Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 icon

Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805
Скачати 112.91 Kb.
НазваНаказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805
Дата конвертації18.11.2013
Розмір112.91 Kb.
ТипНаказ 

МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ

У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Мінсім’ямолодьспорт України

 

НАКАЗ

 

Від       30.07.2009                                                                            №  2693

                       

                                                   

Зареєстровано в Міністерстві

Про затвердження Положення                          юстиції України

про надання категорій дитячо- 20 серпня 2009 року

юнацьким спортивним школам                                за № 789/16805

 

 

 

       Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" та з метою визначення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам, що додається.

         2. Департаменту олімпійського спорту подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

         3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Дутчака М.В.

        4. Цей наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

 

 

 

^ Міністр                                                                                                        Ю.О. Павленко

 

 

                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінсім'ямолодьспорту

 

                                                                           _________________№ ______

 

Положення

 про надання категорій  дитячо-юнацьким спортивним школам

 

І. Загальні положення

 

Це Положення розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" і визначає порядок надання дитячо-юнацьким спортивним школам (далі - спортивна школа) відповідних категорій -  вищої, першої або другої.

 

                   ІІ. Порядок розгляду матеріалів

 

2.1. Підставою для розгляду матеріалів щодо надання спортивній школі категорії є заява засновника (власника) цієї спортивної школи до відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту згідно з додатком 1 до цього Положення.

          До заяви додаються:

подання Республіканського комітету по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій -  Мінсім’ямолодьспорту для надання вищої категорії;

подання структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення – Республіканському комітету по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для надання першої категорії;

подання засновника (власника) - структурним підрозділам з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування (міст обласного значення) для надання другої категорії;         

 

          показники виконання вимог спортивною школою для одержання категорії  згідно з додатком 2 до цього Положення;

копія статуту, завіреного засновником (власником);

      свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;

          звіти за формою 5-ФК “Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)”, затвердженою наказом Мінсім’ямолодьспорту від 05.06.2006 № 186, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23.06.2006 за № 741/12615, за останні 3 роки;

          штатний розпис і тарифікаційний список за 3 роки; 

         довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;

          копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд);

    копія наказу Мінсім’ямолодьспорту про отримання статусу "спеціалізованої" (за наявності).

         2.2. Матеріали, які подаються на розгляд комісії вищого рівня, повинні бути попередньо розглянуті і приведені у відповідність відповідним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, який порушує клопотання щодо присвоєння спортивній школі категорії.   

                2.3. Розгляд матеріалів здійснюється комісіями, які утворюються:

          Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту для надання вищої категорії;

 Республіканським комітетом по фізичній культурі та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій для надання першої категорії;

      структурними підрозділами з фізичної культури та спорту районних держадміністрацій або органів місцевого самоврядування (міст обласного значення) для надання другої категорії.        

 

ІІІ. Організація роботи комісії

 

        3.1. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником керівника  органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту з відповідного напряму діяльності.

        3.2. До складу комісії входять представники органів виконавчої влади з фізичної культури і спорту, освіти, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідні тренери (за згодою).

       3.3. Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

       3.4. До повноважень комісії належать:

  3.4.1. Ознайомлення з документами, що надійшли для отримання  категорії, та їх аналіз.

  3.4.2. Здійснення перевірок поданих матеріалів.

       3.5. Комісія вважається правомочною, якщо в її роботі беруть участь не менш ніж дві третини її членів.

Підставою для визнання правомочності засідання комісії є дані реєстрації членів комісії, що проводиться секретарем комісії перед початком засідання. Запрошені особи, які беруть участь у засіданні комісії, також реєструються.

При прийнятті рішень на засіданні комісії право голосу члена комісії за його відсутності з поважних причин (хвороба, тривале відрядження, відпустка тощо) може передаватись письмовим дорученням іншому члену комісії.

3.6. Головою комісії на засідання комісії можуть запрошуватись представники органів виконавчої влади, профспілок та їх об’єднань, об’єднань роботодавців, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації. Про їх присутність головуючий на засіданні комісії повідомляє під час відкриття засідання комісії.

   3.7. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

                                      

ІV. Регламент роботи комісії

 

   4.1. Формою роботи комісії є засідання, які проводяться відповідно до встановленого порядку роботи.

   Питання, що належать до повноважень комісії, розглядаються на засіданнях. Питання оперативно-організаційного характеру розглядаються і вирішуються головою комісії та його заступником.

       4.2. Комісія у 20-денний строк з дня надходження заяви та інших матеріалів розглядає їх на засіданні.

  4.3. Повідомлення про дні засідання комісії направляються засновнику (власнику) спортивної школи, який подав матеріали, не пізніше як за 10 днів до дня засідання.

       4.4. Про дату проведення засідання та порядок денний члени комісії повідомляються не пізніше ніж за 5 днів до засідання.

4.5. Порядок денний засідання комісії, підписаний головою, та матеріали для розгляду надаються його членам безпосередньо під час проведення засідання.

       4.6.   У разі потреби може скликатися позачергове засідання комісії. Про його проведення члени комісії  та заявник повідомляються не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати засідання комісії.

 

V. Оформлення документів засідання комісії

 

   5.1. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою або його заступником, головуючим на засіданні.

5.2. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання; хто головував (посада, прізвище, ініціали); загальна кількість членів комісії; кількість членів комісії, присутніх на засіданні, їх реєстраційний список; список запрошених із зазначенням посад; питання порядку денного, прізвища та ініціали доповідачів, співдоповідачів, осіб, які брали участь в обговоренні; прийняті рішення та результати голосування.

       5.3. На прохання членів комісії до протоколу додаються тексти  виступів присутніх на засіданні комісії (у тому числі невиголошених) та письмово сформульовані і завізовані ними зауваження та пропозиції.

       5.4. Секретар комісії:

       5.4.1. Забезпечує підготовку матеріалів та організацію проведення засідання комісії.

       5.4.2. Інформує членів комісії та організації, які надали матеріали, про дату, час і місце проведення засідання комісії та готує необхідні матеріали.

       5.4.3. У 3-денний строк після засідання комісії оформляє відповідний протокол та готує рекомендації комісії, підписує зазначені документи у голови комісії та надає керівнику відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту для прийняття рішення.

       5.4.4. Відповідає за збереження документів комісії.  

 

VІ. Порядок та умови надання категорії

 

        6.1. У 10-денний строк з дня отримання рекомендацій комісії керівник відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту приймає рішення про надання спортивній школі  відповідної категорії або відмову в наданні такої категорії, про що видається наказ.

        6.2. У разі позитивного рішення щодо надання спортивній школі  категорії відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури та спорту у 10-денний строк видає спортивній школі свідоцтво, форма якого визначена  у додатку 3 до цього Положення.

        6.3. У разі відмови в наданні спортивній школі категорії відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури та спорту у 10-денний строк офіційно повідомляє заявника (власника) про причини такої відмови.

       6.4. Після закінчення строку категорія підтверджується або змінюється.

       6.5. У разі покращення рівня виконання показників вимог, яким повинна відповідати спортивна школа, протягом строку дії категорії засновник (власник) спортивної школи має право подати заяву щодо зміни категорії.

       6.6. Засновник (власник) спортивної школи за місяць до закінчення строку дії категорії подає заяву та матеріали, зазначені у пункті 2.1 цього Положення, на підтвердження попередньої категорії або її зміну.

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про надання

категорій дитячо-юнацьким  

            спортивним школам

 

З А Я В А

____________________________________________________

(найменування організації - засновника (власника) дитячо-юнацької

спортивної школи)

     Прізвище, ім'я, по батькові керівника______________________________

______________________________________________________________

Прошу розглянути показники виконання вимог для одержання       _________________ категорії  

    ____________________________________________________________

(найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

     Підпорядкування  ______________________________________________

     Форма власності _________________________________________

     Місцезнаходження дитячо-юнацької спортивної школи                          ________________________________________________________

Наявність статусу "спеціалізованої"_________ або попередня  категорія________

      

                                                                       _______                              __________

             Керівник                                  (підпис)                                 (П.І.Б.)

 

М.П.

 

«___»_________ 20 __ року

 

 

                                                                                             Додаток 2                    

         до Положення про надання  

          категорій дитячо-юнацьким

          спортивним школам

 

                                                                               Показники

 виконання вимог дитячо-юнацькою спортивною школою

для одержання категорії

 

            Керівник спортивної школи подає показники виконання вимог для одержання категорії (вищої, першої, другої) за цією таблицею.

 

Показники виконання вимог

дитячо-юнацькою спортивною школою______________________              

                                                                                                                                               (назва)

для одержання________________________ категорії  

 

№ з/п

Найменування показника

Фактичний показник

1

2

3

1

 

 

2

 

 

3

 

  

 

 

                                                          ___________                   ____________

Керівник дитячо-юнацької                 (підпис)                              (П.І.Б.)

спортивної школи

 

М.П.

 

«_____»________20   року

 

           

       До графи 2 таблиці вносяться найменування показників, яким повинна відповідати дитячо-юнацька спортивна школа для одержання  категорії.

       До графи 3 таблиці вноситься фактичний показник в одиницях, визначених для кожного показника у вимогах, наведених у додатку до Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2008  №  993.

         Розрахунки з визначення показників, яким повинна відповідати спортивна школа, здійснюють відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсім’ямолодьспортом.

        Відповідальність за достовірність показників виконання вимог спортивною школою для визначення категорії покладається на орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та заявника (власника).

 

Додаток 3

до Положення про надання

категорій дитячо-юнацьким 

                                                                                     спортивним школам

 

______________________________________________________________

(найменування органу виконавчої влади  з фізичної культури та спорту, що видає свідоцтво)

 

СВІДОЦТВО

про одержання категорії

 

Наказом Мінсім'ямолодьспорту ( або відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту, який надає категорію)

______________________________________________________________

від "_____"__________ 20 року №_____      

надано ____________________ категорію строком  на_______ роки

_____________________________________________________________

                          (найменування дитячо-юнацької спортивної школи)

 

Cтрок дії свідоцтва до "_____"___________20  року.

 

                                                 ___________                         ___________

Керівник установи                                  (підпис)                                             (П.І.Б.)

 

М.П.

 

№______

 

Видане «_____»__________20 року.Схожі:

Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №1624 Про організацію навчально Зареєстровано в Міністерстві тренувальної роботи дитячо юстиції України юнацьких спортивних шкіл 25 серпня 2009 року за №797/16813
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05. 11. 2008 №993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №789/1248 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р за №2108/22420
Про внесення змін до наказу моз україни та мнс україни від 30 травня 1997 року №166/129
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №1842/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р за №2100/22412 Про затвердження форм документів, надання (надсилання) яких встановлено Законом України "Про громадські об'єднання"
Відповідно до статей 12, 13, 16, 19 та 20 Закону України "Про громадські об'єднання", пункту 1 Положення про Міністерство юстиції...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №1846/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2012 р за №2105/22417 Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", пункту 3 Положення про...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №828 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 серпня 2011 року за №3950/19688 Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров'ю»
Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 10. 01. 2002 №14 «Про затвердження...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconПро затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2012 р за n 1299/21611
Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №415 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 р за №610/12484
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №964 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 серпня 2012 р за №1299/21611 Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті Відповідно до статті 28, підпункту 41 пункту 4
Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №1319 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2009 р за №1142/17158 Про затвердження Положення про Єдиний електронний всеукраїнський реєстр спортивних споруд
Відповідно до пункту 72 додатка до Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2007–2011 роки, затвердженої постановою...
Наказ №2693 Зареєстровано в Міністерстві Про затвердження Положення юстиції України про надання категорій дитячо 20 серпня 2009 року юнацьким спортивним школам за №789/16805 iconНаказ №193 від 10. 08. 2000 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р за №515/4736 Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" { Із змінами,
Наказами Міністерства фінансів №304 ( z0905-00 ) від 30. 11. 2000, №989 ( z0962-02 ) від 25. 11. 2002, №1591 ( z1556-11 ) від 09....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи