Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт icon

Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт
Скачати 248.76 Kb.
НазваЗавдання до практичних занять та тематика контрольних робіт
Дата конвертації29.04.2013
Розмір248.76 Kb.
ТипКонтрольна робота


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПО ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВУ УКРАЇНИ
Харків

2006


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО


ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ТА ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

ПО ЕКОЛОГІЧНОМУ ПРАВУ УКРАЇНИдля студентів VI курсу заочного факультету


Харків

2006

Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт по екологічному праву України для студентів VІ курсу заочного факультету/ Уклад.: М.В. Шульга, А.К. Соколова, Г.В. Анісімова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2006. – ____ с.


У к л а д а ч і: М.В. Шульга

А.К. Соколова

Г.В. Анісімова


Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № ______ від ____ ___________ 2005 р.)


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Відповідно до навчального плану академії курс "Екологічне право України" студенти заочного факультету вивчають в одинадцятому семестрі, у кінці якого складають іспит.

Контрольна робота з екологічного права - одна з найбільш ефективних та результативних форм самостійної роботи студентів, яка має на меті поглиблене вивчення та засвоєння теоретичного матеріалу, чинного екологічного законодавства та практики його застосування.

Написання контрольної роботи з навчальної дисципліни "Екологічного права України" сприяє набуттю необхідного для майбутньої практичної діяльності досвіду тлумачення та застосування чинних еколого-правових норм, прийняттю конкретних рішень у сфері екологічних відносин, поглибленій підготовці до іспиту з цієї дисципліни.

Контрольну роботу слід виконувати власноручно, письмово за одним із наведених варіантів. Студенті, прізвища яких починаються з літер "А" до "Д", виконують варіант І, від "Е" до "К" – ІІ, від "Л" до "П" – ІІІ, від "Р" до "Т" – ІV, від "У" до "Ч" – V, від "Ш" до "Я" – VІ. Запис умов завдання по відповідному варіанту є обов'язковим. Обсяг виконаної роботи має бути не менше 18 сторінок учнівського зошита. Ідентичні контрольні роботи та роботи студентів, виконані в комп'ютерному варіанті зараховуватися не будуть.

При розв'язанні контрольних завдань студенти мають дати письмові повні та обґрунтовані відповіді на всі запитання, зробити мотивовані висновки на підставі аналізу конкретних статей і пунктів відповідних нормативно-правових актів та з посиланням на норми чинного законодавства. Не допускається механічне переписування тексту з першоджерел, застосування нормативних актів, які втратили чинність. Слід мати на увазі, що система нормативних актів перебуває в постійному розвитку і вдосконалюється, тому студенти повинні уважно стежити за поточними змінами законодавства, знайомитися з новою монографічною та іншою тематичною літературою. Додаткові рекомендації щодо нового законодавства і практики його застосування надаватимуться студентам на установчих та оглядових лекціях.

При виникненні незрозумілих питань та утруднень при написанні контрольної роботи можна звертатися для отримання методичної допомоги на кафедру екологічного права України (ауд. 19).

Під час сесії студенти зобов'язані взяти участь у практичних заняттях (4 год.) за тематикою, зазначеною в розділі "Плани практичних занять".

При підготовці до практичних занять та написанні контрольних робіт, незалежно від варіанту завдань, студентам рекомендується користуватися такими нормативними актами та літературою:

Конституція України від 28.06.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради УРСР. –1991. – № 41. – Ст. 546.

Про екологічну мережу України: Закон України від 24.06.2004 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2004.– № 45. – Ст. 502.

Про Основні напрямки державної політики України в галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки: Постанова Верховної Ради України від 5.03.1998 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 38–39. – Ст. 248.

Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17// Вісник Верховного Суду України. - 2005.- № 1 (53). - С. 9.

Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 7// Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 6. – С. 22.

Про деяку питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 27.06.2001 р. № 02-05/744 // Вісник господарського судочинства. – 2001. –№ 4. – С. 92.

Екологічне право України: Підручник для студентів юрид. вищ. навч. закладів / А.П. Гетьман, В.М. Шульга, В.К. Попов та ін.; За ред. А.П. Гетьмана, В.М. Шульгі. – Харків: Право, 2005. – 382 с.


^ ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема: ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА КОМПЛЕКСИ

Задача 1

Фермер Петренко, у власність якого разом із земельною ділянкою був переданий ставок (площею 2 га), заборонив водопій худоби та купання у ставку мотивуючи це тим, що власник згідно з Конституцією розпоряджається об'єктом власності на свій розсуд.

Вирішить справу.

Задача 2

На території заповідника був затриманий гр. Червоний, який на приватному автомобілі віз горіхові дрова, заготовлені для приготування м’ясних страв (шашликів). Крім того, працівник ДАІ виявив в автомобілі 2 мішки піску та 1 мішок глини, які гр. Червоний планував використати як будівельні матеріали при спорудженні стаціонарного мангалу. Свої дії гр. Червоний пояснив тим, що згідно з Конституцією України власником природних ресурсів визнано Український народ і він особисто діяв від імені народу.

Вирішити справу.

Задача 3


При паюванні земель сільськогосподарського підприємства в Коростишівському районі Житомирської області 12 громадян отримали у власність земельні ділянки в межах одного масиву, де в подальшому були виявлені поклади чорного мармуру. Громадяни вирішили продати належні їм земельні ділянки комерційній структурі, яка обіцяла організувати отримання у власність громадянами рівновеликих земельних ділянок у іншому місці.

Вирішить справу.


^ Тема: ПРАВО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Задача 1

Громадянин Никоненко вирішив зайнятися розведенням раків на продаж, для цього він перегородив річку в результаті чого утворилася заплава. Як наслідок річка зменшила своє русло, і частина зрошуваних земель зосталася без води. Жителі села звернулися до сільської ради за допомогою. Никоненко пояснив свої дії тим, що він може здійснювати будь-які користування природними об’єктами в порядку земельного користування.

Охарактеризуйте інститут загального спеціального природокористування. Дайте правову оцінку діям Никоненко.


Задача 2

Робітники лісової охорони при огляді лісових угідь виявили земельну ділянку лісового фонду на якій було висаджено бахчеві культури. Дерева та чагарники, які до цього зростали на цій ділянці було знищено. І згодом було з’ясовано, що “господарями” цієї ділянки були мешканці села Федоров та Петренко. Ці громадяни пояснили свої дії тим, що місцева рада земельних ділянок їм не надала вказавши на відсутність вільних земель.

Який порядок надання в користування земельних ділянок громадянам?

Вирішить справу.


Задача 3

Мисливець Федоров на території національного природного парку викопав 2 ловчі ями на шляху тварин до водопою. До них потрапили лось і 2 лисиці. Живих лисиць Федоров відвіз додому, а перевозячи туші лося був зупинений єгерем. Пояснюючі свої дії Федоров сказав, що він має посвідчення мисливця, окрім того лисиці є неушкодженими, а вартість м’яса лося він готовий відшкодувати.

Вирішити справу.


^ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА


Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 46.– Ст. 2038.

Водний кодекс України від 6.06.1995 р.(із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. –1995. – № 24. – Ст. 214.

Кодекс України про надра (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 36. – Ст. 340.

Про рослинний світ: Закон України від 9.04.1999 р.// Відом. Верхов. Ради України 1999. – № 22–23. – Ст. 198.
^
Лісовий кодекс України від 21.01.94 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 17. – Ст. 99.

Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 2. – Ст. 47.

Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 р. у редакції від 21.06.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 48. – Ст. 252.

Про природно-заповідний фонд України: Закон України від 16.06.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502.

Про нафту і газ: Закон України від 12.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 33. – Ст. 1524.

Про захист рослин: Закон України від 14.10.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 46. – Ст. 1682.

Про питну воду і питне водопостачання: Закон України від 10.01.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 6. – Ст. 223.

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16.05.1995 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.

Про мисливське господарство та полювання: Закон України від 22.02.2000 р. (із змінами та доповненнями) // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 12. – Ст. 442.

Про екологічну експертизу: Закон України від 9.02.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 8. – Ст. 54.

Про Червону книгу України: Закон України від 07.02.2002 р.// Офіц. вісн. України. – 2002. – № 30. – Ст. 201.

Про інформацію: Закон України від 2.10.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. –1992. – № 48. – Ст. 650.

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя: Закон України від 24.02.1994 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1994. – № 27. – Ст. 218.

Про відходи: Закон України від 5.03.1998 р. (із змінами та доповненнями) // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 13. – Ст. 483.

Про поводження з радіоактивними відходами: Закон України від 30.06.1995 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 27. – Ст. 198

Про стандартизацію: Закон України від 17.05.2001 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – №31. – Ст. 145.

Про об’єкти підвищеної небезпеки: Закон України від 18.01.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 7. – Ст. 268.

Про оренду землі: Закон України від 6.10.1998 р. в редакції від 5.11. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 44. – Ст. 2288.

Про захист конституційних прав громадян на землю: Закон України від 20.01. 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 4. – Ст. 195.

Про особисте селянське господарство: Закон України від 15.05. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 23. – Ст. 1014.

Про меліорацію земель: Закон України від 14.01.2000 р. // Офіц. вісн. України. –2000.– № 6. – Ст. 2000.

Про фермерське господарство: Закон України від 19.06.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1430

Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19.06. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 29. – Ст. 1432.

Про охорону земель: Закон України від 19.06.2003 р. // Офіц. вісн. України. –2003.–№ 29. – Ст. 1431.

Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. // Офіц. вісн. України . – 2003. – № 25. – Ст. 1178.

Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 28. –Ст. 1362.

Про розмежування земель державної і комунальної власності: Закон України від 05.02.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 28 . – ч. 1. – Ст. 1849.

Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1.07. 2004 р.// Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Ст. 1993.

Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства: Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 27.10.1997 р. № 171 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 18. – Ст. 110

Про державну геологічну службу :Закон України від 4.11.1999 р. (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 51. – Ст. 456 .

Гірничий Закон України від 6.10.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 43. – Ст. 2125.

Порядок обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Постанова Верховної Ради України від 29.10.1992 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 46. – Ст. 637 .

Положення про установлення лімітів використання природних ресурсів загальнодержавного значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08. 1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 217.

Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1992. – № 9. – Ст. 217.

Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку: затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 10. – Ст. 252.

Про приватизацію земельних ділянок: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. із змінами та доповненнями // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 10. – Ст. 79.

Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 15. –Ст. 818.

Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. із змінами і доповненнями від 14.01.2004 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 193.

Про затвердження порядку користування землями водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 11. – Ст. 326.

Порядок погодження і видачі дозволів на спеціальне водокористування: Пост. Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 590.

Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 28. – Ст. 1631.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності на них: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.05.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 10. – Ст. 318.

Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 51.- Ст. 1890.

Правила охорони внутрішнього моря i територіальних вод від забруднення та засмічення: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. в редакції від 2903.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 14.- Ст. 741.

Порядок визначення розмірів i меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності на них: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 10. – Ст. 318.

Перелік водних об'єктів, що відносяться до категорії лікувальних: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 21. – Ст. 584.

Порядок відшкодування збитків, завданих водокористувачам припиненням права або зміною умов спеціального водокористування: Пост. Кабінету Міністрів України від 14.08.1996 р. із змінами та доповненнями // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 16. – Ст. 453 .

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Мінекобезпеки від 18.05.1995 р. із змінами та доповненнями // Бюл. нормативних актів. – 1995.– № 11; 1996. – № 4. – С. 4 .

Такси для обчислення розміру відшкодування та сплати збитків, заподіяних підприємствами, організаціями і громадянами України, іноземними юридичними особами та іноземними громадянами, внаслідок забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України: Додаток до Постанови Кабінету Міністрів України від 3.07.1995 р. із змінами та доповненнями // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 9. – Ст. 235.

Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 2.10. 2003 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 40. – Ст. 2100.

Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на право користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 21. – Ст. 1441.

Про затвердження Порядку та загальних умов проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05. 2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 38. – Ст. 2032.

Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р.// Збірник постанов Уряду України. -1995. – № 2. – Ст. 42.

Про затвердження Положення про надання гірничих відводів: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 р. // Збірник постанов Уряду України. -1995. – № 4. – Ст. 94.

Про затвердження Положення про Державний департамент промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.11. 2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 46. – Ст. 2888.

Про затвердження Порядку надання у 2005 році спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 35. – Ст. 2119.

Про затвердження Порядку проведення у 2005 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2005 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 35. – Ст. 2120.

Про затвердження Правила рубок головного користування в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 р. із змінами та доповненнями // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 10. – Ст. 255.

Про затвердження Правила рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, та інших рубок: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.1996 р. із змінами та доповненнями // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 12. – Ст. 336.

Про затвердження Правил відпуску деревини на пні в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – Ст. 1612.

Про затвердження Правил заготівлі живиці в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 7. – Ст. 209.

Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.1996 р. // Зб. законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. – 1997. – т. 2. – С. 292.

Про затвердження Правил відновлення лісів і лісорозведення: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.1996 р. із змінами та доповненнями // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 6. – Ст. 185.

Про затвердження Положення про Зелену книгу України: Постанова Кабінету Міністрів від 29.08.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 36. –Ст. 1692.

Про розміри майнових стягнень за порушення Правил відпуску деревини на пні в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів від 29.07.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 31. – Ст. 1612.

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісовому господарству: Пост. Кабінету Міністрів України від 5.12.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 20. – Ст. 577.

Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів: Постанова Кабінету Міністрів України від 8.04.1999 р. із змінами та доповненнями // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 14. – Ст. 579.

Про такси на деревину лісових порід, що відпускаються на пні і на живицю: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997. – число 4. – С. 54.

Правила пожежної безпеки в лісах України: Наказ Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 р. // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 13. – Ст. 680.

Про затвердження Порядку здійснення любительського та спортивного рибальства: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.1998 р. // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 29. – Ст. 1099.

Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.1996 р. // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. – № 18. – Ст. 516.

Правила любительського і спортивного рибальства: Затв. наказом Держкомрибгоспом України від 15.02.1999 р. із змінами та доповненнями// Офіц. вісн. України. – 1999. – № 19. – Ст. 847.

Про затвердження Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах: Затв. наказом Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 21. – Ст. 982.

Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 33. – Ст. 1730.

Інструкція про порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин та порядок здійснення полювання на цих тварин: Затв. наказом Держкомлісгоспом України від 27.12. 2000 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. –№ 11. – Ст. 479.

Правила видачі дозволів на спеціальне використання диких тварин та інших об’єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення: Затв. Наказом Мінекології України від 26.05.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 37. – Ст. 1878.

Такси для нарахування розміру стягнення за збитки, заподіяні незаконним добуванням або знищенням диких звірів і птахів (крім видів, занесених до Червоної книги України), їх жител, біотехнічних споруд: Затв. наказом Мінлісгоспу України та Мінекобезпеки України від 12.03.1996 р. //Збірник законодавчих актів про охорону навколишнього природного середовища. – Збірник у 3-х томах. – Том 3. –Чернівці. – 1996. – С. 365.

Про розміри компенсації за добування (збір) і шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, що занесені в Червону книгу України: Постанова Кабінету Міністрів від 1.06.1993 р. із змінами та доповненнями від 16.03.1999 р. // Офіц. вісн. України. – 1993. – № 11. – Ст. 226.

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збору) або знищення цінних видів риб та інших об’єктів водного промислу: Пост. Кабінету Міністрів України від 19.01.1998 р.// Офіц. вісн. України. – 1998. – № 3. – Ст. 96.

Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища: Затв. наказом Мінекобезпека 18.05.1995 р. // Бюл. нормативних актів міністерств і відомств України. – 1995. – № 10. – С. 107.

Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних живих ресурсів: Затв. Держкомрибгоспом України від 12.07.2004 р. // Офіц. вісн. України. –2004. – № 46. – Ст. 3075.

Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого рівня впливу фізичних і біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. //Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 572.

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11. 2001 р.// Офіц. вісн. України. – 2001. –№ 49. – Ст. 2187.

Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 1. – Ст. 9.

Про порядок розроблення і затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03. 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 571.

Про порядок розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03. 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. –Ст. 575.

Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03. 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 573.

Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організації та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03. 2002 р. // Офіц. вісн. України. –2002. – № 14. –Ст. 742.

Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які отримали такі дозволи: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03. 2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 12. – Ст. 574.

Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12. 2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 51. – Ст. 2274.

Інструкція про порядок та критерії взяття на державний облік об’єктів, які справляють або можуть справляти шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря// Наказ Мінекології від 10.05.2002 р. // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 22. – Ст. 1074.

Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Наказ Мінекології від 30.07.2001 р. // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 33. – Ст. 1575.

Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків, завданих державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря: Наказ Мінекологіі України від 18.05.1995 р. // Бюлетень нормативних актів України. – 1995. – № 10. – С. 129.

Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України: Пост. Кабінету Міністрів України від 21.04.1998 р. //Офіц. вісн. України. – 1998.– Число 16. – Ст. 600.

Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Інструкція затв. Наказом Мінекобезпеки України від 11.05.1994 р. // Збірник законодавчих актів про охорону навколишнього природного середовища. – Збірник у 3-х томах. – Том 3. – Чернівці. – 1996. – С. 65.

Про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Інструкція затв. Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 11.05.1994 р.// Збірник законодавчих актів про охорону навколишнього природного середовища. – Збірник у 3-х томах. – Том 3. – Чернівці. – 1996. – С. 64.


В а р і а н т І

Задача 1

Спеціалізоване лісогосподарське об'єднання подало до господарського суду позов щодо компенсації шкоди, заподіяної незаконною заготівлею деревини за межами ділянки, обумовленої у лісорубочному ордері, наданому сільськогосподарському акціонерному товариству. Крім того, товариство здійснювало самовільне: сінокосіння, випасання худоби та заготівлю вторинних лісових матеріалів. Представник сільськогосподарського акціонерного товариства у суді заявив, що дії товариства відповідали отриманому дозволу на заготівлю деревини, а також на наданій відповідно до чинного законодавства земельний ділянці лісового фонду товариство може здійснювати будь-які лісові користування.

Охарактеризуйте підстави та порядок виникнення, здійснення та припинення зазначених видів права лісокористування.

Визначте відповідальність за скоєні дії, а також висвітлить порядок відшкодування заподіяної шкоди.


Задача 2

За результатами перевірки додержання вимог екологічного законодавства під час здійснення підприємницької діяльності у місті було встановлено, що авто-заправочними станціями одного с районів міста під час виконання своєї діяльності на території станції та за її межами допускалися розлив мастила, бензину та інших небезпечних речовин. В результаті таких дій були забруднені відповідні земельні ділянки. При з'ясуванні названих фактів власники АЗС посилались на виробничу необхідність, на право приватної власності на земельні ділянки, на яких розташовані АЗС та на право самостійного господарювання на цих ділянках.

Визначте порядок та умови придбання у приватну власність земельних ділянок для зазначеної мети.

Окресліть права та обов'язки приватних власників землі.

До компетенції яких державних органів входить контроль за екологічною безпекою підприємницької діяльності?

Охарактеризуйте види порушень екологічного законодавства, які мали місце, та відповідальність за них. Які особливості відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями?


Задача 3

Громадянину Зіновьеву, як суб'єкту підприємницької діяльності, було надано на умовах оренди озеро площею 9 га для лікувальних цілей терміном на 22 роки. Прокурор міста, вважаючи що міська рада не мала права укладати даного договору, звернувся до суду щодо визнання дій міськради такими, що суперечать чинному законодавству.

Чи повинен суд задовольнити цю вимогу?

Вирішіть справу. Дайте правову характеристику користування водними об'єктами на умовах оренди.


В а р і а н т ІІ

Задача 1

Влітку гр. Петренко з двома друзями гр. Сидорчуком та гр. Толочком відпочивали у лісі, розвели багаття, напнули намети. Згодом вони спустилися до річки не загасивши багаття. В результаті чого сталася пожежа, було знищено 3 га лісового масиву.

Дайте правову оцінку діям гр. Петренка, Сидорчука та Толочка.

Охарактеризуйте правовий режим лісів. Визначить коло прав та обов'язків лісокористувачів.

Які правові заходи передбачаються щодо охорони лісів?


Задача 2

Інспектор рибоохорони у квітні місяці на березі річці Ворскла поблизу міста Кобеляки затримав гр. Оніщука, який не є членом товариства рибалок, з спінінгом, електровудкою та іншими знаряддями лову. Гр. Оніщук встиг виловити 11 карпів, 2 щуки та 41 рака. Пояснюючи свої дії громадянин сказав, що ловив рибу з берега і не на продаж, а здійснювати любительське рибальство можна на всіх водоймах при цьому кількість добутого не обмежується.

Дайте правову оцінку діям гр. Оніщука.

Охарактеризуйте правове регулювання рибальства та визначить його законодавчу основу.


Задача 3

На території сільськогосподарського товариства росли три дуби віком понад 300 років. Дерева були визнані пам'ятками природи. Проте, навколо дерев паслася худоба, зокрема кози, які з'їдали кору. Сільськогосподарське товариство під їх кронами часто зберігали пестициди та добрива. В наслідок цього два дуби стали гинути і зберегти їх не вдалося.

На кого покладено обов’язок по охороні пам'яток природи?

Хто та яку відповідальність несе за загибель дерев – пам’ятників природи?

Який правовий режим пам'яток природи?


В а р і а н т ІІІ

Задача 1

Гр. Михайленко при спорудженні на приватизованій присадибній ділянці водозабірної свердловини з'ясував, що в межах його земельної ділянки є значна кількість піску кварцового та глини фарбової. Він вирішив обміняти пісок та глину на необхідні йому будівельні матеріали у свого родича.

Дайте характеристику інститутам загального та спеціального природокористування.

Який порядок спорудження водозабірної свердловини?

Визначте права та обов'язки власників земельних ділянок. Надайте правову оцінку діям гр. Михайленка та їх наслідкам?


Задача 2

Гр. Васильчук уклав договір оренди з лісгоспом про надання земельної ділянки лісового фонду терміном на 10 років для заготівлі сіна та деревної зелені. Через рік працівниками державної лісової охорони було з'ясовано, що на наданій ділянці було зрубано чагарники та 4 сосни. Громадянин пояснив, що ці рослини йому заважали, а згодом він висадить відповідні саджанці.

Дайте правову характеристику видів спеціального лісокористування, передбачених у завданні.

Вирішіть справу. Визначить особливості майнової відповідальності при порушенні вимог лісового законодавства.

Задача 3

Гр. Кістов працював шофером і на закріпленому за ним автомобілі перевозив аміачну воду від залізничної станції на поля сільськогосподарського підприємства. В одному з рейсів він з метою вилову риби злив у річку з цистерни приблизно 200 літрів аміачної води, від чого відбулося забруднення річки та масова загибель риби.

Дайте правову оцінку ситуації. Визначить заходи щодо охорони водних об'єктів. Охарактеризуйте види відповідальності за порушення екологічного законодавства.


В а р і а н т ІV

Задача 1

Робітниками КЖЕПа проводилася підготовка прибудинкових територій до зими. При вивозі сміття були пошкоджені чагарники, зламано 2 молоді тополі та знищено квітник з багаторічними квітами. Інспектором з охорони навколишнього природного середовища був складений протокол про порушення вимог екологічного законодавства, який переданий до суду для прийняття рішення про притягнення винних осіб до відповідальності.

Представники КЖЕПа в суді пояснили, що дерева було зламано по необережності, а квіти та чагарники були висаджені робітниками КЖЕПа.

Вирішіть справу. Охарактеризуйте правовий режим рослинності у межах міст та інших населених пунктів.

Задача 2

Гр. Волошин для ведення фермерського господарства отримав у власність земельну ділянку розміром 18 га до складу якої увійшла водойма (3,5 га). Після оформлення свого права на земельну ділянку гр. Волошин заборонив мешканцям села купатися та брати воду з водойми. Окрім того він, охороняючи водойму, відібрав кошик з рибою у гр. Колесніка, вважаючи це своєю власністю. Гр. Колеснік та жителі села звернулися до суду.

Чи полягає позов Колесніка та жителі села задоволенню?

Визначить коло правовідносин, які виникли в цій ситуації, та дайте їм правову характеристику.

Задача 3

Сульфатний комбінат здійснював викиди відходів виробництва – сульфату натрію. Сульфат натрію з території комбінату переносився вітрами на землі, що знаходилися у власності фермерського господарства “Новий шлях”. Під впливом постійного навіювання сульфату натрію ґрунт поступово втратив родючість, перетворився у сульфатний солончак, який дає дуже низький врожай сільськогосподарських культур. Окрім цього, хіміко-токсіологічними дослідженнями сіна та зеленого корму, що отримані з сінокосів цього фермерського господарства, встановлено існування в кормах токсичних доз сульфату натрію, в наслідок чого були випадки захворювання та падіння худоби.

Зробіть висновок та дайте правову оцінку ситуації.

Який порядок поводження з виробничими відходами?


В а р і а н т V

Задача 1

Лісник Іваненко уклав договори оренди земельних ділянок лісового фонду з жителями сусіднього села громадянами Жильком та Дорошенком для здійснення випасання худоби та сінокосіння на строк до 8 років.

Прокурор звернувся до суду з позовом щодо визнання договору недійсним у зв'язку з порушенням лісового законодавства.

Чи підлягає позов задоволенню?

Дайте характеристику інституту договірного лісокористування.

Який порядок оформлення використання лісових ресурсів?

Задача 2

На території заповідника гр. Швидкий вполював кабана та двох лебедів. Факт браконьєрства було встановлено і гр. Швидкий був притягнутий до адміністративної відповідальності. Пояснюючи свою поведінку, він посилався на те що є мисливцем, а межі заповідника не помітив, тому відшкодовувати шкоду не збирається.

Дайте правову оцінку обставин по справі. Охарактеризуйте правове регулювання полювання. В яких місцях забороняється полювання? Які правові наслідки браконьєрства?


Задача 3

На одному з родовищ вогнетривкої глини при її розробці були виявлені запаси крейди (гірничохімічної), кварцового піску та фосфориту. Гірниче підприємство уклало договори поставки крейди, піску та фосфориту споживачам. Чи мало право підприємство здійснювати розробку інших корисних копалин.

Визначить підстави та порядок надання надр для видобування корисних копалин. До компетенції яких органів віднесено надання ліцензій на користування надрами та гірничих відводів.

Вирішіть справу.


В а р і а н т VI

Задача 1

Вздовж значної частини тротуару по одній з вулиць міста на протязі кількох років гинули зелені насадження. Було встановлено, що причиною їх загибелі є сіль та хімічні речовини, якими посипався тротуар у зимовий час для полегшення прибирання снігу. Таке полегшення створював собі гр. Копилов, що працював двірником у їдальні та по сумісництву в аптеці, що розміщені впродовж цієї частини тротуару.

За вчинені дії на гр. Копилова було накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу. Не погодившись з постановою по справі інженера-землевпорядника місця, гр. Копилов подав до місцевого суду скаргу, в якій просить звільнити його від штрафу, так як сіль та хімічні речовини він розкидав на тротуарі за порадою директора їдальні та завідувача аптекою.

Чи порушують дії Копилова вимоги по охороні зелених насаджень?

Чи підлягає задоволенню його скарга?

Чи зобов’язані нести відповідальність за свої ,,поради” директор їдальні та завідувача аптеки?


Задача 2

Гр. Фролов на риборозплідницькому ставку здійснював вилов риби острогою, а громадяни Сиволапов та Хвостіков забрали виловлену рибу із садка, яка вже була підготовлена до реалізації.

Які водні об'єкти відносяться до категорії рибогосподарських?

Визначить основні вимоги щодо ведення рибного господарства та здійснення рибальства. Визначить правопорушення, які мали місце. Назвіть нормативні акти, що дають перелік заборонених засобів вилову. Зверніть увагу на особливості майнової відповідальності за порушення чинного законодавства. Вирішіть справу.


Задача 3

Керівництво фарфорового заводу Харківської області розпорядилось вивезти за межі міста виробничі відходи, зібрані на території заводу. Водії вивезли відходи на землі сільськогосподарського підприємства, біля якого була розташована річка Сіверський Донець. Під час паводку ці відходи були змиті у річку, що призвело до її забруднення та масової загибелі риби.

Які вимоги пред’являє екологічне законодавство щодо охорони земель та водойм від забруднення?

Які правові заходи щодо поводження з виробничими відходами? Вирішіть справу.
Схожі:

Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconЗавдання для практичних І контрольних робіт із розділу «основи алгоритмізації та програмування»
...
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconЗавдання для практичних І контрольних робіт із розділу «основи алгоритмізації та програмування»
...
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconМетодичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права україни
Методичні рекомендації та завдання до практичних занять І курсових робіт з кримінального права України (Загальна частина) для студентів...
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconМетодичні вказівки по виконанню студентами заочної форми навчання контрольних робіт
...
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconТематика контрольних робіт за напрямом підготовки: 010101 «Дошкільна освіта» (заочна форма навчання) «Загальна педагогіка»
Тематика контрольних робіт за напрямом підготовки: 010101 «Дошкільна освіта» (заочна форма навчання)
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconТематика контрольних робіт з дисципліни «Психологія управління»
Активність особистості як форма вияву її індивідуальності, творчості та професіоналізму
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconНаказ №143 Про проведення підсумкових контрольних робіт
«Про проведення підсумкових контрольних робіт», відповідно до листа Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 04....
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconГрафік проведення контрольних, лабораторних та практичних робіт на І семестр 2010-2011 навчального року

Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconНаказ № Про проведення підсумкових контрольних робіт
«Про проведення підсумкових контрольних робіт», наказу відділу освіти Будьонівської районної у м. Донецьку ради від 14. 04. 2011р....
Завдання до практичних занять та тематика контрольних робіт iconЄкт злочину завдання студентам юридичного факультету для практичних занять І матеріали для їх підготовки
Об’єкт злочину. Завдання студентам юридичного факультету для практичних занять і матеріали для їх підготовки. – Львів: Юридичний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи