Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) icon

Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія)
Скачати 345.72 Kb.
НазваІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія)
Дата конвертації18.11.2013
Розмір345.72 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН


СЛУХАЧА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ


Термін навчання: 3 тижні (І категорія)


М. П.


Т.в.о. ректора С.В.Білошицький


________________________ 2013р.

(Дата видачі книжки)


Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

протокол № ______від ________________


Запропонований індивідуальний план слухача курсів підвищення кваліфікації спрямована на здійснення індивідуальної освітньої траєкторії підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів.

Накопичувальна система підвищення кваліфікації вводиться з метою створення умов щодо реалізації можливостей безперервної освіти, а також дозволяє:

  • Сконструювати власну траєкторію підвищення кваліфікації з урахування своїх професійних потреб, проблем, рівня кваліфікації;

  • Оцінити рівень професійної діяльності педагогів під час атестації;

  • Стимулювати активність щодо підвищення професійної компетентності.

Також є одним із засобів заохочення слухачів курсів.


Індивідуальна картка є іменною, зберігається протягом 5 років, заповнюється лише чорною пастою (відповідальним за організацію заходу: методистом, керівником МО, керівником ЗНЗ тощо)


Установчі дані


Слухач __________________________________________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


Місце роботи, посада ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Стаж педагогічної роботи__________________________________________________________


Категорія _______________________________________________________________________


Повна робоча адреса, телефон/факс, Е-mail ___________________________________________

________________________________________________________________________________


Вид курсів підвищення кваліфікації__________________________________________________


Тема курсової роботи _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Індивідуальні диференційовані завдання _____________________________________________

________________________________________________________________________________


^ Навчальні дисципліни, які слухач вивчав під час курсів підвищення кваліфікації


^ Назва модулів, тем

навчальної програми

Кількість ECTS
Кількість годинПримі-

тка

Загальна

Аудиторних

^ Педагогічна практика

Модульний

контроль

Лекц.

Сем.

Пр.

1

2

3

4

5

6

7

9
Модуль 1.

Соціально-гуманітарний

1

13

2

101
Філософські основи сучасної освіти
2

2Нормативно-правове забезпечення освіти
2
2
Основи безпеки життєдіяльності
2
2

Спецкурси та факультативи
6
6

Модульний контроль
1

1
^ Модуль 2. Професійний (психолого-педагогічний)

2

19

6

121
Педагогічна інноватика
6

2

4

Сучасна педагогічна психологія
6

2

4

Спецкурси з інноваційних програм
6

2

4

Модульний контроль
1

1
^ Модуль 3. Методичний

2

70

13

34

18

4

1
Сучасна методика вивчення предмета
44

10

30

4


Сучасний стан розвитку науки
3

3
Педагогічна практика
8
4
4ІКТ
88


Спецкурси з інноваційних фахових програм
66


Модульний контроль
1

1
Модуль 4.

Контрольно-оцінювальний

1

6


6

Настановне заняття
11


Вхідне діагностування
11


Вихідне діагностування
22


Підсумкова конференція
22

Всього

6

108

21

56

24

4

3

Зведені результати діяльності вчителя під час курсів підвищення кваліфікації
№ з/п

Назва контрольного заходу

Вид контролю

Максимальна

к-ість балів

К-ість набраних балів

Підпис викладача

1

Модульний контроль:

тест

30


- соціогуманітарна підготовка;

тест

6


- професійна підготовка;

тест

6


- методична підготовка.

тест

182

Контроль самоосвітньої роботи

перевірка ІДЗ

103

Підсумковий контроль:
Виступ на конференції

захист курсової

10


Соціогуманітарна підготовкакомплексний

тест50Психолого-педагогічна підготовка


Методична підготовкаВСЬОГО
100

Рейтингова шкала для визначення рекомендованого рівня кваліфікаціїОцінка за шкалою ESTS

Бали

Вітчизняна оцінка

Рекомендований рівень кваліфікації

A

85-100

Відмінно

Вища категорія

B

76-84

Дуже добре

Перша категорія

C

75-65

Добре

Друга категорія

D

64-56

Задовільно

Спеціаліст з правом позачергової атестації

E

55-50

Достатньо

Спеціаліст

FX

49-35

Незадовільно

(потрібно перездати)
F

34 -0

Незадовільно

(потрібно повторити курс)


^ Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у між курсовий період та підстави для зарахування результатів розвитку професійної компетентності

2013р


^ Рівень роботи

Дата про-веденняЗміст роботиКількість годин

Підпис методиста Хмельницького ОІППО

Всеукраїнський

рівень

^ Обласний рівень

^ Районний(міський) рівень

^ Загальношкільний рівень

^ Всього годин

2014 р^ Рівень роботи

Дата про-веденняЗміст роботиКількість годин

Підпис методиста Хмельницького ОІППО

Всеукраїнський

рівень

^ Обласний рівень

^ Районний(міський) рівень

^ Загальношкільний рівень

^ Всього годин

2015 р


^ Рівень роботи

Дата про-веденняЗміст роботиКількість годин

Підпис методиста Хмельницького ОІППО

Всеукраїнський

рівень

^ Обласний рівень

^ Районний(міський) рівень

^ Загальношкільний рівень

^ Всього годин
2016 р


^ Рівень роботи

Дата про-веденняЗміст роботиКількість годин

Підпис методиста Хмельницького ОІППО

Всеукраїнський

рівень

^ Обласний рівень

^ Районний(міський) рівень

^ Загальношкільний рівень

^ Всього годин
2017 р


^ Рівень роботи

Дата про-веденняЗміст роботиКількість годин

Підпис методиста Хмельницького ОІППО

Всеукраїнський

рівень

^ Обласний рівень

^ Районний(міський) рівень

^ Загальношкільний рівень

^ Всього годин

Оцінювання роботи вчителя в між курсовий період№ з/пРобота педагога в між курсовий період, що дає підстави для зарахування кредитів на курсах підвищення кваліфікаціїОцінювання

шкільний рівень

районний рівень

обласний рівень

всеукраїнський рівень

1

Здобуття сертифікату про тренінг, навчання, семінарзалежно від навчального плану

2

Підготовка і виступи на педраді, семінарі, засіданні методоб’єднань тощо

1

2

4

5

3

Підготовка і проведення відкритого уроку

2

4

6

8

4

Презентація досвіду

1

3

4

10

5

Майстер-клас

2

4

8

12

6

Складання програми літньої практики

6

Керівництво, членство в творчих групах, клубах, майстернях

2/4

4/8

6/12

8/16

7

Оформлення досвіду роботи

4

6

8

10

8

Оформлення портфоліо

2

3

4

5

9

Підготовка друкованої продукції20

40

10

Співавторство в підготовці статей, посібників, підручників
10

20

30

11

Участь і відзнака в Ярмарку педагогічних ідей

1/3

2/6

6/12

12/24

12

Участь і відзнака в професійних конкурсах

1/3

2/6

6/12

12/24

13

Підготовка призерів олімпіад, конкурсів, турнірів

6

12

24

48

14

Членство в журі конкурсів, олімпіад

2

4

16

36

15

Рецензування навчально-методичних посібників

4

6

9

18

16

Апробація підручників

6

12

18

24

17

Участь в програмах, проектах

5

10

15

20

18

Розробка авторських/адаптованих програм

10

20

30

40

19

Проведення тренінгів

20

Участь у підготовці та проведенні тренувальних зборівзалежно від навчального плану

21

Участь у моніторингових дослідженнях

22

Участь в реалізації навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікаціїзалежно від навчального плану

23

Розробка методичних рекомендацій

2

4

6

10

24

Розробка та впровадження наочних навчальних посібників (стендів, слайдів, схем, діаграм)

5

10

15

20^ Оцінювання індивідуальних диференційованих завдань на курсах підвищення кваліфікації


з/пВиди і форма виконання ІДЗ


Кількість балів

1.

Розробка конспекту уроку, виховного заходу, лабораторної/практичної роботи

1

2.

Розробка конспектів уроків цілої теми, системи виховних заходів

5

5

Розробка дидактичного матеріалу, навчально-методичного комплексу до уроку

1

6

Розробка дидактичного матеріалу, навчально-методичного комплексу до теми

2

7

Добірка цікавої інформації до уроку

1

8

Добірка цікавої інформації до теми

2

9

Розробка схеми опорного конспекту уроку

2

10

Розробка схеми опорного конспекту до теми

4

11

Розробка олімпіадних завдань І етапу учнівської олімпіади

2

12

Розробка олімпіадних завдань ІІ етапу учнівської олімпіади

3

13

Розв’язування олімпіадних завдань ІІ етапу учнівської олімпіади

7

14

Розв’язування олімпіадних завдань ІІІ етапу учнівської олімпіади

8

15

Складання тестових завдань для перевірки рівня засвоєння теми

3

16

Складання тестових завдань для перевірки рівня засвоєння курсу

8

17

Складання алгоритмів навчальної діяльності учнів, інструкцій

1

18

Розробка предметного тижня

8

19

Розробка презентації (не менше 10 слайдів)

5

20

Розробка анкети, діагностичних матеріалів

2

21

Проведення міні-досліджень, досліджень

2/4

22

Складання текстових таблиць

1

23

Розробка схеми,моделі

2

24

Складання тез виступу, доповіді, статті

2

25

Складання конспекту статті, монографії

2

26

Складання плану виступу, доповіді, статті

2

27

Складання бібліографічного тематичного покажчика, картотеки

1

28

Тематичний словник термінів, понять (не менше 10)

1

29

Створення власного сайту, блогу

6/5

30

Підготовка проекту

5

31

Виготовлення наочності

2

32

Підготовка завдань творчого характеру

4

33

Підготовка тематики учнівських науково-дослідницьких робіт, проектів, досліджень

3Схожі:

Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія)
Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (2 предмети)
Рекомендовано методичною радою Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconДодаток індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації корпоративне навчання м. П. Т. в о. ректора С. В. Білошицький
Місце роботи, посада
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconІндивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації

Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconІндивідуальний план слухача курсів підвищення кваліфікації
Основні поняття та їх зміст, які розкривають рекомендовані питання кожного модуля та дисципліни
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconОсновні вимоги до змісту та оцінювання докурсового завдання слухача курсів підвищення кваліфікації Загальні положення
Загальні положення. Контроль знань слухачів курсів підвищення кваліфікації учителів інформатики передбачає виконання письмової роботи...
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconПлан-графік проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання педагогічними працівниками у 2013/2014 навчальному році Категорія педагогічних працівників
Директори загальноосвітніх навчальних закладів, заступники директорів загальноосвітніх навчальних з нвр, нмр, виховної роботи, педагоги-організатори,...
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconПлан-графік проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання педагогічними працівниками у 2013/2014 навчальному році Категорія педагогічних працівників
Директори загальноосвітніх навчальних закладів, заступники директорів загальноосвітніх навчальних з нвр, нмр, виховної роботи, педагоги-організатори,...
Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconПерспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників нвк на 2013- 2018 навчальний рік

Індивідуальний навчальний план слухача курсів підвищення кваліфікації термін навчання: 3 тижні (І категорія) iconНавчальний план підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у форматі заочного (варіативного) навчання

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©te.zavantag.com 2000-2017
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи