виконанні рішення у межах виплат за один місяць. Представник відповідача - управління юстиції Харківської області - позовних вимог не визнав, пояснивши, що управління юстиції не може відповідати за зобов’язання держави, оскільки не отримало належного фінансування із Міністерства юстиції України. Представник відповідача - територіального управління державної судової адміністрації у Харківській області – позов не визнав, посилаючись на те, що він є неналежною стороною у справі, оскільки згідно з чинним законодавством оплатою адвокатам послуг по наданню правової допомоги у кримінальних справах за рахунок держави повинно займатися обласне управління юстиції та відповідне міністерство, так як за законом про державну судову адміністрацію України не передбачено такої функції та обов’язку. У судовому засіданні були допитані як свідки сторони та їх представники, досліджені письмові докази.

Яке рішення має прийняти суд? Складіть рішення суду.


Варіант V


1. Галкін та Галкіна перебували у зареєстрованому шлюбі, 20.06.2006 р. Галкін подав до місцевого суду Фрунзенського району м. Харкова позов про поділ квартири та автомобіля, які є спільною сумісною власністю подружжя. Суддя постановив ухвалу по відмову у відкритті провадження у справі, мотивуючи її тим, що 15.04.2005 р. місцевим судом Фрунзенського району м. Харкова було постановлено ухвалу про закриття провадження у справі за позовом Галкіної до Галкіна про поділ спільно нажитого майна, в зв’язку з відмовою позивача від позову.

^ Чи правомірні дії судді? Які позови визнаються тотожними?


2. До місцевого суду Київського району м. Харкова звернулося ВАТ КП «Харківські теплові мережі » з позовом до громадян Колосова С. П, Колосової О. В та Колосова П. В. про стягнення заборгованості за надані комунальні послуги у розмірі 2500 грн. Також позивач просив стягнути з відповідачів судові витрати. Місцевий суд задовольняючи позов в резолютивній частині рішення вказав: «Позов ВАТ КП «Харківські теплові мережі » задовольнити повністю. Стягнути з Колосова С. П та Колосова П. В. заборгованості за надані комунальні послуги у розмірі 2500 грн. Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до судової палати з цивільних справ Апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 20 - денний строк»

^ Які помилки допущені судом в резолютивній частині рішення? Якими засобами можна виправити допущені недоліки судового рішення? Складіть рішення по даній справі.


3. П. звернувся до суду із позовом до С. про визнання права
власності на 3/4 будинку в с. Логачівці Харківського району та визнання частково недійсним заповіту його дружини. Рішенням місцевого суду Харківського району від 28 вересня 2005 р. позов задоволено частково: за П. та С. шляхом затвердження мирової угоди визнано право власності на 1/2 будинку за кожним. Свідоцтво про право на спадщину за заповітом визнане частково недійсним. При цьому підставою для задоволення позову суд визнав досягнуту сторонами мирову угоду.

П. звернувся до апеляційного суду Харківської області з апеляційною скаргою на рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судом, норм процесуального права. Розглянувши апеляційну скаргу апеляційний суд Харківської області постановив ухвалу про відмову у задоволенні апеляційної скарги та залишенні рішення суду першої інстанції без змін.

У січні 2006 р. П подав касаційну скаргу до Палати по цивільних справах Верховного Суду України на рішення суду першої інстанції та ухвалу суду апеляційної інстанції. В своїй касаційній скарзі П. просив суд скасувати зазначені судові рішення та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції. Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України дійшла висновку, що порушення
судом норм процесуального права призвело до неправильного
вирішення справи, а помилка допущена судом першої інстанції не було виправлена судом вищестоящої інстанції.

Визначте які норми процесуального права було порушені судом першої інстанції? Які повноваження мають суд апеляційної та касаційної інстанції щодо оскаржуваних рішень? Чи є підстави для передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції?


Варіант VІ


1. Сердюк В.П. проживав з 1960 р. в домі, який залишився йому після смерті батька. В 1990 р. він зареєстрував шлюб з Поляковою А.К. В 1995 р. Сердюк В.П. оформив право власності на дім, в якому він проживав, а також на земельну ділянку розміром 1475 кв.м. В 1999 р. Сердюк В.П. уклав договір купівлі-продажу ¼ частини житлового будинку з частиною господарських будівель та ½ частини приватизованої земельної ділянки із своїм племінником Савенковим О.К. В лютому 2000 р. Сердюк помер.

Полякова А.К. звернулась до суду з повозом про визнання правочину недійсним, оскільки укладена вона була без її згоди.

^ Визначте склад осіб, що візьмуть участь у справі.

Складіть позовну заяву.

2. Новікова І.В. звернулась до суду з позовом до Савченко В.С. про визнання недійсним договору довічного утримання. При розгляді справи виявилось, що нотаріусом був зареєстрований договір дарування. В задоволенні позову було відмовлено. Новікова звернулась до апеляційного суду із скаргою на дане рішення.

^ Складіть апеляційну скаргу. Проаналізуйте зміст договору дарування і договору довічного утримання.


3. В судовому засіданні позивач не дав своєї згоди на його допит як свідка.

Які процесуальні наслідки даної дії. Чи може позивач давати пояснення в суді в даному випадку?


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


ЗАВДАННЯ


^ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

З ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Для студентів ІV курсу заочного процесу


Укладачі: БАРАНКОВА Вікторія Валеріївна,

БІГУН Віктор Анатолійович,

ВАСИЛЬЄВ Сергій Володимирович,

ГУСАРОВ Костянтин Володимирович,

ЖУШМАН Максим Вікторович,

МАМНИЦЬКИЙ Валерій Юрійович,

РОЖНОВ Олег Вікторович,

СВІТЛИЧНА Галина Олександрівна,

СЕМЕНЕЦЬ Олександр Ігорович,

СІБІЛЬОВ Денис Михайлович,

УДАЛЬЦОВА Ірина Віталіївна,

ШУТЕНКО Оксана Василівна.


Відповідальний за випуск В.В. КомаровСхожі:

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова,...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВ. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У)
Завдання до контрольних робіт з цивільного процесу для студентів 4 курсу заочного факультету / Уклад.: В. В. Комаров, В. В. Баранкова,...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет юридична академія україни імені ярослава мудрого кримський юридичний інститут завдання
П III варіант; від р до ф IV варіант, від X до я V варіант. Недотримання цих вимог не допускається. Зміст наведених завдань не можна...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconМатематика, 6 клас. Варіант ІІІ. Діагностична контрольна робота. І семестр
Родина придбала у кредит телевізор, зробивши перший внесок у розмірі 900 грн., що становить 30 вартості телевізора. Скільки гривень...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconВаріант 1 Варіант 2
Чим відрізняється генеральна сукупність від вибірки. Відповідь пояснити на прикладі
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconКонтрольна робота за 1 семестр 7 клас Варіант 1
Під час зважування деякого фізичного тіла на одну шальку положили тіло, на іншу тягарці, маса яких така: 20г, 10г, 2г, 500 мг. Яка...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconДокументи
1. /__ семестр/Наказ про зимов_ кан_кули.doc
2. /__...

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) icon«Підсумки роботи рмо за І семестр та планування роботи на ІІ семестр 2012 – 2013 н р.»
Богуславської сш №1 відбулася інструктивно-методична нарада учителів світової літератури: «Підсумки роботи рмо за І семестр та планування...
В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconДокументи
1. /2 семестр/Радовель 2 курс 2 семестр формат А4 ШРИФТ 12.doc
2. /2...

В. А. Бігун (уп семестр, варіант Ш), > С. В. Васильєв (уп семестр, варіант П), > К. В. Гусаров (уш семестр, варіант Ш), > М. В. Жушман, К. А. Гузе (уш семестр, варіант У) iconКонтрольна робота І варіант
Вправи №1–7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний варіант відповіді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи