Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” icon

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право”
Скачати 36.22 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право”
Дата конвертації29.04.2013
Розмір36.22 Kb.
ТипМетодичні вказівкиМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи

з навчальної дисципліни „Господарське право”


Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” обирається студентом із запропонованої тематики курсових робіт з вказаної дисципліни. Зазначений перелік не є вичерпним, студент може самостійно сформулювати тему курсової роботи та узгодити її з викладачем кафедри цивільно-правових та господарсько-правових дисциплін. Не допускається виконання курсової роботи за однією і тією ж темою двома чи більше студентами. Тому при виборі теми з тематики курсових робіт студент повинен повідомити лаборанту кафедри про обрану тему.

Робота повинна відповідати сучасному розвитку юридичної науки, законодавства і практики, грамотно оформлена. В ній логічно та послідовно повинен бути викладений матеріал, повно розкриті питання та міститися обґрунтовані висновки.

Структура курсової роботи:

  1. зміст роботи: включає план роботи, а також вказівку на список використаних джерел та додатки;

  2. вступ: у ньому студент обґрунтовує актуальність обраної теми роботи, в загальних рисах характеризує чинне законодавство з цього питання та наукову літературу, визначає ціль та головні задачі дослідження;

  3. основна частина: вона являє собою змістовне розкриття питань, які становлять предмет дослідження;

  4. висновки: підводяться підсумки проведеного дослідження, вказуються проблемні питання, які необхідно вирішити на законодавчому рівні, певні прогалини в чинному законодавстві та колізії, на які студент звернув увагу і пропонує варіанти їх вирішення;

  5. список використаних джерел: у ньому наводяться лише ті джерела, на які зроблені посилання в курсовій роботі, при цьому мають бути дотримані певні правила. Спочатку вказуються нормативні акти, які розміщуються за їх юридичною силою. Після закінчення кожного нормативного акту необхідно вказувати офіційне джерело, в якому він опублікований (наприклад, Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Офіційний Вісник України. – 2003. - №11. – Ст.462.). Після нормативних актів вказується спеціальна література, прізвища авторів і назв (якщо автор не зазначений) розміщуються за алфавітом. Вкінці вказуються практичні матеріали: перелік постанов Пленуму Верховного Суду України, роз’яснення Президії Вищого господарського Суду України, а також опубліковані матеріали щодо практики судів України з різних категорій справ з зазначенням джерела запозичення практичних матеріалів (наприклад, Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних з відшкодуванням моральної шкоди. Роз’яснення Президії Вищого арбітражного Суду України від 29.02.1996 р. №02-5/95.// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1998. - №3. – С.129-133.);

  6. додатки: не є обов’язковою складовою роботи, але якщо студентом пропонуються таблиці, схеми для більш повного розкриття питань курсової роботи, то вони містяться в додатках роботи.

Обсяг курсової роботи: 35-40 друкованих сторінок, 45-50 сторінок, написаних власноручно основного тексту роботи без врахування списку використаних джерел та додатків.

Курсова робота виконується на стандартних листах паперу (А4 – 210х297 мм) з розміщенням тексту лише на одному боці листка. Робота може бути написана студентом власноручно або надрукована на принтері (через півтора інтервали, шрифт Times New Roman 14). Ліве поле повинно бути 30 мм, верхнє, нижнє та праве – не менше 10 мм. У кінці роботи, після списку використаних джерел та додатків, студент повинен поставити дату її фактичного завершення і власноручний підпис.

Для написання курсової роботи з обраної теми студенту необхідно ознайомитися з відповідними науковими джерелами, чинним законодавством з цього питання та судовою і правозастосовчою практикою. Після цього студентом складається план курсової роботи, який погоджується з керівником.

Відповідно до розробленого плану студент висвітлює кожне з передбачених у ньому питань, при цьому:

  1. висвітлює чинне законодавство з відповідного питання;

  2. розглядає різні наукові погляди щодо спірних проблем і визначає свою позицію, підтримуючи одну чи кілька з висловлених точок зору або формулюючи свою власну точку зору з наведенням відповідних аргументів;

  3. використовує матеріали юридичної практики;

  4. підтримує чи вносить пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.

При написанні основного тексту курсової роботи студент робить посилання на інші джерела – зноски, які розміщуються в кінці сторінки і відділяються від основного тексту підкреслюючою лінією. У тому місці тексту, яке потребує приміток ставиться відповідна цифра. Текст зносок пишеться через один інтервал, шрифт Times New Roman 10. Всі тексти зносок розміщуються на тій сторінці, якої вони стосуються. Розривати їх та переносити на іншу сторінку не рекомендується.

Термін подання підготовленої і належним чином оформленої курсової роботи на кафедру для рецензування визначається з урахуванням навчального плану відповідної форми навчання та особливостей його виконання в поточному навчальному році. Після рецензування поданої на кафедру курсової роботи, призначається захист курсової роботи.

Захист курсової роботи відбувається в присутності відповідної комісії. Студенту надається 10 хвилин для виступу по темі курсовій роботи, потім члени комісії задають питання, після відповідей студента на запитання членами комісії обговорюється відповідна курсова робота і оцінюється однією з оцінок: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.
Схожі:

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Цивільне право Розробив к ю. н., ас
Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Цивільне право Розробив к ю. н., ас
Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " господарське право" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Господарське право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів спеціальності 091501
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Програмування" для студентів денної форми навчання спеціальності 091501. Укл.:...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconДокументи
1. /Господарське право - законодавчий дайджест_Konus V1.2/180hd.txt
2. /Господарське...

Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування для студентів спеціальності 070904
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни „Землевпорядне проектування” для студентів спеціальності 070904 „Землевпорядкування...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання
Менеджмент на ринку товарів і послуг” згідно з чинними стандартами України. Вони мають на меті надання допомоги студентам під час...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " кримінальне право україни" для студентів заочної формИ навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Кримінальне право” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки щодо написання курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” Тема курсової роботи з навчальної дисципліни „Господарське право” iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни " Теоретико-організаційні Основи менеджменту у сфері спорту" для студентів IV курсу спеціальності
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Теоретико-організаційні основи менеджменту у сфері спорту” для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи