Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз icon

Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз
НазваВедення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз
Сторінка1/2
Дата конвертації15.01.2013
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2

Відділ освіти виконкому Червоноградської міської ради

Інформаційно-методичний центр освіти


Ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ і оцінювання навчальних досягнень учнів


Методичні рекомендації


м. Червоноград

2008 р.


Ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ і оцінювання навчальних досягнень учнів

Методичні рекомендації


Укладач Б.М. Павлівський, заступник директора ІМЦО


У методичних рекомендаціях подано вимоги щодо ведення класного журналу і оцінювання навчальних досягнень учнів.

Складені відповідно до інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів загальноосвітніх навчальних закладів затвердженої наказом МОН від 03.06.2008 № 496.

Розраховані на керівних працівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.


Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ


1. Порядок ведення класного журналу


  1. ^ Загальні вимоги до ведення класного журналу

Класний журнал (далі - журнал) – це обов’язковий документ загальноосвітнього навчального закладу, в якому фіксуються результати навчальних досягнень учнів, відвідування ними занять, стан виконання навчальних програм тощо.

Журнал має розділи:

Розділ

Назва розділу

Відповідальний за ведення розділу

І

Облік відвідування

Класний керівник

ІІ

Облік навчальних досягнень учнів

Вчителі-предметники

ІІІ

Облік проведення навчальних екскурсій та практики

Вчителі-предметники

IV

Зведений облік навчальних досягнень учнів

Класний керівник

V

Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності

Класний керівник

VI

Загальні відомості про учнів

Класний керівник

VII

Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні

Класний керівник

VIII

Зауваження до ведення журналу

Директор, заступник директора
  1. ^ Номерація журналів

Журнали класів, яких є по одному позначаються лише цифрами, наприклад: 5 клас, 6 клас…, 10 клас, 11 клас.

Журнали класів, яких на паралелі є декілька, позначаються цифрами і відповідними літерами українського алфавіту, наприклад: 5-А клас, 5-Б клас, 10-А клас, 10-Б клас тощо.

  1. ^ Розподіл сторінок

Розподіл кількості сторінок для навчальних предметів та курсів за вибором відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу з урахуванням поділу класів на групи при вивченні окремих предметів та профільності навчання здійснює керівник навчального закладу або його заступник з навчально-виховної роботи.

Приклад. Розподіл сторінок у журналі 8 класу


№ з/п

Предмет

Поділ класу на групи

Кількість годин на тиждень

Кількість годин на рік

Кількість сторінок в журналі

1

Українська мова

+

2+2

70+70

6+6

2

Українська література

-

2

70

6

3

Зарубіжна література

-

2

70

6

4

Іноземна мова

+

2+2

70+70

6+6

5

Історія України

-

1,5

53

4

6

Всесвітня історія

-

1

35

3

7

Музичне мистецтво

-

1

35

3

8

Алгебра

-

2

70

6

9

Геометрія

-

2

70

6

10

Біологія

-

2

70

6

11

Географія

-

1,5

53

4

12

Фізика

-

2

70

6

13

Хімія

-

2

70

6

14

Трудове навчання (хл.)

-

2

70

6

15

Трудове навчання (дів.)

-

2

70

6

16

Основи здоров’я

-

0,5

18

2

17

Фізична культура

-

3

105

8


Ведення журналу здійснюється класним керівником та вчителями. Вони несуть особисту відповідальність за своєчасність, стан та достовірність записів.


  1. ^ Записи в журналі

Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.

Записи проводяться чорнилами (пастою) одного (чорного або синього) кольору, чітко й охайно.


  1. ^ Облік відвідування відсутніх

У розділі І «Облік відвідування» відсутність учня (учениці) записується у вигляді дробу, чисельник якого вказує на причину відсутності (н – відсутність учня (учениці), хв - відсутність через хворобу), а знаменник - на кількість пропущених уроків.

Приклад

Облік відвідування

п/п

Місяць і число


Прізвище та ім'я

учня (учениці)

Перший семестр

Вересень


02
03
04

1

Горак Іван

н/6

2

Дорош Петро
3

Козак Галина
хв/5


4

Мащак Іринан/65

Шкода Михайло
6789

Наприкінці кожного семестру та навчального року підбивається підсумок загальної кількості пропущених учнем уроків.

Відсутність учня (учениці) на уроці позначається літерою н.

Алгебра

(Назва предмета) Облік досягнень у навчанні учнів

п/п

Місяць і число


Прізвище та ім'я

учня (учениці)02


09

03


09

04


091

Горак Іван

н

2

Дорош Петро
3

Козак Галина
н


4

Мащак Іринан5

Шкода Михайло
  1. ^ Облік навчальних досягнень учнів


У розділі ІІ «Облік навчальних досягнень учнів» класний керівник записує в алфавітному порядку прізвища та імена учнів, назву навчального предмета відповідно до навчального плану, прізвище, ім’я та по батькові вчителя, який його викладає.

Дата проведення занять записується дробом, чисельник якого є датою, а знаменник – місяцем поточного року. Наприклад, 04/09 означає, що заняття проведено четвертого вересня.

У разі проведення здвоєних уроків (у тому числі семінарських занять) дата і тема кожного уроку (семінару) записуються окремо.

Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роблять у формі називного відмінка: «зошит», а не «за зошит»; «І семестр», а не «за І семестр»; «практична робота», а не «за практичну роботу» тощо.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від 1 до 12. Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок та показником оцінки в балах.

У разі не атестації учня робиться відповідний запис: н/а (не атестований(а)).

Учням, які за станом здоров’я зараховані до спеціальної групи з фізичної культури, при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис : зар. (зараховано).

У випадках, коли учні звільнені за станом здоров’я від занять з фізичної культури, трудового навчання, навчального предмету «Захист Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річного балів робиться відповідний запис: зв. (звільнений (а)).

Учням, які прибули з інших країн та у поточному навчальному році вивчали українську мову, але їх навчальні досягнення не оцінювалися, при виставленні семестрових та річного балів робиться відповідний запис: вивч. (вивчав (ла)).

При оцінюванні кожного з видів мовленнєвої діяльності (українська мова, іноземні мови, мови національних меншин) оцінки виставляються та враховуються як поточні.


^ Українська мова

(Назва предмета) Облік досягнень у навчанні учнів

п/п

Місяць і число


Прізвище та ім'я

учня (учениці)02


09

03


09

04


09

07


09

07


09
тематична
20


10

21


10

тематична

Зошит

І семестр1

Горак Іван

н
8


8
9
9

9

92

Дорош Петро5
6
6
4

5

5

8

53

Козак Галина
н
45
5
5

6

54

Мащак Іринан

10

11
11
10

10

10

10

105

Шкода Михайло


11

12
11
10
11

11

116

Юрченко Семен

н

н

н

н

н
н/а
н

Н

н/а
н/а7

Янко Ярослав

Вивч.8


У графі «Зміст уроку» відповідно до календарного планування стисло записується тема уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи тощо.

У графі «Завдання додому» стисло записується його зміст (прочитати, вивчити напам’ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ тощо.

У випадку відсутності вчителя педагогічний працівник, який його заміняє, у графі «завдання додому» після запису домашнього завдання записує «заміна», прізвище, ініціали та засвідчує запис власним підписом.


Вчитель Зінчук Марія Іванівна
з/п

Дата

^ ЗМІСТ УРОКУ

Завдання додому

1

02

09

Вступ. Мова – найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу

Повторити частини мови. Вправа № 7

2

03

09

Самостійні частини мови. Основні орфограми

Скласти словниковий диктант на найпоширеніші орфограми

3

04

09

Службові частини мови і вигук. Основні орфограми

Виписати з народних пісень не менше 10 службових частин

6

10

09

Диктант. Контрольне читання мовчки

Повторити словосполучення.

Вправа № 10
15

10

Головні та другорядні члени речення. Способи вираження підмета

Параграф 5. Вправа № 30.

Заміна. Король І.О. (власний підпис)

На сторінках журналу не допускаються будь-які виправлення. У разі помилкового або неправильного запису поряд робиться правильний, який засвідчується підписом керівника навчального закладу та скріплюється печаткою.

Алгебра

(Назва предмета) ^ Облік досягнень у навчанні учнів

п/п

Місяць і число


Прізвище та ім'я

учня (учениці)02


09

03


09

04


09
15


101

Горак Іван

н

7
2

Дорош Петро8
12 9

Підпис директора МП
3

Козак Галина
н
4

Мащак Іринан

5

Шкода Михайло10

6
  1. ^ Облік проведення навчальних екскурсій та практики


У розділі III журналу «Облік проведення навчальних екскурсій та практики» вчителем записується дата і зміст проведення навчальних екскурсій, навчальної практики, що проводяться у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України на ці види навчальної діяльності.

Поруч із тематикою екскурсії вказується в дужках відповідна кількість годин її проведення.


  1. ^ Контроль за веденням класного журналу


Перевірка керівником (заступником керівника) навчального закладу стану ведення журналу здійснюється протягом навчального року не менше 4 разів.

У розділі VIII «Зауваження до ведення журналу» керівник загальноосвітнього навчального закладу, його заступник та особи, уповноважені відповідними органами управління освітою, які мають право здійснювати контроль за діяльністю навчального закладу, записують зауваження до ведення журналу із зазначенням дати перевірки, та у разі необхідності, - термін усунення зауважень. Учитель ставить підпис та дату про ознайомлення із зауваженнями та, за необхідності, - відмітку про усунення недоліків.


^ Зауваження до ведення класного журналу

Число і місяць

Зауваження і пропозиції перевіряючих

Відмітки про виконання

15

10

Вчитель математики Зінько М.І. записи в журналі веде чорнилами іншого кольору ніж прийнято в школі. Заступник директора з НВР Гавриленко І.К.

Зінько М.І. 16.10. Недолік усунено

18

12

Класний керівник Головата О.Р. не заповнила всі графи у розділі «Загальні відомості про учнів».

Головний спеціаліст відділу освіти Романюк М.П.

Головата О.Р. 18.12. Недолік усуненоКонтроль за станом ведення класних журналів та їх збереженням як архівних документів покладається на керівника навчального закладу.

На початку класного журналу подано вказівки до ведення класного журналу. Заступник директора з НВР зобов’язаний на початку навчального року проводити інструктаж з вчителями-предметниками і класними керівниками щодо ведення класного журналу. Кожний педагогічний працівник, який вносить записи в класний журнал, зобов’язаний прочитати вказівки щодо ведення класного журналу і дотримуватися їх.


^ 2. Оцінювання навчальних досягнень учнів

2.1. Загальні поняття

Основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є:

 • поточне;

 • підсумкове (тематичне, семестрове, річне);

 • державна підсумкова атестація.

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 № 371.

Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

З метою якісного оцінювання навчальних досягнень учнів та для забезпечення оптимальної організації виконання обов’язкових письмових робіт керівником навчального закладу (його заступником) складається графік проведення окремо на І та ІІ семестри. Графік передбачає проведення, як правило, не більше однієї письмової контрольної роботи протягом навчального дня.


Графік проведення обов’язкових письмових робіт

в 5-9 (10-11) класах на І семестр 2008-2009 н.р.

№ з/п

Предмет

Клас/дата

08/09

09/09

10/09

11/09

1
2
3
4

^ 2.2. Виставлення оцінок до класного журналу

Поточна оцінка виставляється до класного журналу в колонку з надписом, що засвідчує дату проведення заняття, коли здійснювалося оцінювання учня (учениці).

  1   2Схожі:

Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconЗатверджено наказ мон від 03. 06. 2008 №496 Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconІнструкція з ведення класного журналу учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5–11(12)-х класів загальноосвітніх...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconМетодичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школі
Основні вимоги та рекомендації щодо оформлення записів у класному журналі для 1-4 класів встановленого зразка зазначено у «Вказівках...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconВимоги щодо ведення класного журналу з іноземної мови в 1-4 класах знз
...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconДокументи
1. /Рекомендац_х щодо ведення класного журналу/_нформатика.doc
2. /Рекомендац_х...

Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconПро затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів

Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconПро затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз icon1. Загальні положення
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconЗвертаємо Вашу увагу, що сторінки класного журналу з іноземної мови в початковій школі оформляються згідно з вимогами щодо ведення класного журналу в 1-4 класах знз ( див. Додаток)
Одним із пріоритетів сучасної іншомовної освіти є досягнення якісно нового рівня у вивченні іноземних мов. Опанування цього навчального...
Ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів знз iconНаказ мон від 03. 06. 2008 №496
Цією Інструкцією визначається порядок ведення класного журналу та оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів загальноосвітніх...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи